" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

Ἡ «ἐγχώρια τρομοκρατία»,ὁ νόμος καί τό θανατηφόρο ἐπεισόδιον...


Πῶς τό εἴδατε τό περιστατικό σήμερα στό Καπιτώλιο τῶν ΗΠΑ ; Δέν ξέρω πώς τό ἔχουν μεταφέρη τά διάφορα συστημικά μμε τῆς ἑλλαδικῆς,ἀλλά ἐγώ διάβασα πώς ἐπρόκειτο γιά κάποιον τύπο πού ἔπεσε πάνω στά ὁδοφράγματα,τραυματίσθηκαν 2 ἀστυνομικοί καί ἐν συνεχείᾳ ὅταν ὁ τύπος βγῆκε μέ ἕνα μαχαίρι στά χέρια πυροβολήθηκε. Ἀπό τό νοσοκομεῖο ὅπου μεταφέρθηκε,μαζύ μέ τούς δύο ἀστυνομικούς,ἀνεκοίνωσαν πώς ὁ προκαλέσας τό συμβάν ἀπεβίωσε ὅπως ἐπίσης καί ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο τραυματισμένων ἀστυνομικῶν.

Ἄ καί κάτι ἀκόμη πολύ σημαντικό : «Πακέτο» μέ τήν συγκεκριμένη εἴδησιν πηγαίνει καί ἡ ἀναμετάδοσις/συσχετισμός,τῶν συμβάντων τῆς 6ης Ἰανουαρίου στό Καπιτώλιο

Yogananda Pittman

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την αστυνομία του Καπιτώλιο των ΗΠΑ μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και τώρα τα γεγονότα που έχουν συμβεί εδώ σήμερα», είπε, η επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου Yogananda Pittman,σε συνέντευξη τύπου. (ἀπό ἐδῶ)

Ἡ Γιοκανάντα πού μοῦ θυμίζει τόν γιόγκι Παραμχάνσα Γιοκανάντα...συσχέτισε ἀμέσως τό περιστατικό μέ τήν 6η Ἰανουαρίου. Καί στό ἴδιο ἀπολύτως μῆκος κύμματος ὁ ἐπικεφαλής τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀστυνομίας :

Robert Contee

« Η θανατηφόρα επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την τρομοκρατία, αλλά προφανώς, θα συνεχίσουμε να ερευνούμε για να δούμε προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο επικεφαλής της μητροπολιτικής αστυνομίας Robert Contee.ἀπό ἐδῶ)

 ( Παρένθεσις ἀπαραίτητος γιά σχολιασμό : Εἴδατε ἐπιτυχίες οἱ μαῦροι στήν ἀστυνομία τῆς Ἀμέρικα; )

Τά θυμᾶστε τά γεγονότα ἔτσι; Ἔμ,πῶς νά μήν τά θυμᾶστε,τόσος ντόρος ἔγινε ἀπό τά συστημικά μμε τῆς ἑλλαδικῆς ! Ἐπί ἡμέρες δέν ἀσχολοῦντο μέ τίποτε ἄλλο παρά μέ τούς φοβερούς καί τρομερούς ἐξτρεμιστές/τρομοκράτες,ὁπαδούς τοῦ Τράμπ πού παραβίασαν τό ἄβατο γιά τόν λαουτζίκο «ἱερό Καπιτώλιο» ! Μέχρι καί «καταζητοῦνται» ἐκυκλοφόρησαν μέ τίς ἀνάλογες φωτό νά γεμίζουν ὅλα τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ! Γιά τήν φουκαριάρα τήν γυναῖκα πού σκότωσε ὁ ἀστυνομικός τῆς ἐθνικῆς φρουρᾶς,οὔτε λόγος.Δικαιολογημένος ὁ,σύμπτωσις (;) νέγρος ἀστυνομικός πού ἐπιτελοῦσε τό «καθῆκον» του δολοφονόντας ἐν ψυχρῷ τήν λευκή γυναίκα ! 

Ἐκεῖνα τά γεγονότα εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νά παραμείνῃ ὁ στρατός στό Καπιτώλιο,νά μποῦν διπλές καί τριπλές φρουρές,νά μποῦν ὀδοφράγματα,συρματοπλέγματα μόνον κανόνια πού δέν τοποθέτησαν ! Ἀλλά καί ἐκεῖνα τά γεγονότα ἐστάθηκαν ἀφορμή γιά ἕνα νομοσχέδιο.Ἕνα νομοσχέδιο κατά τῆς «ἐγχωρίου τρομοκρατίας».Ἔτσι τό βάφτισαν. 

«Ἡ καταπολέμησις τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας καί τοῦ Λευκοῦ ῥατσισμοῦ δέν εἶναι ζήτημα δημοκρατικῶν ἤ Ῥεπουμπλικανῶν οὔτε τῆς ἀριστερᾶς ἑναντίον τῆς δεξιᾶς τῶν ἀστικῶν πληθυσμῶν ἑναντίον τῶν ἀγροτικῶν. Ἡ ἐγχώρια τρομοκρατία εἶναι ζήτημα ὁλοκλήρου τῆς Ἀμερικῆς,μία σοβαρή ἀπειλή,πού μποροῦμε καί πρέπει ν᾿ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μαζύ»,δήλωσε ὁ ἐκπρὀσωπος τῶν δημοκρατικῶν, Μπράντ Σνάϊντερ,εἰσηγητής τοῦ νομοσχεδίου « Δρᾶσις 2021,γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας»

καί συνέχισε :

«Μετά τήν τρομοκρατική ἐπίθεσιν,στό Καπιτώλιο,πού ἄφησε πίσω της 5 νεκρούς καί πολλούς τραυματίες,ὁλόκληρο τό ἔθνος ἔχει καταληφθῆ ἀπό τόν φόβο περισσότέρων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στήν Οὐάσινγκτον ἀλλα καί σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα. Σ᾿ἀντίθεσι μέ τήν 9η Σεπτεμβρίου ἡ ἀπειλή πού ἔδειξε τό ἄσχημο πρόσωπό της,εἶναι ἀπό ἐγχώριες τρομοκρατικές ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν,πρὄκειται γιά βίαια ἄτομα,συχνά ὑποκινούμενα ἀπό φυλετικά κίνητρα. Ἡ Ἀμερική πρέπει νά ἐπαγρυπνῆ γιά τήν καταπολέμησιν αὐτῶν τῶν πρωτοφανῶν βιαιοτήτων.Καί ὁ νόμος γιά τήν καταπολέμησιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας δίνει στήν κυβέρνησίν μας τά ἐργαλεῖα γιά τόν ἐντοπισμό,τήν παρακολούθησιν καί τήν ἀποτροπή παρόμοιας τρομοκρατικῆς δραστηριοποιήσεως» (Ἀπό :«Κυνήγι μαγισσῶν» κατά Πατριωτῶν,στίς ΗΠΑ,διά νόμου

Ὁ ὕποπτος τῆς σημερινῆς ἐνέργειας,ὅπως βλέπουμε καί στήν φωτό πού μεταφέρεται μέ τό φορεῖο τραυματίας,πρέπει νά εἶναι λευκός :

φωτό ἀπό ἐδῶ

Συμπέρασμα: μία χαρά δικαιολογοῦνται τά μέτρα ἀσφαλείας ἀπό τήν 6η Ἰανουαρίου καί βεβαίως καί ἴσως τό πιό σημαντικό,ὁ νόμος πού πέρασαν γιά τήν «ἐγχώρια τρομοκρατία». Εἴδατε πῶς τό εἶπε ὁ ἐπικεφαλής τῆς μητροπολιτικῆς ἀστυνομίας; 

« Η θανατηφόρα επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την τρομοκρατία, αλλά προφανώς, θα συνεχίσουμε να ερευνούμε για να δούμε προς αυτήν την κατεύθυνση» 

Ναί,δέν σχετίζεται μέ τήν τρομοκρατία ὄχι ὅμως καί μέ τήν «ἐγχώρια τρομοκρατία». Γι᾿αὐτό θά συνεχίσουν νά ἐρευνοῦν,προσέξτε «πρός αὐτή τήν κατεύθυνσιν» εἶπε. Δῆλα δή τῆς τρομοκρατίας.Μιᾶς τρομοκρατίας ὅμως πού προσδιορίζεται ὡς πολύ συγκεκριμένη,ἀφοῦ ὁ λόγος περί τῆς ἐγχωρίου...

Τό ἐρώτημα : τό σημερινό γεγονός πόσο «αὐθόρμητο» ἦταν; 

Θά ἔχουμε,σαφῶς πολλές ἐξελίξεις ἐπ᾿αὐτοῦ,νά τό θυμᾶστε.Ἴσως ἀκόμη καί πιό σκληρά μέτρα,μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνῃ αὐτό...

...ὁ νόμος γιά τήν καταπολέμησιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας δίνει στήν κυβέρνησίν μας τά ἐργαλεῖα γιά τόν ἐντοπισμό,τήν παρακολούθησιν καί τήν ἀποτροπή παρόμοιας τρομοκρατικῆς δραστηριοποιήσεως

Τί περισσότερο,ἀπό τόν συγκεκριμένο νόμον, ἄρα γε; ! 

Νεώτερες πληροφορίες ἀναφέρουν πώς ὁ δράστης τοῦ ἐπεισοδίου ταυτοποιήθηκε ὡς :

...ο 25χρονος Noah Green, που κατάγεται από την Ιντιάνα αλλά μπορεί να έχει μετακομίσει στη Βιρτζίνια και πρόσφατα είχε μείνει άνεργος. Από δημοσιεύσεις του στό φ/β : 
"Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε αυτές τις ημέρες και την εποχή για την προοπτική μου. Η συνεχιζόμενη κρίση COVID, η ανεργία, το αυξανόμενο εθνικό χρέος, ο διχασμός στην πολιτική, οι φήμες για πόλεμο και τα παρόμοια. Αλλά ένα πράγμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι μπορούν να στηριχθούν είναι πίστη στον αξιότιμο υπουργό Louis Farrakhan ως τον άνθρωπο που μπορεί να μας μεταφέρει στη σκοτεινή ώρα . " 

....Σε μια μεταγενέστερη δημοσίευση στις 17 Μαρτίου, ο Green ενθάρρυνε όλους "να μελετήσουν την Αποκάλυψη, να μελετήσουν τα σημάδια των τελικών χρόνων, να μελετήσουν ποιος είναι το θηρίο, να μελετήσουν ποιος είναι ο αντίΧριστος, να μελετήσουν ποιος είναι ο ψεύτικος προφήτης και να μελετήσουν τις δημιουργημένες εικόνες κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών... ".(ἀπό ἐδῶ)


Ὅλος αὐτός ὁ περίεργος ψυχισμός... Κάτι πού μέ κάνει νά σκέφτομαι ἀκόμη πιό ὕποπτα τήν ὑπόθεσιν...
Διαβᾶστε περί Louis Farrakhan,ἐδῶ Πρὄκειται γιά τόν ἐθνικό ἡγέτη τοῦ «Ἔθνους τοῦ Ἰσλάμ». Θυμᾶστε τί εἴχαμε γράψη σχετικῶς ; ΕΔΩ.


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. πολυ παραμυθι μας πουλανε τα αμερικανακια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οἱ σιῶνες μᾶς πωλοῦν τό παραμύθι καί δυστυχῶς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τό καταπίνει ἀμάσητο !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Οτι εσπειραν οι Ουσαιοι τοσα χρονια ανα τον κοσμο ας το λουστουν εντος τωρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐσύ πιστεύεις πώς ὅλα αὐτά μπορεῖ ν᾿ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα; Καί ποιοί εἶναι οἱ «Οὐσαῖοι» ( ἐκ τοῦ USA) ; Οἱ σιωνιστές ἑβραῖοι πού ἐξ ἀρχῆς κατέλαβαν,κυριολεκτικῶς,τήν «Νέα γῆ». Αὐτά τά βρωμερά.ἐλεεινά καί τρισάθλια ὄντα πού θέλουν νά λέγονται καί « φιλάνθρωποι» ! ! !

   Σ ι χ ά μ α τ α.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί μήν πιστεύεις τούς θεατρίνους.Ῥῖξε μία ματιά στό βίντεο πού ἔχει βάλλει ὁ Ἀντώνης ἀπό τήν Γερμανία,κατωτέρῳ.

   Διαγραφή
 3. καλησπέρα αγαπητή Πελασγικη
  εδώ ένα βίντεο με την "εισβολή"(;) στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου
  στο youtube δεν υπάρχει πλέον -όπως πάντα άλλωστε
  υπάρχει σε ένα γερμανικό μπλογκ

  https://lupocattivoblog.com/2021/03/04/alles-was-mit-dem-capitol-shooting-falsch-ist-in-21-minuten-oder-weniger/

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μ᾿ἔχει κουράση ὅλη αὐτή ἡ ψευτιά,ἡ ὑποκρισία τό «θέατρο» ! Εἰλικρινῶς δέν ξέρω πλέον,γιά ποιό πρᾶγμα ἀξίζει νά ἀγωνίζεται κανείς. Ἔχει μείνη κάτι ὄρθιο,ἀκόμα;Ἴσως οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις τίς ὁποῖες καί αὐτές μέ τήν ἀπάτη τοῦ ἰοῦ,πᾶνε νά τίς καταστρέψουν ἐντελῶς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

   Διαγραφή