" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Στρατευμένοι ὅλοι τους,νά μᾶς ὁδηγήσουν,ὁλοταχῶς πρός μία νέαν ἦττα

Ὅταν γράφαμε τό θέμα «Ἅπαντες στήν ὑπηρεσία τῆς ποντικομαμῆς»,καθόλου τυχαίως δέν τό ὑποστηρίζαμε κάτι τέτοιο. Λές καί ὅλοι τους βγαλμένοι ἀπό ἕνα «εἰδικό σχολεῖον»,ἕνα τουρκόφιλο σχολεῖο,μέ μία γραμμή,μία συνεχή καί κουραστικά ἀνιαρή ἐπανάληψιν τοῦ πώς πρέπει,ἐπιβάλλεται νά τά «βροῦμε μέ τούς τούρκους». Καί φυσικά,αὐτό τό «νά τά βροῦμε μέ τούς τούρκους» μία κατάληξιν ἔχει :Τήν ἀπώλεια τῆς ἐδαφικῆς μας κυριαρχίας καί ὄχι μόνον στό Αἰγαῖον...

Πᾶμε νά ᾿δοῦμε ἕναν ἀκόμη ὑπηρέτη τῆς ποντικομαμῆς.Τόν Παναγιώτη Ἰωακειμίδη,ἀπό τήν Λέσβον,καθηγητή πολιτικῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης καί δημόσιας διοικήσεως στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν,Ἐπίσης μέλος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ καί μερικῶν ἀκόμη ἀναλόγων ...ἐπιστημονικῶν ἑνώσεων,ἀλλά καί πρώην σύμβουλος τοῦ Σημίτη. Στίς προηγούμενες ἐκλογές τοῦ 2019, ἦταν ὑποψήφιος μέ τό κιναλ τῆς φώφης.(ἐδῶ)

Καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ ...πνεύματος,ἀσκεῖ τόν ...συμβουλευτικό,τουρκόφιλο ῥόλον του,μέσῳ ἄρθρων καί ὁμιλιῶν. Ἄς ᾿δοῦμε ἕνα ἄρθρο του μέ ἡμερομηνία 29 Ἰανουαρίου 2021,στά ΝΕΑ (ἐννοεῖται,ποῦ ἀλλοῦ;)  τό ὁποῖον προφανῶς μέ καμάρι φιλοξενεῖ καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ στήν σελίδα του,ἐδῶ

Ξεκινοῦμε ἀπό τόν ἐπίλογον,ἔχει σημασία διότι πρέπει νά ἐμπεδώσετε ποιούς θεωρεῖ «μεγάλους ἡγέτες»: 

...Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τρεις μεγάλοι ηγέτες Ελ Βενιζέλος Κ. Καραμανλής Κ. Σημίτης είχαν τη βούληση τη δύναμη το θάρρος το σχέδιο να πάνε πέρα από τα τετριμμένα να αναζητήσουν λύσεις και προσεγγίσεις συνειδητοποιώντας ότι οι δυο χώρες είναι όντως αιχμάλωτοι της γεωγραφίας

Καί ποιές περιπτώσεις ἐννοεῖ ; Τίς σημειώνει στό κύριο μέρος τοῦ ἄρθρου του :

Α. μόλις οκτώ χρόνια μετά ( σημ. Πελασγ.τήν Μικρασιατική καταστροφή και τά ἑκατομύρια τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆς Μικράς Ἀσίας, ἐννοεῖ ) το 1930 ο Ελ. Βενιζέλος που είχε επανέλθει από το 1928 ως πρωθυπουργός της χώρας και ο Κ Ατατούρκ αναπτύσσουν στενή φιλία η οποία αποτυπώνεται σε σειρά συμφωνιών όπως,πρώτον τον Οκτώβριο 1930 στη Συνθήκη Φιλίας Ουδετερότητας Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των δύο χωρών και δεύτερον τον Σεπτέμβριο 1933 κυβέρνηση Π Τσαλδάρη στο δεκαετές Σύμφωνο Εγκαρδίου Συνεννοήσεως μέσω του οποίου οι δύο χώρες εγγυώνται αμοιβαίως μεταξύ τους τα κοινά τους σύνορα.

Β. Δύο χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο 1974 και την απειλή πολέμου που ακολούθησε ο τότε πρωθυπουργός Κ Καραμανλής διατυπώνει τον Απρίλιο 1976 μια από τις πλέον ρηξικέλευθες και φιλόδοξες προτάσεις «Διά συμφωνίας να θέσωμεν τέρμα εις τον ανταγωνισμόν των εξοπλισμών που γίνεται εις βάρος της ευημερίας των λαών μας Και δεύτερον να συνάψωμεν σύμφωνον μη επιθέσεως και να επιδιώξωμεν την διευθέτησιν των διαφορών μας με ειρηνικός διαδικασίας» Η πρόταση αυτή δεν καρποφόρησε καθώς απορρίφθηκε από την Τουρκία αλλά έχει σημασία η διατύπωσή της από ελληνικής πλευράς.

Γ. Τρία χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων 1996 το 1999 ακολούθησε το πακέτο ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι με το οποίο η Ελλάδα αναγνώρισε επίσημα την Τουρκία ως υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα υπό την προϋπόθεση της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών μέσω διαραγματεύσεων ή παραπομπής τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ένταξης της Κύπρου στην Ενωση πρωθυπουργός Κ Σημίτης.

Ὅπως θά καταλάβατε καί στίς τρεῖς τῶν περιπτώσεων πού ἀναφέρονται,ἡ Ἑλλάς σχεδόν σὐρετε ν᾿ἀναγνωρίσῃ τήν «ὑπεροχή» τῆς τουρκίας,καί σχεδόν παρακαλᾶ νά βρεθῇ λύσις ἡ ὁποία δέν θά τήν βάλλει σέ νέες περιπέτειες μέ ἄσχημο ἀποτέλεσμα. Γιατί αὐτό τό συμπέρασμα; Μά διότι καί στίς τρεῖς τῶν περιπτώσεων ἡ Ἑλλάς προέρχεται ἀπό μία ἦττα ἀπέναντι στήν τουρκία. Ἡ πρώτη Μικρασιατική καταστροφή,ἡ δευτέρα ἡ κατοχή τῆς Κύπρου καί ἡ τρίτη τά Ἵμια πού ὡς ἀποτέλεσμα ἔφεραν τό γκριζάρισμα πλέον τοῦ μισοῦ Αἰγαίου ! 

Τί νά ὑποθέσουμε λοιπόν,ὅταν ἀποκαλεῖ ἐκείνους, πού ἀτυχῶς γιά τήν Χώρα μας εἶχαν τήν τύχη της στά χέρια τους, «μεγάλους ἡγέτες» ; Πόσο μεγάλοι ἦσαν ὁ Ἐλ. Βενιζέλος πού ἦταν ὁ ἐμπνευστής τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν μέ ἀποτέλεσμα νά φύγουν ἀπό τίς πανάρχαιες κοιτίδες τους ὅλοι οἱ Ἕλληνες ; Ὅσοι εἶχαν γλυτώση ἀπό τήν χατζάρα τοῦ Κεμάλ,ἐννοεῖται. Ἤ τήν πρότασιν γιά νόμπελ εἰρήνης στόν σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ,Κεμάλ
Πόσο «μεγάλος ἡγέτης» ἦταν ὁ Καραμανλῆς τοῦ «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν» μ᾿ἀποτέλεσμα ἕναν δεύτερο «Ἀττίλα» πού ὡς ἀποτέλεσμα εἶχε νά χαθῇ τό 40% τῆς Κύπρου μας; 
Πόσο «μεγάλος ἡγέτης» ἦταν ὁ ( ἤμαρτον ! ) Σημίτης-Ἀβουρί-Βεντούρα, ὅταν ἡ κρίσις τῶνἸμίων εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό γκριζάρισμα τοῦ μισοῦ Αἱγαίου καί ὄχι μόνον καί μετά ἀπό αὐτό νά δέχεται νά εἰσέλθη ὁ τοῦρκος στήν εὐρωπαϊκή ἕνωσιν ( ξανά ἤμαρτον!) μέ προϋπόθεσιν τίς διαπραγματεύσεις ἤ τήν Χάγη ; Τήν Χάγη πού εὐθέως μᾶς ὁμολογοῦν πώς ἄν πᾶμε θά χάσουμε ἐδάφη ! Καί τίς διαπραγματεύσεις ὅπου οἱ τουρκαλάδες δέν ξέρουν τί ζητοῦν


Φαίνεται πώς ἔχουν βάλλη μπροστά,αὐτοί τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,κάθε ἕναν,πῶς νά τό πῶ,φιλότουρκο,ἀνθέλληνα,ὕποπτο ἐξυπηρετήσεως ἀλλοτρίων συμφερόντων,ὅπως καί νά τό πῶ σίγουρα δέν ἐκφράζει ἑλληνικές θέσεις,γιά νά προωθήσουν τό «νά τά βροῦμε μέ τούς τούρκους».Ἀνθέλληνες λοιπόν. Γιατί;

Διότι πολύ μυαλό δέν χρειάζεται,οὔτε καί πολλές ἱστορικές γνώσεις ἀφοῦ τά ἱστορικά γεγονότα εἶναι τόσο μεγάλα καί ἔχουν σημαδέψῃ πολλές γενιές Ἑλλήνων μέ τά καταστροφικά γιά τήν Πατρίδα μας ἀποτελέσματα. Ἡ ὀθωμανοκρατία καί ὅσα βίωσε ὁ Ἑλληνισμός ἐπί 400 χρόνια,μιλοῦν σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ. Οἱ σφαγές τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,εἶναι μνήμες πού δέν σβήνονται ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ ξεριζωμός τῶν Ἑλλήνων μετά τό ᾿22 ἀπό πατρογονικά ἐδάφη.
Ἡ προκλητική καί παράνομος στρατιωτική κατοχή τῶν τούρκων,στό νησί τῆς Κύπρου μας πού σήμερα ἀντιμετωπίζει τήν διαιώνισιν τῆς διαιρέσεώς της,μία τραγική πραγματικότης ! 

Ἡ τουρκική προπαγάνδα στήν Θράκη μας καί τά Δωδεκάνησα,μία δυσοίωνος ἐπερχόμενη ἀπώλεια ἐδαφικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος. Τό ἴδιο καί μέ πολλά νησιά τοῦ Αἰγαίου μας,πού τόσο θρασύτατα διεκδικοῦν ( ; !!!) οἱ τουρκαλάδες ! 

Ὅταν λοιπόν.ὁ ὁποιοσδήποτε ὑποστήριζει ὅτι πρέπει νά ὑποχωρήσουμε ἐμεῖς ἀπέναντι στούς τούρκους τότε ἀλήθεια πῶς μπορεῖ αὐτός νά χαρακτηρισθῇ; Ἀπόδειξις,ἡ μεγάλη ἀγάπη πού τρέφουν οἱ τουρκαλάδες στό πρόσωπο τοῦ Ἰωακειμίδη ( Ἰωακείμ-ίδη,ἔτσι;) : 

Προ καιρού, η εφημερίδα “Τα Νέα” δημοσίευσε σειρά άρθρων του πρώην συμβούλου του υπουργείου Εξωτερικών και πρώην συμβούλου του κ. Σημίτη καθηγητή Παναγιώτη Ιωακειμίδη αναφορικά με τα λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο ομότιμος καθηγητής κατηγόρησε την “ακραία  μαξιμαλιστική” Λευκωσία που δεν λύθηκε μέχρι σήμερα το Κυπριακό, άσκησε αρνητική κριτική σε συμμαχίες με το Ισραήλ που “απομονώνουν” την Τουρκία, ενώ έριξε το φταίξιμο στην Ελλάδα που ναυάγησαν οι συνομιλίες με τους Τούρκους το 2017. Σε συνέντευξή του στη συνέχεια τάχθηκε κατά του EastMed με το επιχείρημα ότι ενδέχεται να βλάψει το περιβάλλον και να εξαγριώσει την Τουρκία.(Γιατί στην Άγκυρα αγαπούν τον καθηγητή Ιωακειμίδη; )

Καί αὐτά πέρσι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020.Ὅμως φαίνεται πώς τά ΝΕΑ,πού ἀγαποῦν περιέργως τήν τουρκία καί τό Ἰσλάμ (ἐδῶ κι᾿ἐδῶ),συνεχίζει νά φιλοξενῇ ἄρθρα τοῦ ἐν λόγῳ,καθηγητοῦ ( μάλιστα...) πρώην συμβούλου τῆς ποντικομαμῆς  ( εἴπαμε Ἅπαντες στήν ὑπηρεσία τῆς ποντικομαμῆς),ὅπως τό παραπάνω πού ἀναφερθήκαμε τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2021. Κάτι πού οἱ τουρκαλάδες δέν ἀφήνουν τήν εὐκαιρία καί νά μήν τό ἐκμεταλλευτοῦν.Ὅπως καί τήν στάσιν τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,ἐννοεῖται : 

ἀπό ΕΔΩ


Καί βρέ παιδί μου,εἶναι νά μήν μπαίνῃ κανείς στήν διαδικασία τῶν μαύρων σκέψεων,σχετικῶς μέ τίς ἐπιδιώξεις ὅλων αὐτῶν,εἰδικῶς ἐφέτος μέ τήν συμπλήρωσιν τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 ; ! Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ,δέν ἔχουμε δῆ ἀκόμη οὔτε μία ἐπίσημον ἐκδήλωσιν ! Γιατί ἄρα γε; 

Υ.Γ. Θά μποροῦσε ν᾿ἀναφέρῃ ὡς «μεγάλο ἡγέτη» καί τόν ἱδρυτή τοῦ κόμματός του,τόν Ἀνδρέα.Ἀλλά ἐκεῖνος παραδέχθηκε πώς τό Νταβός καί τό «μή πόλεμος» μέ τήν Κύπρον στό ράφι,ἦταν λάθος του.Ναί,ἐκεῖνο τό ἱστορικόν πλέον «mea culpa».Καί ἐκείνη ἡ συμφωνία,μετά ἀπό μία κρίσιν εἶχε πραγματοποιηθῆ.Τήν κρίσιν τοῦ 1987...Ἀλλά εἴπαμε,«mea culpa».


Ἡ Πελασγική 

5 σχόλια:

 1. Ο Παν. Ιωκειμίδης αρθρογραφούσε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο του ΔΟΛ από την δεκαετία του ΄80. Αποτέλεσμα καθηγητής στο αναφερόμενο τμήμα της Νομικής με αντικείμενο τα της διεθνιστικής ΕΟΚ νυν Ε.Ε.
  Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν εκφέρει επιστημονικές αποψεις αλλά πολιτικές θέσεις εις την υπηρεσίαν ξένων συμφερόντων...
  Θάνος Βερέμης η αρσενική Ρεπούση.
  Ο πατήρ Γεώργιος Σημίτης, καθηγητής Εμπορικού Δικαίου,συνοδοιπόρος του προδοτικού ΚΚΕ κατά την κατοχήν. Γνωστή τοις πάσι η φωτογραφία του δίπλα στον Βελουχιώτη στην Λαμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εύλογες απορίες...
  Ο πατέρας Γεώργιος "Σημίτης" δέν ήταν δοτός πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Λαμίας επί 4ης Αυγούστου;
  Ο πατέρας Γεώργιος "Σημίτης" δέν ήταν που διατήρησε τήν θέση αυτή καί επί Κατοχής;
  Ο πατέρας Γεώργιος "Σημίτης" δέν ήταν που εκλιπαρούσε διορισμό Διοικητού Τραπέζης από τούς δοσιλόγους επί ...Κατοχής;
  Ο πατέρας Γεώργιος "Σημίτης" δέν ήταν που τοποθετήθηκε επί Κατοχής νά ρυθμίζει ισοτιμίες νομισμάτων καί χρυσού σέ τραπεζικό πόστο;
  Ο πατέρας Γεώργιος "Σημίτης" δέν ήταν που κατάφερε τό παιδί του ο "Κωστάκης" νά υπηρετήσει "μακρυά από τό σπίτι του" τό 1956, τότε "που τά έσκιαζε η φοβέρα καί τά πλάκωνε όλα η κακιά δεξιά", στήν ΑΣΔΕΝ απέναντι ....από τό Ζάππειο;
  Καί τέλος θά πούνε κ ά π ο τ ε ΠΟΙΟΣ σημαντικός παράγων της νεοελληνικής Ιστορίας του 20ου αιώνος βάπτισε τόν "Κωστάκη" προπολεμικώς;
  Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιά τήν φιλοξενία Πελασγική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άγαπη΄τε μου Ἰωάννη Καποδίστρια,ἐγώ δέν θά τά ἔθετε ὡς ἀπορίες/ἐρωτήματα,ἀλλά χωρίς ἐρωτηματικό ἀφοῦ ὅλα τά ἀνωτέρῳ εἶναι πραγματικότης.Μία πραγματικότης πού ὅσον ἀφορᾷ αὐτά τῆς περιόδου τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς,γιά νά καλυφθῇ ἔτρεξε,λίγο πρό τῆς ἦττας τοῦ «περιουσίου» Ἀδόλφου,ν᾿ἀνέβῃ στά βουνά ( ὅπως καί πολλοί καί πολλές ἄλλοι/ες πού καλοπερνοῦσαν μέ τούς ναζί καί κατέδιδαν καί ἑβραίους γιά νά τούς πάρουν τίς περιουσίες-καί ὄχι μόνον στήν Ἑλλάδα,βλέπε καί τήν περίπτωσιν Σβάρτζ/Σόρος,στήν Οὐγγαρία,πού τό ὁμολόγησε ὁ ἴδιος,τό 1998) καί νά φωτογραφηθῇ-γιά ντοκουμέντα-μέ τόν ἀρχιδολοφόνο,σφαγιᾶ καί ὁμοφυλόφιλο Ἀθανἀσιο Κλάρα/Βελουχιώτη,ὄχι ἁπλῶς γιά ν᾿ἀποφύγῃ τήν στάμπα τοῦ «δοσιλόγου»,πιθανῶς νά μήν τόν ἐνδιέφερε καί πολύ (ἀφοῦ κανείς ἀπό ἐκείνους δέν ἔπαθε τό ἐλάχιστον μεταπολεμικῶς),ἀλλά μήπως καί ἐπικρατοῦσαν οἱ ἐγκηματίες κομουνιστές καί ἀναλάμβανε μεγάααλα πόστα !

   Γιά τόν νονό του; Ἔ,πλέον εἶναι γνωστότατον ! Πρίγκηψ ὁ νονός,ἐκ τῆς οἰκογενείας Γκλύξμπουργκ!

   Εἴπαμε,ποντικομαμή ἀπό κούνια...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἰωάννη Καποδίστρια !

   Διαγραφή
  2. « Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για προσωνύμιο που δόθηκε στον κρητικής καταγωγής παππού του -ο οποίος κανονικά ονομαζόταν Αβούρης-, επειδή φορούσε συνεχώς, όταν έφυγε από τη Δράκεια (ένα χωριό του Πηλίου, όπου έμενε και από όπου ήρθε στον Πειραιά), ένα μικρό μαύρο καπέλο που έμοιαζε με κουλούρι, γνωστό ως «σιμίτι»

   Καλά,αὐτός ὁ κόσμος,ὅταν διαβάζει ἤ ἀκούει κάτι,καταλαβαίνει ἤ εἶναι στόν κόσμο του;
   Σάν τί περισσότερο θά ἤθελε κανείς νά τοῦ ᾿πῆ ἀπό τό «μικρό μαῦρο καπελλάκι» πού γιά νά τοῦ βγάλουν τό παρατσούκλι τό εἶχε κολλημένο μέ σοῦπερ κόλλα στό κεφάλι ! Ποιοί δέν τό ἀποχωρίζονται ποτέ,ἀπό τήν κεφάλα τους,αὐτό τό μικρό μαῦρο καπελλάκι;

   Ἔλα ντέ...

   Καί αὐτή ἡ Κρήτη,βρέ παιδί μου...Ἄλλο «σῆμα κατατεθέν»...

   Διαγραφή
  3. Ὅσο γιά τό Ἀβουρης ἤ Ἀβουρί,οὐδέν σχόλιον ὅπως ἀκριβῶς γιά τό ὄνομα πού ἐπέλεξε γιά τό πλαστό του διαβατήριο Βεντούρα !

   Διαγραφή