" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Προκαλοῦν καρκίνο στά παιδιά μέ τά τέστ !

Ἔχουμε γράψη σχετικῶς μέ τήν μόλυνσι τῶν μπατονετῶν πού χρησιμοποιοῦνται γιά τά PCR τέστ : 

«Ὁ ἰσχυρισμός εἶναι ὅτι οἱ «theragrippers» σέ μέγεθος κὀκκου σκόνης μποροῦν νά τοποθετηθοῦν στίς ἄκρες τῶν στομίων τῶν PCR τέστ καί νά περάσουν ἔτσι στό «ἀθῷο θύμα»...Χιλιάδες ἀπό αὐτές τίς ἀπαίσιες,ἐπικίνδυνες μικροσκοπικές «theragrippers» μποροῦν νά τοποθετηθοῦν διά τῆς πεπτικῆς ὁδοῦ μέσῳ ἐνός ἁπλοῦ ἀθώου ἐπιχρίσματος πού παρέχεται ἀπό ἕνα τέστ covid- 19...Μόλις εἰσαχθοῦν στό σῶμα αὐτά τά τσίπ σέ σχῆμα ἀστεριοῦ ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν θερμότητα κλείνουν καί στερεώνονται μέ τά μυτερά τους ἄκρα, στά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν ἐντέρων.Τό κέντρο τους,τώρα μπορεῖ νά ἀπελευθερώσῃ ὅ,τι ἔχει ἐνσωματωθῆ μέσα τους,στή συγκεκριμένη περίπτωσι μικροσκοπικά χημικά ἐμβολίων τοῦ covid- 19 ...(ἐδῶ)

Σήμερα μαθαίνουμε πώς αὐτές οἱ μπατονέτες μολύνονται διά τῆς ἀποστειρώσεώς τους,μέ αἰθυλενοξείδιο. Τί εἶναι αὐτό; Τό χειρότερο καρκινογόνο,διαβᾶστε : 

...Αν και είναι πολύ επικίνδυνο για άμεση οικιακή χρήση και γενικά άγνωστο για τους καταναλωτές, το αιθυλενοξείδιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλών καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και για μη καταναλωτικά χημικά και ενδιάμεσα. Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, πηκτικά, διαλύτες, πλαστικά και διάφορες οργανικές χημικές ουσίες όπως αιθυλενογλυκόλη , αιθανολαμίνες, απλές και πολύπλοκες γλυκόλες, πολυγλυκόλες αιθέρες και άλλες ενώσεις. Αν και είναι ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη με διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής προϊόντων όπως το πολυσορβικό 20 και η πολυαιθυλενογλυκόλη(PEG) που είναι συχνά πιο αποτελεσματικά και λιγότερο τοξικά από τα εναλλακτικά υλικά, το ίδιο το αιθυλενοξείδιο είναι μια πολύ επικίνδυνη ουσία. Σε θερμοκρασία δωματίου είναι ένα εύφλεκτο, καρκινογόνο , μεταλλαξιογόνο , ερεθιστικό και αναισθητικό αέριο...(καί πολλά ἀκόμη,ἐδῶ)

Διαβᾶστε τί βρῆκα,ἀπό τό 2011,σχετικῶς μέ τό αἰθυλενοξείδιο καί τήν ἐπικινδυνότητά του :

Οι γαλλικές αρχές ζήτησαν πρόσφατα την ανάκληση από την αγορά μπιμπερό και θηλών που έχουν αποστειρωθεί με αιθυλενοξείδιο, ένα αέριο πιστοποιημένα καρκινογόνο.

( 30 Νοεμβρίου 2011) ἀπό δική τους σελίδα τῆς Ε.Ε. ( ἐδῶ)

Ἀπό τό 2011,τό ἔχουν ἀπαγορεύσει,ἀλλά συνεχίζουν νά τό χρησιμοποιοῦν ! 

Καί τά παιδάκια,πρέπει,λένε, νά κάνουν τό τέστ δύο φορές τήν ἑβδομάδα

Τα τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτικά, 2 φορές την εβδομάδα.

Καί κάτι ἀκόμη πού ἔμαθα :Κάποιος καταστηματάρχης,χασάπης ὁ ἄνθρωπος,πού ψωνίζει ἡ ἀδελφή μου,τῆς εἶπε πώς τούς ἔχουν ἐπιβάλλει τέστ κάθε ἑβδομάδα καί,καθῆστε νά μήν πέσετε,καί νά τηροῦν βιβλίο γιά τό τέστ τοῦ κοροδοϊοῦ ! ! ! Βιβλίο γιά τό τέστ κοροδοϊοῦ,τό ὁποῖο θά ἐλέγχεται ἑβδομαδιαίως ! ! ! Ἄν δέ τό κάνουν,ἁπλῶς δέν θά μποροῦν νά λειτουργοῦν τό κατάστημά τους. Θά τό κλείσουν.Καί βεβαίως αὐτό ἀφορᾷ καί ὅλους ὅσους ἐργάζονται στό κατάστημα.

Καταλάβατε τί συμβαίνει γύρω μας; Μᾶλλον δέν τό ἔχουμε συνειδητοποιήση,ἀκόμη,πόσο μεγάλη δολοφονία μᾶς ἐτοιμάζουν...

Δεῖτε καί τό σχετικό βίντεο : 


Εὐχαριστῶ τόν Kris, γιά τό βίντεο καί τήν σημαντικότατη πληροφορία.


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου