" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ὁ πραγματικὸς νεοϊσλαμισμὸς ποὺ κατακτᾶ τὴν Εὐρώπη.


Ὁ πραγματικὸς νεοϊσλαμισμὸς ποὺ κατακτᾶ τὴν Εὐρώπη. 

Ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτησις τοῦ νεο-γνωστικισμοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ σκέψη, παράλληλα μὲ τὸν ἐκφυλισμὸ τῶν ὑπολοίπων ἰδεολογιῶν, δημιουργεῖ τὸ μεταμοντέρνο κίνημα τοῦ ἀποδομητικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ…

Τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο αὐτῆς τῆς ἰδεοληψίας, μὲ τὸ καινούριο περιτύλιγμα καὶ τὴν ἀρχαία καταγωγὴ (γνωστικισμός) εἶναι αὐτὸ τοῦ ἐποικισμοῦ ἀπὶ τὶς  ὀρδὲς τῶν μεσανατολιτῶν καὶ κεντροασιατῶν, φορεων μιᾶς νέας κοσμοαντιλήψεως αὐτῆς τοῦ Ἰσλᾶμ, ἡ ὁποία ὡς καταλύτης θὰ γκρεμίση τὰ κοινωνικοπολιτικὰ ἀναχώματα τοῦ προνεωτερικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ….

Ὄθων Δρακᾶτος
ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου