" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Ὧ καιροί,ὧ ἤθη !

 Ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰδήσεως ἐδῶ : 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο


Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος την ενημέρωσε για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, που γίνεται με ενίσχυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο κύριος Κούβελος αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο της ΔΟΑ, η οποία στη διάρκεια έξι δεκαετιών έχει οργανώσει εκπαιδευτικές δράσεις για περισσότερους από 100.000 σπουδαστές, καθηγητές, ερευνητές και φίλους του Ολυμπισμού. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κύριο Κούβελο, επισημαίνοντας τη σημασία της ΔΟΑ για τη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών και την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας
.

Μοῦ γεννήθηκαν κάποιες ἀπορίες σχετικῶς μ᾿ὅλους αὐτούς πού ἀσχολοῦνται μέ τέτοια θέματα,ἀθλητικοῦ περιεχομένου καί οἱ ὁποῖοι,σύμπτωσις(;) ἦταν καί εἶναι,διαχρονικῶς, ὅλοι τους μεγάλοι ἐπιχειρηματίες,μέ τεράστιες ἑταιρεῖες κάτι πού συνεπάγεται καί πολλές εὐθύνες. Καί ὅπου πολλές εὐθύνες,ἀντιλαμβανόμεθα πώς καί τά περιθώρια ἐλευθέρου χρόνου ἐλάχιστα. Ἀναρωτήθηκα λοιπόν,πῶς βρίσκουν τόν χρόνο ν᾿ἀσχολοῦνται μέ τέτοιας μεγάλης σημασίας θέματα ; Διότι τό νά κατέχῃς θέσιν προέδρου στήν Διεθνή Ὁλυμπιακή Ἀκαδημία,δέν εἶναι κάτι ἁπλό,ἐννοεῖται. Ἔτσι λοιπόν εἶπα νά ᾿δοῦμε τό ἱστορικό τῆς ΔΟΑ καί τῶν ἀνθρώπων πού στάθηκαν στά ὕπατα αὐτῆς ἀξιώματα.

Διαβάζουμε από τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Διεθνοῦς Ὁλυμπιακῆς Ἀκαδημίας,(ἀπό ΕΔΩ) : 

Σκοπός της Διεθνούς Oλυμπιακής Aκαδημίας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς πολιτισμικού κέντρου στην Aρχαία Oλυμπία, η διατήρηση και διάδοση του Oλυμπιακού Πνεύματος, η μελέτη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αρχών του Oλυμπισμού και η εδραίωση της επιστημονικής βάσης του Oλυμπιακού Iδεώδους, σύμφωνα με τις αρχές που θέσπισαν οι Aρχαίοι Έλληνες και οι αναβιωτές του σύγχρονου Oλυμπιακού Kινήματος, μετά την πρωτοβουλία του βαρόνου Pierre de Coubertin.

Διατελέσαντες Πρόεδροι :

Ιωάννης ΚΕΤΣΕΑΣ (1961-1965)

Θεοδόσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (1965-1966)

Πρίγκιπας ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αννόβερο (1966-1969)

Επαμεινώνδας ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (1970-1974)

Αθανάσιος ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ (1974-1976)

Νικόλαος ΝΗΣΙΩΤΗΣ (1977-1986)

Νικόλαος ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (1986-1992 , 1997-2005)

Φερνάρδος ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ (1993-1996)

Μίνως Ξ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (2006-2008)

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ (2009-2021)

«H Διεθνής Oλυμπιακή Aκαδημία αποτελεί την πνευματική έκφραση του Oλυμπιακού Kινήματος, η οποία αντιπροσωπεύει μια από τις πιο εξαίρετες πτυχές της παγκόσμιας πνευματικής παράδοσης

Λάμπης NΙΚΟΛΑΟΥ, Επίτιμο μέλος της ΔΟΕ 

Ἄς ᾿δοῦμε καί πιό ἀναλυτικά κάποια πράγματα γιά τούς προέδρους τῆς ΔΟΑ. 


Ιωάννης Κετσέας: ήταν Έλληνας αθλητής της αντισφαίρισης από τους πρωτοπόρους του αθλήματος στην Ελλάδα και του στίβου. Πολλές φορές πανελληνιονίκης και μετέπειτα μέλος διοικητικών συμβουλίων πολλών αθλητικών οργανισμών. Ήταν στρατιωτικός κι είχε φτάσει μέχρι τον βαθμό του αντιστρατήγου...Από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας η οποία λειτούργησε πάνω σε σχέδιο που είχαν εκπνοήση οι Κετσέας και Καρλ Ντιμ...Ήταν αρχηγός των Ελληνικών αποστολών σε πολλούς ολυμπιακούς αγώνες...μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής 1946-1965.(ἐδῶ)

Θεοδόσιος Παπαθανασιάδης: Στις 2 Ιουλίου 1918 κατετάγη ως εθελοντής στρατιώτης και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Μικράς Ασίας με το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων. ...Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εισήλθε το 1920...Οκτώβριο του 1935 φοίτησε για ένα έτος στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Ως πρωτεύσας μετέβη στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1936 στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου μέχρι την αποφοίτησή του τον Αύγουστο του 1938...διετέλεσε Διοικητής της VI Μεραρχίας Πεζικού στο Κιλκίς το 1954, Διοικητής του Γ’ΣΣ το 1955-56. Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ το 1958 και Διοικητής 1ης Στρατιάς το 1959...

Μετά την αποστρατεία του διετέλεσε Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και από τον Απρίλιο 1964 έως τον Μάιο 1967 Αυλάρχης του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου Β’...(ἐδῶ)

Γιά τόν ἀναφερόμενο ὡς Γεώργιο τοῦ Ἀννοβέρου,εἶναι λίγο περίεργο γιά τόν ποιόν ἀκριβῶς ἐννοοῦν.Ὑπάρχει ἕνας μέ τόν τίτλο αὐτόν πού εἶχε παντρευτῆ τήν πριγκίπισσα Σοφία κόρη τοῦ πρίγκιπος Ἀνδρέου, υἱοῦ τοῦ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Γεωργίου Α΄. Παρενθετικῶς νά σημειώσουμε πώς ἐπίσης υἱός τοῦ Ἀνδρέου εἶναι ὁ Φίλιππος ὁ ὁποῖος ἔχει καί τόν τίτλο Πρίγκιπας τῆς Ἑλλάδος,πού εἶναι παντρεμένος μέ τήν Ἐλισάβετ τῆς Ἀγγλίας.Ναί,αὐτός πού θά θέλει νά μετενσαρκωθῇ σέ θανατηφόρο ἰό γιά νά ἀφανήσῃ τήν ἀνθρωπότητα,κατά τά λεγώμενά του.Κλείνει ἡ παρένθεσις.

Αὐτός ὁ Γεώργιος τοῦ Ἀννοβέρου ἀναφέρεται πώς κατεῖχε θέσιν ὡς :

 μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) και της Γερμανικής Ολυμπιακής Αθλητικής Ομοσπονδίας (DOSB).(ἐδῶ)

Καί μᾶλλον ἡ ἀναφορά τῆς ΔΟΑ ἀφορᾷ αὐτόν. Ὁ ἄλλος εἶναι ὁ δευτερότοκος υἱός του.Διαβάζουμε ἐλάχιστες πληροφορίες,περί αὐτοῦ,ἐδῶ.

Ἐπαμεινώνδας Πετραλιᾶς : ήταν αθλητής σε πολλά αθλήματα, παράγοντας και ιδρυτής πολλών συλλόγων στην Ελλάδα...μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αθλητισμού και του Ολυμπιακού κινήματος σε διεθνές επίπεδο γόνος της ιστορικής οικογενείας των Πετραλιάδων με πολιτική και πνευματική παρουσία... Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως (1961-1963) και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων επί 15 έτη. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της...Κόρη του Επαμεινώνδα Πετραλιά είναι η γνωστή πολιτικός Φάνη Πετραλιά....(ἐδῶ)

Ὅσο γιά τόν Ἀθανάσιο Τζάρτζανο,πού πολύ περιέργως δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα παρά μόνον πώς ἦταν υἱός τοῦ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου τοῦ γνωστοῦ φιλολόγου καί γλωσσολόγου, δικηγόρος καί συγγραφεύς ἀλλά καί ἀσχολούμενος μέ τήν ὀρειβασία  ,ἀφοῦ βρῆκα ἀναφορά γιά καταφύγιο στά Βαρδούσια,ἀφιερωμένο στό ὄνομά του (ἐδῶ).Εἶναι ὅμως πολύ περίεργο πού δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα βιογραφικό ! 


Ο Νικόλαος Α. Νησιώτης (1924-1986) ήταν Έλληνας θεολόγος, φιλόσοφος και καθηγητής πανεπιστημίου. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του οικουμενισμού και του ολυμπισμού...πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Ζυρίχη της Ελβετίας από το 1948 μέχρι το 1949 και παρακολούθησε μαθήματα του θεολόγου Εμίλ Μπρούνερ και του ψυχολόγου Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ...Από το 1956 μέχρι το 1974 εργάστηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στο Οικουμενικό Ινστιτούτο στην Ελβετία. ..γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών από το 1968 μέχρι το 1972...Διετέλεσε ορθόδοξος παρατηρητής στη Β΄ Βατικανή Σύνοδο εκπροσωπώντας το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και με την ίδια ιδιότητα συμμετείχε στις εργασίες των Πανορθοδόξων Διασκέψεων στην Ρόδο... πρόεδρος του Τμήματος «Πίστης και Τάξης» (Faith and Order) του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών...Μέσα από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο ασχολήθηκε με την καλαθοσφαίριση στην οποία διακρίθηκε λαμβάνοντας και τη θέση του εθνικού προπονητή. Διετέλεσε τακτικό μέλος και στη συνέχεια αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων από το 1975 μέχρι το 1986, πρόεδρος της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (1977-1986) και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή...επίτιμος διδάκτορας του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι...

Ως θεολόγος πρότεινε την «περσοναλιστική» προσέγγιση της ελληνικής πατερικής σκέψης σε διάλογο με το σύγχρονο κόσμο, χριστιανικό και μη... Στα πλαίσια του Οικουμενισμού εισηγούνταν ό,τι προϋποθέσεις για την μεταξύ των Εκκλησιών ενότητα ήταν ο διάλογος και η αυτοκριτική...Ο άξονας της σκέψης πάνω στον οποίο κινήθηκε ήταν από τον υπαρξισμό στον περσοναλισμό. Πρώτος αυτός εισήγαγε στην Ελλάδα τους προβληματισμούς της υπαρξιστικής φιλοσοφίας με επιστημονική θεμελίωση και τεκμηριωμένες κριτικές επιφυλάξεις...(ἐδῶ)

Νῖκος Φιλάρετος : σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τα διοικητικά στον ελληνικό αθλητισμό...γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής...μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής...γενικός γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής στον οργανωτικό τομέα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθώς και πρόεδρος της Ακαδημίας της ΔΟΕ...(ἐδῶ) Δέν ξέρω ἄν εἶχε συγγένεια μέ τούς γνωστούς : Γεώργιο Φιλάρετο ἤ τόν Νικόλαο ( ἐδῶ κι᾿ἐδώ) . Ἄλλως τε οὔτε γι᾿αὐτούς γράφεται ἄν εἶχαν σχέσιν συγγενική.Πάντως τό ἐπίθετο δέν εἶναι καί ἀπό τά συνήθη.Ἄ,ὑπάρχει καί ὁ Σπύρος,γενικός δ/ντής τῆς Άλφα τράπεζας καί προφανῶς υἱός τοῦ Νίκου Φιλάρετου τοῦ προέδρου τῆς ΔΟΑ....


Ἀπό τόν Φερνάρδο Σερπιέρη,περνοῦμε σέ ἄλλες καταστάσεις...Χμμ...

Φερνάρδος Φρέντυ Σερπιέρης : Έλληνας αθλητής και επιχειρηματίας. δισέγγονος του Τζιανμπατίστα Σερπιέρη, ιδιοκτήτη των Μεταλλείων Λαυρίου και του ομώνυμου αρχοντικού, του Γεωργίου Παχύ, πολιτικού και κτηματία, καθώς και τρισέγγονος του Γεωργίου Σκουζέ... παιδικός φίλος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄...πρόεδρος της επιτροπής ιππασίας που υπαγόταν στο ΣΕΓΑΣ καθώς και πρώτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιππασίας. Διετέλεσε α΄ αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου, ταμίας και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, πρόεδρος της Νέας Αθλητικής Κίνησης κ.ά....Είχε αποκτήσει έναν γιο, τον Τζόνι Σερπιέρη, πρωταθλητή ιππασίας, και με την τραγουδίστρια Μαρινέλλα μια κόρη, τη Τζωρτίνα (Γεωργία - Χριστίνα) Σερπιέρη (ἐδῶ)

Γιά τόν πάππο του,διαβάζουμε : 

....ήταν επιχειρηματίας - βιομήχανος στην Ελλάδας...Ο Φερνάνδος συνέχισε την δραστηριότητα του πατέρα του σε μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες στο Λαύριο.Το 1896 ο Φερνάνδος ήταν πρόεδρος της Επιτροπείας Αθλητικών Παιδειών στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896..Το 1924 ήταν ένας από τους ιδρυτές της «Ενώσεως των εν Ελλάδι Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων», οργάνωσης από την οποία προέκυψε ο σημερινός Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και μάλιστα η πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευσή της έγινε στα γραφεία του στις 28 Μαΐου 1924. Ο Φερνάρδος Σερπιέρης χρημάτισε πρώτος πρόεδρος της Ενώσεως...(ἐδῶ)

Γιά νά δοῦμε τώρα καί τόν πατέρα τοῦ Φερνάρδου,τόν πρό-πάππο τοῦ Φρέντυ,τόν Τζιοβάνι Μπατίστα ἤ Ἰωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη : 

...Τον Οκτώβριο 1863 στην Ελληνική μεταλλευτική σκηνή εμφανίστηκε ο Ιταλός Giovanni Baptista Serpieri, που τον ελληνοποίησαν σαν Ιωάννης Βαπτιστού Σερπιέρης. Ο "ελληνοποιημένος", στις 26 Οκτωβρίου 1863, αναφέρει: "Τα εν Μασσαλία εμπορικά καταστήματα των κυρίων Bouquet et Serpieri και των κυρίων Roux de Fraissinet... απέστειλαν εμέ τον υποφαινόμενον  εις Αθήνας, ίνα διαπραγματευθώ μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αιτήσω... την πώλησιν και παραχώρησιν... του ρηθέντος όρους (Λαύριο), όσαι ανήκουν εις την Κυβέρνησιν... ή αλλαχού... εις την κυριότητα του Δημοσίου"....... επειδή η κυβέρνηση κωλυσιεργούσε και ο Serpieri δυσανασχετούσε, "...οι εκπρόσωποι των δύο κρατών απειλούσαν την Ελλάδα, ακόμα και με δυναμική επέμβαση. ...Στις 7 Μαρτίου 1873 και έναντι περίπου 20.000.000 δρχ. ιδρύθηκε η "Ελληνική Εταιρεία των Μεταλλουργείων Λαυρίου" με κεφάλαιο... 14.000.000 δρχ. (;;;) και με την εξής σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Κων. Προβελέγγιος. Μέλη: Ι. Β. Σερπιέρι, Ανδρέας Συγγρός, Αριστείδης Παπούλωφ (ή Παπουδώφ), Ιωάννης Σκαλτσούνης, Ευαγγ. Μπαλτατζής (πολιτικός!), Βασ. Μελάς, Κων. Μουρούζης, της γνωστής Βυζαντινής οικογένειας. Ακριβώς μαζί με την παραπάνω εταιρεία ιδρύθηκε και άλλη μία που πέρασε "στα μουγγά": Η... "Γαλλοελληνική εταιρεία των Μεταλλουργείων Λαυρίου", όπως αρχικά ονομάστηκε, και με την συμμετοχή του Σερπιέρι φυσικά. Ας μην ανησυχούμε... Το 1884 η «Αγγλική Εταιρεία» εκμεταλλευόταν τα μάρμαρα της Τήνου, της Πάρου, της Καρύστου, της Πεντέλης και... της Αρκαδίας.  Καθώς, από το 1871, Αγγλικό ήταν το ατμοκίνητο εργαστήριο κοπής μαρμάρων στην Τήνο. ...(Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό θέμα ἐδῶ)

Καί πακέτο φυσικά πηγαίνει καί τό θέμα μέ τόν «χρυσοκάνθαρο» Ἀνδρέα Συγγρό ( ἐδῶ)

Μίνως Κυριακοῦ : ...ήταν Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας και εφοπλιστής από την Αθήνα. Ανάμεσα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονταν η ιδιοκτησία του ομίλου Antenna. Ήταν επίσης ιδιοκτήτης του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (2004–2009).Γόνος οικογένειας εφοπλιστών της οποίας η οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 1852...δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ναυτιλίας από τη μικρή ηλικία των 17 ετών και σε ηλικία 23 ετών, το 1965, ίδρυσε την Athenian Tankers Inc.Το 1976, ίδρυσε δύο εταιρείες εμπορίου πετρελαιοειδών, την Bacoil International και την Athenian Oil Trading Inc...τέλη της δεκαετίας του '80 ο Κυριακού δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού ANT1 FM 97.2.Το 1997 ανέλαβε τη διοίκηση του Πανελληνίου Γ.Σ. και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση του διεθνούς αθλητικού μίτινγκ «Τσικλητήρια» το οποίο, το 2002, εντάχθηκε στην κατηγορία Super Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού...(ἐδῶ)

Ἡ βίλα τοῦ Κυριακοῦ στήν Ἐρμιονίδα καί μέ ἰδιωτικό ἐλικοδρόμιον (στόν κύκλο)

Στό παραπάνω βιογραφικοῦ τοῦ μακαρίτη Κυριακοῦ,θά διαβάσετε καί γιά τήν καταδίκη του,σχετικῶς μέ τίς αὐθερεσίες πού εἶχε πραγματοποιήση,στήν τεραστίας ἐκτάσεως ἰδιοκτησία του στόν Ἅγιο Αἰμιλιανό,στό Πόρτο Χέλι,στήν Ἀργολίδα. Καταπάτησις αἰγιαλοῦ καί ἐπέκτασις ἀκτῆς μέσα στήν θάλασσα. Θά σᾶς πῶ ὅτι ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀργολίδα γνωρίζαμε τό θέμα ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ᾿90 καί μάλιστα τότε λέγονταν ἤ ὑποστηρίζονταν καί κάποια ἀκόμη πιό ...περίεργα πού συνέδεαν τήν ἐπέκτασιν ἐκείνη. Κάτι πού ἀφοροῦσε τά καράβια τοῦ Μίνωα καί τό ...ἐμπόριο,γενικῶς καί εἰδικῶς...

Νά προσθέσω ἐπίσης ὅτι στήν περιοχή Πορτοχελίου καί τῆς Ἐρμιονίδος,πολλοί καί ὄχι μόνον ἐκ τῆς ἑλλαδικῆς,ἐπιλέγουν νά κτίζουν τά ἐξοχικά παλάτια τους,σέ πολύ μεγάλα ἰδιόκτητα στρέμματα γῆς τά ὁποῖα,ἰδίως ἀπό τήν περίοδο τῆς ...ἀλλαγῆς τοῦ Ἀνδρέα καί μετά,ἀπό δασικές ἐκτάσεις πού ἦσαν ἀποχαρακτηρίζονταν  σέ χρόνο ρεκόρ ! ! ! 

Γιά τόν σημερινό πρόεδρο τῆς ΔΟΑ,Ἰσίδωρο Κούβελο διαβάζουμε :  Έλληνας αθλητικός παράγοντας και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας...Από πολύ νωρίς στράφηκε στις αθλοπαιδιές ως μέλος του Εθνικού Γ.Σ. ...σπουδές του πάνω στο ναυτιλιακό αντικείμενο στο Λονδίνο στην τοπική Σχολή Εξωτερικού Εμπορίου...ίδρυσε συνεταιρική ναυτιλιακή εταιρεία στην οποία παρέμεινε έως το 1998, για να αποχωρήσει δημιουργώντας τη δική του εταιρεία, που διατηρεί έως σήμερα.Έχει διατελέσει αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (2012), πρόεδρος της Διεθνούς και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων...αντιπρόεδρος και μετά πρόεδρος της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Αργοναύτης του Πειραιά από το 1981 έως το 1984. Το 1985 με τη σύμπραξη φίλων του ίδρυσε την ομάδα μπάσκετ Γ.Σ. Θησέας Θησείου...υπηρέτησε ως γενικός αρχηγός και αντιπρόεδρος Τ.Α.Κ. στο Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Πανιωνίου...(ἐδῶ)

Ἐν τάξει,τί ἀκριβῶς νά συμπληρώσῃ κανείς γιά τόν β΄σύζυγο τῆς Ντόρας; Ἄ ναί,ἡ ὑπόθεσις ἀνακριβοῦς φορολογικῆς δηλώσεως τῆς συζύγου Ντόρας πού ἀφοροῦσε ἐκεῖνο τό περιβόητο ἑκατομμύριο πού ἔβγαλε λάθρα στό ἐξωτερικό,ὁ Ἰσίδωρος Κούβελος. Καί πού βεβαίως δέν εἴχαμε καμμία ἀμφιβολία πώς θ᾿ἀθωωνόταν πανηγυρικῶς ὁ πρόεδρος τῆς ΔΟΑ...!  ( ἐδῶ ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ)

Πραγματικῶς μοῦ κάνει πολύ μεγάλη ἐντύπωσιν πού ὅλοι αὐτοί,οἱ πολυάσχολοι μεγαλο-ἐπιχειρηματίες κατέχονται ἀπό τόν «διακαή πόθο» νά βρίσκονται μέσα στά ἀθλητικά πράγματα ! Εἴτε πρὄκειται γιά ποδοσφαιρικά σωματεῖα,μεγάλα ἤ καί μικρά εἴτε γιά θέσεις,ὑψηλές,θέσεις στόν χῶρο τοῦ μεγαλυτέρου σέ παγκόσμιο ἐπίπεδον,ἀθλητικοῦ γεγονότος,τῶν Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων καί τίς διάφορες ἐπιτροπές.


...Λίγες ώρες απομένουν για τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής... και οι φήμες κάνουν λόγο για μάχη χαρακωμάτων! Η θλιβερή φημολογία κάνει λόγο για εξαγορά ψήφων και ποσά που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ... η γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα δώσει δικαίωμα ψήφου στους εκπροσώπους των πέντε νέων ολυμπιακών αθλημάτων, τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των Αγώνων του 2020.Το δέλεαρ εκλογής στον προεδρικό θώκο για τους Ισίδωρο Κούβελο και Σπύρο Καπράλο είναι τεράστιο με δεδομένο ότι ο νικητής της διαδικασίας, θα πάρει και το χρίσμα του «Αθανάτου» στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, μία θέση που παραμένει κενή από τον Νοέμβριο του 2015, όταν ο Λάμπης Νικολάου συμπλήρωσε το 80ο έτος της ηλικίας του και υποχρεώθηκε να παραιτηθεί...Τα προνόμια που απολαμβάνει ένας «αθάνατος» πέραν τον υψηλών γνωριμιών είναι αντίστοιχα με αυτά αρχηγών κρατών στη διάρκεια των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, ενώ η αποζημίωση που εισπράττουν για τα εκτός έδρας για υποχρεώσεις της ΔΟΕ, φτάνουν τα 414 ευρώ ημερησίως....
( Ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε καί τό βιογραφικό τοῦ ἀντιπάλου τοῦ Κούβελου,Σπύρου Καπράλου.Ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον ἀφοῦ γιά ἀκόμη μία φορά διαπιστώνουμε πώς οἱ ἐπαγγελματικές του ἀσχολίες ἀφοροῦν ἀπό τήν προεδρία τοῦ Χρηματηστηρίου Ἀθηνῶν,Ναυτιλιακή ἑταιρεία,προεδρία Εὐρωκλινικῆς,ὑποδιοικητής Ἐθνικῆς τραπέζης καί πολλές,πολλές ἀκόμη προεδρίες. Τελικῶς ἔγινε καί «ἀθάνατος» Ὁλόκληρο τό βιογραφικό του καί ἐδῶ ! ! !  )

Εἶναι ἄρα γε μόνον τό χρῆμα πού τούς ὁδηγεῖ σ᾿αὐτό τό περίεργο ...κυνήγι πρός κατάληψιν τέτοιων θέσεων ἤ κάτι ἀκόμη πού ἴσως δέν εἶναι καί τόσο ...φανερό; Καί βεβαίως δέν κάνω λόγο γιά τά εὔλογα ὅπως ἡ ἐπιρροή σέ θέματα πολιτικῆς ἐξουσίας,διασυνδέσεις καί ἐξυπηρέτησι συμφερόντων,ἀλλά γιά κάποια ἄλλα,ἴσως καί πιό ...σκοτεινά νά τά πῶ,ζητήματα; Ὄχι πώς καί τά προαναφερόμενα εἶναι ἀπολύτως φανερά καί ἠθικά... 

Τέλος πάντων,προσωπικῶς δέν μπορῶ νά πεισθῶ ὅτι ὅλοι αὐτοί πού μέσῳ τοῦ βίου τους φαίνονται άχόρταγοι,στήν κυριολεξία,ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν ὑλικῶν ἀγαθῶν,ἀπό κάθε ἄποψιν,ἀπό κάθε θέσιν καί μέ μυθώδη κέρδη,ἀγωνίζονται γιά ὑψηλές ίδέες καί ἀξίες,ὅπως αὐτή τοῦ Ὁλυμπιακοῦ Πνεύματος. Ὄχι,δέν πείθομαι μέ τίποτα ! 

Τό θέμα εἶναι πώς ἡ ἀναβίωσις τῶν Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων,ἀλλιῶς ξεκίνησε,ἄλλα ὁράματα εἶχαν οἱ ἱδρυτές τῶν συγχρόνων Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων καί οἱ ἐπικεφαλής τῆς Α΄Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς πού ἐσυστήθη.Τό πῶς ἐξελίχθησαν δέν χρειάζεται καί πολύ σκέψιν γιά νά τό καταλάβῃ κανείς.Τό χρῆμα,ἡ δύναμις,ἡ ἐξουσία καί κυρίως οἱ ἐξυπηρετήσεις συμφερόντων,δέν θά μποροῦσαν ν᾿ἀφήσουν ἀνέγγιχτο τό πιό μεγαλειώδες ἀθλητικό γεγονός,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδον. Καί στήν ἑλλαδική,ὅπως πάντα,ὅλη αὐτή τήν διαπλοκή τήν βιώνουμε στόν μέγιστο βαθμό ! 

«Παντός ἀθλητοῦ ἡ νίκη, εἴτε Ἕλληνος εἴτε μη, τιμᾷ ἐξ ἴσου τήν Ἑλλάδα καί πρέπει μετ’ ἐνθουσιασμοῦ ἴσου νά χαιρετισθῇ» Δημήτριος Βικέλας

«Τό σημαντικό δέν εἶναι ἡ νίκη ἀλλά ὁ ἀγῶνας,τό βασικό δέν εἶναι νά ἔχῃς κατακτήσει ἀλλά νά ἔχῃς ἀγωνιστεῖ καλῶς » Πιέρ ντέ Κουμπερτέν 

« Εὖ ἀγωνίζεσθαι » 
Ἀρχαῖο Πνεῦμα Ἀθάνατο,ἀγνέ πατέρα
τοῦ ὡραίου,τοῦ μεγάλου καί τ᾿ἀληθινοῦ 
κατέβα,φανερώσου κι᾿ἄστραψε ᾿δῶ πέρα
στή δόξα τῆς δικῆς σου γῆς καί τ᾿οὐρανοῦ...

Κάπου, στήν πορεία τῆς συγχρόνου βιώσεώς μας,σέ χάσαμε γιά τά καλά...
 

Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου