" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Ἡ λῦσσα τῶν σατανιστῶν

Τό ξέρω πώς πλέον ἔχετε ὅλοι ( ὅσοι διαβάζετε αὐτό τό ἱστολόγιο) καταλάβη τήν μανία μέχρι σημείου τρέλλας,πού ἔχει καταλάβη τούς σατανιστές/καμπαλιστές,εἰδικῶς τά τελευταῖα χρόνια,κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μία λῦσσα ἀπολύτως ἀῤῥωστημένη καί ἀθεράπευτη,ἡ ὀποία πηγάζει ἀπό τό ἀβυσσαλέο μῖσος πού τούς διακατέχει,ἀλλά ταυτοχρόνως παρατηροῦμε καί μία πολύ περίεργη βιασύνη. Μία βιασύνη πού πολλές φορές τούς ὁδηγεῖ σέ πράξεις τόσο ἀκραῖες οἱ ὀποῖες στήν πραγματικότητα ὄχι ἁπλῶς τούς ξεσκεπάζουν ὠς πρός τούς βαθύτερους καί ἄθλιους σκοπούς τους,ἀλλά φέρνουν καί ἐντελῶς διαφορετικό ἀποτέλεσμα ἀπό αὐτό πού τελικῶς ἐπιζητοῦν.

Ἀπόδειξις ὅλο αὐτό τό ψέμα πού ἔχει στηθῇ μέ τήν ἀπάτη/covid ἔχει  ὀδηγήση,ἴσως τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου πού ἔχουν κατανοήση τόν ἀπώτερο σκοπό τους,ἀπό τήν μία στήν ἀπόλυτη ἀντίδρασιν πρός τά κελεύσματά τους (βλέπε ἐμβόλιο,μέτρα περιοριστικά,μάσκες κ.λπ.) καί ἀπό τήν ἄλλη τήν,κατά κάποιο τρόπον,ἐπιστροφή τους κοντά στήν Θρησκεία καί τήν Ἐκκλησία. Καί νομίζω πώς ἀκόμη καί μ᾿αὐτό τό τελευταῖο «ὅπλο» πού ἐπιτίθενται,θά φᾶνε στήν κυριολεξία τά μοῦτρα τους.

Ἀνήμερα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς,γιά τούς Καθολικούς,δῆλα δή αὔριο,ἑτοιμάζουν τήν προβολή μιᾶς βλάσφημης ταινίας ἡ ὁποία ὄχι ἁπλῶς προσβάλει τήν Παναγία ἀλλά προσπαθεῖ νά ταυτίσῃ τήν εἰκόνα μιᾶς δαιμονικῆς ὑπάρξεως στό πρόσωπό Της καί ταυτοχρόνως νά τό ἐντυπώσῃ στό μυαλό τῶν Χριστιανῶν ( ἄλλως τε,τά ἔχουμε πῆ πολλάκις γιά τόν ῥόλο πού παίζουν οἱ ταινίες ὑπό τόν τύπον ἑνός μαζικοῦ μηνύματος). 

Στί 2 Ἀπριλίου,λοιπόν ἡ Sony Pictures κυκλοφορεῖ τήν ταινία «The Unholy» βασισμένη στό μυθιστόρημα τρόμου τοῦ James Herbert «Shrine». Δέν νομίζω πώς χρειάζεται ν᾿ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενο τῆς ταινίας. Ὄχι,ἐγώ δέν θά τό ἔκανα αὐτό.Ἄλλως τε πάνω-κάτω ὅλοι ἀντιλαμβάνεσθε τί σημαίνει βλασφημία ἀπέναντι σέ ἱερά πρόσωπα μιᾶς Πίστεως. Καί βεβαίως ὁ τῖτλος μιλᾷ ἀπό μόνος του : «The Unholy»  ἡ ἀνίερη ! 

Ἡ οὐσία καί αὐτό πού κρατοῦμε εἶναι ὅσα ἀνέφερα στήν άρχή γιά τούς σατανιστές/καμπαλιστές καί τίς ἐπιδιώξεις τους.Ναί,τούς ἔχει πιάση λῦσσα καί τό ἀποδεικνύουν κάθε χρόνο εἴτε πρὄκειται γιά τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων εἴτε αὐτή τοῦ Πάσχα τίς ὁποῖες ἐπιλέγουν ὡς τίς πιό «κατάλληλες» γιά νά ἐξωτερικεύσουν τό ἀπόλυτο μῖσος τους κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. 

«Στό πιό ἱερό Σαββατοκύριακο τῆς χρονιᾶς ἔρχεται τό The Unholy»,σημειώνει ἡ ἑταιρεία Sony Pictures,( μέ εὐχαρίστηση ; Ναί σίγουρα...) γιά τήν ἡμερομηνία κυκλοφορίας τῆς «ταινίας». 

Ὅμως : 

«Πρός ἀποκατάστασιν αὐτῆς τῆς βλάσφημης ταινίας τό κακό τῆς ὁποίας ἐπιδεινώνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπό τήν χρονική στιγμή τήν ὁποία ἐπιλέχθηκε νά προβληθῇ,τό LifeSiteNews ξεκίνησε μία ἐκστρατεία προτροπῆς τοῦ κόσμου σέ προσευχή...»,γράφει,ἐδῶ, ἡ ἱστοσελίς τοῦ LifeSiteNews.Καί ΕΔΩ ἡ ἀνάλογος σελίς μέ τίς προσευχές.

Εἴδατε λοιπόν τί σᾶς εἶπα γιά τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐλεεινῶν,βρωμερῶν σχεδίων τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν ; Νά ᾿δεῖτε πού στό τέλος,ἀκόμη κι᾿ἐκεῖνοι ἀπό τούς ἀντιπάλους τους πού θεωροῦνται ἄπιστοι ( ὄχι ἄθεοι) θά μετατραποῦν στούς πιό πιστούς. Οἱ δέ πιστοί,θά γίνουν τόσο πιό πιστοί πού θ᾿ἀποτελέσουν τήν πραγματική ῥομφαία πού θά τούς στείλει μία καί καλή κοντά στόν ἀγαπημένο τους Σατανᾶ. Μία καί καί καλή ! 

Ἡ δική μας σελίδα θά προτείνῃ τόν ὕμνο-προσευχή, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ΑἰγίνηςἈγνή Παρθένε Δέσποινα» 


Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν, ἀκτίνων λαμπροτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Χαρὰ Παρθενικῶν Χορῶν, Ἀγγέλων ὑπερτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ἐκλαμπροτέρα οὐρανῶν, φωτὸς καθαρωτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, πασῶν ἁγιωτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Μαρία Ἀειπάρθενε, Κόσμου παντὸς Κυρία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Ἄχραντε Νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Ἄνασσα, χαρᾶς ἡμῶν αἰτία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Κόρη σεμνὴ Βασίλισσα, Μήτηρ ὑπεραγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Τιμιωτέρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Τῶν ἀσωμάτων Σεραφείμ, τῶν Θρόνων ὑπερτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χαῖρε τὸ ᾆσμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνος Ἀγγέλων, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Χαῖρε ᾠδὴ τῶν Σεραφείμ, χαρὰ τῶν Ἀρχαγγέλων, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χαῖρε εἰρήνη καὶ χαρά, λιμὴν τῆς σωτηρίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Παστὰς τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνθος τῆς ἀφθασίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χαῖρε Παράδεισε τρυφῆς, ζωῆς τε αἰωνίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Χαῖρε τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, Πηγὴ ἀθανασίας, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Σὲ ἱκετεύω Δέσποινα, Σὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Σὲ δυσωπῶ Παντάνασσα, Σὴν χάριν ἑξαιτοῦμαι, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Κορὴ σεμνὴ καὶ ἄσπιλε, Δέσποινα Παναγία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
ἐπάκουσόν μου ἄχραντε, κόσμου παντὸς Κυρία, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ἀντιλαβοῦ μου ρύσαι με, ἀπὸ τοῦ πολεμίου, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Καὶ κληρονόμον δεῖξον με, ζωῆς τῆς αἰωνίου, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.


Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.


Ἡ Πελασγική 

11 σχόλια:

 1. Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς. αυτο αρκει .
  αστους να κανουν οτι θελουν . ερχεται η στιγμη και ελπιζω να ειναι κοντα στο ξεσκαρταρισμα που θα γινει με τον γ ππ απο τα λεγομενα των γεροντων του εθνους μας και τωρα ΑΓΙΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅντως,πόσο κοντά εἶναι ἕνας Γ΄Π.Π. ! Κι᾿ἕνα ξασκαρτάρισμα,πράγματι...


   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Kris !

   Διαγραφή
  2. Ξἐχασα τἠν παραπομπή γιά τόν Γ'Π.Π.

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_70.html

   Διαγραφή
 2. Γερμανός βουλευτής λέει όσα δεν τολμούν οι “δικοί μας”: “Πληρώστε το κατοχικό δάνειο, μη στηρίζετε την Τουρκία”

  .
  https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%93%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%83%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bc%ce%bf/


  .
  AΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄχ μωρέ Ἀγγελική,πάλι αὐτόν τόν,μήν ᾿πῶ,προωθεῖς;

   Δέν εἴπαμε οὔτε ἕνα κλίκ στήν σελίδα του;

   Τέλος πάντων...

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος1 Απριλίου 2021 - 8:46 μ.μ.

   ΕΛΕΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ με τον Χίο...

   Διαγραφή
 3. να ειστε καλα τι αναπαυτικος και ενδυναμωτικος υμνος αυτος με την ωραια φωνη του Γαετανου σας ευχαριστω μου εφυγε ενα τρομερο βαρος που τον ακουσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Νατασα Σ. / Σαρωνιδα2 Απριλίου 2021 στις 5:23 μ.μ.

  H εδρα των Σαταναδων ή μαλλον η φωλια τους θα ελεγα, βρισκεται εδω:
  251 H Street NW, Washington, DC 20001, καλη μου Πελασγικη.
  Παρεχω και τον συνδεσμο για να δει οποιος ενδιαφερεται το κτιριο στην φωτογραφια το οποιο το φυλανε αστυνομικοι και διαφορες μυστικες υπηρεσιες επι 24ωρου βασεως.
  https://www.google.com/maps/@38.9002487,-77.0147041,3a,90y,65.33h,105.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1sg86O--nu1zoEAkCuAeC1sw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dg86O--nu1zoEAkCuAeC1sw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D355.09955%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
  Εκει παιρνονται ΟΛΕΣ οι αποφασεις και διδονται ΟΛΕΣ οι ΑΓΡΑΦΕΣ διαταγες των Σαταναδων στους κατα περιοχην υπηρετες τους, τυπου Μερκελ, Μπαϊντεν, Μακρον, Κουλις, Αλεξης, Φωφη κλπ, για την τυχη της Ανθρωποτητας.
  Οταν εξαφανιστει αυτη η φωλια του Σατανα (και ελπιζω πολυ συντομα) τοτε ο καθε κατεργαρης θα παει τον παγκο του και ο χαρτης στην Μεση Ανατολη θα επαναπροσδιοριστει οπως ηταν πριν τον Β’ΠΠ.
  Ερχομενη στα δικα μας ακουσα ή μαλλον ειδα χθες, σε τοπικο πορνοκαναλο, την αγιοποιηση και ηρωποιηση ενος "αμερικανου" μαυρου εγκληματια και πορνο-ηθοποιου, του Φλοϊντ, ο οποιος κατα το πορνοκαναλο "δολοφονηθηκε" απο εναν αστυνομικο στην Πολιτεια της Μινεσσοτα.
  Η αυτοψια και η επισημη εκθεση ομως του ιατροδικαστη που εξετασε το πτωμα του μαυρου, απεφανθει οτι ο Φλοϊντ πεθανε απο υπερβολικη δοση ναρκωτικων που βρεθηκαν στο αιμα του τα οποια προξενησαν καρδιακη προσβολη και οχι απο το γονατο του αστυνομικου στο λαιμο του, που παρεπιπτοντως μαθαινω οτι η "τεχνικη" της ακινητοποιησης του υποπτου με το γονατο του αστυνομικου στον λαιμο προερχεται απ τις ισραηλινες «στρατιωτικες τεχνικες» που εφαρμοζονται στους υποδουλους Παλαιστινιους και οι οποιες μεταφερονται στους αμερικανους αστυνομικους υπο μορφην «συνεργασιας» αστυνομικων δυναμεων ΗΠΑ-ισραηλ.
  https://www.middleeasteye.net/news/israel-us-police-training-end-knee-neck-protests
  Η απορια που ειχα ηταν’ τι νοιαζει εμας τους Ελληνες για το τι και πως εγινε, κατι στην μακρινη πολιτεια των ΗΠΑ με εναν μαυρο και Τι μηνυματα προσπαθει να περασει το εν λογω πορνοκαναλο στους τηλεθεατες του, ενω αυτοματα ηρθε στο μυαλο μου μια παλια ταινια που ειδα προσφατα με τον αντρα μου στο διαδικτυο, με τιτλο: «Μια Ιταλιδα απ την Κυψελη» στην οποια ενας συνταξιουχος προξενος σε χωρα της Αφρικης εξηγουσε χαριτολογοντας στην «Τουλα» και στον «Πολυκρατη» οτι «οταν μαζευονται αρκετοι μαυροι γυρω σου, νομιζεις οτι νυχτωσε». Καρα-ρατσιστες λοιπον θα ελεγα ο Φινος, ο Τσιφορος και λοιποι πρωταγωνιστες του εργου.
  Εκει ομως που δεν κρατηθηκα και ξεσπασα στα γελια, ηταν οταν ακουσα ευχες και συγχαρητηρια απο τους εκ των εσω συνεργατες του «κεντρικου δελτιου», για το ψευτοκαναλο και συναμα πορνοκαναλο το οποιον εορταζε τα ....15ετη γενεθλια του.

  Δηλ. ενα καναλι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (οπως κομπασαν) ξεκινησε την πρωτη του εκπομπη ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ!!!!!!
  (και οποιος θελει τους πιστευει)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπᾶμαι γιά τήν διαπίστωσιν πού ἔχω,ἀλλά εἶναι πολλοί,μά πάρα πολλοί αὐτοί πού τούς πιστεύουν.Εἰδικῶς στήν ἑλλαδική,ἀγαπητή μου Νατάσα.Ναί,εἰδικῶς στήν χώρα μας...

   Ὅπως πολλάκις ἔχω ἀναφέρη,οὔτε συσκευή τηλεοράσεως δέν ἔχω στό σπίτι μου,ἀπό τό 2010.Πέραν τῆς ἡσυχίας μου,θά σοῦ πῶ ὅτι ἔχω ἀρχίση νά πιστεύω πώς δέν ὑπάρχει τηλεόρασις γενικῶς ! Πίστεψέ το. Αὐτή τήν αἴσθησιν ἔχω πλέον.

   Ὅσο γιά τήν σφηκοφωλιά,πιό πολύ μέ συναγωγή μοῦ φαίνεται ! Καί προφανῶς πρέπει νά εἶναι ΚΑΙ συναγωγή.Ἤ ἐπί τό σωστότερον : ἄντρο τῆς Καμπάλα !

   Νά ποῦμε γιά τούς ἀναγνῶστες μας,πώς πρὄκειται γιά τά κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἀμερικανο-Ἰσραηλινῆς Ἐπιτροπῆς Δημοσίων ὑποθέσεων ( ἡ γνωστή AIPAC) ἤ μέ ἄλλα λόγια ἡ σιωνιστική γιάφκα στίς ΗΠΑ. Καί ὅπως πολύ σωστά ἔγραψες : «Εκει παιρνονται ΟΛΕΣ οι αποφασεις και διδονται ΟΛΕΣ οι ΑΓΡΑΦΕΣ διαταγες των Σαταναδων στους κατα περιοχην υπηρετες τους, τυπου Μερκελ, Μπαϊντεν, Μακρον, Κουλις, Αλεξης, Φωφη κλπ, για την τυχη της Ανθρωποτητας.»

   Ἀπορῶ,πῶς στέκεται ἀκόμη ὄρθιο...;!!!

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα. Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ γιά τά πολύτιμα σχόλιά σου !

   Διαγραφή
  2. Νά δώσουμε τήν σελίδα μέ στοιχεῖα περί τοῦ AIPAC :https://en.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee

   Ἐπίσης νά σημειώσουμε πώς τό κτήριο εἶναι τοῦ Mayer Mitchell,ἑνός ἑβραίου ( τί ἄλλο;! Πῶς λέμε Ῥοκφέλερ μπίλντινγκ στό Ν.Υ ; Ἔτσι καί στήν Οὐάσινγκτο DC,λένε Mayer Mitchell building ) μεσίτη καί κατασκευαστή κατοικιῶν,σέ μία ἑταιρεῖα πού εἶχε μέ τόν ἀδελφό του Ἀβραάμ καί πού μετά 30 χρόνια καί ἀφοῦ εἶχαν θησαυρίση,κυριολεκτικῶς (τί ...τύχη πού ἔχουν αὐτά τά ὄντα μέ ὅ,τι ακταπιάνονται ! ! ! ) τήν πούλησαν γιά νά τό ῥίξουν στίς φιλανθρωπίες.

   Ἄ ναί,τά ἔχουμε γράψη τόσες πολλές φορές,τά σχετικά περί «φιλανθρωπίας καί ἑβραῖοι»,ἔτσι; Ὅπως ὁ Ῥοκφέλερ καί πολλοί,πολλοί ἀκόμη ! Ξέρετε ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς φιλανθρωπίας τους; Λοιπόν,τό Πανεπιστήμιο στήν Ἀλαμπάμα,πῆρε τό ὄνομά του. Ἕνα ἐρυενητικό ἱατρικό κέντρο,ἐπίσης στήν Ἀλαμπάμα πῆρε τό ὄνομα του.Τό ἴδιο καί ἕνα ἀθλητικό συγκρότημα καί καί καί...

   Σῆμα κατατεθέν,λοιπόν,οἱ ἑβραῖοι Μίτσελ στήν Ἀλαμπάμα.Ὅπως σῆμα κατατεθέν καί πολλοί ἄλλοι σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο.Καί τί σύμπτωσις βρέ παιδί μου,ἀπό ὅλους αὐτούς ἀκοῦς τό γνωστό :ἡ οἰκογένειά μου μ᾿ἔμαθε ν᾿ἀγαπῶ τήν φιλανθρωπία ! Μπροεῖ νά τό χωρέσῃ ἀνθρώπινος νοῦς,οἱ ἑβραῖοι οἱ αἱματορουφήχτρες φιλάνθρωποι ! ! !

   Ἄϊ στό καλό,συγχύστηκα !

   Διαγραφή
  3. Ἄ ναί,τίς παραπομπές :

   https://www.al.com/live/2007/09/mitchell_lived_the_american_dr.html

   https://www.southalabama.edu/colleges/mcob/mitchell_family.html

   Ἔχουν καί μπρούτζινα ἀγάλματα,τά φιλάνθρωπα ἀδέλφια Μίτσελ,στό ὁμώνυμο Πανεπιστήμιο τῆς Ἀλαμπάμα. Ἀγάλματα πού οἱ ἴδιοι παρήγγειλαν τήν κατασκευή τους καί τά ...χάρισαν στό Πανεπιστήμιο !

   Κάτι ἀκόμη,ἐπίσης σημαντικό.Ὁ Μάγιερ εἶχε τό ψευδώνυμο Bubba,τό ὁποῖο ἔχει ἀναγράψη καί στήν ταφόπλακά του πρῶτο καί καλλίτερο.Εἶχε γράψη καί τ᾿ἀπομνημονεύματά του τό 2004 : "Just Call Me Bubba". Μήπως θεωροῦσε τόν ἑαυτό του Budda καί ἔκανε μία μικρή μετατροπή μεταστρέφοντας τό d σέ b ;

   Τί νά πῆς ἄμα μπλέκῃς μέ ...περιουσίους !

   Διαγραφή