" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Μήπως ἔχετε ΗΔΗ ἐμβολιασθῆ καί δέν τό ξέρετε;


Μόλις εἰσαχθοῦν στό σῶμα αὐτά τά τσίπ σέ σχῆμα ἀστεριοῦ ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν θερμότητα κλείνουν καί στερεώνονται μέ τά μυτερά τους ἄκρα, στά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν ἐντέρων.Τό κέντρο τους,τώρα μπορεῖ νά ἀπελευθερώσῃ ὅ,τι ἔχει ἐνσωματωθῆ μέσα τους,στή συγκεκριμένη περίπτωσι μικροσκοπικά χημικά ἐμβολίων τοῦ covid- 19 .

Γράφει ὁ Ethan Huff

( henrymakow.com)

Τόν περασμένο Νοέμβριο τό Πανεπιστήμιο John Hopkins δημοσίευσε μία μελέτη πού ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ covid- 19 μπορεῖ νά συνδέεται μέ «μικροσκοπικές μικροσυσκευές σέ σχῆμα ἀστεριοῦ» ἰκανές νά ἐμβολιάζουν ἄτομα ἐν ἀγνοίᾳ τους,χωρίς τήν συγκατάθεσίν τους.

Ἐπεί δή περισσότεροι ἀπό τούς μισούς Ἀμερικανούς εἶναι ἀρνητικοί στό ἐμβόλιο,πού σημαίνει πώς ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο τοῦ ἰοῦ,ἡ «ἐπιστήμη» προφανῶς ἀνεκάλυψε μία κρυφῆς τεχνολογίας ἐμφύτευση γιά νά ἐμβολιάσῃ στά κρυφά,μέσῳ τῶν ἐπιχρισμάτων πού φέρουν στά στόμιά τους, τά ῥινικά ἤ πρωκτικά PCR τέστ. 

Πάτρικ Σμίθ,τοῦ ἀνωτέρῳ Πανεπιστημίου,ἔγραψε ὅτι αὐτές οἱ μικροσκοπικές μικροσυσκευές,σέ σχῆμα ἀστεριοῦ,«τίς ἐμπνεύστηκαν ἀπό ἔνα παρασιτικό σκουλήκι τό ὁποῖο σκάβει μέ τά αἰχμηρά του δόντια,τά ἔντερα τοῦ ξενιστή του». Ἀκούγεται ἀστεῖο,ἔ ; 

«Ντέϊβιντ Γκαρσίας καθηγητής στό Whiting School of Engineering καί ὁ γαστρεντερολόγος Φλορίν Μ. Σελαρού ἐπικεφαλής ὁμάδας ἐρευνητῶν καί βιοϊατρικῶν μηχανικῶν,σχεδίασαν καί δοκίμασαν πολυμορφικές μικροσυσκευές οἱ ὁποῖες μιμοῦνται τόν τρόπο πού αὐτά τα παρασιτικά σκουλίκια προσκολοῦνται στά ἔντερα ἑνός ὁργανισμοῦ» ,ἔγραψε ὁ Πάτρικ Σμίθ.

Γνωστά ὡς «theragrippers» ( εἰσβολεῖς ἄρπαγες),αὐτά τά τσίπ μικροεφαρμογῶν κατασκευασμένα ἀπό μέταλλο καί «λεπτή πολυμορφική μεμβράνη» εἶναι ἐπικαλυμμένα μέ εὐαίσθητο στήν θερμότητα κερί παραφίνης τό ὁποῖο εἰσέρχεται στό σῶμα ἀπαρατήρητο. Κάθε ἔνα ἀπό αὐτά τά τσίπ δέν εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ἕνα κόκκο σκόνης. 

Μόλις εἰσαχθοῦν στό σῶμα αὐτά τά τσίπ σέ σχῆμα ἀστεριοῦ ἐνεργοποιοῦνται μέ τήν θερμότητα κλείνουν καί στερεώνονται μέ τά μυτερά τους ἄκρα, στά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν ἐντέρων.Τό κέντρο τους,τώρα μπορεῖ νά ἀπελευθερώσῃ ὅ,τι ἔχει ἐνσωματωθῆ μέσα τους,στή συγκεκριμένη περίπτωσι μικροσκοπικά χημικά ἐμβολίων τοῦ covid- 19 .

«Ὁ ἰσχυρισμός εἶναι ὅτι οἱ «theragrippers» σέ μέγεθος κὀκκου σκόνης μποροῦν νά τοποθετηθοῦν στίς ἄκρες τῶν στομίων τῶν PCR τέστ καί νά περάσουν ἔτσι στό «ἀθῷο θύμα».γράφει ὁ John O'Sullivan γιά τό  Principia Scientific InternationalΜπορεῖ νά εἶναι ἐντελῶς ἀνήθικο καί παράνομο,ὅμως εἶναι ἐφικτό ...»

Χιλιάδες ἀπό αὐτές τίς ἀπαίσιες,ἐπικίνδυνες μικροσκοπικές «theragrippers» μποροῦν νά τοποθετηθοῦν διά τῆς πεπτικῆς ὁδοῦ μέσῳ ἐνός ἁπλοῦ ἀθώου ἐπιχρίσματος πού παρέχεται ἀπό ἕνα τέστ covid- 19,στό ὁποῖο σημειῶστ, ἔχει ἤδη ὑποβληθῆ ἕνα τεράστιο μέρος τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Μέ ἁπλά λόγια «δέν θά νοιώσετε τίποτα»,προσθέτει.Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἕνα σχετικό βίντεο,ἐδῶ.

Γνωρίζει ὁ Fauci γιά τά κρυμμένα στά PCR τέστ,ἐμβόλια; 

Ἄν τά ἐπιχρίσματα στά PCR τέστ περιέχουν αὐτή τήν κρυφή τεχνολογία,πού ἀπό ὅτι φαίνεται εἶναι ἐφικτή,τότε οἱ ἄνθρωποι πού πιστεύουν πώς ἁπλῶς ἐλέγχονται γιά τό κινέζικο μικρόβιο θά μποροῦσαν κάλλιστα νά ἐμβολιαστοῦν γι᾿αὐτό χωρίς νά ἔχουν δώση τήν ἄδειά τους.

Αὐτά εἶναι «μουσική» γιά τά αὐτιά τοῦ  Anthony Fauci,ὁ ὁποῖος γκρίνιαζε, προσφάτως ὅτι ὁ ἐμβολιασμός μεγάλου ἀριθμοῦ ἀτόμων θά ἦταν δύσκολος ἐξ αἰτίας τῆς διστακτικότητος γιά τό «ἐμβόλιο».

Ἡ χρήσις τῆς λέξεως «διστακτικότητα» ὐπονοεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι σίγουροι ἄν πρέπει νά κάνουν τό ἐμβόλιο,ὅταν ἡ πραγματικότητα εἶναι πώς οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι,πέρα ἀπό μία σκιά ἀμφιβολίας,ὅτι δέν θά ἐμβολιαστοῦν σέ καμμία περίπτωσιν.

....

«Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχιτικό διότι ἄν γιά κάποιο λόγο πρέπει νά πᾶτε στό νοσοκομεῖο,ὅπως ἔκανα ἐγώ,θά σᾶς κάνουν τό  PCR τέστ» Ἔγραψε ἕνας θορυβημένος ἀπό τήν ἀποκάλυψι,ἐπισκέπτης τῆς Principia Scientific International. Ἕνας ἄλλος ἔγραψε : «Ἀλήθεια ἤ ὄχι,δέν ἔχει σημασία,ἀλλά εἶμαι χαρούμενος πού ἀποφάσισα πώς σέ καμμία περίπτωσιν,ἀνεξαρτήτως συνεπειῶν (δέν ἔχω οἰκογένεια,ἄρα δέν ἔχω νά χάσω τίποτα),δέν θά ἔκανα ἕνα  PCR τέστ.Θά προτιμοῦσα μία ἀργή λιμοκτονία μέχρι θανάτου. Δέν εἶναι ἀστεῖο»

henrymakow.com

Ὅταν,εἰδικῶς ἐδῶ καί ἕνα χρόνο χαρακτηρίζουμε ὅλους αὐτούς τούς δυνάστες μας ὡς σατανάδες,διόλου τυχαίως δέν χρησιμοποιοῦμε τόν χαρακτηρισμό. Ξέρετε πόσο μισεῖ ὁ Σατανᾶς τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ξέρετε,πώς ἀκὀμη περισσότερο μισεῖ τό τέλειο δημιούργημα Αὐτοῦ,τόν ἄνθρωπο. Αὐτοί οἱ σατανάδες δέν θά σταματήσουν νά ἐφευρίσκουν τούς πλέον ἀπίθανους τρόπους ὥστε νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο τους :τόν ἀφανισμό τοῦ Ἀνθρώπου.

Τά ἔχουμε ξαναπῆ,ὅσοι μείνουν,ἄν μείνουν,θά εἶναι σέ κατάστασιν ἀνθρωποειδῶν ὑπό τήν ἀπόλυτον ἐξουσία ἐκείνων τῶν διαβόλων.Σκλάβοι τους.Μή ἀναπαραγωγικοί.Στὀν ἀριθμό πού ἐκεῖνοι ἔχουν ὁρίση ὅτι τούς καλύπτει γιά τόν λόγο πού θά τούς ἔχουν ἀνάγκη.Ἀναλώσιμοι,βεβαίως,ἀφοῦ θά μποροῦν νά κατασκευάσουν ὅσους ἄλλους στήν θέσιν τους,χρειαστεῖ.

Μπορεῖ ἡ ἀνωτέρῳ μέθοδος τοῦ ὕπουλου ἐμβολιασμοῦ ὅσων διαστάζουν/ἀντιδροῦν,νά φαίνεται ἀκραίος,ὅμως ἴσως τό πιό ἀκραῖο καί πιθανῶς νά ἐφαρμόζετε ἤ ἐφαρμοστεῖ λίαν συντόμως,εἶναι μέσῳ τῶν ψεκασμῶν.Ἐκεῖ δέν θά χρειάζετε πλέον καμμία συνεισφορά τοῦ ὑποκειμένου γιά νά λάβῃ τό ἐμβόλιο. Καί ἴσως αὐτό εἶναι καί τό πιό ἐφιαλτικό σενάριο,ἀφοῦ πλέον θά γίνεται λόγος γιά μαζική δολοφονία τῆς ἀνθρωπότητος.Τώρα,θά μοῦ πῆς,δέν θά φοβοῦνται γιά τούς ἑαυτούς τους; Δέν νομίζω.Καί ξέρετε γιατί; Διότι εἶμαι πλέον σίγουρη πώς αὐτά τά ὅντα ἔχουν τελείως διαφορετική σύστασιν ἀπό αὐτή τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου μας.

Συνωμοσιολογίες; Εἶστε σίγουροι; 


Διαβᾶστε σχετικῶς μέ τόν Anthony Fauci : 

Δρ. Anthony Fauci: Ο υψηλότερα αμειβόμενος υπάλληλος σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ 

Ο Δρ Anthony Fauci, που απεικονίζεται εδώ σε μια τοιχογραφία στη Νέα Υόρκη, είναι «ένας περήφανος γιος του Μπρούκλιν», ο οποίος βοηθά τη χώρα να περάσει από την πανδημία COVID-19, δήλωσε ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Μπρούκλιν, Έρικ Άνταμς.


Ἡ Πελασγική

6 σχόλια:

 1. O Dr. FAUCI=FAUST,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ....ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΕΡΕΖΑΣ ΝΑΙ,ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΣ/ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ/ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΡΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

  Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΒΟΥΤΑΓΕ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΤΕΛΝΕ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ,ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ-ΓΚΡΙΖΟΥ ΠΑΠΑ ΟΡΣΙΝΙ,ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑ-ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΑΟΥΣΤ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

  ΔΙΑΟΛΟΣΠΑΡΜΑΤΑ ΣΠΑΡΜΕΝΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ,ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ.

  ΡΙΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Ῥῖτα,ξέρεις γιά νά μπορεῖ ὁ κόσμος νά ἔχῃ μία ἐμπιστοσύνη σ᾿αὐτά πού τοῦ μεταφέρουμε εἴτε μέ τήν μορφή μιᾶς εἰδήσεως τῆς έπικαιρότητος εἴτε ὡς ἔρευνα,πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε ἀτράνταχτα στοιχεῖα πού ν᾿ἀποδεικνύουν τά γραφόμενά μας.Διότι,δέν εἶναι καθόλου δύσκολο,ἀπεναντίας,νά χάσουμε τήν ὅποια ἐμπιστοσύνη πού ἴσως μέ πολύ κόπο ἐπιτύχαμε ν᾿ἀποκτήσουμε καί κυρίως νά πάει στράφι ὅλος ὁ μόχθος μας γιά μία ἐνημέρωσιν πού ἀποσκοπεῖ στό καλό τοῦ ἀνθρώπου.Στήν ἀφύπνισίν του,κατά κάποιο τρόπο καί στό μέτρο πού μπορεῖ ὁ καθείς μας.

   Γιά τόν συγκεκριμένο μάλιστα,ὑπάρχουν ἀρκετά,ἴσως καί ὑπέρ ἀρκετά βιογραφικά στοιχεῖα.Τό ἴδιο καί γιά τήν οἰκογένεια τῆς Ἄγκα Μπογιάξκτσου/Μητέρας Τερέζα ( προσωπικῶς μοῦ φαίνονται ὡς κρυπτο-ἑβραῖοι,ὅλη ἡ οἰκογένεια...).Ἐδῶ μία ματιά : https://www.geni.com/people/Bojaxhiu/6000000028147133884

   Ἐδῶ ἡ γιαγιά τοῦ Φάουτσι Καλογκέρα ( https://www.geni.com/people/Calogera-Lillian-Fauci/6000000126677136232),ὁ παπποῦς του Ἀντωνίνο (https://www.geni.com/people/Antonino-Fauci/6000000126678870926) καί ὁ πατήρ του Στέφεν ( https://www.geni.com/people/Stephen-Fauci/6000000126678685954) καί ὁ Δρ Σπόκ,σθγγνώμη,Δρ Τόνι Φάουτσι (https://www.geni.com/people/Dr-Tony-S-Fauci/6000000126678789822).

   Αὐτά !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Ῥῖτα !

   Διαγραφή
 2. Ως γνωστόν σήμερα το πανεπιστήμιο Johns Hopkins αποτελεί τη κύρια "αξιόπιστη πηγή" όσον αφορά τα κρούσματα κοροιδοιου παγκοσμίως...

  Το εν λόγω σούπερ πανεπιστήμιο μαζί με τη φαρμακευτική Bristol Myers και το γνωστό "ίδρυμα Ροκφέλλερ" από τις αρχές της δεκαετίας του 40 έκανε διάφορα πειράματα σε ανθρώπους...
  Επίσης βασικοί "σπόσορες" του πανεπιστημίου σήμερα είναι ο Bloomberg και το "ίδρυμα" του Bill Gates....

  Όσον αφορά τη τοιχογραφία του...διαστημικού δρ. Φάουτσι..
  καθόλου τυχαία...
  "υποδύεται" τον άλλο ..."εκλεκτό"...διαστημικό Nimoy με τον ορθόδοξο εβραϊκό χαιρετισμό...

  https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Synagoge,_Enschede,_Mozaiek.jpg

  Αντώνης Γερμανία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δέν εἶναι τό μόνον,ἀφοῦ ὅπως γνωρίζουμε τήν «κυριαρχία» τήν ἔχουν ἐπιτύχη,ἴσως παντοῦ.Τό θέμα ἐν προκαιμένῳ εἶναι πώς ἐδημοσίευσαν τήν συγκεκριμένη ἔρευνα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὁ καθείς βγάζει τά συμπεράσματά του,γιά τό ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους εἴτε μέ τό ἀπάτη/covid19 εἴτε μέ τούς ἐμβολιασμούς ἐκουσίους καί μή...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀντώνιε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ5 Φεβρουαρίου 2021 στις 9:24 μ.μ.

  καλησπέρα σας, δεν σας κουράζω με λεπτομέρειες για την senomyx , είδα ότι έχετε ανάρτηση το 2014. Θυμίζω μόνο ότι η εταιρεία , με πελάτες μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων του κόσμου έγινε γνωστή για χρήση κυτταρικών σειρών από εκτρωμένα έμβρυα (HEK) στα προϊόντα της. Με αφορμή την αναστάτωση που προκλήθηκε από την είδηση ότι και κάποια εμβόλια για τον κορωναϊό περιέχουν hek (την οποία δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω, αφού το ίδιο ισχύει με παιδικά εμβόλια του προγράμματος εμβολιασμού που κυκλοφορούν στην χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια πχ mmr, αλλά και τρόφιμα), διάβασα πάλι κάποια άρθρα για την senomyx. Σ΄ένα απ’ αυτά αναφερόταν ο ceo Kent Snyder ως Εβραίος Σιωνιστής, και αναζήτησα βιογραφικό του. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πριν την senomyx εργαστηκε και στην Agouron Pharmaceuticals,
  Inc., θυγατρική της εταιρείας Pfizer. Επίσης ο ιδρυτής της senomyx , Lubert Stryer, αναφέρεται σε ΟΛΑ τα βιογραφικά του ως πολίτης των ηπα , γεννημένος στην Κίνα με γερμανορωσική καταγωγή(?). Στο jewish recipients of the us national medal of science http://www.jinfo.org/Medal_of_Science.html , όμως αναφέρεται ως αποδέκτης… μας εξαναγκάζουν σε καννιβαλισμό,χρησιμοποιώντας την άγνοιά μας και την αμέλειά μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τίποτα πλέον δέν μοῦ κάνει ἐντύπωσιν καί οὔτε βεβαίως ποιοί βρίσκονται,σχεδόν πάντα,πίσω ἀπό κάθε τι πού συνδέεται μέ τό χείριστο κακό κατά τῆς ἀνθρωπότητος.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου,σ᾿εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς πληροφορίες !

   Διαγραφή