" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Ὁ ἑβραῖος Ἄλλεν,ὁ ψευδο-ϊός καί ὁ ἑβραϊκός ναρκισσισμός

Λυκόρνιο καί θήραμα : Γούντυ Ἄλλεν καί Ντύλαν Φάροου
Ὁ Γούντυ Ἄλλεν εἶναι ὁ χαρακτηριστικός τύπος ψυχοπαθῶν ἑβραίων - Μπίλ Γκέιτς, Τζόρτζ Σόρος, Κλάους Σουάμπ - πού ἀπειλοῦν τήν ἀνθρωπότητα μέ γενοκτονία. Ἦταν ἀνίκανος τοῦ βασικοῦ ἀνθρωπίνου αἰσθήματος,τῆς ἐνσυναισθήσεως. «Ἔκανε τόν ἐγωϊσμό του μορφή τέχνης» εἶπε ἡ Μία Φάροου. Ἦταν τό κέντρο τοῦ κόσμου καί ἐπέμενε νά ἐλέγχῃ τά πάντα.

ἀπό τόν Henry Makow PhD

Σέ κάποια στιγμή κατά τήν διάρκεια τῆς διαμάχης γιά τήν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν τους,τό 1993,ὁ Ἄλλεν εἶπε στήν Φάροου :« Δέν ἔχει σημασία ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Αὐτό πού πιστεύει ὁ κόσμος ἔχει σημασία»

Αὐτή ἡ δηλωσις ἀποτυπώνει τήν οὐσία τοῦ ἑβραϊκοῦ Καμπαλισμοῦ ( σατανισμός) καί ἐξηγεῖ τόν ψυχισμό πίσω ἀπό τήν ἐγκληματική ἀπάτη/covid.

Ἐλέγχοντας αὐτό τό σενάριο,ἀνεξαρτήτως τοῦ πόσο παράλογο εἶναι,πιστεύουν ὅτι μποροῦν νά ἀναδιαμορφώσουν τήν πραγματικότητα ὥστε νά ταιριάζῃ μέ τά ἐνδιαφέροντά τους,τῆς ξιπασιάς καί τῆς διαστροφῆς

Ἔτσι ὁ Γούντυ Ἄλλεν καθοδήγησε μία σειρά ἀπό πολιτικούς,νομικούς καί μμε γιά νά ὑποστηρίξουν ὅτι ὁ ἰσχυρισμός τῆς Φάροου ὅτι ὁ Ἄλλεν κακοποίησε σεξουαλικῶς τήν κόρη της,Ντύλαν,ἦταν ἡ «ἐκδίκησις μιᾶς περιφρονημένης μητέρας»,ἀφοῦ εἶχε ἀπατηθῆ ἀπό τόν Ἄλλεν καί τήν σχέσιν του μέ τήν ἔφηβη κόρη της Σούν Γί Πρέβιν.

Ἤμουν ὀπαδός τοῦ Ἄλεν,σ᾿ὅλη μου τήν ζωή καί ἔχω δῆ τίς περισσότερες ταινίες του.Μάλιστα εἶχα πειστῆ ἀπό τήν ἱστορία του μέχρι πού εἶδα τήν σειρά-ντοκιμαντέρ τῆς HBO «Allen Vs Farrow» ὅπου δέν μένει καμμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ Ἄλλεν ἦταν παιδεραστής. Αὐτό ἦταν ἀπογοητευτικό διότι τόν θεωροῦσα ἠθικό στοιχεῖο.

Ἑβραῖοι ψυχοπαθεῖς

Γιατί μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτό; 

Ὁ Γούντυ Ἄλλεν εἶναι ὁ χαρακτηριστικός τύπος ψυχοπαθῶν ἑβραίων - Μπίλ Γκέιτς, Τζόρτζ Σόρος, Κλάους Σουάμπ - πού ἀπειλοῦν τήν ἀνθρωπότητα μέ γενοκτονία. Ἦταν ἀνίκανος τοῦ βασικοῦ ἀνθρωπίνου αἰσθήματος,τῆς ἐνσυναισθήσεως

«Ἔκανε τόν ἐγωϊσμό του μορφή τέχνης» εἶπε ἡ Μία Φάροου. 

«Ὁ Γούντυ ἔζησε καί πῆρε τίς ἀποφάσεις του ἀποκλεισμένος σέ μία ζώνη κατασκευασμένη καί ἐλεγχόμενη,σχεδόν ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν ἴδιο...Δέν ἀναγνώρισε ἄλλα ὄντα ἐκτός ἀπό αὐτά πού χαρακτηρίζονταν ἀπό τό δικό του χῶρο,τά ὁποῖα ἐκτιμἠθηκαν ἀναλόγως τῆς συμβολῆς τους στήν ὕπαρξίν του.Αὐτός ἦταν ἑπομένως ἀνίκανος νά κατανοήσῃ καί νά αἰσθανθῇ ἠθικά ὑπεύθυνος γιά κανέναν ἤ ὁτιδήποτε...» (Mia Farrow, "What Falls Away", 208.)

Ὡς κέντρο τοῦ σύμπαντος ἐπέμενε νά ἐλέγχῃ τά πάντα.Ἐνῷ ἦταν παντρεμένος μέ τήν Φάροου,ἀποπλάνησε τήν ἔφηβη κόρη της καί κακοποίησε σεξουαλικῶς τήν κόρη της,Ντύλαν, περισσότερες ἀπό μία περιπτώσεις.

Τά κακοποιημένα σεξουαλικῶς παιδιά,εἶναι ἄρρωστα,ἀλλά μποροῦν νά ἀντιμετωπιστοῦν ἱατρικῶς.Ὡστόσο ἡ ἀνικανότητα τοῦ ν᾿ἀναγνωρίσῃς πώς βλάπτεις καί καταστρέφεις τήν ζωή ἑνός παιδιοῦ,εἶναι πιό σοβαρή. Αυτή ἡ ἔλλειψις ἀνθρωπίνης ἐνσυναισθήσεως χαρακτηρίζει ἕναν ψυχοπαθή. 

Περιούσιος λαός

Αὐτή ἡ σολιψιστική διαταραχή ( σημ. Πελασγ. Σολιψισμός ἤ ἐγωμονισμός : είναι ιδεαλιστική υποκειμενική θεωρία, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο εκτός από το υποκείμενο, τον άνθρωπο και τη συνείδησή του. Όλα τα άλλα μέσα στο σύμπαν, ακόμα και το γένος των άλλων ανθρώπων, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά μόνο στη συνείδηση του υποκειμένου και η ύπαρξή τους δεν είναι παρά ένα παράγωγο της συνείδησής του...είναι η πιο ακραία μορφή του γνωσιολογικού ιδεαλισμού...ἐδῶ κι᾿ἐκτενέστερα ἐδῶ),βρίσκεται στήν καρδιά τοῦ Καμπαλιστικοῦ ἑβραϊκοῦ καρκίνου πού μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἑβραῖοι εἶναι οἱ περιούσιοι,οἱ ἐκλεκτοί.Τά γκόϊμ δημιουργήθηκαν γιά νά τούς ὑπηρετοῦν. Αὑτό διαδραματίζεται στήν ἀπάτη Covid,μία κλασική περίπτωσις τῆς ἀλήθειας πού κρύβεται πίσω ἀπό τό σενάριο τῆς γενοκτονίας.

Δεύτερον,δέν παραδέχονται ποτέ τήν ἐνοχή τους. Ὁ Ἄλλεν θά μποροῦσε νά μετανοήσῃ καί νά ζητήσῃ ἱατρική βοήθεια.Ἡ Φάροου καί τά παιδιά θά τόν εἶχαν συγχωρήση.Ἀντ᾿αὐτοῦ ὁ Ἄλλεν ἀρνήθηκε τίς κατηγορίες καί ἄσκησε ἔφεση κατά τῆς ἐτυμηγορίας καί τίς πολλαπλές ἐπισκέψεις σχετικῶς μέ τά παιδιά τους. Τίς ἔχασε ὅλες.

Χάνοντας τήν πρώτη ἔφεση τό δικαστήριο ἐπεσήμανε τήν τάσιν τοῦ Ἄλλεν νά δίνῃ ἔμφασιν στίς δικές του ἐπιθυμίες καί ἀνάγκες καί νά ἐλαχιστοποιῇ καί ἀγνοῇ ἀκόμη καί αὐτές τῶν παιδιῶν του.Ὁ δικαστής ἐπέβαλλε στόν Ἄλλεν νά πληρώσῃ ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια γιά τά νομικά ἔξοδα τῆς Φάροου.

Τί λέει λοιπόν,αὐτό γιά τούς ψυχοπαθεῖς ἑβραίους; 


1. Θά ἀντισταθοῦν στήν ἀλήθεια μέ ὁποιοδήποτε κόστος,δεδομένου πώς ἀλήθεια εἶναι ἡ δική τους.Ὁ Ἄλλεν πέρασε πάρα πολλά προσπαθώντας νά δωροδοκήσῃ ἤ νά ἐκφοβίσῃ τήν Μία Φάροου,μάρτυρες καί ὑψηλά ἱσταμένους τοῦ Νόμου. Ἐξακολουθεῖ νά ὑποστηρίζῃ τήν ἀθωότητά του παρά τά ἀκράδαντα στοιχεῖα καί μάλιστα ἔγραψε καί μία ἀπάντησιν σ᾿ἐμένα : «Συνέχισε τά χάπια σου»

2.Θά ποντάρουν ὅλο καί περισσότερα.Ὅσο περισσότερο ἀντιστεκόταν ἡ Φάροου τόσο περισσότερο ὁ Ἄλλεν ἀνέβαζε τό «στοίχημα».

Συμπέρασμα

Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι στήν θέσιν τῆς Dylan Farrow,δεχόμενη ἐπίθεσιν ἀπό ἕνα ἱσχυρό,μοχθηρό ἁρπακτικό ( σημ. Πελασγ. Λυκόρνιο εἶναι ἡ πιό σωστή λέξις).Ἄν δέν ἔχουμε μία λέαινα ὅπως ἡ Μία Φάροου,νά μᾶς ὑπερασπιστῇ,πρέπει νά ὑπερασπιστοῦμε τίς ζωές μας μόνοι μας.

Ὁ Ἄλλεν ἔχασε. Ἡ Ἀλήθεια ἐπικράτησε. Οἱ Illuminati τό ἔχουν παρατραβήξη. Ἡ κοροϊδία τοῦ covid μπορεῖ τελικῶς νά καταρίψῃ ὁλόκληρη τήν δομή τῆς ἀπάτης.  

Ὅπως ἡ Μία Φάροου,πρέπει νά ἐπιμείνουμε στήν ἀλήθεια.

Ἡ Ἀλήθεια θά μᾶς ἀπελευθερώσῃ ὅσο οἱ Καμπαλιστές δέν ἔχουν αὐτήν ὑπο τόν ἔλεγχό τους.

henrymakow.com

Ἕνα θέμα μέ πολύ ἐπιτυχεῖς συσχετισμούς τῶν ἑβραίων/καμπαλιστῶν στό πρόσωπο τοῦ Γούντυ Ἄλλεν,τόν ἀρρωστημένο τους ψυχισμό-ψυχοπάθεια μέ τήν ἐμμονή τοῦ παιδεραστή Ἄλλεν πρός ἀπόκρυψιν τῆς ἀληθείας καί τήν προσπάθεια χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν στό πρόσωπο τῆς σθεναρῶς ἀντισταθείσης Φάροου. 

Μία ἀλήθεια πού ἀποδεικνύει μέ πόσο ἀρρωστημένα ἄτομα ἔχουμε νά κάνουμε,πόσο ἐγκλωβισμένους στόν ψυχισμό τους πού δέν τούς ἀφήνει κανένα ἀπολύτως περιθώριο νά συναισθανθοῦν τό μέγεθος τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου,τῆς δολοφονίας πού πραγματοποιοῦν ! 

Δυστυχῶς,ἄν ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ Μακόου,δέν ἀποφασίσουμε νά πολεμήσουμε μέ νύχια καί μέ δόντια πρός ὑπεράσπισιν τῆς Ἀληθείας ὥστε νά ἀποδομήσουμε ὁλόκληρο τό βρωμερό σχέδιό τους πού στοχεύει τήν παγκόσμια ἀνθρωπότητα,δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος τρόπος σωτηρίας μας. Εἴμαστε ἐγκλωβισμένοι,ὄντως,ὅμως σκεφτεῖτε ὅταν ἕνας ἄνθρωπος βρίσκεται μπροστά σέ κατάφορη ἀδικία εἰς βάρος του, τί κάνει γιά τήν ἴδια τήν σωτηρία του; Ἄν μή τί ἄλλο παλεύει μέχρι τέλους. Αὐτή ἡ πάλη μπορεῖ ἐν τέλει ν᾿ἀποδειχθῇ τό τέλος τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν.Ἀρκεῖ νά τό πιστέχουμε καί νά ἀγωνιστοῦμε αὐτόν τόν δίκαιον ἀγῶνα ! 


Ἡ Πελασγική

9 σχόλια:

 1. Μονο με πυρηνικο ολοκαυτωμα θα σωθουμε απο δαυτους, χώρια την επεμβαση του Θεου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποῦ ἔχουμε φθάση ! Νά προσβλέπουμε σέ πυρηνικό ὅλεθρον,μή ἀναλογιζόμενοι τοῦ ἄμετρου κακοῦ πού θά ἐπιφέρῃ στόν Πλανητη,ἐξ αἰτίας τῶν ἑρπετῶν,σατανιστῶν/καμπαλιτῶν,τῶν σιωνιστικῶν γεννημάτων ἐχιδνῶν ! Καί δέν εἶσαι ὁ μόνος.Τό ἔχω ἀκούση ἀπό πολλούς,εἰδικῶς τόν τελευταῖο καιρό.

   Εἶναι αὐτή λῦσις; Δέν νομίζω.Προτιμῶ τόν ἀγῶνα μέχρις ἐσχάτων,μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,ἐννοεῖται. !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Αllan Steward Konigsberg το επίσημο ονοματεπώνυμο του Γούντυ Άλλεν.
  Βραχύσωμος,καχεκτικός με σπινθιροβόλους πονηρούς οφθαλμούς, η επιθυμία για τον υιό τους των Εβραίων των δυσωδών γκέτο.
  Γονείς εσκενάζυ από Αυστρία και Λιθουανία.
  Γεννημένος στην Ν.Υόρκη το 1935 επί οκταετία εφοίτησε σε εβραιόγλωσσο σχολείο.
  Άρχισε να γράφει στην εβραϊκής ιδιοκτησίας εφημερίδα The New Yorker.
  H συντροφιά του και συνεργάτες γνωστοί μετέπειτα Εβραίοι ωσάν τους Larry Gellbart, Carl Reiner,Mel Brooks Neil Simon και ο αδελφός του Daniel.Eν συνεχεία συνεργασία με Εβραίους σκηνοθέτες. Robert Altman, Sidney Lumet κλπ.
  Το χιούμορ του αυτό του διαβρωτικού, υπονομευτή των αξιών μας Ιουδαίου.
  Καλή και η Μία Φάροου! Παντρεμένη με τον εκ Γερμανίας Εβραίο μουσουργό Αντρέας Πρέβιν (Prewin), γνωστός στις ΗΠΑ με το γαλλοφανές Αντρέ Πρεβέν.
  Τρία φυσικά τεκνα και τρία υιοθετημένα μογγολοειδούς φυλής!

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἀπό τούς πλέον χαρακτηριστικούς τύπους ἑβραίου ! Σέ ὅλα ὅμως !

   Γι᾿αὐτό μοῦ ἄρεσε πολύ τό θέμα τοῦ Μακόου.Ἀπολύτως ταυτισμένος στό πρόσωπό του ὁ σατανικός/καμπαλισμός καί τό μῖσος κατά τῆς Λευκῆς Φυλῆς...

   Ἡ Φάροου μετά τόν Πρεβέν,παντρεύτηκε τόν Φράνκ Σινάτρα.Ἑπίσης καρά-ἑβραῖος.Καί ...μαφιόζος...

   Ὅμως,ὅπως καί ὁ Ἄλλεν,μοῦ ἀρέσει πολύ.Κρῖμα πάντως,μέ τέτοια ταλέντα νά βγάζουν ὅλη τήν ἐβραΐλα τους...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Μέτονα !

   Διαγραφή
  2. Ο ΣΙΝΑΤΡΑ ΗΤΑΝ ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ.

   Διαγραφή
  3. Ἐν τάξει τό παίρνω πίσω τό «καρά-ἑβραῖος». Καθόλου ἑβραῖος,ἀλλά πολύ μαφιόζος,ὅμως ἔτσι; Παρ᾿ὅλα αὐτά ὅπως εἶπα καί ξανά λέω,τοῦ ἔχω μεγάλη ἀδυναμία ! ! ! Ἀπό τούς πολύ ἀγαπημένους μου τραγουδιστές. Ἐπίσης καί ὡς ἠθοποιός. ὁ Σινάτρα ἔχει πρωταγωνιστήση στήν α΄ταινία ὁ ὑποψήφιος τῆς Μαντσουρίας ἤ ὅπως ἀποδίδεται στά ἑλληνικά «ὁ Ἄνθρωπος τῆς Μαντσουρίας».

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα,αν μου επιτρέπεις,δεν πρέπει να ξεχνάμε κι ένα ακόμη αστέρι του κλάμπ,τον Ρ.Πολάνσκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὦ ναί,ὄντως μεγάλο «μπουμπούκι» ὁ Πολάνσκι ! Ὁ ἑβραῖος Πολάνσκι !

   Καλά,δέν κάνει ἐντύπωσιν,γιά τούς περισσοτέρους ὁ λόγος,πού ὅλοι αὐτοί οἱ ...διάσημοι,μέ τήν τέτοιου μεγέθους μπόχα πού κρύβουν,εἶναι στήν καταγωγοί ὅλοι τους,μά ὅλοι τους,ἑβραῖοι; !

   Ὅπου καί νά κυττάξῃ κανείς,σ᾿ὅποιον χῶρον ἀπό τήν πολιτική,τήν ἐξουσία,τόν καλλιτεχνικό χῶρον μέχρι ακί στά ΠΑνεπιστήμια,ὅπου βρίσκονται αὐτοί ( καί βρίσκονται στό συντριπτικῶς μεγαλύτερο ποσοστό παντοῦ) μόνον μπόχα καί δυσωδία !

   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ μεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. (Κατά Ματθαῖον,κεφ 23,στίχοι 27-28)


   Καλησπέρα ἀγαπητέ BILL-KILL !

   Διαγραφή
 4. Aγαπητή Πελασγική καλησπέρα! Πράγματι, "μπουμπούκια" όλοι τους αλλά νομίζω πως αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι με τις ταινίες τους κάποιοι από αυτούς έκαναν ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τη "φάρα" τους, όπως ο Πολάνσκι με "Το μωρό της Ρόζμαρυ", ο Κιούμπρικ με τα "Μάτια ερμητικά κλειστά"...Σας ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή