" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Τελώνου καί Φαρισαίου

 

Δύο ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος γιὰ νὰ προσευχηθοῦν· ὁ ἕνας Φαρισαῖος κι ὁ ἄλλος Τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος νόμιζε ὅτι ἦταν αὐστηρὸς τηρητὴς τοῦ Νόμου καὶ τῶν παραδόσεων, ἄμεμπτος στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. Στάθηκε λοιπὸν ὄρθιος, γιὰ νὰ φαίνεται καλά, καὶ προσευχόταν γιὰ τὸν ἑαυτό του μὲ τὰ ἐξῆς λόγια: «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων…». Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, διότι δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ σὰν αὐτὸν ἐκεῖ τὸν Τελώνη, εἶπε, δείχνοντάς τον μὲ περιφρόνηση. 

Σ᾿ εὐχαριστῶ, διότι δὲν ἔχω τὶς κακίες ποὺ ἔχουν οἱ ὑπόλοιποι»· ἀντίθετα ἐγὼ εἶμαι ἐνάρετος: Νηστεύω δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ προσφέρω τὸ ἕνα δέκατο ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀποκτῶ, ἀκόμη κι ἀπὸ τὰ πιὸ μικρὰ καὶ τιποτένια, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν μὲ ὑποχρεώνει ὁ Νόμος.

...ἀνέβηκε κι ἕνας Τελώνης. Ἄνθρωπος δηλαδὴ ἁμαρτωλός, ποὺ εἶχε συνηθίσει νὰ ἀδικεῖ καὶ νὰ πλουτίζει ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὸ αἷμα τῶν συνανθρώπων του. Στάθηκε σὲ μία ἀπόμερη γωνιά, μακριὰ ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο, μισοκρυμμένος καὶ φοβισμένος. Δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τοὺς ἄλλους, παρὰ μόνο μὲ τὸν ἑαυτό του, μὲ τὶς ἁμαρτίες του. Δὲν τόλμησε νὰ ὑψώσει στὸν οὐρανὸ οὔτε τὰ μάτια του οὔτε τὰ χέρια του. Τὰ χέρια του… αὐτὰ ποὺ ἄλλοτε ἔκλεβαν καὶ χτυποῦσαν τοὺς ἄλλους, χτυποῦσαν τώρα τὸ δικό του στῆθος, τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ ἀκάθαρτη καρδιά του.

Προσπάθησε κι αὐτὸς νὰ προσευχηθεῖ. Ἡ γλώσσα του ὅμως δὲν ἦταν μαθημένη. Ἤξερε μόνο νὰ ἀπειλεῖ καὶ νὰ ὑβρίζει. Δὲν εἶπε λοιπὸν πολλὰ λόγια. Μία κραυγὴ μετανοίας μόνο ἔβγαινε συνεχῶς μὲ συντριβὴ ἀπὸ τὴν καρδιά του: «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Θεέ μου, λυπήσου με τὸν ἁμαρτωλό. Δὲν προέβαλε δικαιολογίες γιὰ τὶς ἄνομες πράξεις του. Δὲν μετέθεσε τὶς εὐθύνες του. Δὲν καταδίκασε κανέναν ἄλλον, παρὰ μόνο τὸν ἑαυτό του. Παραδέχθηκε τὴν ἐνοχή του καὶ ζήτησε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ

Ἔτσι ὁ Θεὸς δέχθηκε τὴ μετάνοιά του. Δικαιώθηκε ὁ Τελώνης καὶ κατακρίθηκε ὁ Φαρισαῖος, διότι «ὅποιος ὑψώνει τὸν ἑαυτό του, θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ κατακριθεῖ. Ἀντίθετα, ὅποιος ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του, θὰ ὑψωθεῖ καὶ θὰ τιμηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό», ἐπιλέγει ὁ Κύριος.( ἀπό ἐδῶ)

Ἡ ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη σ᾿ὅλους τούς πραγματικούς Φαρισαίους τῆς κλίκας τῶν ἐξουσιαστῶν.Πάντων τῶν ἐξουσιαστῶν,πού μαζί μέ τά τεράστια πλούτη πάει πακέτο καί τό : φιλάνθρωπος. Καί διαφημίζονται τά μάλα γι᾿αὐτό...Οἱ Φαρισαῖοι ! 

Ἐμεῖς,ἄς εἴμεθα κοντά στόν Θεό μέ ταπεινότητα. Δέν πρέπει νά χάσουμε τήν Πίστιν μας διότι θά χάσουμε τόν Θεό ! Θά χάσουμε τόν Πατέρα μας ! Νά Τόν εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα μᾶς δίδει καί νά λαμβάνουμε τήν Ἀγάπη Του. Ὁ Θεός δίδει Ἀγάπη κι᾿ὅταν τήν λαμβάνουμε γνωρίζουμε πώς εἶναι πάντα κοντά μας. Μᾶς ἀκούει καί μᾶς βοηθᾷ ! 

Ἡ φωτό ἀπό ἐδῶ

Καλό κι᾿εὐλογημένο Τριώδιον ἀγαπητοί μου ! Καλό ξημέρωμα Κυριακῆς ! 


Ἡ Πελασγική 

4 σχόλια:

 1. Κυρία Ευαγγελία καλημέρα

  το ζουμί και το κλειδί και η λύτρωση είναι στα τελευταία της ανάρτησης της αδελφότητας ο Σωτήρ :

  <>


  Όποιος το καταλάβει αυτό αρχίζει και παλεύει μέσα του , επειδή εκεί είναι ο πόλεμος , μέσα μας.
  Αν νικήσουμε μέσα μας τότε θα νικήσουμε και έξω ,
  αν ασχολούμαστε με το έξω μας και τους άλλους θα μας νικήσει ο έσω εχθρός ,

  αυτό γίνεται στους ανθρώπους,άτομα και στα κράτη των ανθρώπων,ατόμων , έπειτα.

  καλό τριώδιο και να 'χουμε το φρόνημα του τελώνη για να μας βλέπει ο Θεός ,
  επειδή αν έχουμε το άλλο φρόνημα , δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον έσω εχθρό
  επειδή θα ασχολούμαστε με το να βρίζουμε τον έξω που είναι δημιούργημα του έσω , σε τελική ανάλυση.


  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀγαπητέ μου Γεώργιε,συμφωνῶ ἀπολύτως! Ἄλλως τε,ἔτσι ἔρχεται καί ἡ ταπείνωσις.Πολύ μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ἀντίληψις τῆς ταπεινότητος τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στήν Δημιουργία. Πόσο μᾶλλον ἀπέναντι στόν Θεό !

  Καί μόνον νά προσπαθήσῃ κανείς νά συλλάβῃ τήν ἔννοια τοῦ Ἀκτίστου,φθάνει. Ἀσύλληπτος ! ! !

  Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει πιστεύω πώς ὅλες αὐτές οἱ μεγάλες ἔννοιες,μέ τίς ὁποῖες οἱ πρόγονοί μας εἶχαν κυριολεκτιῶς,ὑποστῆ τήν βάσανον τῆς σκέψεως γιά τήν ἀνάλυσίν τους,στήν οὐσία στάθηκαν ὡς οἱ πρό-ῤήσεις πού μαζύ μέ τόν Λόγον τοῦ Χριστοῦ δημιούργησαν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.Καί ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά τῆς Ὀρθοδοξίας σέ σχέσιν μέ τόν Ρωμαιοκαθολικισμό καί ὅλα τά «παράγωγά» του...

  Αὐτό πού πρωτίστως πρέπει νά κατανοήσουμε,εἶναι πώς ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη.Ἔτσι θ᾿ἀγαπήσουμε καί ἐμεῖς τούς ἑαυτούς μας,πρῶτα καί μετά τόν συνάνθρωπό μας ὡς ἑαυτόν.Κι᾿ὅταν αὐτό καταστεῖ συνείδησις τοῦ ἀνθρώπου ἐπέρχεται ἡ ταπείνωσις...

  Εἴμαστε πολύ μακριά,ὡς ἀνθρωπότης,ἀπό ἕνα τέτοιο ἐπίπεδον.Καί εἶναι κρῖμα,διότι,ἀλλοίμονον ἔχουν περάση 2000 χρόνια ἀπό τήν Παρουσία τοῦ Χριστοῦ,ἀνάμεσά μας καί εἴμεθα σέ τόσο χαμηλό ἐπίπεδον...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλό τριωδιο, καλό πνευματικό αγώνα!!! Μανουσος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ Μανοῦσο ! Καλῶς ὅρισες !

   Νά σοῦ εὐχηθῶ κι᾿ἐγώ Καλό Τριώδιον πού νομίζω πώς μετά ἀπό ἕναν χρόνο δοκιμασίας μέ τόν ...ἰό,θά εἴμεθα πλέον σέ θέσιν νά συνειδητοποιήσουμε πολλά πράγματα ὥστε νά ἔχομε ἕναν πραγματικά καλό πνευματικό ἀγῶνα,ὅλοι μας.Θέλω νά ἐλπίζω κι᾿εὔχομαι.

   Διαγραφή