" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ ΗΠΑ μεταμορφώνονται σέ κομμουνιστικό κράτος καί μαζύ τους μεταμορφώνεται κι᾿ὁλόκληρος ὁ πλανήτης

 

Ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ Στρατοῦ εἶναι λές βγαλμένη,κατ᾿εὐθείαν,ἀπό τό ἐγχειρίδιο τοῦ Τζόσεφ Στάλιν.Ὁ ὑποψήφιος ὑπουργός Ἀμύνης,τοῦ Τζόσεφ Μπάϊντεν,Λόϊντ Ὤστιν εἶπε πώς ἄν τελικῶς ἐπιλεγῆ γιά τήν θέσιν « θά ἀπαλλαχθοῦν οἱ τάξεις μας ἀπό ῥατσιστές κι᾿ἐξτρεμιστές» (ἀπό ἐδῶ)

Τελικῶς ὁ Ὤστιν ἔγινε ὑπουργός ἄμυνας.Πρῶτο του μέλημα,ὅντως ἡ «ἀπαλλαγή τοῦ στρατοῦ ἀπό ῥατσιστές κι᾿ ἐγχωρίους τρομοκράτες». Κι᾿ἄν δέν ξέρετε ἀκόμη ποιοί θεωροῦνται «ἐγχώριοι τρομοκράτες»,περᾶστε ἀπό ἐδῶ.

Τί ἀπεφάσισε ὁ Ὤστιν,λοιπόν καί τό ἀνεκοίνωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πενταγώνου,Τζόν Κίρμπυ; Διαβᾶστε : 

Ὁ Ὑπουργός Ἄμυνας Λόϊντ Ὤστιν,διέταξε 60 ἡμέρες ἀναστολῆς λειτουργίας τοῦ Στρατοῦ γιά νά ξεριζώσῃ ὁποιονδήποτε ἔχει ἀπομείνη πού ὑποστήριξε τήν διαμαρτυρία τῆς 6ης Ἰανουαρίου στό Καπιτώλιο. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ὁ Ὤστιν πραγματοποίησε συνάντησιν,τήν περασμένη Τετάρτη,μέ τούς γραμματεῖς τῶν ὑπηρεσιῶν καί τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐπιτελείων πρός ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνησυχιῶν τους σχετικῶς μέ τούς συντηρητικούς στό στρατό καί πώς νά τό ἀντιμετωπίσουν.

«Παρ᾿ὅλο πού οἱ ἀριθμοί μπορεῖ νά εἶναι μικροί,μπορεῖ ὅμως νά μήν εἶναι τόσο ὅσο θά θέλαμε ἤ πιστεύαμε ὅτι μπορεῖ νά εἶναι»,δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πενταγώνου Τζόν Κίρμπυ. « Πάντως ὅσοι καί νά εἶναι τελικῶς,σἰγουρα δέν εἶναι ἀσήμαντο πρόβλημα».


Στό ἑπόμενο διάστημα τῶν 60 ἡμερῶν ὁ Kirby ἀναμένει τίς ὁδηγίες σχετικῶς μέ τό τί πρέπει νά πράξῃ στήν συνέχεια ὥστε ν᾿ἀπαλλαγῇ ἀπό τούς «ἐγχωρίους ἐξτρεμιστές» καί ἡ τελευταία γωνία τοῦ στρατοῦ. Ἀπό ἐκείνους τούς ἐξτρεμιστές πού ἔκαναν τό μεγάλο ἔγκλημα νά μήν ἀποδεχθοῦν ὡς νόμιμο τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2020. 

«Ἐπεί δή τό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας δέν παρακολουθεῖ κεντρικῶς τό μέρος τοῦ στρατεύματος πού πιστεύεται πώς ἔχουν ἱστορικό «ἐγχώριας τρομοκρατίας» ἤ «τάσεις ἐξτρεμιστικές» καί οὔτε τό κάνουν οἱ ὑπηρεσίες,γιά τόν λόγο αὐτό δέν ὑπάρχει διαθέσιμη βάσις δεδομένων ὥστε νά γνωρίζουμε τί συμβαίνει στόν στρατό σήμερα

Στίς 28 Ἰανουαρίου,ὁ Κίρμπυ εἶχε ᾿πῆ στούς δημοσιογράφους ὅτι τό Ὁμοσπονδιακό Γραφεῖο Ἐρευνῶν ( FBI) εἶχε ξεκινήση μία ἔρευνα πού ἀφοροῦσε 143 στρατιωτικούς καί βετεράνους,γιά ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 2020. Ἀπό αὐτές 68 σχετίζονται μέ φερόμενες περιπτώσεις «ἐσωτερικοῦ ἐξτρεμισμοῦ» ... (ἀπό Ὁ Στρατός «καθαρίζεται» ἀπ᾿ὅλους τούς συντηρητικούς,ὑπό τόν Μπάϊντεν, Τώρα ὁ Στρατός στρέφεται κατά τῶν λευκῶν πολιτῶν)

Καταλάβατε,τί συμβαίνει στό Ἀμέρικα; Καί ὅπως ἔχουμε ξαναπῆ :Ὅ,τι γίνεται στό Ἀμέρικα ἁπλώνεται σιγά-σιγά καί στόν κόσμο ὁλόκληρον.

«Ἡ καταπολέμησις τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας καί τοῦ Λευκοῦ ῥατσισμοῦ δέν εἶναι ζήτημα δημοκρατικῶν ἤ Ῥεπουμπλικανῶν οὔτε τῆς ἀριστερᾶς ἑναντίον τῆς δεξιᾶς τῶν ἀστικῶν πληθυσμῶν ἑναντίον τῶν ἀγροτικῶν. Ἡ ἐγχώρια τρομοκρατία εἶναι ζήτημα ὁλοκλήρου τῆς Ἀμερικῆς,μία σοβαρή ἀπειλή,πού μποροῦμε καί πρέπει ν᾿ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι μαζύ»,δήλωσε ὁ ἐκπρὀσωπος τῶν δημοκρατικῶν, Μπράντ Σνάϊντερ,εἰσηγητής τοῦ νομοσχεδίου μέ τόν τίτλο « Δρᾶσις 2021,γιά τήν πρόληψιν τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας»

Καί ξέρετε ὡς «ἐγχώρια τρομοκρατία» θά ἀντιμετωπίζεται πλέον καί κάθε ἀντίδρασις πρός τίς ὅποιες κυβερνητικές ἐπιταγές,πού θά στοχεύουν εὐθέως πλέον τούς ἴδιους τούς πολίτες. Καί ὅπως πολύ σωστά τό εἶχε ἐπισημάνει ὁ Χένρι Μακόου,σχετικῶς μέ τό ἀναφερθέν νομοσχέδιο : 

«Ἡ εἰρωνία,σχετικῶς μέ τόν τίτλο,εἶναι πώς δέν ἀφορᾷ ἐν γένει τήν πρόληψιν τῆς τρομοκρατίας,ἀλλά τήν νομιμοποίησιν τῆς τρομοκρατίας τοῦ κράτους κατά τῶν πολιτῶν

Καί γιά νά τό κάνουν αὐτό πρέπει νά ἔχουν τόν στρατό μέ τό μέρος τους. Ὅπως ὁ Στάλιν...

Ἡ Πελασγική 

10 σχόλια:

 1. Αναρωτιόμουν πριν 10 χρόνια (όταν διάβασα σε αμερικάνικα σάιτ), που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στρατόπεδα;

  Στις ΗΠΑ έχουν δημιουργηθεί, υπό την διοίκηση της F.E.M.A. περίεργες, τεράστιες εγκαταστάσεις, που μοιάζουν με στρατόπεδα – φυλακές, σε καίριες στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρη την έκταση της χώρας.

  http://redskywarning.blogspot.com/2008/12/fema.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιστεύω πώς ὁ τίτλος πού ἔβαλε ὁ Διηνέκης,ἀποτυπώνει μέ τόν πλέον ξεκάθαρο τρόπο,τί πρὄκειται νά ὑποστῇ ὁ ἀμερικανικός,πατριωτικός λαός.Ἕνας χῶρος πού ἀνήκει στήν συντριπτική του πλειοψηφία,στήν λευκή φυλή.

   Ποιος είναι ο μαύρος που λοξοκοιτά ΜΕ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ τον καλοκάγαθο λευκό, Αμερικανό, στρατιώτη στη φωτογραφία; Διακρίνουμε πολλά απωθημένα, αιώνων... και μάλιστα στην υπηρεσία τής Νέας Τάξεως, πλέον, φίλε αναγνώστη...
   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/02/blog-post_186.html

   Τό τί «ξεκαθάρισμα» λευκῶν-πατριωτῶν στρατιωτικῶν,θά γίνῃ,προφανῶς δέν μποροῦμε οὔτε νά τό φαντασθοῦμε ! Καί ἄν συνδυάσῃ κανείς πώς εἶναι εἰς τήν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων,ἀντιλαμβάνεται τό μήνυμα πού στέλλεται πρός πᾶσα κατεύθυνσιν τοῦ πλανήτου...

   Κῦττα πού θά βιώσουμε,σέ παγκόσμιον ἐπίπεδο,τά σοβιετικά γκούλακς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου AirMike !

   Διαγραφή
  2. Διάν την ακρίβειαν εβραιομπολσεβίκοι.Το 90% των Εβραίων το 1930 εσκενάζυ από την ρωσική αυτοκρατορία, ποικίλης φυλετικής, διεσπαρμένοι σε ευρωπαϊκά κράτη αλλά μη σημιτικής αλλά λευκής.

   Διαγραφή
 2.   Aleksandr Solzhenitsyn 


  Γενοκτονία τοῦ Ῥωσσικοῦ Λαοῦ ἦταν ἡ «Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάστασις»

  «Πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε.


  Οἱ ἡγέτες τῶν Μπολσεβίκων ποὺ κατέλαβαν τὴν Ῥωσσία δὲν ἦσαν Ῥῶσσοι. Μισοῦσαν τοὺς Ῥώσσους. Μισοῦσαν τοὺς Χριστιανούς. Ὑποκινούμενοι ἀπὸ ἐθνικὸ μῖσος βασάνισαν καὶ ἔσφαξαν ἑκατομμύρια Ῥώσσων, δίχως ἴχνος ἀνθρωπίνου τύψεως. 

  Ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάστασις δὲν ἦταν αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖτε στὴν Ἀμερικὴ «Ῥωσσικὴ Ἐπανάστασις». Ἦταν μία εἰσβολὴ καὶ κατάκτησις ἐναντίον τοῦ Ῥωσσικοῦ λαοῦ. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μου ὑπέφεραν φρικτὰ ἐγκλήματα ἀπὸ τὰ αἱματοβαμμένα χέρια τους, ἀπὸ ὅσο ὁποιοσδήποτε ἄλλος λαὸς ἢ ἔθνος σὲ ὁλόκληρο τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑποεκτιμηθῇ.

  Ὁ Μπολσεβικισμὸς ὑπῆρξε ἡ μεγαλυτέρα σφαγὴ ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἐποχῶν.
  Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου ἀγνοεῖ τὴν πραγματικότητα αὐτὴν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι τὰ παγκόσμια μέσα ἐνημερώσεως εὑρίσκονται στὰ χέρια τῶν δραστῶν αὐτῶν.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί μπορεῖ στά χρόνια τοῦ Σολζενίτσιν,ὅντως ἡ ἐνημέρωσις νά περιορίζετο κατά κύριον λόγον στά συστημικά μμε,σήμερα ὅμως καί εἰδικῶς μέ τό διαδίκτυον εἶναι σαφῶς πολύ μεγαλύτερη ἡ μερίς τοῦ κόσμου πού γνωρίζει ποιοί καί γιά ποιόν λόγον εὐρίσκοντο πίσω ἀπό τήν μπολσεβίκικη ἐπανάστασιν.

   Εἶναι λοιπόν,ἀπαράδεκτον,ἐπιεικῶς νά ὑπάρχουν,ἁπλοί ἄνθρωποι ( ἀφαιροῦνται οἱ συνειδητοποιημένοι καί οἱ βλάκες,ἐννοεῖται)πού νά πιστεύουν πώς ὁ ῥωσσικός λαός ἔπραξε ἐπαναστατικῶς ἐξ ἰδεολογίας....

   Νά συμπληρώσω μόνον,γιά τήν Ἑλλάδα δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι πέρασε ἡ προσπάθεια τῶν κομμουνιῶν ( βλέπε σιώνες) νά τήν γραπώσουν στά νύχια τους.Ἀπό νωρίς εἶχε καταλάβη ὁ Ἕλληνας τούς ἀπωτέρους σκοπούς τῶν μπολσεβίκων.Εὐτυχῶς! Καί δυστυχῶς μαζύ,διότι ἔπεσε πολύ ...λεπίδι !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Aγαπητη Πελασγικη καλησπέρα . O Aείμνηστος Aριστειδης Avδρονικος , πρόξενος μας στηv Πετρούπολη προ δεκαετιών
  , έγραψε βιβλίο για την επανάσταση των Mπολσεβικων . Σημειώνω μια φράση του : To κ α κ ο υ ρ γ ο έργο των δ ι ε θ ν ω ν αυτών Σ υ ν ω μ ο τ ω ν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀριστείδης Ἀνδρόνικος,θεῖος τοῦ ἀρχαιολόγου Μανώλη Ἀνδρονίκου.

   Νά βάλουμε καί μία παραπομπή,γιά ὅσους θέλουν νά διαβάσουν τό βιογραφικό τοῦ Ἀριστείδου Ἀνδρονίκου.

   https://el.metapedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Unexpected Opponent !

   Διαγραφή
  2. Στην Aγια Πετρούπολη πρόξενος : οι βιασύνες τα 'χουν αυτά .

   Διαγραφή
  3. Ἀπ᾿ὅ,τι διάβασες,ὑπάρχουν πολλά «περίεργα» μέ τόν ἐν λόγῳ...

   Ἐθνικοσοσιαλιστής...Φανατικός τοῦ ναζισμοῦ,μᾶλλον...

   Τέλος πάντων,δέν εἶναι μόνον αὐτό.Εἶναι καί τό μέρος πού ἀφορᾷ τούς σίνες/μαοϊστές,μεγάλο θέμα ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου!

   Διαγραφή