" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021

Lockdown,Ἰκαρία καί στό βάααθος ἡ τουρκία...

Καί ἐνῷ ἔχουν στρέψη τήν προσοχή τοῦ κόσμου στά κλειδαμπαρώματα τῆς Ἀττικῆς,τῆς Πάτρας ( ἀλλοίμονον...) καί τά σούρτα-φέρτα τοῦ Μητσοτάκη στήν Ἰκαρία ( ἀλήθεια γιατί εἰδικῶς στήν Ἰκαρία καί τ᾿ἀκριτικά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου,τέτοια πρεμοῦρα γιά τούς ἐμβολιασμούς; Καί γιατί ἔπρεπε νά εἶναι ἐπιβλέπων ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός; ! Ἄς ξαναθυμηθοῦμε αὐτό καί ἐν συνεχείᾳ θά τό συνδυάσουμε ἀναλόγως... ),ἀλλά καί τόν ντόρο πού ξεσηκώθηκε ἀπό τό τραπέζωμα σέ σπίτι βουλευτοῦ τοῦ νησιοῦ,φαίνεται ὅμως πώς κάτι ἔχει μείνη στήν ...ἄκρη. Τί; Μά ὁ δεύτερος γῦρος τῶν διερευνητικῶν συζητήσεων μέ τήν τουρκιά,πού θά πραγματοποιηθῇ στήν πρωτεύουσα. 

Τί μᾶς ἑτοιμάζουν,δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά τό φαντασθῆ κάποιος,ἄν ἀναλογισθῇ,πρῶτον τό ποιοί προΐστανται τῶν συζητήσεων καί δεύτερον,σέ ποιῶν, τό κράτος,μέσῳ χρηματοδοτήσεων τῶν ἀναλόγων ὑπουργείων,τίς γνώμες καί προτάσεις βασίζονται ὥστε νά κινηθοῦν ἀναλόγως σ᾿αὐτές τίς συζητήσεις. Γιά νά θυμηθοῦμε : 

Στο νομοσχέδιο “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγορά, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία” του υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσθήκη, στα όρια του εφευρήματος. Μιλάμε συγκεκριμένα για μία διάταξη που τροποποιεί τους δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) -ἐδῶ-

ἀπό ἐδῶ

Αὐτά,τό καλοκαίρι τοῦ 2020. Ἀπό τό ὑπουργεῖο τοῦ Ἀδώνιδος-Σπυρίδωνος Γεωργιάδου,τοῦ «μεγάλου πατριώτου»,πρώην ...ἑβραιοφάγου,ὁψίμου ἑβραιολάτρου, καί γιά ...προφανεῖς λόγους τουρκοφίλου.Καί τί εἶχε ἀπαντήση ὁ ...πατριωταρᾶς,ὅταν ἐρωτήθη γιά τήν ἔμπρακτον «λατρεία» πρός τό ΕΛΙΑΜΕΠ ; 

ἐδῶ

Ἡ «εἰκόνα ἡ μεγάλη»,γιά τό Ἀδωνάϊ ἔχει ὡς κέντρο τό ΕΛΙΑΜΕΠ καί τίς προτάσεις του γιά τά Ἐθνικά ζητήματα καί κυρίως τά ἑλληνο-τουρκικά καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειον ( βλέπε πετρέλαια,φυσικό ἀέριο,ἀλλά καί ὅ,τι ἄλλο κερδοφόρο μπορεῖ νά κρύβεται ὑπό...Κάτι διαβάσαμε πιό πάνω γιά οὐράνιο στήν Ἰκαρία,ἔτσι; )

Καί τί συνεπάγεται,κατά Ἀδωνάϊ,ἀπό αὐτή τήν μεγάλη εἰκόνα; «Τό ΠΙΟ ἀξιόπιστο ἰνστιτοῦτο μελέτης μέ διεθνές κῦρος,τό ΕΛΙΑΜΕΠ »! 

Ἀξιόπιστο; 

« Ἡ Τουρκία εἶναι θεμελιώδης παῖκτης καί μπορεῖ νά διαμορφώσῃ τήν γεωπολιτική τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Εἶναι ἀναγκαῖον μέ περιλαμβάνεται ,μέ κάποιο τρόπον, ἡ Τουρκία στίς συζητήσεις.Κύπρος καί Ἰσραήλ εἶναι ἐπίσης βασικές συνιστῶσες...» ἔλεγε ὁ Νικολό Σαρτόρι,ὁ προσκεκλημένος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καί τοῦ γενικοῦ του δ/ντοῦ,Θάνου Ντόκου,προσπαθών νά μᾶς πείσῃ γιά τήν σημαντικότητα τῆς Τουρκίας στήν Ἀνατολική Μεσόγειον. 

Τοῦ Ντόκου πού ἔφυγε ἀπό τό ΕΛΙΑΜΕΠ γιά νά βρίσκεται ἀκόμη πιό κοντά στόν Κούλη,ὡς εἰδικός σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Τί είρωνία...! Μέ πρότασιν Μητσοτάκη ; 


Διαβάζουμε καί πάλιν : ἐδῶ κι᾿ἐδῶ

Νά ξαναθυμηθοῦμε καί τό ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. ; 

Σχεδιασμένα τέλεια κι᾿ἐκτελεσμένα ἀπ᾿ὅλους...

Χαριτίδης Κων/νος,πρόεδρος Γ/Σ ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ

Ἔτσι λοιπόν,κλειδαμπαρώνουν τόν λαό καί τοῦ στρέφουν τήν προσοχή στίς,σέ ἡμερήσια διάταξιν, καταγγελίες σεξουαλικῶν παρενοχλήσεων,στό ἄν ὁ Κούλης συνέφαγε μέ 50 ἄτομα καί ὄχι γιά ποιόν λόγον βρέθηκε στήν Ἰκαρία καί τά ἀκριτικά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ὅπου : 


«Όπως ξέρετε για τα μικρά νησιά μας, για τα ακριτικά νησιά μας, έχουμε μια πολιτική να εμβολιάζουμε οριζόντια όλους όσοι θέλουν να εμβολιαστούν» (ἀπό ἐδῶ), εἶπε ὁ Μητσοτάκης καί αὐτό τό «οριζόντια» δέν μοῦ πῆγε καθόλου καλά,βρέ παιδί μου...


Τώρα,τί νά σᾶς πῶ,νά μαντέψω πότε θ᾿ἀσχοληθῇ ἤ ἐνδιαφερθῇ,αὐτός ὁ λαός μέ αὐτό πού πραγματικῶς πάει νά συμβῇ μέ τήν τουρκιά; Ἴσως ὅταν ὅλα ἔρθουν πρό τετελεσμένου,ὅπως καί μέ τήν Μακεδονία...

Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάῃ...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου