" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ «σοβαρές ἀνησυχίες» τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων !

«Η Δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια και τον ουμανισμό. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατουμένου Δ. Κουφοντίνα, του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά από πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας και να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας του. Τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση.Η Δημοκρατία έχει σταθερά θεμέλια και ισχυρούς θεσμούς που της επιτρέπουν να συνδυάζει την απαίτηση συμμόρφωσης στους νόμους με την τήρηση των αρχών του ανθρωπισμού»

Νά ᾿πῶ ὅτι ἐκπλήσσομαι γιά τίς ἀνησυχίες τῆς συγκεκριμένης ἑνώσεως,ψέματα θά ᾿πῶ. Γιά θυμηθεῖτε,τήν προηγουμένη ἀνησυχία της : 

Νοέμβριος 2020

«Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων. 

...σ.Π.«αἰτιολογεῖ» καί καταλήγει:

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.  Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός  Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.» ( τά εἴχαμε γράψη καί σχολιάση,ἐδῶ)

Γράφαμε : 

...Ἄν τήν διοίκησι τῆς ΕΔΕ,τήν πῆρε ὁ πόνος γιά τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἑλλήνων πολιτῶν,τά ὁποῖα καταπατοῦνται μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀπαγορεύσεως,θά μᾶς ἔπειθαν πραγματικῶς ἐάν τούς ἔβλεπα νά διαμαρτύρονται μέ τήν ἴδια ἔντασιν καί γιά τίς ἀπαγορεύσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,μιᾶς Ἐθνικῆς Ἐπετείου,ὅπου ὁφείλεται πραγματικῶς ἀπόδοσις τιμῆς ἀπ᾿ὅλους τούς Ἕλληνες καί βεβαίως τίς ἀρχές τοῦ κράτους. Μία ἀπαγόρευσιν πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά περάσῃ ἡ τόσο σημαντική αὐτή ἱστορική ἡμέρα σάν μία καθημερινή...Ποῦ εἴσασταν τότε κύριοι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς; ...Τόσος πολιτιστικός μαρξισμός δέν ἀντέχεται πλέον.Κρατεῖστε καί κάποια στοιχειώδη προσχήματα. Ἔλεος πιά ! 

Νομίζαμε πώς θά κρατοῦσαν κάποια προσχήματα,τοὐλάχιστον γιά τό θέμα τοῦ ἀρχιδολοφόνου/τρομοκράτη Κουφοντίνα. Νομίζαμε...Διότι ἐδῶ πρὄκειται γιά πραγατική σφηκοφωλιά,μπολσεβίκων-μαρξιστῶν πού δέν κρύβονται ἀπεναντίας τό βροντοφωνάζουν καί καμαρώνουν ! 

Ξένη Δημητρίου,ἡ ἐκλεκτή τοῦ Ἀλιέξι...
Νά θυμίσω ἐπίσης πώς τόν Μάϊο τοῦ 2019,ἡ πρώην Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου,μαζύ μέ τήν νῦν Δήμητρα Κοκοτ-ίνη,εἶχαν ζητήση ν᾿ἀναιρεθῇ τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Βόλου πού ἀπέρριπτε τό αἴτημα ἀδείας τοῦ Κουφοντίνα.Φυσικά δέν τούς πέρασε ἀφοῦ ἔκτοτε δέν ἔλαβε ἄδεια ¨ο Κουφοντίνας ( ἐδῶ).Παρ᾿ὅλα αὐτά εἴχαμε ᾿δῆ, γιά ἀκόμη μία φορά τίς ...ἀνησυχίες τῶν Εἰσαγγελέων ἕως τῆς ὑψίστου αὐτῶν θέσεως,πρός προάσπισιν τοῦ ἀρχι-δολοφόνου/τρομοκράτη μέ τό αἰτιολογικό Κοκοτ-ίνη : 

«ἡ δρᾶσις του συνιστᾷ ἰδεολογία ἐπί τῆς ὁποίας δέν χωρᾷ σωφρονισμός».

Κι᾿ἐπεί δή,ὅπως μᾶλλον ὅλοι μας καταλαβαίνουμε,ἔχουμε νά κάνουμε μέ συμπίπτουσες «ἰδεολογίες»,προφανῶς ἔτσι αἰτιολογοῦνται καί οἱ ἐπιλεκτικές παρεμβάσεις τους...

Νά ἐρωτήσω,γιά ἀκόμη μία φορά,ὅπως τόν Νοέμβριο τοῦ 2020 : 

 Νά ὑποθέσω πώς θά δείξετε τήν ἀνάλογον εὐαισθησία γιά τά κατοχυρωμένα συνταγματικῶς δικαιώματα στήν περίπτωσιν τοῦ ἀναγκαίου ἐμβολιασμοῦ; Ἀλλά μᾶλλον,ἐκεῖ θά ἐπικαλεστεῖτε τήν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς δημοσίας ὑγείας καί θά τά βρεῖτε ὅλα νόμιμα...

Τί ...περίεργες καταστάσεις βιώνει αὐτή ἡ χώρα; Νά παρακολουθῇς ἀνωτάτους δικαστικούς ν᾿ἀνησυχοῦν καί νά εὐαισθητοποιοῦνται γιά ἀρχιδολοφόνους/τρομοκράτες καί ν᾿ἀδιαφοροῦν ὅταν Ἕλληνες πολίτες βομβαρδίζονται μέ χημικά καί σαπίζονται στό ξύλο,ὅταν προασπίζονται τήν Ἱστορία μας καί τήν Ἑλληνική Κυριαρχία ! 

Ἤ ἀκόμη ὅταν ὑφίσταται αὐτή ἡ ἄνισος μεταχείρισις τῶν προνομίων «μεταναστῶν» ἀπέναντι στούς σκληρῶς δοκιμαζομένους Ἕλληνες πολίτες ἀπό τά «μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας». 

Ναί,ζοῦμε περίεργες καί ὕποπτες καταστάσεις διότι ὁ κομμουνισμός εἶναι μπροστά μας καί οἱ ἐκφραστές του ἔχουν τό πάνω χέρι...! 

Ενας εσωτερικός “πόλεμος” δικαστών βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από τη σημερινή ανακοίνωση του προεδρείου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που καλούσε την την Πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στον Δημ. Κουφοντίνα.. Η συζήτηση και τα φαρμακερά βέλη πάντως είναι έντονη και στα ανοιχτά φόρουμ των δικαστών με χαρακτηρικότερη την επισήμανση της Ειρήνης Κατινιώτη, εφέτη και υποψήφιας στις προηγούμενες εκλογές για την Διοίκηση του Πρωτοδικείου , η οποία σύμφωνα με δικαστικές πηγές που το διάβασαν, φέρεται να γράφει απευθυνόμενη στον προεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Σεβαστίδη δεν σεβάστηκες την ιστορία του Σώματος και τους συναδέλφους μας που δέχτηκαν σφαίρες αδίστακτων τρομοκρατών. Παραιτήσου- Ειρήνη Κατινιώτη”.(ἀπό ἐδῶΣτήν φωτό ὁ Σεβαστίδης τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων

Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Χοχοχο... Κοκοτ - ίνη...
  Τι ψάχνουμε τώρα...
  ==========================
  Νά θυμίσω ἐπίσης πώς τόν Μάϊο τοῦ 2019,ἡ πρώην Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου,μαζύ μέ τήν νῦν Δήμητρα Κοκοτ-ίνη,εἶχαν ζητήση ν᾿ἀναιρεθῇ τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Βόλου πού ἀπέρριπτε τό αἴτημα ἀδείας τοῦ Κουφοντίνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔλα ντέ,τί στό καλό ψάχνουμε; Ἀναρωτιέμαι,τόσο συχνά ! ! !

   Καλησπέρα Διηνέκη !

   Διαγραφή
 2. Γι'αυτο σας λεω, αναμοχλευοντας συνεχως περισσοτερο θα εκνευριστειτε παρα θα βγει κατι. So, keep calm and Ηλια ριχτο Απο τη Θεια Δικαιοσυνη ΔΕΝ ΞΕΦΥΓΕ ΚΑΝΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,εἰδικῶς τό τελευταῖο τό πιστεύω ἀκραδάντως !

   Εἶδες πῶς ἔρχονται τά πράγματα;Κάποιους ἄλλους πού ἔβλεπαν νά διασύρονται μέ χειροπέδες καί προφυλακίσεις,νά γκαρίζουν «δέν εἶναι ἀθῶοι» καί τώρα νά τά λούζονται οἱ ἴδιοι ! Ὅλα μαζύ ! Μά ΟΛΑ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί ὅσον ἀφορᾶ τόν εκνευρισμό πού μπορεῖ νά αἰσθάνεται κανείς,μέσα ἀπό τέτοιου εἴδους «ἀναμοχλεύσεις» ὅπως τό γράφεις,δέν μπορεῖ κανείς νά τόν ἀποφύγῃ ὅταν ἀγαπᾷ τήν Ἀλήθεια καί τό Δίκαιον.Ὅμως μετά ἔρχεται καί ἡ ἰκανοποίησις πώς κάτι μένει πού ὅλο καί κάπου καί κάποιους βοηθᾷ...Θέλω νά ἐλπίζω...

   Διαγραφή
  2. Βοηθούνται οι άνθρωποι με καλή προαίρεση. Γι' αυτούς αγωνιζόμεθα.

   Διαγραφή
  3. Ναί,σίγουρα γι᾿αὐτούς.Χωρίς βεβαίως ν᾿ἀποκλείονται καί οἱ ἄλλοι.Ποτέ δέν ξέρεις πώς ἔρχονται τά πράγματα καί τί μπορεῖ νά τούς «ταρακουνήσῃ».

   Διαγραφή
  4. Παράδειγμα : Ὁ Λιγνάδης,πού λειτουργοῦσε ὅπως λειτουργοῦσε,λές νά μήν ἔχη μετανοήσει;Νομίζω,πώς θά ἀναθεωρήσῃ πολλά πράγματα,πλέον.Εἰδικῶς ἄν κλειστῇ πίσω ἀπό τά σίδερα γιά μερικά χρονάκια...

   Διαγραφή
  5. Είχε συλληφθή και το 1984. Το 1984 !!! Για το ίδιο θέμα. Δεν άλλαξε.
   Ούτε τώρα θα αλλάξη. ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ. Βλέπει τους άλλους
   ως κατώτερους. Δηλώνει αθώος. Γιατί να αλλάξη; Αρνείται ότι διέπραξε
   κάτι κακό. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΗ, ΔΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ.
   Ξέρεις από ναρκίσσους Πελασγική; Μετανοεί ο Εωσφόρος;

   Διαγραφή
  6. Διηνέκη.ἡ στέρησις ἐλευθερίας,ὁ περιορισμός σ᾿ἕνα κελί,οἱ ἀναγκαστικές συναναστροφές μέ ἄτομα παραβατικά μπορεῖ νά ἀλλάξουν ἔνα ἄτομον.
   Ναί δέν λέω,δίκαιο ἔχεις στό θέμα τῶν ναρκίσσων,κάτι πού πιθανῶς στήν πείπτωσίν του νά ἔχῃ ἀκόμη πιό ἄσχημο ἀποτέλεσμα...

   Δέν ξέρω Διηνέκη,πολλές φορές ἔχουμε τήν τάσιν νά κρίνουμε ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια,μέ ἀποτέλεσμα νά ξεγελιόμαστε. Δέν θυμᾶμαι ποιά ταινία ἦταν,ἀλλά ἡ ὑπόθεσις ἦταν κάτι σάν αὐτό πού συζητοῦμε.Κάποιος ἱατρός ἐπιστήμων-ψυχολόγος,πίστευε πώς μπορεῖ ν᾿ἀλλάξῃ ἕναν σκληρό κατάδικο/δολοφόνο.Ξεγελάστηκε μέ ὁλέθρια ἀποτελέσματα...

   Μπορεῖ κι᾿αὐτός (ὁ Λιγνάδης),ν᾿ἀνήκῃ σ᾿αὐτή τήν κατηγορία.Τῶν ἀμετανοήτων...

   Διαγραφή
 3. Αγαπητή Πελασγικη χαίρε! Ο φίλος πριν μίλησε για εκνευρισμό, εγώ θα το πω απογοήτευση.. απογοήτευση για την κακομοιριασμενη "ελληνική δημοκρατία" η οποία έχει εμμονή να ηρωοποιει τους αρχιδολοφονους εγκληματίες όπως ο εν λόγω.. Γιατί αν πεθάνει ο συγκεκριμένος, θα καεί πάλι όλη η Αθήνα από όλη αυτή τη χολέρα της ακροαριστερας.. Και μαζί με αυτον-αυτους, όλους τους κλέφτες, βιαστές, παιδεραστές κλπ κλπ.. Και από την άλλη να βαφτίζει ως φασίστες και ξενοφοβικους τους τίμιους κατοίκους του Έβρου που βλέπουν τη ζωή τους να διαλύεται από τις ορδές των βαρβάρων ισλαμιστών. Ο Θεός να μας λυπηθεί.. Όχι επειδή είμαστε άξιοι του ελέους του, αλλά για τα αίματα και τα δάκρυα των Αγίων μας και των μαρτύρων μας.. Καλή δύναμη στον αγώνα σας για την πίστη και την πατρίδα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή