" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ἐπειδή κάθε κρίση ἀποτελεῖ καί μία εὐκαιρία...Ἤ ἀλλιῶς, "ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται" ...

φωτό
Μέχρι τό τέλος τοῦ 19ου. αἰώνα, οἱ Ρότσιλντ ἔχουν ἐπιρροή ἐλέγχου στήν Ἀγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Αὐστρία καί τήν Ἰταλία. Μόνο ἡ Ῥωσσία ἔμεινε ἐκτός τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας. 
Ἀγγλία, μέσῳ τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας, κυβέρνησε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου.

 Jacob Schiff, πρόεδρος τῆς Khun Loeb Τράπεζας στήν Νέα Υόρκη διορίστηκε ἀπό τήν B'nai B'rith (ἕνα μυστικό ἐβραϊκό Τεκτονικό Τάγμα πού σημαίνει «Bothers τοῦ Convenent") γιά νά εἶναι ὁ ἐπαναστατικός ἡγέτης τῆς Ἐπανάστασης στήν Ῥωσσία. Μια σύμπραξη, πού ἀποτελεῖται ἀπό τίς Carnegies, Morgans, Ροκφέλερ, καί Chases θά συμβάλουν στήν ἐκδήλωση τοῦ κομμουνισμοῦ.  

Στίς 13 Ἰανουαρίου 1917, ὁ Λέων Τρότσκι ἔφτασε στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί ἔλαβε ἀμερικανικό διαβατήριο. Τόν εἶχαν δεῖ συχνά νά εἰσέρχεται στήν ἀνακτορική κατοικία τοῦ Ιακώβ Schiff.
 
φωτό

Ὁ Jacob Schiff, καί οἱ ὑποστηρικτές του, χρηματοδότησαν τήν ἐκπαίδευση τῶν 
ανταρτῶν τῆς ὁμάδας τοῦ Τρότσκι, πού ἀποτελείται κυρίως ἀπό Ἐβραίους ἀπό τήν Νέα Υόρκη East Side, τῆς Standard Oil Company ἰδιοκτησίας τοῦ Rockefeller στό Νιού Τζέρσεϊ. Ὅταν εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ ἐπαρκώς στίς τεχνικές τοῦ ἀνταρτοπόλεμου καί τῆς τρομοκρατίας, ἡ ὁμάδα τῶν ἀνταρτών  τοῦ Τρότσκι ἀναχώρησε μέ εἴκοσι ἑκατομμύρια δολάρια σέ ἀξία χρυσοῦ.  Ἐπίσης παρέχεται ἀπό τόν Jacob Schiff, τό πλοίο SS Kristianiafjord μέ προορισμό τήν Ῥωσσία ὥστε νά διεξάγει την ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων.

Μετά τήν Ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων καί τήν δολοφονία ὁλόκληρης τῆς ῥωσσικῆς βασιλικῆς οἰκογένειας, ἡ Standard Oil τοῦ New Jersey ἀπέκτησε τό 50% τοῦ τεράστιου τομέα πετρελαίου στόν Καύκασο, ἀκόμη καί ἄν θεωρητικά ἡ περιοχή εἶχε  κρατικοποιηθεῖ. Τό 1927, η Standard Oil τῆς Νέας Ὑόρκης ἔχτισε ἕνα διυλιστήριο στήν Ῥωσσία. Στήν συνέχεια, ἡ Standard Oil σύναψε συμφωνία γιά τήν ἀγορά Σοβιετικοῦ πετρελαίου στήν Εὐρώπη καί νά δώσει ένα δάνειο τῶν $ 75 ἑκατομμυρίων στούς μπολσεβίκους. 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου