" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Τό ἐμβόλιο εἶναι ἕνα εἰσιτήριο γιά τήν ἑωσφορική λατρεία,τήν ΝΤΠ

(Σημ. Πελασγ.  Διαβάζουμε στήν φωτό,ἀριστερά,τί ὑποστηρίζει σχετικῶς με τήν ἔνταξιν κάποιου στήν ΝΤΠ, David Spangler, ὁ ἱδρυτής τῆς «Νέας Ἐποχῆς», δ/ντής πλανητικῆς πρωτοβουλίας τῶν ἡνωμένων ἐθνῶν,μέλος τοῦ Lucis Trust - ὑπάρχει ἱστοσελίδα στήν ἑλληνική,ἐδῶ - τό ὁποῖο εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μέ τά Η.Ε.,μασσώνος καί ὑποστηρικτής τοῦ ἑωσφορισμοῦ.

«Κανείς δέν θά εἰσέλθῃ στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων,χωρίς αὐτή/ός νά κάνῃ μία θυσία στήν λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου.Κανείς δέν θά εἰσέλθῃ στήν Νέα Ἐποχή χωρίς νά λάβῃ τήν ἑωσφορική μύησιν»)

Ἐν συντομίᾳ : 

Εἶστε πρόθυμοι ν᾿ἀποδεχθεῖτε ἤ ν᾿ἀντισταθεῖτε στήν ὑποδούλωσιν; 

Εἶστε πρόθυμοι νά θυσιάσετε τήν ζωή σας στόν Ἑωσφόρο; 

ἀπό τόν Henry Makow PhD

Ἡ ἀνθρωπότητα εἰσάγεται σέ μία σατανική λατρεία,Καμπαλισμό  (Illuminism, Freemasonry, Communism.)

Οἱ σατανικές λατρεῖες ἐκμεταλλεύονται καί ἐλέγχουν τά μέλη τους καταστρέφοντάς τα καί καθιστώντας τα ἄρρωστα. Τά μέλη εἶναι στήν οὐσία σκλάβοι.

Ὡς ἀποκρυφιστικός ὄρος,οἱ μάσκες προσώπου εἶναι σύμβολα σκλαβιᾶς.

Ἐν τέλει καταστρέφουν τούς ὁπαδούς τους ἐπεί δή ὁ σατανισμός εἶναι ἡ λατρεία τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς ( Γι᾿αὐτό εἶναι «κακό») 

Εἶναι ξεκάθαρο πλέον πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ τό κριτήριο γιά τήν εἴσοδο σ᾿αὐτή τήν λατρεία καί τήν συμμετοχή στήν ἑωσφορική κοινωνία,δῆλα δή τήν ΝΤΠ.

Προσφάτως ὁ Klaus Schwab,ἀναφέρθηκε στούς μή ἐμβολιασμένους ἀνθρώπους ὡς «ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα». Ὁ Χῖτλερ δέν θά μποροῦσε νά τό θέσῃ καλλίτερα,γιά τούς ἑβραίους.

Ἀρκετές δεκάδες ἐπικεφαλής τοῦ Παγκοσμίου Ὁργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ),τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF) καί διαφόρων ἄλλων παγκοσμιοποιημένων φορέων,ἔχουν δηλώση ὅτι ἡ μεγάλη ἐπανεκκίνησις,"Great Reset", πρέπει νά περιλαμβάνῃ τήν θέσπισιν μιᾶς παγκοσμίου συνθήκης «πανδημίας»,γιά νά διασφαλιστῆ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι «ἐμβολιάζονται» συμφώνως μέ κυβερνητικά διατάγματα.

Στίς 10 Μαρτίου,ἡ ἱατρική ἀναλυτής τοῦ CNN,Dr Leana Wen, ἀνησυχοῦσε ὅτι ἑκατομμύρια ἀμερικανοί δέν θά δέχονταν νά ἐμβολιαστοῦν μέ τά πειραματικά ἐμβόλια γιά τόν Covid-19,εἰδικῶς τώρα πού ἡ ἀγορά ξανανοίγει.Εἶπε στήν τηλεπαρουσιάστρια Chris Cuomo,ὅτι «ἔχουμε πολύ μικρά περιθώρια γιά νά συνδέσουμε τήν πολιτική ἀνοίγματος μέ τήν κατάστασιν ἐμβολιασμοῦ. Διαφορετικά,ἐάν ὅλα τά καταστήματα ἀνοίξουν καί πάλι,ποιό θά εἶναι τό δέλεαρ; Πῶς θά δώσουμε κίνητρα στούς ἀνθρώπους νά κάνουν τό ἐμβόλιο; »

Ἐχθές,μία συνεργάτης μας,ἡ Sandra Archibald,ἐπεσήμανε ὅτι οἱ σατανιστές συνήθως θυσιάζουν τά παιδιά τους ὡς ἀπόδειξιν πίστεως στόν Ἑωσφόρο. Εἶπε ὅτι οἱ ανθρωποι πού ἐμβολιάζουν τά παιδιά τους κάνουν αὐτό ἀκριβῶς.

Εἶναι σαφές πώς ὁ ἐκβιασμός γιά ἐμβολιασμό ὅλων,δέν γίνεται οὔτε γιά τό κέρδος οὔτε γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Covid εἶναι ἁπλῶς ἕνα πρόσχημα γιά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς κοινωνίας συμφώνως πρός τά πρώτυπα πού έπιθυμοῦν οἱ σατανιστές/διεθνεῖς τραπεζίτες. Ἀναμφιβόλως αὐτό συνεπάγεται τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ. 

Ἀριστερά στήν φωτό : Ἡ Marina Abramović ποζάρει μέ τόν Jacob Rothschild μπροστά ἀπό τόν πίνακα τοῦ «Σατανά πού καλεῖ τίς λεγεώνες του», 1796-1797( σημ. Πελασγ. Ξέρετε σέ ποιά συλλογή βρίσκεται ὁ συγκεκριμένος πίνακας; Νά σᾶς τό πῶ ἐγώ,στήν Βασιλική Ἀκαδημία Τεχνῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.Ποῦ εἶναι τό περίεργο; Εὔχομαι ὁ μόλις σήμερα ἀποβιώσας Φίλιππος νά ἔχῃ ἤδη συναντήση τόν ἀρχηγό του Λούσιφερ.Ὅπου νἄναι σειρα ἔχει καί ὁ Ἰακώβ τῆς φωτό... )

Ὁ Λευκός Οἶκος ἀρνήθηκε ὅτι τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ θά εἶναι ἀπαραίτητα,ἀλλά ἤδη ἀπαιτοῦνται σέ ἀθλητικούς χώρους,καζίνο καί Πανεπιστήμια.Τά ψηφιακά πιστοποιητικά εἶναι μπροστά μας.

Μέ τόν πανικό πού ἐμπεριέχουν οἱ νέες μεταλλάξεις τοῦ ψευδο-ἰοῦ ἤ ἄν ὁ Μπίλ Γκέϊτς ἀπελευθερώσῃ ἕναν πιό θανατηφόρο ἰό,ἡ πίεσις γιά ἐμβολιασμό θά γίνῃ ἀφόρητος.

Τήν 1η Ἀπριλίου,ὁ ἀρθρογράφος τῶν LA Times, Harry Litman,ἔγραψε στό Twitter: « Τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ εἶναι μία καλή ἰδέα. Μεταξύ ἄλλων,θά ξεχωρίσῃ ὁ μεγάλος ἀριθμός ἐκείνων πού ἀρνοῦνται νά ἐμβολιαστοῦν καί θ᾿ἀποκλείονται ἀπό τό νά κάνουν πράγματα πού μποροῦν νά κάνουν οἱ αλλοι συνομήλικοί τους. Αὐτό θά βοηθήσῃ στήν μείωσιν τῆς ἀντιστάσεώς τους πρός ἐμβολιασμό». Πῆρε 21.000 «μοῦ ἀρέσει».

Ὅπως εἶπε ὁ David Spangler : « Κανείς δέν θά εἰσέλθῃ στήν Νέα Τάξιν Πραγμάτων,χωρίς αὐτή/ός νά κάνῃ μία θυσία στήν λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου.»

Τό ἐμβόλιο COVID,εἶναι αὐτή ἡ μύησις.

henrymakow.com 


Στήν χώρα μας τά πράγματα εἶναι πλέον ξεκάθαρα :δέν ἔχεις βεβαίωσιν ἐμβολιασμοῦ,δέν μπορεῖς νά πᾶς οὔτε στό σχολεῖο ( πρός τό παρόν ἐπιβάλλουν τό τέστ πού στήν οὐσία εἶναι τό ἴδιο) οὔτε νά ταξιδέψῃς καί ἀπό αὔριο οὔτε κἄν νά ἀγοράσῃς τά τρόφιμά σου. Ξεχωρίζουν τούς ἀνεμβολιάστους ἀπό τούς ἐμβολιασμένους ὅπως κάποτε ἔκαναν μέ τούς χολεριασμένους.Μένει νά μᾶς κρεμάσουν καί τά κουδούνια στά πόδια γιά νά εἰδοποιοῦμε τούς ἐμβολιασμένους πώς πλησιάζουν οἱ ...ἐπικίνδυνοι ! 

Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση για τον εμβολιασμό σας κατά του COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του εμβολίου.

Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,τον ΑΜΚΑ σας

H βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της βεβαίωσης ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

(ἀπό τήν κυβερνητική σελίδα,ἐδῶ)

Φαντάζομαι πώς ἡ ἑπόμενη ἀπόφασις θά ἀφορᾷ «μάντρωμα» ὅλων ὅσων ἀντιτίθενται στόν ἐμβολιασμό,σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὅπως τῶν Ναζί ! 

Παρ᾿ὅλα αὐτά ἡ ἐλπίς τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι μόνον μία : Ἀντίστασις κατά τῆς ἐπιβολῆς τῆς ΝΤΠ,κατά τῆς ἐπιβολῆς τῶν σατανιστῶν καί τῶν μαύρων σχεδίων τους γιά τό ἀνθρώπινο γένος...

Ἡ Πελασγική

12 σχόλια:

 1. Ως ποτε θα ανεχόμαστε ως Έλληνες την διαστρέβλωση των μυθολογικών-ιστορικών (διότι ως γνωστόν η λέξης μύθος σημαίνει ιστορία) μας προγόνων;;;

  Ηριγένεια Ηώς και Αστραίος : Ο Ζέφυρος, ο Βορέας, ο Νότος, ο Εωσφόρος

  https://www.astro.gr/index.php/2015-01-10-22-45-07/greek-religion/theogonia-isiodou

  Αν δεν απατώμαι ένας εβραίος που το έχουν και για προφήτη,ονόματι Ιεζεκιήλ ευθύνεται για αυτήν την διαστρέβλωση.Τέλος πάντων αυτός η κάποιιος μεταγενεστέρως που τον μετέφρασε η τον παρέφρασε....
  Εωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει η φέρει το Φως!Αντιπροσωπεύει την ανατολή γιατί από αυτό το σημείο του ορίζοντα ξεπροβάλλει το πρωινό φως του Ηλιου!Όπως διαβάσατε παραπάνω τα τρία αδέλφια του αντιπροσωπεύουν τα υπόλοιπα τρία σημεία του ορίζοντα.Τι βολικό να αμαυρώνουν έτσι εύκολα ένα από τα ποιο φωτεινά μυθολογικά μας πρόσωπα......
  Τι σχέση μπορεί να έχει ο φωτεινός Έλληνας Εωσφόρος με σατανάδες,διαβόλους-τριβόλους,βελζεβούληδες,σημίτες,βαβυλωνίους και χαζάρους;;;Προφανώς απόλυτος καμια.....οποτε μην τους κάνουμε το χατίρι και αμαυρώνουμε εμείς οι ίδιοι τα φωτεινά ονόματα της ιστορίας μας.....
  Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τον προβληματισμό μου,ευχαριστώ.

  Απλός ανώνυμος σχολιαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κανονικά δέν ἔπρεπε νά ἀναρτήσω τό σχόλιό σου.Ἀλλά ἐπεί δή μέ νευρίασες,τό βαζω γιά νά ᾿δοῦμε τίς ἀντιδράσεις τῶν ἀναγνωστῶν.

  Ἄν τε μέ τίς συνεχεῖς ἀνοησίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H πρώτη πτώση είναι η πτώση του Eωσφορου .

   Διαγραφή
  2. Μιλάμε για επέλαση Χατζηγώγου...
   Δεν ακούς Πελασγική... δεν ακούς...
   Θα στο χαλάση το μπλογκ...

   Διαγραφή
  3. Δέν θά τό ἔκανα ἀνάρτησιν ἀλλά πραγματικῶς νευρίασα.Τόση ἀνοησία πιά; Μά πώς νευριάζω μέ ὅλες τίς ἀνοησίες περί φωτεινοῦ ἀπόλλωνα καί λοιπῆς κομπανίας ! ! Περί τοῦ φέροντος τό φῶς ! !

   Μά εἰλικρινῶς,μοῦ θυμίζει κάποιες συζητήσεις ἀνάλογες,τήν δεκαετία τοῦ 90,πού εἴμαστε μέ τόν Σοφιανόπουλο.Πόσα ἀκούγαμε ἀπό ὅλους ἐκείνους πού εἶχαν μαζευτεῖ στό κόμμα Ἑλληνισμοῦ μόνον καί μόνον γιά τό ὄνομα τοῦ κόμματος καί τούς κίονες στό λογότυπόν του ! ! !

   Μᾶς ἔλεγε τότε ὁ ἀείμνηστος Σοφιανόπουλος : Βρέ παιδιά,ἀφῆστε τα αὐτά,κυττᾶξτε τήν πραγματικότητα καί τί γίνεται γύρω μας ἀπό τούς προδότες πολιτικάντηδες πού καταστρέφουν τήν χώρα. Ἄν θέλετε νά διαβάζετε Ἱστορία δῶστε τήν προσοχή σας στά τελευταῖα 150 χρόνια.

   Ἀλλά ἐκεῖνοι τό βιολί τους.Ὁ Ἀπόλλων,ἄν ἡ Ἀθηνᾶ εἶχε γαλάζια μάτια καί συναφεῖς ἀνοησίες !

   Ὄχι,Διηνέκη,δέν θ᾿ἀφήσω κανέναν νά κάνῃ τήν πλάκα του ἐδῶ.Καί τό ξέρουν...

   Διαγραφή
  4. Ξέρεις από Χατζη - απ' - αυτόν;
   Κατουράει στων αλλωνών τα σαλόνια...

   Διαγραφή
  5. Διηνέκη,τόν ἑαυτό του προσβάλει,ἄν τό κάνει αὐτό,τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ τόν δικό μου χῶρο,ἀφοῦ τέτοιες ἀναρτήσεις δέν μπαίνουν ἐδῶ.Οὔτε ἀνοησίες,ἐπεί δή μέ ἐρωτᾷ ἄν πρόσβαλε κανέναν,θά τοῦ απαντήσω :ἐμένα.Καί βεβαίως μήν περιμένει ν᾿ἀναρτήσω καμμία ἀπάντησίν του.
   Ἀνοησίες καί δωδεκαθεϊστικές μποῦρδες,τό ἔχω δηλώση,ἐδῶ δέν ἀναρτοῦνται οὐδέ κἄν ὡς προβληματισμός.Τελεία καί παύλα.-

   Διαγραφή
  6. Ἄ καί γιά νά τό ξεκαθαρίσω,γιά ὅποιον κι᾿ἄν εἶναι αὐτός.Εἴτε χατζη-τέτοιος εἴτε χατζη-ἄλλος...

   Διαγραφή
 3. Ας παρουμε μια ιδεα , T ι ειναι η Nέα Tάξη . Bιβλίο με τίτλο η Nεα Παγκόσμια Tάξη , έκδοση 1992 , Μπιμπης , Θεσσαλονίκη : Αν θέλετε να φανταστείτε το μέλλον , δείτε μια μποτα να σ υ ν τ ρ ι β ε ι ένα ανθρώπινο πρόσωπο . Τζορτζ Όργουελ . Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο , συμπληρωνουμε : Όχι μόνο κ α θ ε άνθρωπος , αλλά κ α θ ε λαός , o οποιος A ρ ν ε ι τ α ι ν' A π α λ λ ο τ ρ ι ω θ ε ι στη Nέα Tάξη και να Y π ο τ α χ θ ε ί στα Σ χ έ δ ι α της , θα μάθει T ι κ ρ υ β ε τ α ι π ι σ ω από την A π α ι σ ι α
  μάσκα της Nέας Παγκοσμιας Tάξης . Οι ηγέτες της είναι Ξ ε κ α θ α ρ ο ι : η τομή του Ξ ι φ ο υ ς A ν α μ ε ν ε ι O π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε άνθρωπο A ν τ ι σ τ α θ ε ι στην ε γ κ α θ ι δ ρ υ σ η της . Ίσως X ρ ε ι α σ θ ε ι να Σ τ α λ ο υ ν στηv Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Δ ι α σ τ α σ η ( να ε ξ ο ν τ ω θ ο υ ν ) 2.500.000.000 άνθρωποι για να ε π ι τ ε υ χ θ ε ι η Nεα Παγκόσμια κυβέρνηση της Nεας εποχής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Oταν γίνεται λόγος για Nέα Tάξη , αναδύεται μυρωδιά από A v θ ρ ω π ι ν ε ς Σ α ρ κ ε ς .

   Διαγραφή
 4. ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑΛΝΤΑΜΠΑΟΘ ΠΟΥ ΖΟΎΜΕ ΟΛΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄς δώσουμε κάποιες πληροφορίες,στούς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες,σχετικῶς μέ τόν Γιαλνταμπαόθ :

   Γιαλνταμπαόθ, στα Εβραϊκά ילדאבהות σημαίνει κυριολεκτικά «τα παιδιά του κενού, από το Εβραικό ילדה = Γιάλντα= παιδί, το בהו = μποχού = κενό και το אבהות = αμπότ = πατρότητα, προέλευση, πατρότητα). ..
   Γιαλνταμπαόθ καλείται ένας άγγελος στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Αναφέρεται αρχικά «στον κόσμο, το χάος, και τον κάτω κοσμο», ως έναν από τους δώδεκα αγγέλους που γεννήθηκε για να λάβει εξουσία πάνω από το χάος και τον [κάτω κοσμο]". Στο «Ευαγγέλιο του Νικόδημου," ο Γιαλνταμπαόθ ονομάζεται Σατανάς.

   ... Ο Γιαλνταμπαόθ είναι ο δημιουργός της ορατής σφαίρας ή αλλιώς της κοινωνίας του Μάτριξ και πρίγκιπας των δημιουργικών δυνάμεων στους ανθρώπους ο οποίος είναι ο πατέρας του σύγχρονου ανθρώπου με τη μορφή του επίγειου Αδάμ και της Εύας του βιβλικού Κήπου της Εδέμ.
   ... Γιαλνταμπαόθ είναι το πύρινο φίδι (σκουλήκι) του Μωυσή το οποίο γίνεται είδωλο ενός φιδιού από ορείχαλκο που αναφέρεται στις Γραφές αριθμούς 21: 8, όπου είναι γραμμένο, «Έτσι, οι άνθρωποι ήρθαν στον Μωυσή και του είπαν:« Έχουμε αμαρτήσει, διότι έχουμε μιλήσει εναντίον του Κυρίου και εσείς μεσολαβήστε στον Κύριον να απομακρύνει τα φίδια απο εμας."
   ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλε το πάνω σ' ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, θα το κοιτάζει και δε θα πεθαίνει».
   ... Κατά τη Γνωστική Βιβλιοθήκη Ναγκ Χαμαντί στα απόκρυφα του Ιωάννη (Το μυστικό βιβλίο του Ιωάννη - Η μυστική Αποκάλυψη του Ιωάννη), αναφέρει ότι Ο Γιαλνταμπαόθ είναι ο κύριος Άρχων που δημιουργήθηκε από την θεά Σοφία στη "μορφή ενός λιονταριού με όψη φιδιού, με τα μάτια του σαν τις λάμψεις των αστραπών... Ο Αγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στο Adversus haereses (Κατά αιρέσεων) είχε γράψει: « Οι Ὀφιανοί υποτίθεται είπαν:« Εμείς τιμούμε το φίδι, διότι ο Θεός το έκανε αίτιο της Γνώσης για την ανθρωπότητα.
   ...Δεν χρειάζεται να ψάξουμε περισσότερο σε βάθος για να κατανοήσουμε ότι αυτό το σκουλήκι Θεός που είναι τόσο δημιουργός όσο και καταστροφέας και ονομάζεται Γιαλνταμπαόθ είναι ο Γιαχβέ, ο Θεός των Εβραίων. Ωστόσο, ο Γιαχβέ, αυτός ο αιμοσταγής δολοφόνος, στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Διάβολος...
   (ὁλόκληρο τό θέμα : Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑΛΝΤΑΜΠΑΟΘ: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ Ο ΣΑΜΑΕΛ ( http://atheatignosi.blogspot.com/2015/08/blog-post_11.html).

   Εὐχαριστοῦμε ἀγαπητέ μου,τό σχόλιό σου ἦταν μία καλή εὐκαιρία γιά μάθησιν !

   Διαγραφή