" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

«Οἱ ἀποβλακωμένες μάζες,εἶναι τό πρόβλημα»


« Κανένα ἄτομο πού μ᾿ἔχει ᾿δῆ δέν ἔχει ἀναρωτηθῆ :«Δέν φορᾷ μάσκα.Γιατί τήν φορῷ ἐγώ;»

«Ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἀνθρώπων ἀρνεῖται νά ἐρευνήσῃ,νά ᾿δῇ ἤ ν᾿ἀναγνωρίσῃ τήν ἀλήθεια. Εἶναι αὐτοί,οἱ πραγματικοί ἐχθροί σας στήν ζωή;»

Ἀπό τόν Mike Stone

(henrymakow.com)

Αἰσθάνεστε ποτέ πώς ὁ ἀγῶνας σας εἶναι λιγώτερο ἐνάντια στήν παρανοϊκή σατανιστική/παιδοφιλική ἐλίτ ἀπ᾿ὅτι ἐναντίον τῶν δικῶν σας ἀνθρώπων; 

Ξέρετε σέ ποιούς ἀναφέρομαι.Στούς φίλους καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας σας πού φοροῦν μάσκα.Πού φοροῦν μάσκα κι᾿ἀρνοῦνται νά ᾿δοῦν ἤ νά  ἀναγνωρίσουν τήν ἀλήθεια.

Αὐτός ὁ γείτονας,πού άρέσκεται στήν παρακολούθησι πορνό καί ἀνταλλάσεις χαιρετισμούς μαζύ του ὅμως ἀντιδρᾷ μέ σαρκασμό ὅταν σχολιάζεις ἤ ἀναφέρεσαι σέ θέματα πολιτικῆς.

Αὐτός ὁ συνάδελφος πού κάποιες φορές προσπαθεῖτε νά τόν ἐνημερώσετε,μέ κάποιο δισταγμό ὅμως μήπως σᾶς κάνει κάποια ἀναφορά.Εἶναι αὐτοί,οἱ πραγματικοί σας ἐχθροί στήν ζωή;

Παρακολουθεῖτε αὐτή τήν ἱστοσελίδα καί ἄλλες.Ξοδεύετε ὥρες διαβάζοντας,ἐρευνᾶτε καί προσεύχεστε.Εἶστε ἐνημερωμένοι γιά τήν παγκόσμια κατάστασιν καί τήν ἀτελείωτη ἁλυσίδα ψεμάτων καί τίς ἀπάτες πού διαιωνίζονται ἐπί τῶν ἀνθρώπων,σέ κάθε ἔθνος.

Ὠστόσο,ὅταν ἀναφέρεστε σέ αὐτά τά θέματα σέ γνωστά σας ἄτομα,σᾶς κυττοῦν ἐπίμονα μέ κενό βλέμμα. Τό μάτια τους θολώνουν καί σχεδόν μπορεῖτε ν᾿ἀκούσετε τίς σκέψεις τους :«Εἶναι ἕνας τρελός» 

Αὐτό τό μέλος τῆς οἰκογενείας σας ἐν συνεχείᾳ ψιθυρίζει πίσω ἀπό τήν πλάτη σας καί λέει στούς γονεῖς,τ᾿ἀδέλφια καί τά ἐξαδέλφια σας ὅτι ἔχετε χάση τό μυαλό σας. 

Αὐτός ὁ φίλος σταματᾷ νά ἀνταποκρίνεται στίς κλήσεις καί τά email σας.Αὐτός ὁ γείτονας καί ὁ συνάδελφός σας προσπαθοῦν νά σᾶς ἀποφεύγουν.Εἶναι αὐτοί,οἱ πραγματικοί σας ἐχθροί στήν ζωή; 

Ὅποιον προσπερνᾶτε φοράει μάσκα.Μερικοί φοροῦν δύο μάσκες.Κάποιοι ἄλλοι φοροῦν δύο μάσκες,ἀσπίδα προσώπου καί γάντια.

Περνᾶτε ἀπό διάφορα καταστήματα στήν γειτονιά σας. Κάθε καταστηματάρχης,χωρίς ἐξαίρεσιν ἔχει ἕνα σημάδι στήν εἴσοδον τό ὁποῖον ἀπαιτεῖ νά φορᾶτε μάσκα γιά νά εἰσέλθετε.Κάθε ἕνα μαγαζί ἔχει στό πάτωμά του,ζωγραφισμένα ἴχνη γιά τό πού ἀκριβῶς θά πατήσετε καί πού θά σταθεῖτε.Τό κάθε κατάστημα εἶναι γεμᾶτο μέ ἡλιθίους πού φοροῦν μάσκα καί ἀκολουθοῦν πιστά τίς ὁδηγίες ὅπως τά ὑπάκουα κουτάβια.

Εἶναι αὐτοί,ὁ πραγματικός σας ἐχθρός; 

Ἐάν καί ἄλλοι γνώριζαν ὅσα ἐσεῖς,ὅλη αὐτή ἡ άπάτη τοῦ ἰοῦ δέν θά συνέβαινε,ἡ ἀπάτη τῶν κλεμμένων ἐκλογῶν δέν θά ἐπιτρεπόταν καί ἡ ζωή θά ἦταν πολύ πιό ἁπλή καί εὔκολη.

Συνειδητοποιεῖτε,μέ μία δόσιν εἰρωνίας,ὅτι ἄν καί ἄλλοι γνώριζαν ὅσα ἐσεῖς,οἱ ζωές τους θά ἦταν πιό ἁπλές καί εὐκολότερες.Σχεδόν ὅλα τά παράπονά τους,τά προβλήματά τους καί οἱ προκλήσεις στήν ζωή τους ἁπλῶς θά ἐξαφανίζονταν.

Ὡστόσο,ἀρνοῦνται πεισματικά νά ἐρευνήσουν,νά ᾿δοῦν ἤ νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀλήθεια.Πραγματικῶς ἀσπάζονται κάθε ψεῦδος.

Εἶναι αὐτοί,οἱ πραγματικοί σας ἐχθροί στήν ζωή;  

Περιμένω νά μέ σταματήσῃ κάποιος στόν δρόμο καί νά μέ ἐρωτήσῃ γιατί δέν φορῶ μάσκα.Ἔχουν περάση 11 μῆνες καί ἀκόμη περιμένω.Ὑπολογίζω ὅτι ἔχω περάση πάνω ἀπό 16.000 ἄτομα πού φοροῦν μάσκα,σ᾿αὐτό τό χρονικό διάστημα,γιά μήν ἀναφέρω τά ἀμέτρητα αὐτοκίνητα.

Κανένα ἄτομο δέν ἔχει ἐκφράση τήν παραμικρή ἀπορία.Κανένα ἄτομο πού μ᾿ἔχει ᾿δῆ δέν ἔχει ἀναρωτηθῆ :«Δέν φορᾷ μάσκα.Γιατί τήν φορῷ ἐγώ;». Ἤ ἴσως τό ἔχουν κάνη,ἀλλά ὁ φόβος,ἡ ἡλιθιότητα ἤ καί τά δύο μαζύ,τούς ἐμποδίζουν νά ψάξουν περαιτέρω αὐτό τό θέμα.

Ἔχετε στείλη ποτέ ἕνα ἄρθρο ἀπό τόν παρόντα ἱστότοπον;Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδρασίς τους;Ἀπ᾿ὅσα ἄρθρα πού ἔχετε στείλη,ποιό εἶναι τό ποσοστό τῶν ἀτόμων πού ἀπάντησαν;Μήπως κάποιοι ἀπό αὐτούς σταμάτησαν νά σᾶς μιλοῦν; 

Ὁ Ἰησοῦς εἶπε : «Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.»( Λουκ. 16,30-31)

Ἄμα δέν πιστεύουν τόν Μωϋσῆ καί τούς προφῆτες,τότε οὔτε ὅτι κάποιος νεκρός ἀναστήθηκε θά τούς πείσῃ. 

Δέν ἔχομε Μωϋσῆ σήμερα,ἀλλά διαθέτουμε μία εἰκονική χιονοστιβάδα πληροφοριῶν ἀκόμη καί μέ τήν τρέχουσα κατάστασιν λογοκρισίας, deplatforming καί ἀπαγορεύσεως βιβλίων. Καί ἀκόμη-καί ΑΚΟΜΗ- ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἀνθρώπων ἀρνεῖται νά ἐρευνήσῃ,νά ᾿δῇ ἤ ν᾿ἀναγνωρίσῃ τήν ἀλήθεια. Εἶναι αὐτοί,οἱ πραγματικοί ἐχθροί σας στήν ζωή; 

( henrymakowcom)

Δέν ξέρω πόσοι ὑπάρχουν στίς ΗΠΑ,πού μπορεῖ νά λειτουργοῦν ὅπως ὁ Μάϊκ Στόουν,στό θέμα τῆς μάσκας,ἀρνούμενοι πεισματικά νά τήν φορέσουν,ἀλλά ἐδῶ στήν Ἑλλάδα νομίζω πώς δύσκολα πολύ θά συναντήσῃ κανείς κάποιον πού νά κυκλοφορῇ χωρίς μάσκα. ( Ἐκτός ἀπό τόν ἀδελφό μου πού δέν τήν φόρεσε ΠΟΤΕ !Μόνον αὐτόν γνωρίζω.) Ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι,τοῦ οἰκογενειακοῦ μου κύκλου,ἐννοεῖται ἔξω δέν φορᾶμε,ἐκτός ἀπό κάποια μαγαζιά πού δέν σ᾿ἀφήνουν νά μπῇς χωρίς τό φίμωτρο.

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει νομίζω πώς στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν τά πιό ὑπάκουα «κουτάβια» ὅπως τούς χαρακτήρισε ὁ Στόουν,αὐτούς πού τυφλά ὑπακούουν ὅτι τούς λέει ἠ κυβέρνησις καί τά τσοντοκάναλα. Μοῦ ἔκανε δέ φοβερή ἐντύπωσιν σήμερα κάτι πού ἄκουσα ἀπό αὐτή τήν βλαμμένη τήν Παραδείση,πώς τήν ἔπαιρναν τηλέφωνο ἡλικιωμένοι,τήν ἡμέρα μέ τά χιόνια καί τήν έρωτοῦσαν πῶς θά πᾶνε νά ἐμβολιαστοῦν ! ! !  Ἤμαρτον Θεέ μου,αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν παιδιά; Ἐγγόνια ; Δέν διαβάζουν γιά τούς θανάτους ἀπό τόν ἐμβολιασμό κυρίως στούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους; Δέν ἀγαποῦν τούς ἀνθρώπους τους ὥστε νά τούς προφυλάξουν μέ τό νά τούς ἀποτρέψουν ἀπό αὐτό τόν ἐμβολιασμό; 

Δέν ξέρω τί νά ὑποθέσω...Τελικῶς ἔχει δίκαιο ὅταν ἀναρωτιέται ὁ Μάϊκ Στόουν :Εἶναι αὐτοί,οἱ ἀποβλακωμένες-χαζές (Dumbed Down*) μάζες,οἱ πραγματικοί μας ἐχθροί στήν ζωή; 

Dubling down : είναι η σκόπιμη υπερ- απλοποίηση του πνευματικού περιεχομένου στην εκπαίδευση , τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο , τις ειδήσεις , τα βιντεοπαιχνίδια και τον πολιτισμό . Ξεκίνησε το 1933, ο όρος Dubling down-"χαζός" και ήταν η αργκό των κινηματογραφικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιήθηκε από σεναριογράφους, που σημαίνει: "[να] αναθεωρήσει έτσι ώστε να προσελκύσει όσους έχουν χαμηλή εκπαίδευση ή νοημοσύνη". [1] Το Dumbing-down ποικίλλει ανάλογα με το θέμα και συνήθως συνεπάγεται τη μείωση της κριτικής σκέψης υπονομεύοντας τις τυπικές γλώσσες και τα πρότυπα μάθησηςπεριορίζοντας έτσι τα ακαδημαϊκά πρότυπα, τον πολιτισμό και τις σημαντικές πληροφορίες, όπως στην περίπτωση του λαϊκού πολιτισμού... (διαβᾶστε τό θέμα καί νά ᾿δεῖτε πού πίσω ἀπό τό γενικό πλαίσο θ᾿ἀνακαλύψετε τούς ἐκφραστές τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης ὡς φαρισαίους ἐννοεῖται,ἐδῶ)

Καί μ᾿ἁπλᾶ λόγια,ἡ σκόπιμος ἀποβλάκωσις τοῦ κόσμου ( οἱ λοβοτομημένοι πού λέμε) μέσῳ κυρίως τῶν μμε καί τήν ἐκπαίδευσιν σαφῶς,ὥστε νά δημιουργήσουν τό κοπάδι μέ τά πρόβατα πού θά πηγαίνῃ ὅπου θέλει ὁ τσοπάνης-ἐξουσιαστής ἤ ἐπί τοῦ πραγματικοῦ ἡ «σκοτεινή,σατανιστική ἐλίτ».


Ἡ Πελασγική 

17 σχόλια:

 1. "..νομίζω πώς στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν τά πιό ὑπάκουα «κουτάβια» "

  AYTO ΞΑΝΑΠΕΣΤΟ ΣΤΟΟΥΝ:
  https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/02/blog-post_11.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τώρα εἶδα τήν ἀνάρτησίν σου Κώστα ! Πραγματικῶς,ἀκριβῶς τόν ἴδιο προβληματισμό μέ τόν Μάϊκ Στόουν ἔχεις ( καί νομίζω πώς πλέον ὅλοι μας,ἐμεῖς πού ψαχνόμαστε ἔχουμε).

  Φοβερό αὐτό πού συμβαίνει !

  Dubling down,Κώστα ΚΑΙ αὐτό τούς πέτυχε !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Κώστα. Καί ὄχι,μήν τό παρατήσεις,αὐτό ἐπιθυμοῦν οἱ σατανάδες,νά γινόμαστε ὅλο καί πιό λίγοι.Δέν θά τούς κάνουμε τό χατήρι.Μέχρι τελευταίας ῥανίδος,νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πελασγική για την συμβουλή σου,
   ευχαριστώ και τον αγαπητό Διηνέκη για την προώθηση του προβληματισμού μου.

   Παναγιά και Χριστός να μάς λυπηθούν!

   Διαγραφή
  2. Σύν Ἀθηνᾲ καί χείρα κίνει,ἀγαπητέ Κώστα.

   Τήν βοήθεια Τους νά ἔχομεν ἀλλά κι᾿ἐμεῖς νά μήν ἀδρανοῦμε.Συνεπῶς δέν εἶναι συμβουλή,ἀλλα Καθῆκον !

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ μου Κώστα !

   Διαγραφή
  3. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο19 Φεβρουαρίου 2021 - 2:03 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  4. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο19 Φεβρουαρίου 2021 - 2:05 π.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

   Διαγραφή
  5. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε Avθρωπινη μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας . Oι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς για ν' α π α λ λ α γ ο ύ ν από τη διδασκαλία Toυ και από τους ελέγχους Toυ , α γ ν ο ω ν τ α ς ότι Tov ανέβασαν στον Σταυρό για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η , Σ τ α υ ρ ι κ η , Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

   Διαγραφή
 3. ναι αυτοι ειναι οι πραγματικοι εχθροι διοτι υπακουουν στις εντολες τψν σατανιστων,οι μεγαλοι της λεγομενης ελιτ ειναι μακρυα μας,αλλα οι περι ημων ειναι διπλα μας,εχω τσακωθει με ολους σχεδον,συγγενεις,γνωστους,με την δουλεια μου, με τους παντες,σκεπτομαι να σχεδιασω φυγη για καπου εκτος πολεως περιοχη και μακρυα απο αλλους ανθρωπους θα τα παρατησω ολα σταχτη και μπουρμπερη να γινουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί αὐτό τί ἀποδεικνύει; Πώς δέν σωζόμεθα μέ τίποτα.Θά βάλλουν ὅλους αὐτούς ( ἤδη τούς ἔχουν βάλλη) σέ «πόλεμο» ἐναντίον μας ὥστε νά μᾶς ἀπομονώσουν καί ἐν τέλει νά μᾶς καταστήσουν τούς παρίες στίς μελλοντικές κοινωνίες πού ἑτοιμάζουν. Ἔ,πόσοι καί πόσο θ᾿ἀντέξουμε; Εἶναι ἕνα θέμα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου!

   Διαγραφή
 4. Με δεδομένο λοιπόν ότι:
  πλήθος ανθρώπων είναι σκλαβωμένοι ,
  πρέπει να βρούμε υπέρτερη ισχύ για μπορέσουμε να πατάξουμε , όχι πια τον εχθρό-διάβολο μόνο ,
  αλλά και τις υλικές υποδομές που έχει εγκαταστήσει ο εχθρός διάβολος
  δια των σκλαβωμένων ανθρώπων χωρίς να πειράξουμε τους σκλαβωθέντες
  ώστε να τους φύγει τελείως η διαβολική επιρροή που τους κρατάει σκλάβους
  δια της προσήλωσης στα υλικά και να συνέλθουν.

  Το αποτέλεσμα θα είναι σαν την παρακάτω εικόνα :
  https://3.bp.blogspot.com/-4nFDqVmdvFs/Vr4kdWs3gbI/AAAAAAAAAQQ/v2DbMfU7_HI/s640/agiosMhnas1.jpg


  Γεώργιος Γ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φοβοῦμε Γεώργις,πώς αὐτοί δέν καταλαβαίνουν τίποτα.Εἶδες πόσο πειθήνια ὄντα εἶναι; «Ὑπάκουα κουτάβια» τούς χαρακτηρίζει ὁ Στόουν καί ἔχει δώση τήν ἀπόλυτη εἰκόνα !

   Εὔχομαι,εἰλικρινῶς νά μπορέσουν νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα ὅπως τά περιγράφεις,ὅμως εἴμεθα σέ πολύ ἄσχημη θέσιν,δυστυχῶς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 5. Έχεις δίκιο εδώ αν δεν φοράς μάσκα σου ζητάνε και τον λόγο ορισμένοι ή σε κοιτάνε λες κι έχεις διαπράξει έγκλημα, η προπαγάνδα και η πλύση εγκέφαλου πιάνει τόπο για αυτό πληρώνει αδρά τα τσοντοκάναλα ο γουρλομάτης ξέρει καλά τι κάνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἐκεῖνο πού γνωρίζει ἄριστα ὁ γουρλομάτης,εἶναι πώς ἀκολουθεῖ πιστώτατα τίς ἐπιταγές τῶν καμπαλιστῶν/σατανιστῶν τῆς ΝΤΠ. Τό λοβοτομημένο πόπολο κάνει αὐτό πού τοῦ ἔχουν μάθη ἄριστα νά πράττει :ὑπακοή...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΛΝΤΟΥΣ ΧΑΞΛΕΪ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ `60 ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ``ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΡΥΑ``ΕΙΧΕ ΠΕΙ. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΩΔΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ `Η ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ....ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ``ΣΙΩΠΗΡΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ`` ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ``ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥΣ ,ΑΔΑΕΙΣ, ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ`` ΕΤΣΙ ... ``ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΛΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ... ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΙΩΠΗΡΟ ΟΠΛΟ- ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ``.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι᾿ἐγώ,ἀναρωτιέμαι,ὅπως ὁ Μάϊκ Στόουν στό ἀνωτέρῳ θέμα :«...διαθέτουμε μία εἰκονική χιονοστιβάδα πληροφοριῶν ἀκόμη καί μέ τήν τρέχουσα κατάστασιν λογοκρισίας, deplatforming καί ἀπαγορεύσεως βιβλίων. Καί ἀκόμη-καί ΑΚΟΜΗ- ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἀνθρώπων ἀρνεῖται νά ἐρευνήσῃ,νά ᾿δῇ ἤ ν᾿ἀναγνωρίσῃ τήν ἀλήθεια...»

   Μέσα σ᾿αὐτή τήν «χιονοστιβάδα» τῆς διαδικτυακῆς ἐνημερώσεως καί ὅλα τά ἀναφερόμενα στό σχόλιό σου,ἀκόμη κάτι :τελευταίως,σχεδόν ἐμπεδώσαμε τί σημαίνει Gaslighting,μία μορφή πλύσεως ἐγκεφάλου διά τῆς ψυχολογικῆς χειραγωγήσεως,ἀλλά καί πολλά ἀκόμη ὅπως τό Dubling down.
   Καί ἀναρωτιέμαι,δέν εἶναι ἰκανά ὅλα αὐτά γιά νά δημιουργήσουν στούς περισσοτέρους,ἄμυνες ἀπέναντι σ᾿αὐτά τά βρωμερά ὄντα πού θέλουν τό κακό μας;Δέν εἶναι ἀρκετά νά μᾶς ξυπνήσουν τόν ἐγωϊσμό μας στό νά ἀντιλαμβανόμεθα πώς εἴμαστε ἔρμαια στά χέρια μιᾶς κλίκας τόσο ἐλεεινῆς;Τί ἄλλο θέλουμε;Τί περισσότερο περιμένουμε;

   Δέν θέλω νά πιστέψω,εἰλικρινῶς,πώς ὁ ἄνθρωπος ἀποζητᾷ τό τέλος του.Διότι ὅλο αὐτό κἄπως ἔτσι μοιάζει...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἀννίκερι !

   Διαγραφή
 8. Ακόμα κι όταν τους παραπέμπει σε εγκυρους επιστημονες αντίθετης άποψης επιλέγουν να πιστέψουν το ΣΚΑΪ και το Mega

  ΑπάντησηΔιαγραφή