" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Ἦταν ὁ Χῖτλερ ἕνας πράκτορας τῶν Ἰλλουμινάτι;

Ἡ θεωρία τοῦ Χάλλετ ἐξηγεῖ γιατί ὁ Χῖτλερ,ὁ ὑποτιθέμενος ἐχθρός τῶν ἑβραίων τραπεζιτῶν,ἐνήργησε σά νά μήν γνώριζε πώς οἱ Ῥότσιλντ έλέγχουν τήν Ἀγγλία ( καί τήν Ἀμερική) ὅταν αὐτό ἦταν κοινό μυστικό.

Ἄν ὁ Χῖτλερ ἦταν γνήσιος,θά εἶχε ξεριζώση τήν καρδιά τῶν Ῥότσιλντ,τό Σίτυ τοῦ Λονδίνου,πρίν ἐπιτεθεῖ στήνῬωσσία.

Ἀπό τόν Henry Makow 

Τό βιβλίο τοῦ Γκρέγκ Χάλλετ ,«Ὁ Χῖτλερ ἦταν Βρεταννός πράκτωρ» (2005),ἀπεικονίζει τόν πόλεμο ὡς μία ἀνατριχιαστική ψευδαίσθησιν πού δημιουργήθηκε ἀπό ἀποκρυφιστές μάγους γιά νά ἐξαθλιώσῃ καί τελικῶς νά ὑποδουλώσῃ τήν ἀνθρωπότητα ὑπό μία παγκόσμια κυβέρνησιν.

Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Χάλλετ πώς ὁ Χῖτλερ ἦταν «βρεταννός» πράκτωρ,βασίζεται στήν μαρτυρία ἑνός σκιώδους δικτύου συνταξιούχων πληροφοριοδοτῶν πρακτόρων. Παρ᾿ὅλο πού δέν παρέχει ἀποδεικτικά στοιχεῖα,ὁ Χάλλετ προσφέρει πειστικά ἐνδεικτικά γεγονότα.   

Γιά παράδειγμα,ὁ Ἀδόλφος Χῖτλερ βρισκόταν στήν Ἀγγλία τό 1912-1913,γεγονός πού ὑποστηρίχθηκε στό βιβλίο τῆς νύφης του : « Τ᾿ἀπομνημονεύματα τῆς Μπρίτζετ Χῖτλερ» ( 1979). Πολλοί ἱστορικοί,συμπεριλαμβανομένου τοῦ φιογράφου τοῦ Χῖτλερ,Τζόν Τόλαντ,ἔχουν ἀγνοήση αὐτή τήν σπουδαία πληροφορία.(Ἐάν ὁ Χάλλετ ἔχει δίκαιο,ἱστορικοί ὅπως ὁ Τόλαντ εἶναι ἔνοχοι πού διαιωνίζουν τόν μύθο ὅτι ὁ Χῖτλερ ἦταν μία πραγματική ἀπειλή γιά τούς «ἑβραίους τραπεζίτες».)

Ὁ Χάλλετ ἀναφέρει πώς ὁ Χῖτλερ τό διάστημα ἀπό τόν Φεβρουάριο ἕως τόν Νοέμβριο τοῦ 1912,ὑπέστη πλύσι ἐγκεφάλου καί ἐκπαιδεύτηκε στήν Βρεταννική Στρατιωτική Σχολή Πολέμου Ψυχολογικῶν Ἐπιχειρήσεων,στό Tavistock,στό Ντέβον καί στήν Ἰρλανδία. « Οἱ πολεμικές μηχανές χρειάζονται πόλεμο καί ( αὐτό σημαίνει τό χρειάζονται ) χρηματοδοτοῦνται,ἐκπαιδεύονται,ὑποστηρίζονται ἀπό διπλούς πράκτορες γιά νά εἶναι οἱ ἀποδιοπομπαῖο τράγοι τους,οἱ μαριονέτες τους καί οἱ ἐχθροί τους»,γράφει ὁ Χάλλετ.(σελ.38)

Ἡ νύφη του Μπρίτζετ,περιγράφει τόν Χῖτλερ ὡς ἀπολύτως ἀποτυχημένο,ὅταν ἔφτασε στό σπίτι της στό Λίβερπουλ χωρίς ἀποσκευές. « Εἶχα τἠν ἐντύπωσιν πώς ἦταν ἄρρωστος.Τό χρῶμα του ἦταν τόσο ἄσχημο καί τά μάτια του φαίνονταν τόσο περίεργα»,ἔγραψε. «Πάντα διάβαζε,ὄχι βιβλία,ἀλλά μικρά φυλλάδια τυπωμένα στά γερμανικά. Δέν ἤξερα τό περιεχόμενό τους οὔτε ἀκριβῶς τήν προέλευσίν τους» (σελ.29,35). Ὁ Χάλλετ ὑποστηρίζει πώς αὐτά ἦσαν ἐκπαιδευτικά ἐγχειρίδια τοῦ Tavistock.( Σημ. Πελασγ. Θυμᾶστε τί ἀναφορές σχετικῶς μέ τό συγκεκριμένο ἵδρυμα,πού ἔχουμε κάνει; Ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ. Συνδυᾶστε τα...)

Τό βιβλίο «Ὁ Χῖτλερ ἦταν Βρεταννός πράκτωρ» εἶναι χρήσιμο ὡς ἐναλλακτικό παράδειγμα.(Συνήθως δέν μποροῦμε ν᾿ἀναγνωρίσουμε τήν ἀλήθεια διότι ἔχουμε τό τό λανθασμένο παράδειγμα,δῆλα δή τήν «ἐκπαίδευσίν μας»). Ὅταν ὁ Χάλλετ λέει «Βρεταννός»,ἐννοεῖ τούς Ἰλλουμινάτι,τήν μασσωνική λατρεία τῶν κροίσων τραπεζιτῶν πού ἐλέγχουν ἕνα ἀλληλοσυνδεόμενο δίκτυο καρτέλ. Αὑτή ἡ λατρεία βασίζεται στό City τοῦ Λονδίνου ἀλλά χρησιμοποιεῖ τήν Ἀγγλία καί τά περισσότερα ἔθνη ὅπως τίς κοῦκλες- μαριονέτες τοῦ κουκλοθεάτρου Punch and Judy πού καλεῖται ἱστορία. ( Το Punch and Judy είναι ένα παραδοσιακό κουκλοθέατρο με τον κ. Punch και τη σύζυγό του Τζούντι. Η παράσταση αποτελείται από μια ακολουθία μικρών σκηνών, καθεμία από τις οποίες απεικονίζει μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο χαρακτήρων,συνήθως του Mr. Punch και ενός άλλου χαρακτήρα που συνήθως πέφτει θύμα της φάρσας του Punch.Συνδέεται συχνά με τον παραδοσιακό βρετανικό πολιτισμό...)

Ἡ θεωρία τοῦ Χάλλετ διευκρινίζει πολλά ἀπίθανα γεγονότα τοῦ Β΄Π.Π. Γιά παράδειγμα,γιατό ὁ Χῖτλερ ἄφησε 335.000 στρατιῶτες τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων νά διαφύγουν στό Ντάνκιρκ ; ( Μάχη τοῦ Ντάνκιρκ). Αὐτή ἡ ὑπερβολικά ἰπποτική χειρονομία μεταφράστηκε ὡς «κλάδος ἐλαίας»,ἀλλά σίγουρα ἡ Ἀγγλία θά ἦταν πιό ὑποχωρητική ἄν ὁ στρατός της βρισκόταν σέ κάποια ναζιστικά στρατόπεδα αἰχμαλώτων πολέμου.

Ὁ θρίαμβος τῶν Ναζί,τόν Μάϊο τοῦ 1940,ἦταν κάτι ὡς νοκ-ἄουτ ἀπό τόν πρῶτο γύρο. Οἱ Ἰλλουμινάτι δέν σκόπευαν νά τελειώσῃ τό «παιχνίδι» τόσο σύντομα,οὔτε τελικῶς νά κερδίσουν οἱ Ναζί.

Τό καλοκαίρι τοῦ ᾿40,ὅταν ἡ Βρεταννία εἶχε «ὑποκλιθῆ» στήν ναζιστική Γερμανία,ὁ ναζί ναύαρχος Wilhelm Canaris εἶπε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥουμανίας,πρίγκηπας Μιαχήλ Στούρντζα,θά παρέμενε οὐδέτερος διότι ἡ Ἀγγλία θά κερδίσῃ τόν πόλεμο. Ἔδωσε ἐπίσης τό ἴδιο μήνυμα στόν Ἰσπανό δικτάτορα Φράνκο.

Ἡ θεωρία τοῦ Χάλλετ ἐξηγεῖ ἐπίσης γιατί ὁ Χῖτλερ,ὁ ὑποτιθέμενος ἐχθρός τῶν ἑβραίων τραπεζιτῶν,ἐνήργησε σά νά μήν γνώριζε πώς οἱ Ῥότσιλντ έλέγχουν τήν Ἀγγλία ( καί τήν Ἀμερική) ὅταν αὐτό ἦταν κοινό μυστικό.Ἄν ὁ Χῖτλερ ἦταν γνήσιος,δέν θά προσπαθοῦσε νά διευκολύνῃ αὐτές τίς χώρες. Ἡ Ἀγγλία θά εἶχε δεχθῆ εἰσβολή καί θά εἶχε καταληφθῆ πρίν ἡ Ῥωσσία δεχθεῖ τήν ἐπίθεσιν.

Ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Χάλλετ ἐξηγεῖ 1) Γιατί ὁ Χῖτλερ μπόρεσε νά ἐπεκταθῇ στήν Ῥηανανία κ.λπ.,2) Γιατί χρηματοδοτήθηκε καί δημιουργήθηκε ἡ ναζιστική πολεμική μηχανή ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας καί τοῦ ποιές ἀκριβῶς ἦσαν οἱ ἀγγλο-ἀμεριακνικές ἑταιρεῖες πού ἐλέγχονταν ἀπό τούς Ἰλλουμινάτι,3) Γιατί ὁ Χῖτλερ ὁ Χῖτλερ ποτέ δέν ἀπέκλεισε τήν Μεσόγειο στό Γιβραλτάρ καί γιατί ὁ ἰσπανός δικτάτορας Φράνκο παρέμεινε οὐδέτερος παρά τό τεράστιο χρέος πού ὄφειλε στούς Ναζί,ἀπό τήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου στήν Ἰσπανία,4) Γιατί ποτέ δέν βομβαρδίστηκε ἡ ἕδρα τῆς IG Farben στήν Φρανκφουρτη.Αὐτή ἔγινε ἡ ἕδρα τῆς CIA. 5) Γιατί ἡ τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἐπιβράβευσε τόν Χῖτλερ πού κατέλαβε τήν Πράγα,δίνοντάς του τά τσεχικά ἀποθέματα χρυσοῦ στό Λονδῖνο,6) Γιατί ἡ Ἰαπωνία δέν ἐπιτέθηκε στήν Ῥωσσία παρά τό γεγονός πώς ὁ Χῖτλερ μπῆκε σέ πόλεμο κατά τῶν ΗΠΑ μετά τό Πέρλ Χάρμπορ. Ἔτσι ὁ Στάλιν μπόρεσε νά πολεμᾶ σ᾿ἕνα μέτωπο ἐνῷ ὁ Χῖτλερ σέ σύο.

Θά ἐξηγοῦσε γιατί ὁ Χῖτλερ ἔδωσε προτεραιότητα στίς γελοῖες φυλετικές του πολιτικές ἕναντι τῆς βασικῆς προτεραιότητος τοῦ νά κερδίσῃ τόν πόλεμο. Θά μποροῦσε νά εἶχε στρατολογήση ἑκατομμύρια Σλάβους  ( ἀκόμη καί πολλούς ἑβραίους) γιά νά νικήσῃ τήν Κομμουνιστική Ῥωσσία. Ἀντ᾿αὐτοῦ τούς ἔκανε ἀπαράδεκτους ἐχθρούς του,προθύμους νά τόν πολεμήσουν μέχρι θανάτου.

Θά μποροῦσε ν᾿ἀναρωτηθῇ ἐπίσης κάποιος,γιατί οἱ Ναζί δέν κατάλαβαν ποτέ ὅτι οἱ ἐπικοινωνίες τους ἦσαν σέ κίνδυνο,γιατί ὁ Χῖτλερ δέν κατέκτησε τίς πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές τῆς Ῥωσσίας καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὅταν εἶχε τήν εὐκαιρία κ.λπ ; Γιατί δέν ἐπετράπη στόν 6ο γερμανικό Στρατό ν᾿ἀποσυρθῇ ἀπότ ό Στάλινγκραντ ; Ἀλλά τό πιάνεις τό νόημα...Ἤταν μεθοδευμένο...

Ποιός ἦταν ὁ Χῖτλερ ; 

Τό πλέον ἀπίθανο ἀπ᾿ὅλα εἶναι πώς ἕνας αὐστριακός ἀλήτης,ὀδοκαθαριστής ...θά μποροῦσε νά γίνῃ Καγκελάριος τῆς Γερμανίας ! Ὁ Χῖτλερ ἐντασσεται σ᾿ἕναν μακρύ κατάλογο  βλαβερῶν,σκοτεινῶν προσώπων πού ἐκτοξεύθηκαν στήν παγκόσμια προβολή μέ τήν βοήθεια ἑνός ἀόρατου χεριοῦ.

Ὁ Χάλλετ γράφει ὅτι παππούς τοῦ Χῖτλερ ἦταν ὁ Lionel Nathan Rothschild.Ἡ Maria Schickelgruber,γιαγιά του ἦταν ὑπηρέτρια στό ἀρχοντικό τοῦ Rothschild στήν Βιέννη ὅπου ἔμεινε ἔγγυος στόν πατέρα τοῦ Χῖτλερ,Alois, σ᾿ἕναn σατανικό,τελετουργικό βιασμό,ὑπό συνθῆκες τρόμου. Οἱ Rothschilds μποροῦσαν νά παντρεύονται ἐνδοοικογενειακῶς μόνον,ἔτσι εἶχαν παράνομα παιδιά πού λειτουργοῦσαν ὡς ἀνώνυμοι πράκτορες.

( προφανῶς,αὐτό εἶναι ἕνα μοτίβο μέ τούς Ἰλλουμινάτι. Ὁ Μπίλ Κλίντον,φημολογεῖται πώς εἶναι ἕνας Rockefeller.)

Ἡ γιαγιά του ἔλαβε ὑποστήριξιν γιά τά παιδιά της,ἀπό ἕναν ἑβραῖο ἐπιχειρηματία,πού πιθανῶς ἀποτελοῦσε τόν μεσάζοντα γιά τόν παπποῦ του Nathan Rothschild. Ἡ Μπρίτζετ Χῖτλερ,ἀναφέρει τήν ἀδελφή τοῦ Ἀδόλφου Χῖτλερ,Paula: «Ἀπό τότε πού ὁ Ἀδόλφος ξεκίνησε τούς  ἀγῶνες περί ἀρίας φυλῆς,δέν ἔχουμε πιά παπποῦ,ὁ Adolf κι᾿ἐγώ. Σίγουρα κάποιος θά μποροῦσε νά ἐκμεταλευτῇ κάτι τέτοιο,ἀπό κάθε ἄποψιν.( Ἀπομνημονεύματα τῆς Μπρίτζετ,σελ. 175)

Ὁ υἱός τοῦ Rothschild, Alois Hitler τόν τρίτο γάμο του τόν ἔκανε μέ τήν ἀνηψιά του Κλάρα,ἡ ὁποία ἔγινε καί ἡ μητέρα τοῦ Χῖτλερ. Ὁ πατέρας του ἦταν βάναυσος καί ἡ μητέρα του ὑπέρ-προστατευτική. Ὁ Χῖτλερ σέ ἡλικία 18 ἐτῶν κατέστη ἄπορος καί ὀρφανός ὅταν ἡ μητέρα του πέθανε καί ζοῦσε σ᾿ἕνα ξενῶνα ἀνδρῶν στήν Βιέννη,ὁ ὁποῖος ἦταν ὁμοφυλοφιλικό στέκι.

Συμφώνως μέ τό "The Hidden Hitler" (2001) του Lothar Machtan,ὁ Χῖτλερ ἦταν ὁμοφυλόφιλος μέ μεγάλο ἱστορικό στήν ἀστυνομία γιά παρενοχλήσεις ἀνδρῶν τόσο στό Μόναχο ὅσο καί στήν Βιέννη. Αὐτα τά ἀρχεῖα ἔφθασαν σέ Ῥωσσία καί Ἀγγλία,ἀλλά δέν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ γιά προπαγάνδα,περισσότερο ἀποδείξεις πώς ὁ πόλεμος ἦταν μία παρωδία.

Παριστάνοντας τόν τρελό

Ἡ ἐκπαίδευσις πού ἔλαβε στήν Ἀγγλία,τό 1912,ὡς πράκτορας τῶν Ἰλλουμινάτι,κυμαινόταν ἀπό την ἀφοσίωσίν του στὀ ῤόλο του γιά τόν προστάτη τοῦ πεπρωμένου τῆς Γερμανίας ἕως τήν μάθησίν του στόν πῶς νά μαγεύῃ τά πλήθη.

Περιελάμβανε ἐπίσης «τραῦμα» διά τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου. Ἡ συνείδησις τοῦ «ἄλλου ἑαυτοῦ» καταστρέφεται βλέποντας φρικαλεότητες καί κάτω ἀπό σεξουαλική κακοποίησιν Στήν συνέχεια προγραμματίζονται τά διάφορα κομματιασμένα μέρη τῆς συνειδήσεως καί ἡ πρόσβασις σ᾿αὐτά γίνεται μέ εἰδικές λέξεις-κωδικούς.

Ὁ Χῖτλερ ἐπέστρεψε στήν Γερμανία τόν Μάϊο τοῦ 1913 καί στρατολογήθηκε στόν γερμανικό στρατό. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Α΄Π.Π.,ὑπηρέτησε ὡς δρομέας καί συνελήφθη δύο φορές ἀπό τούς Ἄγγλους.Καί στίς δύο περιπτώσεις γλύτωσε τήν ἐκτέλεσιν ἀπό ἕναν «ἄγγελο» τῆς βρεταννικῆς  ὑπηρεσίας πληροφοριῶν.

......

Ἡ ἱστορία ξεδιπλώνεται συμφώνως πρός τόν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τῶν Ἰλλουμινάτι. Οἱ πόλεμοι σχεδιάζονται δεκαετίες νωρίτερα καί ἐνορχηστρώνονται γιά νά ἐπιτύχουν τήν καταστροφή τῶν ἐθνῶν καί τῶν αὐθεντικῶν ἐλίτ,τόν ἀποπληθυσμό,τήν ἐξαχρείωσιν καί φυσικά τήν δύναμιν καί τό κέρδος.

Οἱ βαθύπλουτοι ὁργανώνονται σέ μία σατανική λατρεία γιά νά ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνθρωπότητα καί νά ἐπιβάλλουν τήν μόνιμη ἡγεμονία τους.

Σύμφωνα μέ τόν Χάλλετ καί ὁ Τζόζεφ Στάλιν ἦταν ἄλλος ἕνας πράκτορας πολέμου τῶν Ἰλλουμινάτι πού ἔλαβε τήν ἀνάλογον ἐκπαίδευσιν τοῦ Tavistock Psyche Ops το 1907. Ὁ Clifford Shack ὑποστήριζε πώς ὁ Στάλιν ἦταν ἐπίσης ἕνα παράνομο παιδί ἑνός Ῥότσιλντ.

Ὁ Χάλλετ λέει,ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Χῖτλερ ἦταν ψεύτικος ( ἕνας σωσίας σκοτώθηκε στήν θέσιν του) καί ὁ Χιτλερ διέφυγε στήν ΒΑρκελώνη ὅπου ἔζησε μέχρι τό 1950,ὅταν πέθανε ἀπό καρκίνο τοῦ στομάχου.

....

Ὁ Β΄Π.Π. πέτυχε ὅλους τούς στόχους τῶν Ἰλλουμινάτι. Ἡ Γερμανία καί ἡ Ἰαπωνία ἐρημώθηκαν.Ἑξῆντα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σκοτώθηκαν.Τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα παρακίνησε τούς ἑβραίους νά ἱδρύσουν τήν ἕδρα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως τῶν Ῥότσιλντ,στό Ἰσραήλ. Οἱ ἰδεαλιστές καί γνήσιοι ἠγέτες καῖ τῶν δύο πλευρῶν σφαγιάστηκαν.Τά ἔθνη καταχρεώθηκαν. Τά Ἡνωμένα Ἔθνη ἀναγεννήθηκαν ὅπως ὁ Φοίνικας ἀπό τίς στέχτες του.Ἡ Χιροσίμα γέμισε τόν κόσμο μέ τρόμο.Ἡ ΕΣΣΔ ἔγινε μία ὑπερδύναμις πού ἤλεγχε τήν Ἀνατολική Εὑρώπη. Στήθηκε ἡ σκηνή γιά τήν ἑπομένη πρᾶξιν: τόν Ψυχρό πόλεμον.

Λαμβάνοντας ὑπ᾿ὅψιν τήν ζοφερή προοπτική γιά τήν ἀνθρωπότητα,ὑπάρχει μία τάσις νά ἐξιδανικεύεται ὁ Χῖτλερ ὡς τό ἀντίπαλο δέος τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν. Τό βιβλίο τοῦ Χάλλετ εἶναι μία σημαντική ὑπενθύμισις ὅτι,ὅπως ὁ Στάλιν καί ὁ Μάο ἔτσι καί ὁ Χῖτλερ ἦταν πράκτορας καί οἱ Ἰλλουμινάτοι χορηγοῦν τούς «ἐχθρούς» γιά νά πυροδοτήσουν τίς συγκρούσεις καί νά διατηρήσουν τήν ἀνθρωπότητα στόν φόβο...

Ἀπό : henrymakow.com

Τώρα πιθανῶς κάποιοι ἀπό ἐσᾶς ν᾿ἀναρωτηθεῖτε γιατί καταπιάστηκα στήν ἀνάδειξιν ἑνός τέτοιου θέματος. Πρῶτον,διότι ὅπως καί ὁ συντάκτης τοῦ ἀνωτέρῳ θέματος ἐπισημαίνει τίς μεθόδους τῆς γνωστῆς σατανικῆς κλίκας καί κυρίως τά προετοιμασμένα καί καταλλήλως ἐκπαιδευμένα πιόνια τους πού θά συμπαρασύρουν λαούς ὁλόκληρους παραπλανώντας τους,καθιστώντας τους θύματα τῆς σατανικῆς κλίκας πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σχεδίων τους. Αὐτό δεῖτε το καί σέ μικρότερη κλίμακα καί στήν θέσιν τοῦ κάθε Χῖτλερ ἤ Στάλιν,τοποθετῆστε ἑκατό ἤ διακόσιες «μαριονέτες» πού θά λειτουργήσουν ἀναλόγως. Ἀπό τόν πολιτικό ἠγέτη κάθε κράτους,τόν δάσκαλο-καθηγητή πού ἐκπαιδεύει τά παιδιά,τόν δημοσιογράφο πού σᾶς λέει τίς «εἰδήσεις» μέχρι τόν κάθε ἕναν τυχάρπαστο πολιτικάντη πού ἐμφανίζεται ἐν εἴδει «σωτῆρα» καί πού,κατά περίεργη καί διαβολεμένη,κυριολεκτικῶς,σύμπτωσιν «ἀγωνίζεται» γιά τά συμφέροντα τοῦ πατριωτικοῦ χώρου ! Καί μετά,ἀπορεῖ ὁ κάθε ἕνας ἀληθινός,γνήσιος πατριῶτης,γιατί ὁ χῶρος αὐτός εἶναι διαλυμένος καί ὄχι μόνον στήν χώρας μας,ἐννοεῖται...

Δεύτερον,διότι ὅπως καταλαβαίνετε,αὐτοί οἱ «χρήσιμοι»,μεγάλοι ἤ μικροί,σήμερα ἔχουν ἀναλάβη τό πιό «σπουδαῖον» ῥόλον. Νά ἐπιβάλλουν τό τελικό σχέδιο τῶν σατανιστῶν μέσῳ τῆς ἀπάτης / covid καί ἐν τέλει ἐμβολίου-θανάτου τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἄρα γε,ἀναρωτιέστε ἀκόμη ποῦ θά μποροῦσε νά χρησιμεύσῃ τό παραπάνω θέμα; Πῶς θά μποροῦσε νά προστατέψῃ τούς καλούς,ἀγαθούς ἀνθρώπους,πού διακατέχονται ἀπό καλή προαίρεσιν καί δυσκολεύονται στό νά ᾿δοῦν τήν κακία καί τό ἄμετρο μῖσος πίσω ἀπό τό κάθε πρόσωπο πού ἐμφανίζεται καί διατείνεται πώς ἀγωνιᾷ γιά τό «κοινό καλό» ; 

Ναί,ξέρω πώς ἡ συντριπτικῶς μεγάλη μερίδα τοῦ κόσμου ἔχει συνηθίση νά πιστεύῃ τούς πολιτικούς,τούς καθηγητές,τούς εἰδήμονες καί κυρίως αὐτά τά ἐλεεινά καί τρισάθλια μμε,ξέρω πώς ἐκεῖ πού ἀπευθύνομαι ἡ μερίδα τοῦ κόσμου εἶναι ἡ ἐλάχιστη. Δέν μέ νοιάζει ὅμως,εἰλικρινῶς,ποτέ δέν μέ ἔνοιαξε ἄν μ᾿ἀκούσουν ἤ μέ διαβάσουν οἱ πολλοί. Μέ ἐνδιαφέρει πώς ἔστω καί ἕνας ἄνθρωπος ν᾿ἀφυπνιστῇ καί ν᾿ἀπαγκιστρωθῇ ἀπό τίς ἁρπάγες τοῦ βρωμεροῦ συστήματος αὐτό θά εἶναι ἕνα ἔργο σύμφωνο μέ τήν θέλησιν τοῦ Θεοῦ ! Τοῦ Θεοῦ πού ἀγαπᾷ τό τελειώτερο δημιούργημά Του ὅπως ὁ πατέρας ἀγαπᾷ τά παιδιά του. Καί ἀφοῦ μᾶς ἀγαπᾷ μᾶς προστατεύει καί στό τέλος ἡ δύναμις αὐτῆς τῆς Ἀγάπης θά θριαμβεύσῃ ! 


Ἡ Πελασγική 

18 σχόλια:

 1. Και μετά ξυπνήσατε...Πονάει πολύ που ήταν και είναι ο μόνος που εξαπέλυσε γενικό πόλεμο εναντίον των εβραίων ενώ οι λοιποί καθόντουσαν και κάθονται κοτούλες..μόνο λογάκια και γραπτά,τίποτε άλλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐτυχῶς,ἐμεῖς ξυπνήσαμε !

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει ὁ καθείς μέ τίς ἀπόψεις του...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα σας κυρία μου,είπαμε,μόνο λογάκια και γραπτά και λογοπαίγνια. Στα της ουσίας 0 εις το πηλίκον. Μόνο να εκσφενδονίζουμε λάσπη εις τον ανεμιστήραν δεν γίνεται. Αξιόλογο το μπλόγκ σας και διαφωτιστικό,απλά κάποιες φορές δεν αντέχετε και την κλωτσάτε την καρδάρα.. Καλημέρα σας και πάλι αγαπητότατη

   Διαγραφή
 2. το φραγμα δεν καταρρει με μιας.
  μια τρυπιτσα στον μπετον, μια σταγονα.

  και αλλη μια και αλλη μια ...
  οι τρυπιτσες μαζι δημιουργουν μια μικρη ρωγμη.
  αυτη μεγαλωνει κ.ο.κ

  και καταρρεει το φραγμα απελευθερωνοντας το εγκλωβισμενο νερο.

  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς,ἀγαπητέ μου Ῥόκκο.Διά τοῦτο ἄλλως τε βρίσκομαι ἀκόμη ἐδῶ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου!

   Διαγραφή
 3. Οι Γερμανοί πολεμούσαν τον Π.Π. με τον κώδικα κρυπτογράφησης των ενόπλων δυνάμεων αποκρυπτογραφημένο από τον εχθρό. Το ίδιο και οι Γιαπωνέζοι θυμάμαι και μια ταινια αμερικάνικη πώς έκλεψαν το κλειδί του κωδικού πράκτορες ''ηρωικοί΄΄ μπούρδες δηλαδή οι ίδιοι βγάζουν στη φόρα τα άπλυτα για όποιον μπορεί να δει πίσω από τα γεγονότα. Τι σύμπτωσις! Μηνυματάκια στην ουσία πριν από τις ενέργειές τους: ξέρετε θα επιτεθούμε εκεί... Αυτό είναι τρομερότερο στοιχείο κι από όλα αυτά κι αν δεν το αναφέρει ο συγκεκριμένος με κάνει να σκέφτομαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔ,καλά δέν ἦταν καί καμμία διατριβή,τό θέμα. Μία γενική εἰκόνα τοῦ βιβλίου τοῦ Χάλλετ καί τῆς θεωρίας του,ἦταν. Πιθανῶς στό βιβλίο νά γίνεται ἀναφορά ἐπ᾿αὐτοῦ.
   Νομίζω πώς ὁ ἐπίλογος τοῦ Μακόου,εἶναι ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ θέματος,πού πρέπει νά λάβουμε σοβαρῶς ὑπ᾿ὅψιν. Γράφει:
   « Λαμβάνοντας ὑπ᾿ὅψιν τήν ζοφερή προοπτική γιά τήν ἀνθρωπότητα,ὑπάρχει μία τάσις νά ἐξιδανικεύεται ὁ Χῖτλερ ὡς τό ἀντίπαλο δέος τῶν παγκοσμίων τραπεζιτῶν. Τό βιβλίο τοῦ Χάλλετ εἶναι μία σημαντική ὑπενθύμισις ὅτι,ὅπως ὁ Στάλιν καί ὁ Μάο ἔτσι καί ὁ Χῖτλερ ἦταν πράκτορας καί οἱ Ἰλλουμινάτοι χορηγοῦν τούς «ἐχθρούς» γιά νά πυροδοτήσουν τίς συγκρούσεις καί νά διατηρήσουν τήν ἀνθρωπότητα στόν φόβο...»

   Καλησπέρα ἀγαπητε μου !

   Διαγραφή
 4. ΧΙΤΛΕΡ, ΝΑΖΙ, ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ… Ο ΔΡ. ΓΟΥΟΛΤΕΡ ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΣΤΑΪΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡ ΓΟΥΙΣΤΟΝ ΤΣΟΡΤΣΙΛ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ Η ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ, ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙ. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ , ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ. ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΖΟΥΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ . Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α` ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ , ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΟΝΕΙΡΕΥΟΤΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΤΗΝ ``ΛΟΓΧΗ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ`` Ο TREVOR RAVENSCROFT ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΤΑΪΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ, ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΟΡΤΣΙΛ. ΑΚΟΜΑ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.ΕΤΣΙ ΛΙΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β` ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 38 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΩΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Ο THEODOR HERZL, ΣΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ`` ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ`` ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Ο LEO MOTZKIN , ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΝΕΑ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗ ΤΟΝΙΣΕ: ``ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 ΕΤΩΝ , Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ ``.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ὁ Χῖτλερ,οἱ Ναζί καί ἡ καθαρότης τῆς Φυλῆς.Καί πίσω ἀπ᾿ὅλα αὐτά οἱ γνωστοί συνωμότες.Πού συνεχίζουν τό ἔργο τους μέχρι σήμερα.Μόνον πού ὁ Χῖτλερ ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπό πολύ μικροτέρους χιτλερίσκους/ἠγέτες κρατῶν πού ὁδηγοῦν τούς λαούς τους στόν ἀφανισμό !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀννίκερι. Καί νά ξέρῃς πώς πέραν ἀπό τίς λόγχες τοῦ πεπρωμένου καί τά δισκοπότηρα ὑπάρχει μία πραγματικότης πολύ πιό ἀπτή καί ὁλοφάνερη,πλέον :

  Οἱ εὐγονιστές,ψυχοπαθεῖς ὀλιγάρχες ἤ ἀλλιῶς σατανιστές/καμπαλιστές σιῶνες.
  https://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_13.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά κρασιά..Οι γνωστοί συνωμότες πίσω απο τον Χίτλερ που ποτέ σας δεν μπορέσατε να αποδείξετε τη σύνδεσή του με αυτούς..ΛΑΣΠΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ..Ξεχάσατε να αναφέρετε επίσης οτι ήταν γκέϊ και εβραίος.Ανεπίτρεπτο

   Διαγραφή
  2. Λύστε μου μια απορία,όλοι εσείς που τάχα παριστάνετε τους αντιεβραίους και αντιμασώνους ΠΩΣ γίνεται εντέλει να πέφτετε θύματα της προπαγάνδας τους; Πονάει πολύ φαίνεται που ήταν Ο ΜΟΝΟΣ που τους πολέμησε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη..Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ. 76 χρόνια απο τον θάνατό του και βγάζουν αφρούς απο το στόμα και φλύκταινες όλα τα εβραιομασωνόσκυλα.Έχουν χύσει τρισεκατομμύρια τόνους χολή και ξερατό.Απο τσοντοκάναλα μέχρι κ γώ δεν ξέρω τί

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος - 9:27 π.μ.

   «Ξεχάσατε να αναφέρετε επίσης οτι ήταν γκέϊ και εβραίος.Ανεπίτρεπτο»

   Ἄν κάνατε τόν κόπο νά πᾶτε στήν πηγή τοῦ θέματος,θά βλέπατε πώς ΚΑΙ αὐτό άναφέρεται.Ἐγώ ἀπό ...λεπτότητα δέν τό συμπεριέλαβα διότι εἶναι διατυπωμένο ἄγαρμπα,ἄς ποῦμε...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος 9:45 π.μ.
   «όλοι εσείς που τάχα παριστάνετε τους αντιεβραίους και αντιμασώνους...»

   Κατ᾿ἀρχήν δέν παριστάνω τίποτα.Δεύτερον,ἄλλο ἀντι-ἑβραῖος καί ἄλλο ἀντι-σιωνιστής.Προσωπικῶς αὐτό πού μ᾿ἐνοχλεῖ εἶναι ὁ σιωνισμός μ᾿ ὅ,τι πρεσβεύει καί κυρίως μέ ὅ,τι πράττει. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἔχω ἀναφερθῆ στούς διωγμούς πού ἔχουν σκηνοθετήση οἱ σιωνιστές καί ἀφοροῦν ἀκόμη καί αὐτούς τούς ὁμοφύλους τους ἑβραίους.Γεμάτη ἡ Ἱστορία ἀπό τέτοια παραδείγμα ἑβραίων πού ἔχουν πέση θύματα τῶν σιωνιστῶν ἀρκεῖ νά ἐξυπηρετήσουν τά σχέδιά τους.

   Ὅσον ἀφορᾷ τούς μασσώνους καί τήν μασσωνία ἐκεῖ νά ᾿δῆς κάτι ...Ἕλληνες πιό φανατικούς ἀκόμη καί ἀπό τούς ἑβραιομασσώνους. Ἄλλως τε ἡ μασσωνία ἔχει δημιουργηθῆ γιά νά ἐξυπηρετῇ τά σχέδια τῶν σιωνιστῶν καί ὅσοι βρίσκονται ἐκεῖ μέσα εἶναι ὑπηρέτες τους.

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει δέν ἔχω ν᾿ἀπολογηθῶ σέ κανέναν,παρά μόνον στόν Θεό.Αὐτό πού κάνω ἄν δέν μπορῇ κάποιος νά τό ἀναγνωρίσῃ καλλίτερα νά πάῃ νά διαβάζῃ τόν Χῖο καί τούς ὁμοίους μ᾿αὐτόν.

   Ἐν κατακλείδι θεωρῶ πολύ ὑποτιμητικό γιά τούς Ἕλληνες νά ὑποστηρίζουν τόν Χῖτλερ καί ὅ,τι ἀντιπροσώπευε.Ἕνα ἄτομο πού αἱματοκύλησε τήν ἀνθρωπότητα,ἄφησε πίσω του δεκάδες ἑκατομμύρια νεκρούς καί ἡ Πατρίδα μας τό πλήρωσε ἴσως περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο κράτος τῆς Εὐρώπης.
   Γιά σκέψου,50 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πέθαναν μέσα στά 4 χρόνια τοῦ πολέμου καί ἄλλα 20 περίπου στόν Α΄ μᾶς κάνουν 70 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μέσα σέ μία 8ετία διάρκειας καί τῶν δύο πολέμων ! Πολέμους πού ἡ ἴδια ἡ Γερμανία ξεκίνησε.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 6. Ξεκαθαρα ηταν, οχι μονο των Ιλλουμινατι αλλα και της Μητερας Στοας. Γι'αυτο και εκανε γαργαρα το "πεσιμο" στο νησι και τις αποικιες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,είναι ξεκάθαρο. Έχεις εσύ όλα τα ντοκουμέντα. Αλλά εδώ θα μου πείτε ένα σωρό μπούρδες μου τζαμπουνάτε οτι ήταν αδελφάκια με τη Σ.Ένωση και τον Στάλιν,αυτό δεν θα λέγατε;

   Διαγραφή
 7. Ἀπάντησις πρός ὅλους ὅσους ὑποστηρίζετε,περιέργως μά τήν ἀλήθεια,ὅταν οἱ μνῆμες ἀπό τήν γερμανική κατοχή στήν Χώρα μας,εἶναι τόσο ἄσχημες,τούς Ναζί καί τόν Χῖτλερ...!

  Προφανῶς στό συγκεκριμένο θέμα ἐκφράζεται μία θεωρία καί συγκεκριμένως τοῦ συγγραφέως τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου,τοῦ Χάλλετ.Δέν υἱοθετοῦμε τίποτα ὅμως δέν μποροῦμε νά παραβλέψουμε καί τά πραγματικά γεγονότα πού ἀναφέρονται. Τά συμπεράσματα σαφῶς καί δέν μποροῦν νά ἐξαχθοῦν μόνον ἀπό αὐτό.Ἡ γνῶσις τῆς Ἱστορίας καί τῶν γεγονότων ὄχι μόνον τοῦ Β΄Π.Π.,ἀλλά ὅλης τῆς περιόδου ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἕως τά μέσα τοῦ 20ου,εἶναι ἀπαραίτητος.

  Ἐπίσης ἕνα πλέον σημαντικό θέμα,σέ συνδυασμό,πού θά πρέπῃ νά ληφθῇ ὑπ᾿ὅψιν,εἶναι αὐτό τοῦ κινήματος τῶν «εὐγονιστῶν». Διαβᾶστε :

  https://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_13.html

  Γιατί δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν πού ΚΑΙ πίσω ἀπ᾿αὐτό βρίσκονται ἀκόμη μία φορά οἱ γνωστοί συνωμότες ;

  Σκεφτεῖτε το...

  Καί ἐν τέλει,θά ἤθελα νά ἐρωτήσω ὅλους αὐτούς πού ὑποστηρίζουν τόν Χῖτλερ καί τούς Ναζί,τί ἀκριβῶς θαυμάζουν σ᾿αὐτόν;Στό κίνημά τους;Πολύ θά ἤθελα μία πειστική ἀπάντησιν,ἐπ᾿αὐτοῦ τοῦ ἐρωτήματος καί ὄχι ἁπλῶς ἀφορισμούς ὅταν κάτι δέν μᾶς ἀρέσει...

  Προσωπικῶς στήν οἰκογένειά μου ἔχω συγγενεῖς πού ἐκτελέστηκαν ἀπό τούς γερμανούς κατακτητές.Καί γιά νά μήν προλάβῃ κάποιος νά ὑποστηρίξῃ ὅτι μπορεῖ νά ἦσαν ἀντάρτες,θά σᾶς πῶ πώς ἡ οἰκογένεια ἀνήκει στήν παραδοσιακή δεξιά. Καί γιά ὅποιον ἔχει ἀμφιβολίες ὑπάρχει στό χωριό μου τό ἀνάλογο μνημεῖο ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν ἐκτελεσθέντων τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς οἰκογενείας τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρός μου.

  Συνεπῶς,μήν μοῦ μιλᾶτε γιά ναζιστές καί Χῖτλερ.Τίποτα,μά τίποτα καλό δέν ὑπῆρξε ἀπ᾿ὅλο αὐτό καί κυρίως ...αὐτόν γιά τούς Ἕλληνες καί τόν Ἑλληνισμό.

  Καλησπέρα ἀγαπητοί μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να ψάξεις να βρείς ευθύνες στις ενέδρες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πρωτίστως.Όλο και κάποιο γερμανικό περίπολο θα εξετέλεσαν και δεν θα ειδοποίησαν το χωριό.Και όλως τυχαίως!! εκτελούσαν κοντά σε οικισμούς δεξιών. Ο Αδόλφος Χίτλερ είναι κατασυκοφαντημένος,η πραγματική ιστορία υπάρχει. Ανακάλυψέ την λοιπόν, όπως έχεις ανακαλύψει τόσα και τόσα και είσαι αξιοθαύμαστη για αυτό. Καλησπέρα σας κυρία μου

   Διαγραφή
 8. Σαφῶς καἰ αὐτό ἦταν μία τακτική τῶν συμμοριτῶν εαμοσλαυοβουλγάρων,ὅμως δέν σημαίνει πώς δίνουμε ἄφεσιν ἀμαρτιῶν στούς ναζί καί γιά ὅσα ἔπραξαν στήν Πατρίδα μας. Ἀπό κάθε ἄποψιν,ἔτσι;
  Ὁλοκαυτώματα ὁλοκλήρων χωριῶν ὑπάρχουν ἀρκετά σ᾿ὅλη τήν Ἐπικράτεια τῆς Ἑλλάδος. Καί ἐν τέλει,τί λογική ἦταν αὐτή τῶν ναζί «μᾶς σκοτώνετε ἕναν στρατιώτη,ἕναν ἀξιωματικό,ἐκτελοῦμε ὅλο τόν ἀνδρικό πληθυσμό τοῦ χωριοῦ ( ἐκεῖ νά ᾿δῆς μικρά παιδιά 11 καί 12 χρονῶν ἐκτελεσμένα) καῖμε ὁλόκληρο τό χωριό !

  Ὄχι,δέν ὑποστηρίζουμε οὔτε τόν Χῖτλερ οὔτε ὅ,τι πρέσβευε μέσῳ τῆς «ἰδεολογίας» του. Εἶναι πολύ,πολύ μακριά ἀπό κάθε τί πού πρεσβεύει ὁ Ἑλληνισμός μέσῳ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. Πάρα πολύ μακριά ! ! !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί εὐχαριστῶ γιά τόν ἔπαινον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή