" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Ἑλλαδίτες πολιτικάντηδες :Ἐκεῖ ὅπου ΔΕΝ ὑπάρχει φιλότιμον

 18 Φεβρουαρίου 1965. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου,ἐν μέσῳ συγκρούσεων μετά τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ( ΕΡΕ) πού ἀπειλοῦσε μέ αἴτημα νέων ἐκλογῶν,ἀλλά καί τοῦ ἐπικειμένου ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου γιά τόν ὁποῖον πίεζαν τά Ἡνωμένα Ἔθνη διά τοῦ μεσολαβητοῦ τους Πλάζα πού κατέφθανε  εἰς τάς Ἀθήνας,ἀνακοίνωνε τήν ἀπόφασιν γιά ἕνα μεγάλο ἔργον :Τήν σύζευξιν Ῥίου-Ἀντιρίου  ! 

τά ἀποκόμματα ἀπό τήν ἐφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,ἐδῶ

Μέ τί χαρά ἔγραφαν οἱ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς,τήν μεγάλη εἴδησιν τῆς δημιουργίας μίας συζεύξεως τῶν δύο αἰγιαλῶν τοῦ θαλασσίου στενοῦ Ῥίου-Ἀντιρρίου! Ὅλα εἶχαν μπῆ σέ μία σειρά.Ἀπό τό μῆκος,τίς προσχώσεις,τό κόστος,τόν διεθνῆ διαγωνισμό πού ἦταν ἕτοιμος πρός προκήρυξιν.
Φεβρουαριος 1965 ! Πότε ἔγινε τό ἔργον; Αὔγουστος τοῦ 2004 ! 

Δέν ὑπάρχει κάτι περίεργον,ἔτσι; Ὄχι,ἄν σκεφθῇ κανείς,πώς ὅλα αὐτά συμβαίνουν στήν ἐλλαδική...

Γιά νά 'δοῦμε καί κάποια ἐπί μέρους,ἐπ᾿αὐτοῦ. 

Πόσο ὑπελόγιζαν πώς ἦταν τό μῆκος γιά τό στενώτερον σημεῖο; 1800μ καί μέ προσχώσεις μπορεῖ νά μειωθῇ στά 1400μ.

Γιά νά ᾿δοῦμε τό μῆκος τῆς σημερινῆς γέφυρας : 

Το μήκος της γέφυρας που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, ανέρχεται στα 2.252 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει γύρω στα 2.883 μέτρα

Ποιοί συνέβαλλαν στήν κατασκευή,πέραν τῆς γαλλικῆς Vinci ἡ ὁποία ἀνέλαβε τό ἔργο; Ἡ Ελληνική Τεχνοδομική-ΤΕΒ ἡ J&P-ΑΒΑΞ ,Αθηνά, Προοδευτική και Παντεχνική. Η κοινοπραξία διαχειρίζεται τη γέφυρα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ή ΓαλλοΕλληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου- Αντιρίου.

Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Τεχνοδομική; Θυγατρική τῆς ΕΛΛΑΚΤΩΡ καί ποιά εἶναι ἡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ; Ἡ συγχώνευσις τῆς Ἑλληνικῆς Τεχνοδομικῆς καί ΑΚΤΩΡ.Ποιά εἶναι ἡ ΑΚΤΩΡ ; Γεώργιος Μπόμπολας ! 

Ἕνα ἀκόμη δημούργημα τῆς ἀνδρεϊκῆς ἀλλαγῆς ! Ναί,ἀλλά ἀπό τό 2018,τί ἰσχέι; 

Τό καλοκαίρι τοῦ 2018,οἱ ἀδελφοί Καλλιτσάντση ἐπέτυχαν νά πάρουν στά χέρια τους τήν διοίκησιν τῆς Ελλάκτωρ,ἀφοῦ υἱοθετήθηκε ἀπό τήν γενική συνέλευσιν ἡ πρότασίς τους γιά ἀλλαγή Δ/Σ ἀλλά καί τά προτεινόμενα,ἀπό αὐτούς,πρόσωπα τά ὁποῖα θά κατέχουν τίς νέες θέσεις του.Κατάφεραν μέ ἄλλα λόγια νά πάρουν τήν διοίκησιν μέσα ἀπό τά χέρια τοῦ υἱοῦ τοῦ Γεωργίου Μπόμπολα (ἱδρυτή τῆς ΕΛΛΑΚΤΩΡ),Λεωνίδα. 

Καί νἄτη ἡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ! Τῶν ἀδελφῶν Καλλιτσάντση. Νέο τζάκι ! 

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας επέμεινε πως υπήρξε μεγάλη προετοιμασία από πλευράς Καλλιτσάντση με σοβαρούς συμβούλους όπως η Rothschild και πως η δική του πλευρά δεν είχε χρόνο...ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης την εμπειρία του στις business και την πολιτική, την έχει μεταδώσει και στον γιο του, Πάρη, ο οποίος έχει σπουδάσει επίσης πολιτικός μηχανικός και εργάζεται στο Λονδίνο ως συνεργάτης των Rotchilds.

( Τά «νέα τζάκια» δημιουργοῦν τήν «νέα Ἑλλάδα» )

Ἐκεῖ θά βρεῖτε καί τό μητσοτακέϊκο,ἐννοεῖαι...

Ὅλοι ἐκεῖ,στά ἐγκαίνια τοῦ μεγαλειώδους ἔργου ! Ἡ βασούλα Παπανδρέου,ἡ ποντικομαμή ( ἀλλοίμονον),ὁ ΥΠΕΧΩΔΕ Σουφλιᾶς,ὁ Λαλιώτης μέχρι καί ὁ Λιάπης ! Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος γιά τόν ἐπίσημον ἁγιασμό ἀλλά πουθενά ὁ Καραμανλῆς.Ποῦ νά ἔτρεχε στήν Πάτρα ὁ κουρασμένος τῆς Ῥαφήνας...! 

Τό ἔργο ξεκίνησε τό 1999 καί ὁλοκληρώθηκε τόν Αὔγουστο τοῦ 2004,μία ἑβομάδα πρό τῶν ὁλυμπιακῶν στήν Ἀθῆνα. Πρῶτος τήν διέσχισε ὁ Ὁτο Ρεχάγκελ ( εἴχαμε πάρη τό εὐρωπαϊκό...) ὁ ἄλλος κι᾿ἄν ἦταν σπουδαῖο πρόσωπον ! Ὁ Κώστας Λαλιώτης ( ἐδῶ κι᾿ἐδῶ) Ἔ,βλέπεις ἐπί θητείας του πῆρε σάρκα καί ὁστά τό ἔργον ! Ἀσχέτως ἄν κατά τήν ὁλοκλήρωσίν του,τήν σκυτάλη εἶχε πάρῃ ἡ νουδού τοῦ Κώστα Καραμανλῆ. Μοιρασμένα τά μεγαλεῖα τοῦ ἐπιτεύγματος πού : «σηματοδοτεῖ τήν πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,ὅλης τῆς πατρίδος. Ἀπό ᾿δῶ ψηλά,τό μόνο πού μπορεῖ νά σκεφθῇ κανένας εἶναι,παραβάλλοντας τόν ποιητή,μποροῦμε νά σηκωθοῦμε ἀκόμη ψηλώτερα»,ἔλεγε κατά τά ἐγκαίνια ὁ Σουφλιᾶς ὑπουργός ΠΕΧΩΔΕ τότε. 

Μία πρόοδος πού ἄργησε 40 χρόνια ! 

Τό κόστος : 

839 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἤτοι : 285.888.763.587 δραχμές ( ἐδῶ)

Πόσο ἔλεγε τό δημοσίευμα τοῦ ᾿65 ; 200.000.000. Μόνον; Τζάμπα πρᾶγμα βρέ παιδιά,ποιός θά πρωτο-τσέπωνε καί πόσα γιά ἕνα τέτοιου μεγέθους ἔργον; 

Μέ ἄλλα λόγια,γιά νά καταλάβετε τί ἀκριβῶς γίνεται στήν χώρα αὐτή. Ἄν δέν ὑφίσταται ἡ κατάλληλος στιγμή ( βλέπε Ὁλυμπιάδα ἤ ὅποιο ἄλλο μεγάλο γεγονός) πού νά αἰτιολογῇ ἔργα τεραστίου κόστους καί πού κυρίως οἱ πολίτες,οἱ ἕλληνες πολίτες δέν θά γκρινιάξουν γι᾿αὐτό τό κόστος ἤ μᾶλλον οὔτε πού θά δώσουν σημασία σ᾿αὐτό,τότε τίποτα δέν πρέπει νά γίνεται. Καί γι᾿αὐτό,βεβαίως,δέν γίνεται. Διά τοῦτο θά βασιλεύη ἡ τσαπατσουλιά,ἡ προχειρότης,τά πρόσκαιρα ἔργα μικρῆς ἀξίας ἀλλά μεγάλου κόστους. 

Ἔργα πού σέ πολιτισμένες χῶρες ἔχουν πραγματωθῆ ἐδῶ καί 100 χρόνια,στήν Ἑλλάδα ὄχι μόνον ἔμεναν στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις ἀλλά καί ὅταν ἐγίνοντο πραγματικότητα ἔπρεπε νά ἔχῃ περάσει,τό λιγώτερο μία πεντηκονταετία. 

Τί νά πρωτοθυμηθῇ κανείς ; Τήν έκτροπή τοῦ Ἀχελώου ( ἔργο πού ξεκίνησε νά συζητεῖται πάνω ἀπό 100 χρόνια.Πού ἔφθασε στίς ἡμέρες τῆς «ἀλλαγῆς» νά «ἀξιοποιεῖται» σέ ἐπίπεδο ψηφοθηρίας,«φαγοπότι» ἡμετέρων,νά γίνονται ἔργα πού ἔμειναν στά ἀζήτητα καί ἐν τέλει νά μπαίνῃ,ἐπί Ἀλιέξι,στό «χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας».Διαβᾶστε ἐδῶ τό ἱστορικό).Νόμιζαν ὅμως πώς θά ἔμενε ἐκεῖ, μέχρι πού ἦρθε ὁ Κούλης : 

Δέσμευση Μητσοτάκη στα Τρίκαλα: «Προχωράμε την μερική εκτροπή του Αχελώου»

Τόν Ἀνάβαλο τῆς Ἀργολίδος ( μία κατάστασις ἀνάλογος τοῦ Ἀχελώου.Ξεκίνησε ἐπί 7ετίας :

«το 1970 κατασκευάστηκε ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως έργα σύλληψης καθαρού νερού από υποθαλάσσιες καρστικές πηγές μέσα στην ίδια τη θάλασσα, ένα ημικυκλικό φράγμα με θυρίδες που ανοιγοκλείνουν ώστε να διατηρούν τη στάθμη του νερού εντός του φράγματος υψηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας» (ἐδῶ),ἔμεινε στά ἀζήτητα γιά 20 χρόνια καί τό '90 ξεκίνησαν κάποια ἔργα ἀρδευτικά. Πέρασαν ἄλλα 20 χρόνια μέ τό ἔργο μισό καί συνεχίστηκαν οἱ ὑποσχέσεις περί ὁλοκληρώσεως,τό 2011,ἐπί πασοκ μέ Σκανδαλίδη-Μανιάτη (ἐδῶ)καί ἔφθασαν μέχρι σήμερα πού ἀκόμη παραμένουν ὑποσχέσεις,τοῦ Βορίδη πλέον,γιά ν᾿ἀναρωτιέται ὁ πρώην πασόκος σημερινός συριζαῖος Γκιόλας,έντός βουλῆς : Γιατί δέν τελειώνει τό ἔργο τοῦ Ἀναβάλου; Λές καί δέν ξέρει τήν ἀπάντησιν...) Καί βεβαίως ἀτελείωτος ὁ κατάλογος εἶναι τῶν «μαυρογιαλούρικων» ἔργων στήν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας...

Πῶς κατέληγε τό δημοσίευμά της, ἡ ἐφημερίς τοῦ 1965; 

...ἤρχισε καί συνεχίζεται ἡ συγκέντρωσις τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων διά τόν καρτατισμόν τῆς προκηρύξεως τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ.

Σοβαρῶς; Ἔτσι νομίζατε; Ἄμ ἄν δέν περνοῦσαν 40 χρόνια,τίποτα δέν ἐπρόκειτο νά γίνῃ. Ποιόν ἐνοχλεῖ ἄλλως τε ; Τούς ἑλλαδίτες πολιτικάντηδες;Μά αὐτοί εἶναι ἴσως οἱ μόνοι γιά τούς ὁποίους μέ σιγουριά μπορεῖ κανείς νά πῇ :Ἐκεῖ ὅπου ΔΕΝ ὑπάρχει φιλότιμον...

Υ.Γ. Πότε ἔγινε ἡ γέφυρα τοῦ Μπρούκλιν; 1883 ! Ἡ πρώτη κρεμαστή γέφυρα στόν κόσμο.


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Η ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου πραγματοποιήθκε έστω και μετά από σαράντα χρονια με κάποιο μεγάλο και παραφουσκωμένο κόστος υποθέτω(άλλωστε στο ελλαδιστάν ζούμε).Έως την ολοκλήρωση του έργου το πέρασμα γίνονταν με τα γνωστά καραβάκια με μικρή καθυστέρηση η σπανιότατα με μεγάλη καθυστέρηση αν οι άνεμοι ήσαν δυνατοί.Το κόστος παραμένει πάντα οικονομικό αν και μεγάλο.
  Η εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών που θα σταθώ εγώ τώρα,είναι η βασική αρτηρία που συνδέει οδικά την πρωτεύουσα της χώρας μας με την υπόλοιπη ευρώπη μέσο του λιμένος Πατρών.Σημειωτέον η Πάτρα είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλης της Ελλάδος και πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.Περιττό να αναφέρω τα χαλια της παλαιάς εθνικής οδού γιατί σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα τα γνωρίζει...άσε τα αμέτρητα χρονια που κατασκευάζονταν.Ένα πράγμα σαν το γιοφύρι της Aρτας ας πούμε...
  Δεν θα σταθώ λοιπόν ούτε στα αμέτρητα χρονια που έμεινε πίσω αυτό το σημαντικότατο έργο,ενώ κατασκευάστηκαν άλλοι πολύ υποδεέστερης σημασίας δρόμοι,ούτε βεβαια στο οικονομικό κόστος του.
  Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περίπου πρόπερσι αν ενθυμούμαι καλός.Ερχόμαστε τώρα στο Κόστος...ΠΟΣΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΑΊΜΑ ΧΎΘΗΚΕ;;ΠΌΣΕΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΞΕΚΛΗΡΊΣΤΗΚΑΝ;;ΠΌΣΕΣ ΧΙΛΙAΔΕΣ AΝΘΡΩΠΟΙ ΘΥΣΙAΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ AΛΛΟΙ ΠΟΥ ΈΜΕΙΝΑΝ ΑΝAΠΗΡΟΙ,ΓΙΑΤΊ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΈΛΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜAΖΟΥΜΕ ΚΡAΤΟΣ AΦΗΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΈΝΑ ΈΡΓΟ ΠΟΥ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΠΡΏΤΟ;;;;;;;;;;

  Απλός ανώνυμος σχολιαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάρα πολύ σωστά,ὅσα ἀναφέρεις.

   Διά τοῦτο καί ὁ τίτλος : Ἑλλαδίτες πολιτικάντηδες :Ἐκεῖ ὅπου ΔΕΝ ὑπάρχει φιλότιμον

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή