" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Ἡ Πελ-ώνη ...

Ἔστω καί μία δεκαετία σχεδόν μετά,ἀνεγνὠρισε τό λάθος της καί ΦΟΡΑ Σταυρό! 

Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού διαπρέπουν στήν ὑποκριτική μέσῳ τῆς ὁποίας μποροῦν νά ἐπιτύχουν ἀκόμη καί τόν προσεταιρισμό ἀτόμων πού στό παρελθόν εἶχαν ἀποδεδειγμένως βλάψη; Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν κανένα ἠθικό ἐνδοιασμό νά βρεθοῦν ἐκεῖ πού ἡ «ἰδεολογία» τους μετά βδελυγμίας ἀπέρριπτε ἤ νά πράξουν μέ τέτοιο τρόπο ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπό ἀξίες καί ἀρχές ἀπό ἐκεῖνες τίς ὁποῖες ὑποστηρίζουν πώς διακατέχονται; Καί ὅλα αὐτά «θυσία» στόν βωμό τοῦ κέρδους. Τοῦ ὅποιου κέρδους καί προσωπικῆς ὠφελείας.

Ναί,προφανῶς καί ὅλοι γνωρίζετε τήν ἀπάντησιν καί ὅλοι ξέρετε ποιούς «δείχνουμε»,χωρίς ἀμφιβολία.

Ἡ Ἀριστοτελία Πελώνη,ἡ ἀπό τά τέλη Φεβρουαρίου 2021,διορισμένη ἀπό τόν Μητσοτάκη στήν κρατική θέσιν τῆς κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλάδος,κατάγεται ἀπό τό Μαυρομμάτι Βοιωτίας. Ἄς ᾿δοῦμε κάποια ἱστορικά σχετικῶς μέ τό συγκεκριμένο χωριό : 

Μερικές φαμίλιες Αρβανιτών ιδρύουν το Μαυρομάτι, το οποίο από το 1373 χαρακτηρίζεται μαζί με άλλα (Αρχοντίκι – Ρυζόκαστρο, Νεοχώρι, Δόμβραινα, Κακόσι κτλ.) ως Στρατοχώρι ή Κατούντι...Επί έναν ολόκληρο αιώνα οι Μαυροχαρμενιώτες, οι Χαρμενιώτες και οι Μαυροματαίοι συμμετέχουν στις προσπάθειες του Δουκάτου να διατηρήσει τα σύνορά του, στην ασφυκτική πίεση των Τούρκων. Ομηρικές μάχες δόθηκαν από τους προγόνους μας, αλλά τελικά το 1460 μ.Χ. όλη η Βοιωτία έπεσε στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Οι σύμμαχοι των Φράγκων, Μαυροχαρμενιώτες, έπαθαν ανεπανόρθωτη ζημιά, αρνήθηκαν το στρατηγικό σημείο που κατείχαν και εγκαταστάθηκαν στο Μαυρομάτι...Το Μαυρομάτι αποκαλείται στα Τούρκικα ως “Καραγκιόσι”...Με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού, που είναι κατεξοχήν κτηνοτροφικός και στρατιωτικός, επιλέχθηκε και η τοποθεσία του χωριού, στο ύψος μιας άρτια οχυρωμένης και αμυντικής θέσης. .. 

...Στα πλαίσια μάλιστα της γενικότερης Οθωμανικής περιφερειακής ανάπτυξης, το 1570 το Μαυρομάτι Γιώργη αναπτύσσεται οικιστικά και μεγαλώνει...Η οικονομία του χωριού σταθεροποιείται και καθιστά την παρουσία αρματωλών και κλεφτών σχεδόν ανύπαρκτη.Με το πέρασμα του καιρού, η οικονομικοπολιτική κρίση στο παλάτι του Σουλτάνου, συντελεί στην περιφερειακή υποβάθμιση...η ανικανότητα του Πατριάρχη να καθοδηγήσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς και η απληστία των αγάδων που αυξάνουν τους φόρους, οδηγούν στην εγκατάλειψη των οικισμών...Το 1687 το Μαυρομάτι ερημώνει και εγκαταλείπεται.Η πανούκλα θερίζει και ο όλεθρος σε συνεργασία με το μαρασμό κυριαρχεί πλήρως...Στα μέσα του 18ου αιώνα η περιοχή μας αναπτύσσεται γεωργικά. Διοικητικά εντάσσεται στο Σατζάκι του Ευρίπου, ενώ στρατιωτικά στη Λιβαδειά...Αλλά όλη αυτή η άνθηση θα σταματήσει το 1799. Την χρονική αυτή στιγμή ξεσπάει πανούκλα στη Θήβα...

...Το 1832 η ελονοσία από την λίμνη της Κωπαΐδας θερίζει τον πληθυσμό και η φτώχεια κυριαρχεί ανυπόφορα...Το 1914 έπεσε στο χωριό ευλογιά και ολόκληρο το χωριό τοποθετήθηκε σε καραντίνα.. Τελικά γλίτωσε μονάχα ένας Μαυροματαίος. Το 1918 πολλοί Μαυροματαίοι θα πεθάνουν από γρίπη. Η ευλογιά, η γρίπη και οι συνεχόμενοι πόλεμοι θα σκορπίσουν τον θάνατο και την σιωπή στο χωριό. Οι γυναίκες θα είναι όλες μαυροφορεμένες...

...το 1922.Όλοι θα ριχθούν στα τμήματα της αποξηραμένης Κωπαΐδας. Θα νοικιάσουν χωράφια έναντι ενοικίου (γεωμόρου) από την αγγλική εταιρεία που έχει την επικαρπία των κτημάτων αυτών... το 1930 θα επαναστατήσουν, θα δημιουργήσουν συλλαλητήρια. Τελικά όμως θα κερδίσουν την πτώση του γεωμόρου.

...Τό 1940 θα οργανώνονται στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών. Το 80% του πληθυσμού θα ενταχθεί στην αντίσταση με τον ΕΑΜ και το χωριό μας θα γνωρίσει μεγάλη πολιτιστική άνθιση, μεγαλύτερη και από εκείνη του 1936. Θα ιδρυθούν επιτροπές φύλαξης για την ασφάλεια των κατοίκων, επιτροπές ελευθέρωσης ομήρων και διαχείρισης εφοδίων προς τους αντάρτες, δικαστήριο για την διεκπεραίωση διαφορών μεταξύ των Μαυροματαίων, σύλλογοι θεάτρου, συνεστιάσεις με ομιλίες, στρατολογικό γραφείο, ομάδες εφέδρων στρατιωτών κ.α.  

Το 1945 θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, που θα συμπαρασύρει και το Μαυρομάτι. Το 80% τώρα του πληθυσμού θα ενταχθεί ενεργά και μη στην ομάδα των Χυτών. Θα ξεκινήσει ένας αγώνας πρακτικής και ψυχολογικής δολιοφθοράς που θα λήξει μόλις το 1949. Συγκριτικά το χωριό θα βγει αλώβητο από αυτόν τον πόλεμο...

...Από το 1981 ως το 1991 παρατηρείται μια τεράστια μείωση του πληθυσμού σε 1875 άτομα, πράγμα που οφείλεται στην ανεργία, την εγκατάλειψη κτημάτων... Μέτα το 1991 το Μαυρομάτι συνεχίζει να φθίνει και να συρρικνώνεται. Ο πληθυσμός του μειώνεται και παράλληλα γερνάει γιατί ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων του. Τον Ιούλιο του 1998, ο πληθυσμός δεν ξεπέρασε τα 1500 άτομα, λόγω μιας πρωτοφανούς υψηλής θνησιμότητας, χαμηλής γεννητικότητας και έντονα δυναμικής αστικοποίησης, στοιχεία τα οποία δυστυχώς τείνουν να συνεχίζονται και σήμερα.( ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ χωριοῦ, ἐδῶ)

Ποιά εἶναι τά κύρια σημεῖα πού ἀξίζει νά κρατήσουμε. 1) Ἔρχονται ὡς μετανάστες ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου ὅπου καί τό γνωστόν μας πλέον Ἄρβανον.Στήν ἀρχή σύμμαχοι τῶν Φράγκων στήν συνέχεια βλέπουμε νά ἀναγνωρίζουν ( !!!) μία ὀθωμανική πολιτική ἡ ὁποία,ὅπως λένε,ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν περιφερειακή ἀνάπτυξιν πού ὠφελεῖ καί αὐτούς μέχρι πού ἡ οἰκονομικοπολιτική κρύσις τοῦ Σουλτάνου τούς συμπαρασύρει στόν μαρασμό (1687). 2) Πολλές ἀρρώστιες ! Ἀπό πανούκλα,τύφους,εὐλογιά,γρίπη ! Περίεργο...3) Σχεδόν ὅλο τό χωριό εἶναι μέ τό ΕΑΜ ! Στήν συνέχεια σχεδόν ὅλο τό χωριό καί πάλιν εἶναι μέ τούς ἀντιπάλους τοῦ ΕΑΜ,τούς Χίτες ! καί 4) Ἀπό τήν ἀρχή τῆς παπανδρεϊκῆς ἀλλαγῆς καί γιά μία 10ετία,οἱ Μαυρομματαῖοι ῥοβόλησαν γιά τό κλεῖνον ἄστυ. Ὄχι θά κάθονταν στό χωριό νά καλλιεργοῦν τά χωράφια !  Μία θεσοῦλα στό δημόσιο καί ὁ τίτλος τοῦ «πρωτευουσιάνου» ἦταν τό ἰδανικό τους ὄνειρο ! Τώρα θά μοῦ πῆς,τούς ἀγῶνες,τά συλλαλητήρια γιά τόν φόρο στά χωράφια πού τούς μοιράστηκαν ἀπό τήν ἀποξήρανσιν τῆς Κψὦπαΐδος,δέν τά σκέφτηκαν; Δέν πονοῦσαν τό βιός τους πού θά ἔμενε ἐγκαταλελειμμένο στήν μαύρη μοίρα του; Ὄχι,διότι θά ἦταν πλέον «πρωτευουσιάνοι» καί μάλιστα πράσινοι φρουροί τῆς ἀλλαγῆς μέ ...προοπτικές ! Εἶδες καί ἡ ἐκ Μαυρομματίου Πελώνη ἐξέλιξιν; ! 


Πελώνη,χμμ...Κάτι σάν τό Μελιδώνη ἔ... συγγνώμη ὅλο τό μπερδεύω,Μενδώνη θέλω νά γράψω.Ἤ τό Βρυὠνη ; Καί ὁ Ὁμέρ Βρυώνης στήν αὐλή τοῦ Ἀλῆ πασᾶ,στά Ἰωάννινα,μεγάλωσε.Καί ὁ ἐγχώριος Βρυώνης,ὁ Φίλιππος,αὐτός πού ...ἀνέδειξε τόν γνωστό καί μή ἐξαιρετέο Φουρθιώτη ,κάτοικος Ἀλβανίας δηλώνει  ! ! ! 

Παρεμπιπτόντως μιά καί αναφερθήκαμε στό Φουρθιώτη,νά σημειώσουμε πώς τέτοιο βίο καί πολιτεία,ἀπό τούς ἐλαχίστους ! ( Διαβᾶστε ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)Ἄσε αὐτά τά ...ξαφνικά «λιποθυμικά ἐπεισόδια» πού καθώς φαίνεται τά ἔμαθε καί στήν συνεργάτιδά του καί κολλητή του Παλαιτσάκη... ! Τέλος πάντων,γνωστό τό κόλπο μέ τίς ξαφνικές ...ἀδιαθεσίες «διασήμων»,ἀπό τόν ὅποιο χῶρο,ὅταν τά πράγματα εἶναι πολύ δύσκολα,κυρίως νομικῶς...!

Κλείνει ἡ παρένθεσις καί ἐπανερχόμεθα στά ἐπώνυμα : Πελώνη,Μενδώνη,Παγώνη,Κοσιώνη,Βρυώνη ...


Καί τί μοῦ θυμίζουν αὐτά; Ἐκεῖνα τά σέ -ίνης. Καμίνης,Κωνσταντίνης,Μαρτίνης,Πελεγρίνης καί πάει λέγοντας. Ὅσες φορές καί νά τό γράψω πάντα κάποιοι θά ὑπάρχουν ν᾿ἀναρωτιοῦνται : Μά τί θέλουν νά ᾿ποῦν μέ τούς ὑπαινιγμούς αὐτούς,οἱ ...συνωμότες; Ναί,ἐπεί δή εἴμαστε συνωμότες,προφανῶς καί δέν μπορεῖτε νά ᾿δεῖτε τό πλέον ξεκάθαρο : Ἡ κατάληξις σέ ἐπώνυμα -ini μπορεῖ ἄρα γε νά παραπέμπει κάπου ἀλλοῦ παρά σέ ἰταλικά,μᾶλλον λατινογενῆ ἐπώνυμα; Ὄχι βεβαίως. 

Ποιοί βρέθηκαν στήν δεινοπαθοῦσα αὐτή χώρα κατά ἐκατοντάδες ἤ καί χιλιάδες,κυρίως τήν περίοδο τῆς ἐνετοκρατίας στό Αἰγαῖον; Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ πλιατσικαδῶροι,οἱ πειρατές καί τό κακό συναπάντημα πού ...ἐξυπηρετοῦντες τήν Γαληνοτάτη καί τό ἐμπόριό τους ἔκαναν καί τήν ληστρική δρᾶσιν τους καί γιά ὅλα αὐτά ἀμοίβονταν μέ ἐκτάσεις σέ νησιά,ἀκόμη καί μ᾿ὁλόκληρα νησιά. Καί μετά ὅταν τό καθεστώς ἄλλαζε, ἤξεραν αὐτοί οἱ ἀρχί-ὑποκριτές ...! 


Ξεκίνησε ἀπό τά Νέα,τοῦ Λαμπράκη,τό 1998,ὡς ἐλεύθερη ῥεπόρτερ,πέρασε στά πολιτιστικά καί ἐν τέλει μετά ἀπό 8 χρόνια σέ θέατρα,γκαλά καί λοιπά «πολιτιστικά», ἀνέλαβε ἀπό τό πολιτικό ρεπορτάζ τά σχετικά μέ τήν νουδου.Ὁ δρόμος ...ἄνοιγε ὄχι ὅμως ἀπό τήν σωστή ἕδρα,ἔτσι βρέθηκε στήν Ἀλαφούζεια Καθημερινή πού θά τήν ὀδηγοῦσε στά πολιτικά σαλόνια τοῦ Κούλη ! 

Αὐτή πού εἶχε δώση «ἐξετάσεις» ἀνθελληνισμοῦ,κρίθηκε ὡς ἡ πλέον κατάλληλως νά ἐκπροσωπῆ τήν κυβέρνησιν τῆς Ἑλλάδος ! Ἴσως,νά εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἀποτύπωσις τῆς πραγματικότητος ἄν ἀναλογιστῇ κανείς τό πόσο ἔχουν ἀποδείξη καί ἀποδεικνύουν τήν ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα οἱ «γαλάζιοι» πολιτικάντηδες πού ἔχουν ἐντρυφήση καί στόν ...μαρξισμό...

Κάποτε,πάρα πολύ παλαιά, κάποιοι ἄλλοι ἔφθασαν «μετανάστες» στήν Βοιωτία καί πῆραν μέ κλῆρο κτήματα στήν Τανάγρα,ἔτσι καί οἱ μετανάστες ἀπό τό Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου ἔφθασαν στήν Βοιωτία,καί αύτοί,ὅπου κάποια χρονική στιγμή τούς μοιράστηκαν μέ κλῆρο χωράφια. Καί οἱ πρῶτοι καί οἱ δεύτεροι τελικῶς ἔγιναν Ἕλληνες πολίτες. Ἔ,ναί κάποιοι ξεχωρίζουν ἰδιαιτέρως,ἀλλά ἔτσι εἶναι ἡ ζωή,δέν ἔχουν ὅλοι τά ταλέντο τῶν ...ἐκλεκτῶν...

 Οἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἦσαν οἱ φονέες οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω, ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων ἐς γῆν τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην, οἴκεον δὲ τῆς χώρης ταύτης ἀπολαχόντες τὴν Ταναγρικὴν μοῖραν. (Ἡροδότου Ἱστορίαι,Βιβλίον Ε΄Τερψιχόρη,57.1 )

(Οἱ φωτό μἐ τά tweet ἀπό ἐδῶ.)

Συμπληρώνουμε σημαντικότατα στοιχεῖα περί τῆς Πελ-ώνη,ἀπό τόν φῖλο-σχολιαστή Ἀνώνυμος -7:31μ.μ. Τόν εὐχαριστοῦμε πολύ ! 

Η Πελώνη σύζυγος του Γιάννη Μαστρογεωργίου υπευθύνου Τύπου της νεολαίας ΠΑΣΟΚ ΤΟ 2003-4, στενός συνεργάτης της Άννης Διαμαντοπούλου, διευθυντής σε ένα μόρφωμα, που έχει ιδρύσει. Ο Κυρ.Μητσοτάκης τον διόρισε διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ.Καραμανλής.Νυν Γ.Γ Τύπου κ΄Επικοινωνίας της Κυβερνήσεως.

Τοῦ Μαστρογεωργίου...ἐδῶ

Γνώρισε την Πελώνη το 2011 όταν ήσαν τρόφιμοι του Marshall Memorial Fellowship χρηματοδοτούμενο από την γερμανιική κυβέρνηση μέσω του German Marshall Fund of the US
Προηγουμένως η Πελώνη υπότροφος του IVLP του State Department 2008. Kαθαρά εκπαίδευση πρακτόρων. Το 2016 μετεγράφη στην νεοταξική Καθημερινη των Αλαφούζων, όταν ο ΔΟΛ σταμάτησε την μισθοδοσία.


Συμπληρώνουμε γιά τόν σύζυγο Πελ-ώνη,Γιῶργο Μαστρογεωργίου : 

Στο πλαίσιο της επιστημονικής του δραστηριότητας, έχει εκπονήσει μελέτες για το Προσφυγικό, το Δημογραφικό, τη δομή της ΟΝΕ, το flat tax, τις συνέπειες μίας απόφασης για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τη silver economy
Εχει ασχοληθεί σε βάθος με την έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση: «Ευκαιρίες, γκρίζες ζώνες και προεκτάσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» και «Τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και πώς ανά-διαμορφώνουν τη ζωή μας».(ἐδῶ)

Ὅπως θά καταλάβατε ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα πρώτυπο νεοταξίτη.Ἀπό τό flat tax ( ἐνιαῖος φόρος γιά ὅλους) στήν 4η βιομηχανική ἐπανάστασιν ἤ ἀλλιῶς στήν βιομηναχία χωρίς ἀνθρώπους,τήν κυριαρχία τῶν μηχανῶν. Καί γιατί ὄχι,γιά νά τό πᾶμε ἀκόμη πιό πέρα ὅπου καί ἡ ἀλήθεια ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται μέσα ἀπ᾿ὅλο αὐτό, στήν  κοινωνία χωρίς ἀνθρώπους... Γιά νά καταλάβετε γιατί θέλουν τόσο πολύ νά μᾶς μπολιάσουν ὅλους. 

Ὅσο γιά τό Marshall Memorial Fellowship πού χρηματοδοτεῖται ἀπό τήν γερμανιική κυβέρνηση μέσῳ τοῦ German Marshall Fund of the US. εἶναι δυνατόν νά μήν εὕρισκες τό ΕΛΙΑΜΕΠ πίσω ἀπό αὐτό; Διαβάζουμε ἀπό τήν σελίδα του,ἐδῶ :

German Marshall Fund
Tο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) έχει αναλάβει, ύστερα από πρόταση του German Marshall Fund of the United States, το συντονισμό του Marshall Memorial Fellowship Program στην Ελλάδα από το 2000
Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου Ευρωπαίων και Αμερικανών νέων ηγετών, μέσα στα πλαίσια ενδυνάμωσης της διατλαντικής συνεργασίας. Το German Marshall Fund χορηγεί πάνω από 100 υποτροφίες κάθε χρόνο σε νέους δημοσιογράφους, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου και μη κυβερνητικών οργανισμών που ταξιδεύουν για να γνωρίσουν τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς και κοινωνίες καθώς και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι υπότροφοι έχουν συναντήσεις με επιφανείς επιχειρηματίες, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους...

Νά ὑποθέσω πώς καί ἡ Πελ-ώνη καί ὁ Μαστρογεωργίου πῆγαν συστημένοι μέσῳ ΕΛΙΑΜΕΠ ; Ἔ ναί ! Ἀλλοίμονον. Τί θά ἔπαιρνε ὁ Κούλης,ὅποιον κι᾿ὅποιον; 

Καί ὅλο αὐτό, μεταφράζεται ὡς : Ἑτοιμάζουμε τούς νεοταξίτες πού θ᾿ἀναλάβουν τίς νέες κοινωνίες τῆς 4η βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως.Τις κοινωνίες τῆς τεχνιτῆς νοημοσύνης...


Ἡ Πελασγική

9 σχόλια:

 1. Αυτο με τον σταυρό το παρατήρησα κι εγώ όταν ανέλαβε η κυρία αλλά μάλλον για ξεκαρφωμα το κάνει ,όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουν καμμία σχέση με τον Χριστό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί νά πῶ,μακάρι νά μήν εἶναι ἔτσι καί νά πιστεύῃ πραγματικῶς.Μακάρι νά ἔχῃ ἀνανήψη. Γιά τό δικό της καλό,γιά τήν σωτηρία της...

   Ἄν καί μέ τούς διαβόλους τούς ὁποίους ὑπηρετεῖ νομίζω πώς μᾶλλον ἐσύ ἔχεις δίκαιον.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή
 2. Απορω, δλδ ακομα δεν εχετε καταλαβει πως οι θρησκειες ειναι οι μεγαλυτερες αντιφαστικες μκο; εχετε δει καμια θρησκεια αποκλειστικα για συγκεκριμενη ρατσα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως,τήν Γιαχβεϊκή.Ἀποκλειστικῶς γιά ἑβραίους καί μέ ...ἀναβάθμισιν τοῦ Ταλμούδ, ἀπό τούς γνωστικούς καί μετέπειτα τόν Ἰακώβ Φράνκ σέ Σατανισμό/Καμπαλισμό ἀποκλειστικῶς γιά τούς σιωνιστές !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Πελώνη - Παγώνη - Μενδώνη - Κοσιώνη ... μάλλον πρόκειται γιά φυλή τής αρπαχτής ...
  https://sun9-63.userapi.com/impg/zzJ1cul-APfTWdn-pEnqCJ4Z0aa-JMM63nL5qA/ZiWB1wyCSmA.jpg?size=517x557&quality=96&sign=44e856de5eeb1dacf288474904068271&type=album

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μά οὔτως ἤ ἄλλως,ἡ συγκεκριμένη φάρα πού ἀνήκουν ΚΑΙ οἱ ἐν λόγῳ,πάντα τῆς ἁρπαχτῆς ἦταν.Καί μάλιστα τῆς ἀσταμάτητης ἁρπαχτῆς καί ὄχι περιστασιακῆς. Ἅρπαγες ἦσαν,εἶναι καί θά εἶναι (;),τά παράσιτα.

  ( Καί οἱ συγκεκριμένες εἶναι τόσο ἄσχημες ! Εἶδες πῶς ἡ ψυχή ἀντικατοπτρίζεται στό πρόσωπο; ! Σκέψου πώς ἡ Πελώνη δηλώνει 43 χρόνων ! ! ! )

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Πελώνη σύζυγος του Γιάννη Μαστρογεωργίου υπευθύνου Τύπου της νεολαίας ΠΑΣΟΚ ΤΟ 2003-4, στενός συνεργάτης της Άννης Διαμαντοπούλου, διευθυντής σε ένα μόρφωμα, που έχει ιδρύσει. Ο Κυρ.Μητσοτάκης τον διώρισε διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ.Καραμανλής.Νυν Γ.Γ Τύπου κ΄Επικοινωνίας της Κυβερνήσεως.
  Γνώρισε την Πελώνη το 2011 όταν ήσαν τρόφιμοι του Marshall Memorial Fellowship χρηματοδοτούμενο από την γερμανιική κυβέρνηση μέσω του German Marshall Fund of the US. Ποηγουμένως η Πελώνη υπότροφος του IVLP του State Department 2008. Kαθαρά εκπαίδευση πρακτόρων. Το 2016 μετεγράφη στην νεοταξική Καθημερινη των Αλαφούζων, όταν ο ΔΟΛ σταμάτησε την μισθοδοσία. ιδρύσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου σ᾿εὐχαριστῶ πάρα πολύ ! Τρομερά τά στοιχεῖα πού μᾶς ἔδωσες !

   Συμπλήρωσα τό θέμα,κύτταξέ το.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ !

   Διαγραφή
 6. Πρώην δημοσιογράφος νυν κυβερνητική εκπρόσωπος χρησιμοποιεί γλώσσα πεζοδρομίου, η κυβέρνηση κοντά στον λαό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή