" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

«Ἰδιοφυΐες»,λέμε ! ! !

Ὅταν κάνει κάποιος μία ἀναζήτησιν στίς εἰκόνες τοῦ  Google,μέ τήν λέξιν «ἰδιοφυΐα»,τό πρῶτο πρᾶγμα καί ἀληθινά τό ἐννοῶ πρᾶγμα,πού βλέπει εἶναι ἡ ἄθλια φάτσα τοῦ Ἄλμπερτ Ἀϊνστάϊν. Προσθέστε τώρα τήν λέξιν «ἐπιστήμων» καί πάλι ὁ «Ἅγιος Ἄλμπερτ» εἶναι τό πρῶτο πρόσωπο πού ἐμφανίζεται ὡς τό πιό δημοφιλές.Ὅσο καί νά ψάξετε πιό κάτω καί πολύ πιό κάτω,δέν θά βρεῖτε πουθενά οὔτε κἄν τό παραμικρό,γιά πρόσωπα ὅπως ὁ Tesla,ὁ von Braun, ὁ Shockley καί ἄλλα μεγάλα ὀνόματα. Γιατί αὐτό; Ὁ «Ἅγιος Ἀϊνστάϊν» ἦταν πράγματι «ἰδιοφυΐα» ;Ἤ μήπως πρὄκειται γιά μία ὑπόθεσι ὅπου ὁ Τύπος προωθεῖ ἕναν ὁμόφυλο σύντροφο; Γιά νά ᾿δοῦμε.

Ἀϊνστάϊν ὁ λογοκλόπος

Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν ἕνας κατά συρροήν ψυχοπαθής λογοκλόπος. Ἡ λογοκλοπή τοῦ Ἀϊνστάϊν ἔχει ἀποδειχθῆ ἀδιαμφισβήτητα.( σημ. Πελ. Διαβᾶστε σχετικῶς ἐδῶ) Στήν πραγματικότητα ἡ «Θεωρία τῆς Σχετικότητος» καθώς καί ἡ περίφημος ἐξίσωσις (E = Mc2),δημοσιεύτηκαν πρίν ὁ Ἀϊνστάϊν διεκδικήσει τήν ἀναγνώρισίν τους.( ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Ἀϊνστάϊν ὁ Λάθος

Οἱ «ἀνακαλύψεις» τοῦ Ἀϊνστάϊν,ὅπως ἦταν κλεμμένες,ἐξακολουθοῦν ν᾿ἀμφισβητοῦνται μέχρι σήμερα. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀϊνστάϊν ἐξέφρασε ἀμφιβολίες γιά τίς «θεωρίες» του. Τό γεγονός ὅτι ὀρισμένοι φυσικοί ἐξακολουθοῦν παθιασμένα νά ἐπιμένουν,ὅτι οἱ θεωρίες εἶναι ἐσφαλμένες,εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον. Ἀναρωτιόμαστε  :πόσοι περισσότεροι ἐπιστήμονες ἔχουν τίς ἴδιες ἀμφιβολίες ἀλλά φοβοῦνται νά τίς ἐκφράσουν ; Ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τό γεγονός ὅτι οἱ ἐπιστημονικοί ἀμφισβητίες συχνά γελοιοποιοῦνται μέ τρόπο παιδιάστικο,ἀλλά ποτέ δέν τούς φέρνουν σ᾿ἀνοιχτή ἀντιπαράθεσιν. 

Ὁ μεγάλος Τέσλα,γιά τόν Ἀϊνστάϊν καί τήν σχετικότητα

«Ἡ θεωρία τοῦ Ἀϊνστάϊν εἶναι σάν ἕνα ζητιάνο ντυμένο μέ μώβ ροῦχα πού ἔγινε βασιλιᾶς χρησιμοποιώντας ἐκθαμβωτικά μαθηματικά πού κρύβουν τήν ἀλήθεια» ...

«Ἣ Θεωρία τῆς σχετικότητος εἶναι μία μάζα λαθῶν καί παραπλανητικές ἰδέες πού ἀντιτίθενται βίαια στίς διδασκαλίες τῶν μεγάλων ἀνθρώπων τῆς ἐπιστήμης τοῦ παρελθόντος καί ἀκόμη καί στήν κοινή λογική»

«Ἡ θεωρία τυλίγει ὅλα αὐτά τά λάθη καί τίς παραπλανητικές ἐντυπώσεις καί τά ντύνει μ᾿ἕνα μαθηματικό ἔνδυμα πού συναρπάζει,θαμπώνει καί τυφλώνει τούς ἀνθρώπους μέ θεμελιώδη λάθη.Δέν ἔχει ἀποδειχθῆ καμμία ἀπό τίς προτάσεις τῆς σχετικότητος»

Ἀϊνστάϊν ὁ ἐκμεταλλευτής 

Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν πολύ σκληρός ἀπέναντι στήν σύζυγό του Μίλεβα.Τήν πρώτη του γυναῖκα καί μητέρα τῶν δύο υἱῶν του.Αὐτός ὄχι μόνον τήν ἀπατοῦσε ἀπροκάλυπτα,ἀλλά καθώς ὁ γάμος τους κλονίστηκε,ἔθεσε σκληρές προϋποθέσεις γιά τήν παραμονή του μαζί της,ὡς ἐξῆς :

Ὑπό τόν τίτλο : «Προϋποθέσεις»

«Θά βεβαιωθεῖτε ὅτι : 1. τά ῤοῦχα μου καί τό πλύσιμό τους διατηροῦνται σέ καλή κατάστασιν 2. θά λαμβάνω τά τρία γεύματά μου τακτικά,στό δωμάτιό μου 3. τό ὑπνοδωμάτιό μου καί τό μελετητήριό μου διατηροῦνται τακτοποιημένα καί εἰδικῶς τό γραφεῖο μου παραμένει μόνον γιά χρήσιν μου. Θά ἀποκηρύξετε ὅλες τίς προσωπικές σχέσεις μαζύ μου στό βαθμό πού δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες γιά κοινωνικούς λόγους...Θά σταματήσετε νά μοῦ ἀπευθύνετε τόν λόγον ἄν τό ζητήσω.»

Ἀπό : Thetruthseeker.co.uk

 ( ἡ σκοτεινή πλευρά τοῦ Ἀϊνστάϊν ἀναδύεται μέσα ἀπό τά γράμματά του)

Γιατί ἐπέλεξα αὐτό τό θέμα; Διότι διαβάζοντάς το,θυμήθηκα πώς αὐτή ἡ «ἰδιοφυΐα» ἦταν κολλητός μέ μία ἄλλη «ἰδιοφυΐα» ,τόν Φρίντζ Χάμπερ τόν «πατέρα» τῶν χημικῶν ὅπλων. Καί μάλιστα ὅπως καί ὁ Ἀϊνστάϊν πού ἦταν παντρεμένος μέ μία Φυσικό (ἡ  Μίλεβα Μάριτς,σέρβα Φυσικός,ἡ μοναδική γυναῖκα στήν τάξιν τοῦ Ἀϊνστάϊν,στό Πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης),ἔτσι κι᾿ὁ χημικός Χάμπερ, ἦταν παντρεμένος μέ μία χημικό : 

Ἡ πρώτη γυναῖκα του,ἡ Clara Immerwahr χημικός καί ἡ ἴδια,ἀνεγνωρισμένη στόν χῶρον τῆς ἐπιστήμης,ἡ πρώτη γυναῖκα,Δρ.Χημείας στήν Γερμανία...Ἦταν ἀντίθετη μέ τήν χρῆσιν χημικῶν ὅπλων κάτι πού προκαλοῦσε καυγάδες ἀνάμεσα στό ζευγάρι.Μετά τήν μάχη τοῦ Ὕπρ,ἡ Κλάρα αὐτοπυροβολήθηκε...

Ποιός εἶναι ὁ «πατήρ» τῶν χημικῶν ὅπλων; Ὦ ναί,ἔνας ἑβραῖος,ὁ Fritz Haber ἐκ Γερμανίας..

Ἐπίσης,θυμήθηκα πῶς ἤ μᾶλλον ποιός, ἔκανε διάσημον τόν Ἀϊνστάϊν.

πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Σιωνιστικοῦ Ὁργανισμοῦ καί μετέπειτα πρῶτος πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ,Τσαίμ Αζριέλ Βάϊσμαν

Οἱ σιωνιστική κομπανία, συναντᾷ «τυχαίως»,τόν Ἀϊνστάϊν κατά τήν ἄφιξίν του στό λιμάνι τῆς Ν.Υ. (φωτό)

Στις 3 Απριλίου 1921, ένα πλοίο έφτασε στο Λιμάνι της Νέας Υόρκης μεταφέροντας έναν γερμανό επιστήμονα του οποίου η εργασία αναγνωρισμένη σε ακαδημαϊκούς κύκλους αλλά άγνωστη στους περισσότερους Αμερικανούς. Το όνομά του ήταν ο Albert Einstein. Ο τύπος της Νέας Υόρκης κλήθηκε να καλύψει την είδηση..Ο Αϊνστάιν οδηγήθηκε με ανοιχτό αυτοκίνητο συνοδεία αυτοκινητοπομπής μέχρι τη δεύτερη λεωφόρο. Χιλιάδες κόσμου ήσαν συγκεντρωμένοι κατά μήκος του δρόμου, επευφημώντας και κουνώντας μαντήλια. Και με αυτό, ο Αϊνστάιν ξαφνικά έγινε είδηση ​​στην πρώτη σελίδα και κατασκευάστηκε ο μύθος του. 
Εκείνη την μέρα στη Νέα Υόρκη, το πλήθος των 20.000 ήταν στην πραγματικότητα εκεί για να δει τον Chaim Weizmann, πρόεδρο του Διεθνούς Σιωνιστικού Οργανισμού, ο οποίος προωθούσε την ιδέα ενός εβραϊκού κράτους. Αν δεν υπήρχε η «παρεξήγηση» από τον Τύπο, ο Αϊνστάιν ίσως να μην είχε γίνει πρώτη είδηση και ίσως να μην είχε γίνει διάσημο όνομα...( ΕΔΩ)

Βεβαίως ὁ Chaim Azriel Weizmann (μεγάααλος ἐπιστήμων* καί αὐτός ! ),ἤξερε γιατί τό πλῆθος ἦταν ἐκεῖ ὅπως καί ὁ Τῦπος. Καί ἤξερε ἐπίσης γιατί ἔπρεπε νά προωθήσῃ τόν Ἀϊνστάϊν. Καί φυσικά αὐτός πού ἤξερε περισσότερο ἀπ᾿ὅλους ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Ἀϊνστάϊν πού ποτέ δέν μπόρεσε νά ἀποδείξῃ τήν θεωρία «του».Ὡς διάσημος ὅμως,τί σημασία εἶχε ἡ ἀπόδειξις; ...! 

Ἔ κἄπως ἔτσι,καθιερώνονται οἱ «ἰδιοφυΐες».Καί κἄπως ἔτσι ὁ κόσμος πάντα θά βρίσκεται ἐκεῖ νά ἐπευφημῇ καί νά χειροκροτῇ χωρίς ποτέ νά καταλαβαίνῃ τόν λόγο πού τό κάνει αὐτό.Ἔτσι τοῦ ὑπέδειξαν καί ἔτσι τό δέχεται.Χωρίς ἐρωτήσεις,χωρίς ἀπορίες,χωρίς ἀντιρρήσεις.

Ὅπως ἀκριβῶς τόν Μπουρλᾶ καί τό ἐμβόλιό του πού τόν ἔμαθε ἐν μία νυκτί καί τόν ἔθεσε στό βάθρο ὡς τόν «σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος...»! 
Καί αὐτός ἑβραῖος εἶναι καί πολύ μεγάααλος ἐπιστήμων ...! «Ἰδιοφυΐα»,θά ἔλεγα...

* ...Ως βιοχημικός , ο Weizmann θεωρείται ο «πατέρας» της βιομηχανικής ζύμωσης . Ανέπτυξε τη διαδικασία ζύμωσης ακετόνης-βουτανόλης-αιθανόλης , η οποία παράγει ακετόνη , η-βουτανόλη και αιθανόλη μέσω βακτηριακής ζύμωσης . Η μέθοδος παραγωγής ακετόνης του είχε μεγάλη σημασία στην κατασκευή εκρηκτικών προωθητικών καλωδίων για τη βρετανική πολεμική βιομηχανία κατά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο . Ίδρυσε το Ινστιτούτο Sieff Research στο Rehovot του Ισραήλ (το οποίο αργότερα μετονομάστηκε στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann προς τιμήν του), και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ ..( Διαβᾶστε τό βιογραφικό του,ΕΔΩ.Οἰκογένεια πραγματικός «βῖος καί πολιτεία» ! Ἀπ᾿ὅλα εἶχε ὁ μπαξές,ἐκτός ἀπό τούς ἐπιστήμονες -χημικούς,κομμουνιστές,κατασκόπους τῶν Ναζί καί βεβαίως προέδρους τοῦ Ἰσραήλ ( ὁ Τσάϊμ τό 1949 κι᾿ἀργότερα ὁ ἀνηψιός του Έζερ,υἱός τοῦ ἀδελφοῦ του Γιεσιέλ,τό 1993 ὡς 7ος πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ) 


Εὐχαριστῶ τόν Γιάννη25,γιά τό βίντεο.


Ἡ Πελασγική 

20 σχόλια:

 1. Η παρούσα κοροτρέλλα δεν είναι η πρώτη φορά που οι προαντίχριστοι δυνάστες δοκιμάζουν τον λαουτζίκο. Η θεωρία της σχετικότητας που είναι μια γελοία μπούρδα που όταν την άκουσα πρώτη φορά στην α λυκείου νομίζω μου γύρισαν τα άντερα πώς είναι δυνατόν καθηγητάδες πράμα να χάφτουν τέτοια κοροϊδία αμάσητη. Με τον καιρό βέβαια αντιλήφθηκα ότι το 0.1% των ''επιστημόνων'' έχουν αρκετή νόηση για να καταλάβουν τι σημαίνει επιστήμη (πρόχειρη εκτίμηση, ίσως είναι περισσότεροι, όμως, φευ, ίσως συμποσούνται και σε μικρότερο ποσοστό) (το συμποσούνται μου το βγάζει προς διόρθωση!).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐδῶ βγάζει λάθη καί τίς πιό συνήθεις λέξεις,στό συμποσοῦμαι θά ἔκανε «ἔκπτωσιν»; ! ! !

   Μήν δίνεις σημασία εἶναι ὁλόσωστον ! (https://lsj.gr/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%B9)

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. https://www.youtube.com/watch?v=M2VjfydK778&t=22s

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Ἕνας ἐγκέφαλος βλάκα» !

   Ὅπως τό εἶπε ὁ Παναγιώτης Παππᾶς.

   Κατά τά ἄλλα «Λίγοι κι᾿ἐκλεκτοί» ! Τί κάνει τούς ἑβραίους τόσο ἔξυπνους; https://cohen.gr/new/articles/judaism/2858-2013-08-05-07-12-35

   Δέν ντρέπονται !

   Εὐχαριστῶ ἀγαπητέ μου Γιάννη,γιά τό βίντεο !

   Διαγραφή
  2. Πολύ σπουδαῖα πράγματα λέει,ὁ καθηγητής !

   Διαγραφή
 3. Η πλειοψηφία των επιστημόνων (οι εντός εισαγωγικών τοιούτοι) έχουν την πεποίθησι πως όταν κορνιζάρουν το πτυχίο ε'ιναι πια και με την βούλα κι αμετάκλητα επιστημονες και πάει τέλειωσαν τα βάσανά τους και από δω πια εεε... πληρωμές, μισθοί, εκτίμηση (πώς είσθε κυρ-καθηγητά;) καρέκλες, συνέδρια, ημερίδες, ύφος, . Δεν νοούν (δε νοάς μπρε! επιτίμηση της γιαγιάς μου αυτή) πως από εκεί κι έπειτα είναι που πρέπει να αποδειξουν πως αυτή η ρημάδα η σχολή έβγαλε κάποιον επιστήμονα κι όχι γυαλισμένο τενεκέ. . όπως οι περισσότεροι αντλούν την αξία τους από τον τίτλο που έχει το καθετί. Βολεύει έτσι. Αν τους έρθει ο φετφάς από τα ...ένδοξα ιδρύματα, σχολές, παρασχολές, πρυταναίους, κτλ. ότι πάρτε το, αυτό είναι, το λέει η επιστήμη, πάει το γραψαν στο κούτελό τους και καμαρώνουν κι όλας. Έχουμε καμμιά σαρανταριά χρόνια που μας έφαγαν τα αυτιά με το aids άλλη παγκόσμια δοκιμή αυτή. Οι γιατροί τσαμπουνάνε και για ιό aids, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι είναι (είναι;) σύνδρομο κι όχι ιός. Κατά τ' άλλα, η επιστήμη θα μας σώσει. Ποιος θα μας σώσει από τους επιστήμονες όμως δεν ξέρω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀπό τήν στιγμή πού ἀποφάσισαν νά πρωταγωνιστήσουν ΚΑΙ στήν ἐπιστήμη οἱ γνωστοί ἅρπαγες τῶν πάντων,ὡς φυσικό ἑπόμενο ἦρθε ἡ καταστροφή της,σ᾿ὅλους τούς τομεῖς της.

   Ῥῖξε μία ματιά ἐδῶ (https://cohen.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=64),μέ τά Νόμπελ πού ἔχουν λάβη οἱ «ἰδιοφυεῖς» ἑβραῖοι καί μετά διάβασε καί πάλι ἀπό τήν ἴδια σελίδα :Τι κάνει τους Εβραίους τόσο πολύ έξυπνους; https://cohen.gr/new/articles/judaism/2858-2013-08-05-07-12-35
   Πρὄκειται γιά τήν παρουσίασιν κάποιου βιβλίου πού κυκλοφόρησε γιά νά δικαιολογήσῃ,τί ἄρα γε; Ἔ,ξέρουμε τί...

   Ἑπομένως,τί ἐντύπωσιν νά μᾶς κάνῃ ἡ κατάντια τῶν συγχρόνων ...ἐπιστημόνων; Τό γνωστό «στούς τυφλούς βασιλεύει ὁ μονόφθαλμος» ἀποτέλεσε ἕνα ἀκόμη ὅπλο στά χέρια τους.Εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ τό ἑλληνικό ἐκπαιδευτικό σύστημα καί τήν διάβρωσίν του.

   Τί ψάχνουμε νά βροῦμε;Τίς πταίει; Τί πταίει; Ἀργά,πολύ ἀργά γιά τήν ὅποια ἀντίδρασιν,πλέον...
   Προσωπική μου ἄποψις.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Ἄ,τό βιβλίο λέγεται «Λίγοι κι᾿ἐκλεκτοί» !

   Κατάλαβες ἀγαπητέ μου; Λίγοι κι᾿ἐκλεκτοί...

   Διαγραφή
 4. Η ακρατη επιστημονικη εξειδικευση και η επικεντρωση στο μερικο και οχι στο συνολο ειναι ενας σιγουρος δρομος προς την επιστημονικη παρανοια και μια ασφαλης φυγη απο την λογικη.Στην κλιμακα των αιτιων μακροβιοτητας πχ δεν θα πρεπει να κανουμε το λαθος και να αποδεχθουμε αυτο που λενε συνηθως οι ιατροκεντρικοι επιστημονες και οι βιολογοι (αυτιστικα ομφαλοσκοπουντες ενιοτε) !!!! Τοχουν αυτο οι καθε ειδους ειδικοι (ολων των κλαδων) οσακις και οταν ιδιως δεν εχουν ευρυτερες γνωσεις μεσω των υπολοιπων επιστημων και ιδιως της φιλοσοφιας!!! Αλλωστε ο επιστημονικος αυτισμος ειναι η "νοσος" των ειδικων καθε κλαδου!!!Δεν ξερω αν εγινα κατανοητος!!!Τι λενε λοιπον ? Οτι τα φαρμακα, τα εμβολια και η Ιατρικη εν γενει επιμηκυναν την ζωη του συγχρονου ανθρωπου!!! . Χωρις αυτο να ειναι ψεμα κατα την γνωμη μου ειναι πιο λιγο απο μιση αληθεια αφου φαινεται να υπαρχουν και αλλοι πολυ πιο σημαντικοι παραγοντες που πρεπει να ληφθουν υπ οψιν, οπως :α) Η ποιοτικη και ΕΠΑΡΚΗΣ διατροφη β) Η υγιεινη ΑΣΦΑΛΗΣ κατοικια και το επαρκες καθαρο ποσιμο νερο εντος της οικιας γ)Η υπαρξη αποχετευτικου δικτυου και ιδιως τουαλετας εντος της κατοικιας δ) Η διαβιωση σε περιβαλλον υγιεινο και ευκρατο κατα τα το δυνατο με δυνατοτητα προστασιας απο το ψυχος, τον καυσωνα και τα ακραια καιρικα φαινομενα ε) Η διαβιωση σε διοικητικο περιβαλλον ικανοποιητικης ασφαλειας δικαιου χωρις πολεμους και εκρυθμες καταστασεις κατα το δυνατον που δημιουργουν στρεσσογονες καταστασεις στους πολιτες!! στ) Η υπαρξη οικονομιας που να μπορει να ικανοποιει τις αναγκες των ανθρωοων μεσα σε ανεκτα πλαισια διαβιωσης (με ασφαλεια και αξιοπιστια) ..... ΒΕΒΑΙΩΣ και τα φαρμακα, τα εμβολια και η Ιατρικη συμμετεχουν στην μακροβιοτητα ομως οχι κατα τροπο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ οχι με τον τροπο που διαλαλειται!!! Η μακροβιοτητα του ανθρωπου ειναι ενα θεμα πολυπαραγοντικο και απλα η Ιατρικη και τα φαρμακα της αποτελει μια σημαντικη παραμετρο, χωρις να ειναι η κυρια!!!!!Σπανια ομως θα βρεις εξειδικευμενο γιατρο η βιολογο να υποστηριζει τα παραπανω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπραβο σας..
   Ετσι ειναι..πληθος παραμετρων ολα..
   Δυστυχως το απλο ανθρωπινο μυαλο ..τεινει σε απλοποιησεις τραγικες εξ αιτιας του οτι η σφαιρικη αντιμετωπιση τοσων παραμετρων προυποθετει κριση..κοπο..και σκεψη.
   Ειναι η λογικη του ..." Τακα τακα μαμ"...να τελειωνουμε να κανουμε κατι αλλο..

   Διαγραφή
  2. Η εξειδικευση ειναι θανασιμο λαθος στην σκεψη..και μονο χρησιμο για τα προς το ζειν...
   Εδω ειναι η ισοπεδωση..και η συγχιση ολη. Ταυτισαμε δυο διαφορετικα πραγματα ..τα καναμε ενα..Κι αυτο γινεται γιατι το συστημα αξιων μας αλλαξε...Και η ιεραρχια του ανατραπηκε...κι εγινε το πρωτο δεκατο...και το δεκατο πρωτο..

   Διαγραφή
  3. Καποτε πρεπει να απαντησουν ολοι αυτοι οι γιατροι σε κατι τελειως σοβαρο για την κοινωνια και τους ιδιους.
   " Για ποιους λογους σπουδασαν ..διαλλεξαν ..την ιατρικη ??"
   Για την γνωση ?? Για να προσφερουν στο συνολο ?? Για την επιστημη ?? Για να κανουν καλο ??
   Η...για να πλουτισουν ??
   Δεν λεμε να μην εχουν να φανε..
   Θαχουν..
   Αλλα αν ειναι να πλουτισουν σκετο...αλλαζει ολο..
   Διοτι μετα θα παμε ..στο ..με καθε τροπο να πλουτισω..
   Κι αυτο ..αφορα την ηθικη πια..
   Και πρεπει να δουμε αν εινσι ηθικοι..και τι μεσα χρησιμοποιοιουν για τον πλουτισμο ..
   Κσι δεν ...θα το ..αντεξουν αυτο..σε ποσοστο 99.99 %...

   Διαγραφή
 5. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Λόγωι αρμοδιότητος (τυγχάνω Φυσικός, κι όχι απλά επειδή πήρα το σχετικό πτυχίο), σας βεβαιώνω πως ο Αϊνστάϊν και ως ενήλιξ παρέμεινε το καθυστερημένο παιδί που ήταν. Νοητικό επίπεδο Β' Γυμνασίου - καί άν. Το ίδιο καί οι οπαδοί του. (Όλο το CERN, δηλαδή! :-) )
  Δεν είναι τυχαίο, που τα πανεπιστήμια που αργότερα τον δέχτηκαν ως καθηγητή (επειδή έγινε η φίρμα που έγινε, με τον τρόπο που έγινε), τον είχαν παλιότερα απορρίψει ως υποψήφιο διδάκτορα!

  Λεπτομέρεια: η θριαμβευτική του αυτοκινητοπορεία στη Νέα Υόρκη το 1921, συν το (πολιτικό, καί όχι μόνον) παρασκήνιό της, περιγράφεται πολύ καλά εδώ: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/12/how-einstein-divided-americas-jews/307763/

  Υγ: Δεν θα κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας σας, ανοίγοντας συζήτηση περί του πού έλεγε ανοησίες ο λεγάμενος, ή αν μπορεί το προσωπικό του CERN να ...προβιβαστεί στη Γ' Γυμνασίου· οπότε, όποιος θέλει, με ρωτάει στο δικό μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πώς στά ἴδια πλαίσια (νοητικῶς),ὅλοι οἱ ἑβραῖοι,ἀπό τήν φύσις τους εἴτε τό θέλουν εἴτε ὄχι,προσπαθοῦν πρωτίστως μέ ὕπουλους τρόπους καί δευτερευόντως μέσῳ τῆς ἐξοσιαστικῆς,πάσης φύσεως,δυνάμεως πού ἔχουν ἐπιτύχη,νά καθιερωθοῦν στό σύνολο τῶν τομέων τῆς Ἐπιστήμης ( βλέπε καί νόμπελ πού μόνοι δίνουν στούς ἑαυτούς τους) ἀλλά καί τῆς Τέχνης γενικῶς,ἀπό λογοτεχνία ἕως Είκαστικά.

   Ἐπιδιώκουν νά κάνουν τήν ἀνθρωπότητα νά πιστέψῃ πώς εἶναι ...ἔξυπνοι ! Ναί,δέν λέω τό ἔχουνν ἐπιτύχη σέ πολύυυ μεγάλο βαθμό ! Ὅμως...

   Ὅμως,πάντα θά ὑπάρχῃ τό ὅμως πού ἐπιφυλάσσει ἕνα μέλλον πέραν τῶν σχεδίων τους,διότι πέραν τῶν δικῶν τους νόμων ὑπάρχει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ. Κι᾿ὅταν Ἐκεῖνος μιλᾷ ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου εργδημεργ !

   Διαγραφή
 6. Ο μέγας Έλλην μαθηματικός Καραθεοδωρή, μετά την γνωριμία του με τον Α.Άινστάιν το 1915,συνέβαλε στην διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητος.
  Το είχε ομολήσει πολλάκις αλλά και πριν τον θάνατο του.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μ᾿ἀρέσει πού παραδέχονται : Ναί,ὁ Ἀϊνστάϊν στό σχοελῖο δέν ἦταν μαθητής,ἀλλά μετά ἔγινε διάνοια ! ! ! Προφανῶς διά ἐπιφωτίσεως τοῦ Γιαχβέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή