" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

«Ἡ μεγάλη σφαγή»

 

«Τό σχέδιο τῆς ἐξουσιαστικῆς «ἐλίτ» ἡ «μεγάλη σφαγή»,ἀφορᾷ στό νά δηλητηριάσουν τήν παγκόσμια προμήθεια τροφῆς,τήν τροποποίησιν τῶν φαρμάκων παγκοσμίως μέ στόχο τό ἀνοσοποιητικό ἀνθρώπινο σύστημα,προσθέτοντας ἐπικίνδυνα πρόσθετα στίς τροφές μας,ὅπως ἡ ἀσπαρτάμη ἡ ὁποία περιέχει μία οὐσία πού προκαλεῖ νοητικά προβλήματα καί ἐπηρεάζει κάθε  ὄργανο τοῦ σώματος.Μέ τά φάρμακα αὐτά θά ἐπιφέρουν ἕναν σιωπηλό θάνατο.Ἐπίσης τό Σκουαλένιο εἶναι μία οὐσία τήν ὁποία θά προσθέσουν στά ἀποσυμφορετικά μύτης καί πολλοί ἄνθρωποι θά κάνουν οὐρές γιά τό ἐμβόλιο τοῦ H1Ν1. Καί καθώς θά πηγαίνῃς ὡς πρόβατο ἐπί σφαγήν τότε θά σέ ἐμβολιάζουν μέ ἀποτέλεσμα ν᾿ἀρρωστήσῃς καί ἐν τέλει θά πεθάνῃς. Καί ὅσοι ἐπιζήσουν θά εἶναι στείροι....»

Τά παραπάνω εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τήν τήν ἐκπομπή «Conspiracy Theory»,τοῦ Jesse Ventura, πού προβλήθηκε τό 2010  στό tru tv. Ὁλόκληρη ἡ ἐκπομπή ΕΔΩ 

Ἄς δοῦμε ἕνα ἀπόσπασμα σημαντικό ὅπου ἡ Dr Rima Laibow ἀποκαλύπτει τήν «μεγάλη σφαγή»,σχεδιασμένη ἀπό τήν «ἐξουσιαστική ἐλίτ» γιά τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητος.


«Εἶχα μία ἀσθενή πού τόν νοσήλευα τό 2003,ἐπικεφαλής σέ κυβερνητικό πόστο καί μία μέρα μοῦ εἶπε : «ἔχει πλησιάση ὁ καιρός τῆς μεγάλης «σφαγῆς» γιά νά ξεκινήση τό μεγάλο ξεδιάλεγμα».Ἔτσι ἀκριβῶς τό εἶπε : «The great culling» ἤτοι «Thin the Herd» πού σημαίνει «μείωσις πληθυσμοῦ».

Καί συνεχίζει ἡ Δρ. Τήν ρώτησα τί ἀκριβῶς ἐννοεῖς ; Καί μοῦ εἶπε : 

«Ἦρθε ἡ ὥρα γιά τούς ἄχρηστους καταναλωτές νά σφαγιασθοῦν. Εἶναι αὐτοί πού καταναλώνουν τούς δικούς μας φυσικούς πόρους». 

Ὅταν ρώτησα ποιοί εἶναι αὐτοί πού πέρνουν τέτοιες ἀποφάσεις μοῦ εἶπε : «Ἐμεῖς οἱ ἀριστοκράτες»

Ρωτᾶ ὁ Τζέσε Βεντοῦρα πού συζητᾶ μαζύ της : « Αὐτό τό ἄτομο πού σοῦ ἐκμυστηρεύθηκε αὐτά εἶναι μέλος τῆς Μπίλντενμπεργκ ;» 

«Σίγουρα δέν εἶναι ἀπό τά ἐπιφανῆ μέλη τους,ὅμως παρουσίασε τόν ἑαυτό της ὡς μέλος τῆς ἐξουσιαστικῆς ἐλίτ. Καί σίγουρα ἦταν σέ ὑψηλό κυβερνητκό πόστο »,τοῦ ἀπαντᾷ. 

«Καί συζητῶντας γιά τούς Μπίλντερμπεργκς τήν ἐρώτησα ποιοί βρίσκονται πίσω ἀπό ὅλους αὐτούς ; Εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι στήν κορυφή τῆς πυραμίδας; Καί αὐτή μοῦ εἶπε «Ὄχι» ...

Ἡ συνέχεια στό βίντεο τῆς ἐκπομπῆς.

Σημείωσις : Ἡ Δρ. Rima Laibow  ἦταν παντρεμένη μέ τόν Albert Stubblebin ἕναν ἀμερικανό ἀξιωματικό,(γενικός στρατηγός τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ),εἰδικευμένος στόν ψυχικό πόλεμο,ἕνα ἐξιδικευμένο πρόγραμμα ὑπό τήν ἐπωνυμία Stargate Project ( Το Stargate Project ήταν το κωδικό όνομα  για μια μυστική μονάδα Στρατού των ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 1978 στο Fort Meade , Maryland , από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA) και τη SRI International (ινστιτοῦτο επιστημονικής έρευνας στην Καλιφόρνια) για να διερευνήσει τις δυνατότητες ψυχικών φαινομένων σε στρατιωτικές και πολιτικές νοητικές εφαρμογές...)

Τό ὕποπτο μέ τήν Δρ.καί τόν Στρατηγό σύζυγό της εἶναι,ὅπως θά διαβάσετε καί στήν παραπομπή σχετικῶς μέ τήν Δρ. ὅτι διαμαρτυρήθηκε γιά τήν ἐκπομπή τοῦ Ἄλεξ Τζόουνς.Σημειῶστε πώς ὁ Τζόουνς ἦταν αὐτός πού πρὄτεινε στόν Βεντούρα νά ἔρθῃ σ᾿ἐπαφή μέ τήν Δρ. Λεϊμπόου. Νά ὑποθέσουμε πώς ἀφοῦ αὐτό συνέβη μετά τίς ἀποκαλύψεις πού ἔκανε,ἔλαβε τά «ἀνάλογα μηνύματα» ἀπό ἐκεῖ πού ἔπρεπε ; ...

Τά συμπεράσματα δικά σας...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου