" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 24 Απριλίου 2021

Ἡ «τελική ἐπανάστασις» ...

 «Θά ὑπάρξῃ,σέ μία γενιά περίπου,μία φαρμακευτική μέθοδος πού θά κάνῃ τούς ἀνθρώπους ν᾿ἀγαποῦν τήν σκλαβιά τους παράγοντας δικτατορία χωρίς ἀντίστασιν καί βία,ἄς ποῦμε,κατασκευάζοντας ἕνα εἶδος ἀνώδυνου στρατοπεδου συγκεντρώσεως,γιά ὁλόκληρες κοινωνίες ὥστε οἱ ἄνθρωποι,στήν πραγματικότητα ν᾿ἀπεμπολοῦν τίς ἐλευθερίες τους,ἀλλά θά τό ἀπολαμβάνουν διότι θά τούς ἀποσπᾶται ἡ προσοχή ἀπό κάθε ἐπιθυμία ἐπαναστάσεως μέσῳ προπαγάνδας,πλύσεως ἐγκεφάλου ἤ πλύσεως ἐγκεφάλου μέσῳ ἀναβαθμισμένων φαρμακευτικῶν μεθόδων. Καί αὐτή φαίνεται πώς θά εἶναι ἡ τελική ἐπανάστασις.»  -Ἄλντους Χάξλεϋ «Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος»

Ὦ ναί,ὅ,τι ζοῦμε ! 

Προφήτης; Σιγά...Σχεδιασμένα ὅλα στό ἔπακρον ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου