" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Βενιαμίν Νετανιάχου : Τά ὀνόματα ὅσων δέν ἐμβολιάζονται πρέπει νά δημοσιοποιοῦνται

ἰσραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου πρότεινε νόμο πού θά ἐπιτρέπῃ τήν καταγραφή ἀπό τίς τοπικές ἀρχές τῶν ἀτόμων πού δέν ἐμβολιάζονται καί κοινοποίησιν τῶν ὀνομάτων τους..Εἶπε πώς ἡ νομοθέτησις πρέπει νά γίνῃ ἄμεσα ὥστε οἱ τοπικές ἀρχές νά μποροῦν νά λαμβάνουν στοιχεῖα ὅσων δέν δέχονται τόν ἐμβολιασμό.Στόχος τοῦ νόμου εἶναι ἡ «παρότρυνσις ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων,στό νά ἐμβολιαστοῦν καί ἔτσι νά σωθοῦν ζωές»,ἐξήγησε ὁ Νετανιάχου στήν συνεδρίασιν τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου,τήν περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα μέ τήν ἰσραηλινή ἐφημερίδα Haaretz,ἡ πρότασις ἐγκρίθηκε ἀπό τό ὑπουργικό συμβούλιο καί τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφαλείας καί στήν συνέχεια θά παρουσιαστῇ στό ἰσραηλιτικό κοινοβούλιον.

Ὁ Νετανιάχου εἶπε πώς 570.000 ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν,δέν δέχονται νά ἐμβολιαστοῦν,τὑπερβαίνοντας ἔτσι τούς ὑπολογισμούς τῆς κυβερνήσεως κατά 200.000 περισσότερα ἄτομα.

Γιατί ὅλοι οἱ ἄλλοι,κυρίως ἁπλοί πολίτες,ἐμβολιάζονται ἀπό νοσοκομιακούς μέ ὅλες τίς ἀπαραίτητες προφυλάξεις καί τά πολιτικά πρόσωπα ἀπό ἄτομα χωρίς καμμία ἱατρική προφύλαξιν; Ἕνα καλό ἐρώτημα ! 

«Σᾶς ὑπενθυμίζω τό πιό δραματικό μέρος τῶν δεδομένων πού λέει πώς :97% τῶν θανάτων καί 93% τῶν σοβαρῶν περιστατικῶν,βρίσκονται σ᾿αὐτήν τήν ἡλικιακή ὀμάδα» εἶπε ὁ Νετανιάχου. Ἐπίσης πρό ἡμερῶν εἶχε πῆ πώς σχεδόν ὅλοι οἱ πρόσφατοι θάνατοι ἦσαν ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους πού δέν ἐμβολιάστηκαν.

Οἱ ὑπουργοί συμφώνησαν πώς τά δεδομένα σχετικῶς μέ τούς ἐμβολιασμούς πρέπει νά προστατεύονται ἀπό μή ἐξουσιοδοτημένη πρόσβασιν.Ὁ ὑπουργός τουρισμοῦ Orit Farkash-Hacohen ἐπέστησε τήν προσοχή στήν κυβέρνησιν νά «προσέχῃ διότι μπορεῖ νά παραβιασθῇ ἡ ἰδιωτική ζωή ὅσων εἶναι νεότεροι». Χαρακτήρισε τήν πρότασι Νετανιάχου ὡς « προηγούμενο,μέ τό ὁποῖο πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί»

Παρομοίως,ὁ Μορδοχάϊ Κρεμνίτζερ,ἐρευνητής τοῦ Ἰνστιτούτου Δημοκρατίας τοῦ Ἰσραήλ,ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του ὅτι ἡ συγκεκριμένη πρότασις νόμου τοῦ Νετανιάχου θά χρησιμοποιηθῇ ὡς τρόπος ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν στό νά ἐμβολιαστοῦν καί μπορεῖ νά ὁδηγησῃ στήν παραβίασιν τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν. «Ταῦρος ἐν ὑαλοπωλείῳ εἶναι ἡ πρότασις Νετανιάχου πρός τό ὑπουργικό συμβούλιο» ἔγραψε ὁ Κρεμνίτζερ μέ δημοσίευμά του στήν Haaretz. «Ἡ νομοθεσία πού πρέπει νά εἶναι ἔξυπνη καί ἀποτελεσματική ποτέ δέν πρέπει νά ἐξαναγκάζῃ»,ὑποστήριξε. 

Τό Ἰσραήλ ἦταν παγκόσμιος ἐπικεφαλής ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ,ἀλλά ἡ ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων ἀνθρώπων φαίνεται νά ἔχῃ χάσῃ τήν δυναμική της,τίς τελευταῖες ἐβδομάδες. Οἱ Times τοῦ Ἰσραήλ ἀνέφεραν «πτώσι τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ κόσμου» πρός ἀνοσιοποίησιν ἀπό τίς ἀρχές Φεβρουαρίου.Ἡ κυβέρνησις προσπαθεῖ τώρα νά δώσῃ νέα δυναμική στήν ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ μέ μηνύματα ὑπέρ τῶν ἐμβολίων καί τήν καταπολέμησιν τῆς παραπληροφορήσεως. ( ἀπό ἐδῶ)

Ὁ Νετανιάχου εἶπε ὅτι ὁ Μπουρλᾶ εἶναι «πολύ ὑπερήφανος γιά τήν ἑλληνική καί τήν ἑβραϊκή του κληρονομιά» καί ἐκτιμᾶ τήν «ἀνάπτυξιν τῶν σχέσεων» μεταξύ τῶν χωρῶν κατά τήν διάρκεια τῶν χρόνων του στήν ἐξουσία.(ἀπό ἐδῶΠόσα ἐξαρτῶνται βρέ παιδί μου,ἀπό ἕνα ...ἐμβόλιο ! 

Καί ἄν καταλάβατε καλῶς,ἀπό τό «Τό Ἰσραήλ παγκόσμιος ἐπικεφαλής ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ» μέχρι τήν σημερινή «πρότασιν νόμου γιά κοινοποίησιν τῶν ὀνομάτων ὅσων δέν ἐμβολιάζονται»,ἀπό τόν Νετανιάχου,γιά ἀκόμη μία φορά τίθεται ἐπικεφαλής μίας παγκοσμίου ἀποδοχῆς λίστας ὀνομάτων ἀντιδρούντων στόν ἐμβολιασμό. 

Φαντάζεστε νά ἀναρτοῦνται πίνακες,στά δημαρχεῖα τῶν πόλεων,μέ τά ὀνόματα ἐκείνων πού δέν δέχονται νά ἐμβολιαστοῦν,τί πρὄκειται νά συμβῇ; Ἄν δέν μπορεῖτε νά τό φαντασθεῖτε,σκεφθεῖτε τί γίνεται σήμερα μέ τίς μάσκες καί τόν «πόλεμο» πού ἔχει ἀνοίξη μεταξύ τῶν «νομίμων» πολιτῶν καί τῶν «πολεμίων τῆς μάσκας». Πόσο μᾶλλον τώρα μέ τό ἐμβόλιο=ἀνοσία στόν ἰό,πού περνοῦν στόν κόσμο ! 

Προσθέστε καί τήν πρότασι Κούλη γιά πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ καί βγᾶλτε τά συμπεράσματά σας. Τό ὅτι πεθαίνει ὁ κόσμος ἀπό τά ἐμβόλια,μή τό ρωτᾶτε.Αὐτοί πού θά σᾶς «στήσουν στόν τοῖχο» εἴτε γιατί ἡ μάσκα δέν ἔχει φορεθῆ καλά εἴτε γιατί δέν κάνατε τό ἐμβόλιο,δέν θά ἀκούσουν ποτέ γιά τούς θανάτους αὐτούς οὔτε τό πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι τό ἐμβόλιον. Αὐτοί θά παρακολουθοῦν στά κανάλια,τόν Κούλη ἤ τόν «τέως βασιλιᾶ» νά κάνουν ἐμβόλιο καί νά δηλώνουν τό πόσο ἀσφαλές εἶναι,μέχρι νά τούς ἔλθη ἡ «εἰδοποίησις» ἀπό τόν χάρο...


Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. ο Χιτλερ του Ισραηλ παλι για ολοκαυτωμα παει τους περιουσους,και μετα θα φταινε οι αλλοι οπως παντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο,ἀγαπητέ ! Τά εἶπες ὅλα σέ μία πρότασιν.Καί αὐτά πού ἔγιναν καί τά μελλούμενα.

   Σωστός !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Πιο συμπυκνωμένη και εύστοχη περιγραφή της κατάστασης δεν έχω διαβάσει εδώ και πολύ καιρό...Συγχαρητήρια Ανώνυμε 5.44μ.μ.!!!

   Διαγραφή
 2. Δέν θά προλάβει, 5:44μ.μ.,
  θά γίνει ολοκαύτωμα ο ίδιος...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπά,αὐτός δέν παθαίνει τίποτα ! Ἄκου πού σοῦ λέω...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή