" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;

Κατὰ τὸν ὑπουργὸ ἀφελληνισμένης παιδείας, ἤ ὑπουργὸ ἀπαιδείας, γενοκτονία εἶναι κάτι προσχεδιασμένο κι ὄχι …τυχαῖον ἤ κάτι ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα γενικοτέρων πολεμικῶν γεγονότων. Τοῦ διαφεύγει τοῦ δημοσιοκάφρου, (διότι νομικὸς δὲν εἶναι!!! Θὰ μᾶς τὸ ἔλεγε ἐὰν ἦταν!!!) σαφῶς, ἡ ἱστορία τῶν …«περιουσίων» στὴν περιοχή, καθὼς καὶ τὸ πῶς πέρασαν στὰ πετρέλαια τοῦ Μπακοῦ, γιὰ παράδειγμα, ἐπὶ σοβιετικῆς κυριαρχίας, στὰ χέρια τῶν Rothschild, τῶν Rockefeller, τῶν Nobel καὶ τῶν παρατρεχαμένων τους…
«…Θυμάται κάποιος σε τι αφορούσε η συμφωνία μη επιθέσεως μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν;
Θυμάται κάποιος τον λόγο για τον οποίο ο Χίτλερ τελικά επιτέθηκε στην Ρωσσία και ειδικά στο Στάλινγκραντ και πού βρίσκεται αυτό;
Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;5
Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο σημαντικό είναι για τους επικυριάρχους να επιδοτούν πολιτικές ιδεοληψίες, εθνικισμούς κλπ. ώστε όποτε χρειασθεί να εξολοθρεύουν τους εχθρούς τους χρησιμοποιώντας σαν …μαριονέτες τους εχθρούς των εχθρών τους.
Τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων, τους Τούρκους εναντίον των Αρμενίων, του Σουνίτες εναντίον των Σιιτών, τους Ιάπωνες εναντίων των Ρώσσων, τους Ιρακινούς εναντίον των Ιρανών, τους Ταλιμπάν εναντίον των Σοβιετικών, τους Γάλλους εναντίον των Άγγλων, τους κομμουνισές αντάρτες εναντίον των Ναζί κλπ….»

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Δηλαδή των λαμογιών που ΔΕΝ είδαν γενοκτονία στην Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ και στην Συρία από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, που ΔΕΝ είδαν τα εγκλήματα στην Λιβύη, την Αίγυπτο και την Ουκρανία και που …θυμήθηκαν τα εγκλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε μία περιοχή που οι Rothschild και οι Nobel έβγαζαν δισεκατομμύρια από τα πετρέλαια του Μπακού.
Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;1
Μία Χριστιανική μειονότητα ανάμεσα σε πολυπληθή μουσουλμανικά κράτη μόνο …πρόβλημα δημιουργούσε στην περιοχή και στους σιωνιστές νταβατζήδες.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι επικυρίαρχοι δεν δίστασαν να αιματοκυλήσουν και την Γιουγκοσλαβία, ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την διέλευση αγωγών, όπως και το ΙΡΑΚ, για να ιδιωτικοποιήσουν τα αποθέματά του.
Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;2

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἕνας …«περιούσιος»!!!

Ἔχει, ἔως ἐδῶ, νά μᾶς πῇ κάτι ὁ φίλης; Ἤ μήπως αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἱστορία γιά αὐτόν ΔΕΝ ὑπάρχει;
«Εἰς τάς 26 Νοεμβρίου τρέχοντος ἔτους (1916) μοῦ εἶπε ὁ Ῥαφὲτ μπέης: «Τελικὰ μὲ τοὺς Ἕλληνας πρέπει νὰ ξεκαθαρίσωμεν, ὅπως καὶ μὲ τοὺς Ἀρμενίους.».» Ἀναφορὰ τοῦ Αὐστριακοὺ προξένου τῆς Ἀμισοὺ Κβιατκόβσκι.
«Βλέπω γιὰ τὴν Τουρκίαν νὰ πλησιάζῃ ἡ ὥρα νὰ ξεκαθαρίσωμεν τώρα μὲ τοὺς Ἕλληνας, ὅπως τὸ 1915 μὲ τοὺς Ἀρμενίους». Ἀναφορὰ τοῦ Αὐστριακοὺ πράκτορος στὸν ὁποῖο μίλησε ὁ Μέγας Βεζίρης Ταλαὰτ μπέης στὶς 31 Ἰανουαρίου 1917.
« […] οἱ σχηματισμοὶ ἀνταρτικῶν σωμάτων, χρησιμεύουν ὡς προσχήματα διὰ τοὺς Τούρκους διὰ μίαν ἐκτεταμένην γενικὴν καταδίωξιν τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου μὲ τὴν ἔκδηλον τάσιν νὰ ἐξοντώσουν ὁλοσχερῶς τοὺς Ἕλληνας, ὡς ἐχθροὺς τοῦ κράτους, ὅπως προγενεστέρως καὶ τοὺς Ἀρμενίους. […] Καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέτρα, τὰ ὁποῖα εἰς τοὺς διωγμοὺς τῶν Ἀρμενίων εὑρίσκοντο εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν ἐπαναλαμβάνονται τώρα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων.». Ἀναφορὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας πρὸς τὸ Βερολίνο.
«Ὅπως ἐπανειλημμένως ἐτόνισα, θεωρῶ τὸν ἐκτοπισμὸν τῶν Ἑλλήνων τῆς ποντικῆς παραλίας ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ προγράμματος τῶν Νεοτούρκων, τὸ ὁποῖον ἐπιδιώκει τὴν ἐξασθένησιν τοῦ Χριστιανικοῦ στοιχείου – ὡς μίαν καταστροφὴν μεγίστης ἀπηχήσεως, ἥτις θὰ ἔχῃ εἰς τὴν Εὐρώπην ζωηρότερον ἀντίκτυπον ἀπὸ τάς ἀγριότητας ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων».
Ἀναφορὰ τοῦ Αὐστριακοῦ προξένου τῆς Ἀμισοῦ Κβιατκόβσκι.

Ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα περὶ γενοκτονιῶν Ἁρμενίων κι Ἑλλήνων.

Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;3

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ οἱ Γερμανοὶ συνεργοί.

ὁ Κεμὰλ μὲ σοβιετικὴ ἀντιπροσωπεία... (ἐφοδιασμὸς σὲ ὅπλα) «Σύμπτωσις» κι αὐτό!!!
ὁ Κεμὰλ μὲ σοβιετικὴ ἀντιπροσωπεία…
(ἐφοδιασμὸς σὲ ὅπλα)
«Σύμπτωσις» κι αὐτό!!!

Τὰ πετρέλαια τῆς Κασπίας πέρασαν, πολὺ …εὔκολα, μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Κεμᾶλ, στὰ χέρια …«περιουσίων»!!! Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ Γερμανοί, ποὺ ἐπίσης ἔχουν πρὸ πολλοῦ χάσει τὴν …γερμανικότητά τους, ἰδίως μετὰ τὴν πτώσιν τοῦ Χίτλερ.
Οἱ ἴδιοι …«περιούσιοι» τραπεζῖτες ποὺ ἐλέγχουν ἐμᾶς, ἐλέγχουν κι αὐτούς…
Πολὺ εὔκολα…

Τὰ πετρέλαια λοιπὸν ἦσαν ὁ στόχος, οἱ ἐνεργειακοὶ πόροι ἀλλὰ καὶ ἡ προστασία τοῦ πειράματός ΤΟΥΣ στὴν σοβιετικὴ ἕνωσιν…
«…ἐμφανίζεται ὡς Meyer Amschel Rothschild, εἶναι μεγαλοτραπεζίτης (πῶς ἄρα γέ; Μέ …ἐπιφοίτησιν;;;) ἔχει πέντε υἱούς, τοὺς ἀφήνει στὸ πόδι του καὶ ξεκινᾶ νὰ περιφέρεται εἰς τὰς Εὐρώπας ὡς …ἰσότιμος ἀρχηγῶν κρατῶν.
Τὸ 1785, στὴν πανευρωπαϊκὴ σύσκεψιν τοῦ Novorossiysk τῆς Ῥωσσίας, προτείνει στοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες νὰ ἐφαρμόσουν στὴν Εὐρώπη κομμουνισμὸ καὶ νὰ δημιουργήσουν μία παγκόσμιο κυβέρνησιν. Ἡ τσαρικὴ ἀντιπροσωπεία (τσαρίνα Αἰκατερίνη) τὸν πέταξε διὰ τῆς βίας ἔξω…
…Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).
1917. Ῥωσσία. Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.»

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ὅμως μόνα τους πῆγαν τά πετρέλαια στούς ἀσκεναζί;
Ἤ μαζύ μέ τίς …«μονάδες προστασίας τους»; Δῆλα δὴ τὰ ὅμορα κράτη, ποὺ μὲ τὴν κατάλληλον προπαγάνδα θὰ εἶχαν …ἐθελοντὲς μελλοθανάτους;
Ἕνα κράτος, σὰν αὐτὸ τῆς Ἀρμενίας, ποὺ ὁ …«ἐθνάρχης» Βενιζέλος τὸ ἤθελε νὰ περιλαμβάνῃ καὶ  τὴν ἐπαρχία τῆς Τραπεζοῦντος, τὸν Ἑλληνικὸ Πόντο δῆλα δή, πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπολύτως.

«…Το Δεκέμβριο του 1919 το συνέδριο στο Βατούμ μετονομάστηκε Εθνικό Συμβούλιο του Πόντου και πρόεδρος εξελέγη ο Βασίλειος Ιωαννίδης. Το Εθνικό Συμβούλιο του Πόντου παρακολουθούσε από κοντά τις συνεδριάσεις των Παρισίων και βρισκόταν σε συντονισμό μεταξύ Αθήνας και Πόλεως. Στο Παρίσι όμως όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος απεδέχθη  την προσάρτηση του βιλαετίου Τραπεζούντας στην Αρμενία….»

Ἡ αὐτόνομη δημοκρατία τοῦ Πόντου!

Ὅσο ἦσαν οἱ κομμουνιστὲς στὰ πράγματα τῆς Ῥωσσίας, ὅλα εἶχαν καλῶς.
Μὲ τοὺς ντονμέδες νεοτούρκους, ποὺ ἐπίσης ἦσαν …«περιούσιοι», ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν στήριξιν τῆς σιωνοκρατουμένης Γερμανίας (ναί, αὐτῆς τῆς Γερμανίας τοῦ Κάιζερ!!!) εὔκολα ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀρχικῶς, τῶν Ποντίων στὴν συνέχεια καὶ τέλος ὅλων τῶν μὴ μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν, ἦταν…παιχνιδάκι.
Γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ ὅμως καὶ γιὰ νὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις, ὅλοι βοήθησαν. 


Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;7
 
Ἦταν προαποφασισμένη, καλοοργανωμένη καὶ …συμφέρουσα!!!
Μία γενοκτονία ἐξυπηρετοῦσε πολλοὺς καὶ πολλά…

«…Μὰ τὰ σημαντικότερα ἐπιτεύγματα, ἐκείνης τῆς περιόδου, γιὰ τὴν Γερμανία, ἦσαν:
  1. Ἡ δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ τὴν …«ἀνοχή» τῶν λοιπῶν δυνάμεων.
  2. Ἡ ἐπιλογὴ συμμάχων μὲ στόχο τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ῥωσσίας καὶ ἡ σφράγισις τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου.
  3. Ἡ …«ἐπανάστασις» τῶν σοβιετικῶν, τὴν ὁποίαν χρηματοδότησε καὶ ὀργάνωσε ἀποκλειστικῶς ἡ Γερμανία, μὲ τὴν ὑψηλὴ …«ἀνοχή» τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου χρηματοδότησιν «περιουσίων» τραπεζιτῶν….
Οὐσιαστικῶς μὲ τὶς παραπάνω μεθοδεύσεις της ἡ Γερμανία ἀπομόνωσε τὴν Ῥωσσία, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστῶντας την ἀνίκανη νὰ αὐτοδιαχειρισθῇ τὰ ἐσωτερικά της ζητήματα, ἐφ΄  ὅσον ὁ τσᾶρος εἶχε δολοφονηθῆ καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὰ σοβιέτ. Τὰ σοβιὲτ ἠλέγχοντο ἀπὸ …περιουσίους. Οἱ …«περιούσιοι» ἤλεγχαν ὅλο τὸ τραπεζικὸ σύστημα… Ἄρα ἡ Ῥωσσία ἦταν …παιχνιδάκι τους!!!
Τὸ ἐὰν ἦταν, ἤ ὄχι, παιχνιδάκι τραπεζιτῶν ἡ Ῥωσσία, δὲν ἔχει καὶ τόσο μεγάλη σημασία, γιὰ τὴν ὥρα, ἐφ΄ ὅσον ἀσχολούμεθα μὲ τὴν Γερμανία. (Μία Γερμανία ὅμως ποὺ σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο τῆς ἱστορίας ταύτισε τὰ συμφέροντά της μὲ τὰ συμφέροντα τῶν …«περιουσίων»!!!)

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Τότε ποὺ στὴν Βιέννη ἐκκολάπτονταν οἱ βιαστὲς τῆς Ἀνθρωπότητος.

Ἡ Γερμανία, παρὰ τὶς πολὺ προσεκτικὲς καὶ πολυετεῖς προετοιμασίες της, δὲν κατάφερε νὰ κερδίσῃ ἐκεῖνον τὸν πόλεμο.
Λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1917, μὲ τὴν «ὀκτωβριανὴ ἐπανάστασιν» (ἤ «κόκκινη ἐπανάστασιν») πετοῦσε ἔξω ἀπὸ τὸν πόλεμο τὴν Ῥωσσία. Ἔργο κατὰ μεγάλο μέρος δικό της, μέσῳ τοῦ πράκτορος Alexander Helpland, γνωστοῦ καὶ ὡς Parvus καὶ μὲ τὴν ἐξ Ἀμερικῆς χρηματοδότησιν τοῦ τραπεζίτου Jacob Schif, φίλου καὶ συνεταίρου τῶν Rothschild.
(Ταύτισις συμφερόντων;  Τὶ σύμπτωσις!!!)


Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Πίσω ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τότε, καὶ τώρα, κρύβεται ἕνα σύστημα …«ἐπενδυτῶν», ποὺ παίζουν κατὰ πῶς τοὺς βολεύει, διασκεδάζουν καὶ γελοῦν μὲ τὶς ἀγωνίες μας, μὲ τὶς ἐρμηνεῖες μας καὶ μὲ τὶς σπασμωδικές μας κινήσεις. Καὶ κάθε φορὰ ἁπλῶς θέλουν νὰ ἀνακατέψουν τὴν τράπουλα. Τὸ παιχνίδι ὅμως εἶναι ΠΑΝΤΑ στημένο. Πάντα. Καὶ πάντα οἱ ἴδιοι …«ἀνακατεύουν» τὴν τράπουλα, ὅπως ἐπίσης καὶ πάντα οἱ ἴδιοι κρατοῦν δική τους τὴν …τράπεζα!!!

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Ὁ Morgenthau γράφει στὸ βιβλίο του «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου», γιὰ τοὺς Γερμανούς:
«…Οἱ κεντρικὲς δυνάμεις εἶχαν κατορθώση νὰ ἀποσυνθέσουν τὴν Ῥωσσία, νὰ μεταβάλουν τὴν Βαλτικὴ καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο σὲ γερμανικὲς λίμνες καὶ νὰ διανοίξουν τὴν ὁδὸ πρὸς τὴν Ἀνατολὴ μέσῳ Καυκάσου.
Ἡ Γερμανία εἶχε ἐπιβάλη τὴν κυριαρχία της στὴν Βουλγαρία, τὴν Ῥουμανία καὶ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἔβλεπε νὰ πραγματοποιοῦνται οἱ πόθοι της γιὰ ἐπέκτασιν τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν Βόρειο Θάλασσα ἔως τὸν Περσικὸ Κόλπο.
Ὁ κόσμος γνωρίζει σήμερα – ἄν δὲν τὸ εἶχε καταλάβη ἀπὸ τὸ 1914 – ὅτι ἡ Γερμανία ἐξαπέλυσε τὸν πόλεμο μὲ σκοπὸ νὰ συντρίψῃ τὴν Σερβία, νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχο τῶν Βαλκανίων, νὰ μεταβάλῃ τὴν Τουρκία σὲ δορυφόρο της καὶ νὰ ἱδρύσῃ ἔται ἕνα μεγάλο ἀνατολικὸ κράτος ὡς βάσιν γιὰ τὴν παγκόσμια κυριαρχία της…..».
(Τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου, σελὶς 37, Ἀθῆναι 1998, ἐκδόσεις Τροχαλία.)

Ἄν καὶ ἀρχικὸς στόχος τῶν Γερμανῶν ἦταν νὰ πληγοῦν οἱ Ἀγγλογάλλοι, γιὰ νὰ ἀποδυναμωθοῦν, στὴν οὐσίαν αὐτὸ τὸ διάταγμα ἐστάθη ἡ ἀναβίωσις τῆς μεθόδου τῶν ἐκκαθαρίσεων ἤ ἄλλως, γενοκτονίας καὶ ἀφοροῦσε στοὺς παναρχαίους λαοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μάλιστα, πάντα συμφώνως μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ Μοργκεντάου, οἱ Γερμανοὶ, ἐπισημοποιῶντας τὴν κατοχή τους στὴν Τουρκία, ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ ξεκίνησαν τὶς ἐπιτάξεις καὶ τὶς κατασχέσεις, ἤ ἀκόμη καὶ  τὶς ἄνευ προσχημάτων λεηλασίες, εἰς βάρος τῶν …ὑποδεεστέρων πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τοὺς Ἕλληνες* δῆλα δὴ καὶ τοὺς Ἀρμενίους ἀρχικῶς, ἀλλὰ στὴν συνέχεια κάθε ἄλλον λαὸ ποὺ ἐμπόδιζε τὸν ἀπόλυτον ἐκτουρκισμόν….
…Κι ἔτσι, ἐκεῖ ποὺ παλεύαμε ἤδη μὲ τὰ θεριὰ τῆς Τουρκίας, τὰ ὁποῖα ὑποβοηθοῦντο ἀπὸ τοὺς …«φίλους» μας συμμάχους, καὶ πιστεύοντας πὼς οἱ Γερμανοὶ πῆγαν στὸ …σπιτάκι τους, ξαφνικὰ βρεθήκαμε νὰ πολεμοῦμε μὲ ΟΛΕΣ τὶς δυνάμεις τοῦ πλανήτου….

Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

*Ὁ Βάγγενχαϊμ ἀπορεῖ γιατὶ «συγκαταλέγονται οἱ Ἕλληνες στὴν πρώτη σειρὰ τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης».»

Οἱ (πολύ) κακοὶ Τοῦρκοι καὶ πῶς νὰ τοὺς ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ περισσότερο!!!

Μὰ ὁ Μόργκεντάου, τοῦ ὁποίου ἀποσπάσματα καὶ συμπεράσματα μόλις διαβάσατε, ἦταν καὶ …«περιούσιος»!!!

Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;6

πηγή

Σύμπτωσις; 
 
Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;8
  
Σαφῶς… Ἀπόλυτος… Ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες παρόμοιες…
Καὶ φυσικὰ τὰ εἶδε ὅλα τὰ ἐγκλήματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ τῶν …συμπατριωτῶν του!!!
Κάτι ποὺ συμβαίνει μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς φίληδες, τὶς ῥεπούσηδες καὶ τοὺς θεοδωρίδηδες!!!
Εἶναι πιὸ …ἀποδοτικὸ βλέπετε!!!

«…Και τι δε λέει εκεί μέσα ο -διεθνιστής και αναθεωρητής σήμερα- κ. Νάσος Θεοδωρίδης! Για τους Πόντιους που είναι οι πιο γνήσιοι Έλληνες, για τους αγώνες τους, για τις θυσίες τους υπέρ της ελληνικής τους ταυτότητας κλπ. Και καταλήγει με μια δακρύβρεχτη έκκληση προς το υπουργείο Εσωτερικών, να σεβαστεί το αίτημα των κατοίκων της Νέας Σάντας να αποτελέσουν αυτόνομη κοινότητα, ως αναγνώριση της εθνικής προσφοράς των προγόνων τους! Διαβάζοντας το κείμενό του -το οποίο ασφαλώς σήμερα δε θα ήθελε να θυμάται- πιο εύκολα σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι πρόκειται για εθνικοπατριωτικό δεκάρικο πολιτευτού του πάλαι ποτέ κόμματος Καρατζαφέρη, παρά για κείμενο αντιεθνικιστή διανοούμενου, όπως θέλει να παρουσιάζεται σήμερα ο συγγραφέας του….»

Περὶ Νάσου Θεοδωρίδη.

«…Ἡ Σοφία λοιπὸν ἔχει νὰ πῇ τὰ καλλίτερα γιὰ τὸ παρελθὸν τῆς μανδᾶμ. Ἰσχυρίζεται πὼς οὔτε ὁ …Πλεύρης θὰ τοὺς μάθαινε νὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία μας, τόσο πολύ. Ἰσχυρίζεται ἀκόμη, καθὼς ἐπίσης κι ὅλοι οἱ παλαιοί της συμμαθητές, πὼς κάποιαν στιγμή, γιὰ ἀγνώστους λόγους (τοὺς ὁποίους θὰ ἀναζητήσουμε παρακάτω) ἡ Ῥεπούση ἔκανε στροφή. Πραγματικὴ κωλοτούμπα. Τόσο μεγάλη κωλοτούμπα ποὺ ἔχει τελικῶς ἀφήσῃ ἀφώνους καὶ τοὺς πρώην μαθητές της καὶ τοὺς συναδέλφους της ἀλλὰ κυρίως ἐμᾶς, ποὺ τὴν παρακολουθοῦμε κατὰ καιρούς….»

Γιατί νά μήν τιμήσω τήν Ῥεπούση;

Μὰ κι ὁ Φίλης… τῆς «αὐγῆς» τοῦ Soros καὶ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ ὅλο καὶ κάτι θὰ μᾶς προσφέρη γιὰ νὰ γελᾶμε… Ὑπομονὴ νὰ ἔχουμε. Ἄς θυμηθοῦμε μόνον τὴν ἐντολὴ τῆς ΕΣΗΕΑ στοὺς δημοσιογράφους, πρὸ κειμένου νὰ διαμορφώσουν «ἀκουστικὴ συνείδησιν» νέας γλώσσης, στοὺς Ἕλληνες. Φαντάζομαι πὼς ἐκεῖ γύρω θὰ ἦταν  καὶ ὁ φίλης, ὡς στέλεχος τῆς «αὐγῆς»:

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα. Ὁ φίλης, τῆς αὐγῆς, ποὺ ΔΕΝ κορνιζάρισε τὸ πτυχίο του, οὔτε μᾶς τὸ ἔδειξε, εἶναι ὑπουργὸς ἀπαιδείας καὶ πρώτο του μέλημα ἦταν νὰ ἀπομακρύνῃ, ὅσους ἀκόμη ἀντέχουν, ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς, στὸ νὰ πληρώνουν τὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα. Ὅλα τὰ παιδιὰ στὰ δημόσια σχολεῖα, γιὰ νὰ γίνεται ὁλοκληρωμένη πλύσις ἐγκεφάλου καὶ νὰ παρακολουθοῦν, ἀδιαλείπτως καὶ τὸ μάθημα τῆς φορολογικῆς παιδείας, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανισθοῦν οἱ πιθανὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους. Δῆλα δὴ ὁ φίλης… τῆς αὐγῆς… Ποὺ δὲν γνωρίζει κάτι γιὰ τὴν λεηλασία τῶν Ῥώσσων, ποὺ δὲν γνωρίζει γιὰ τὶς ἀμοιβὲς τοῦ Τρότσκυ ἀπὸ τὸ «κεφάλαιον», ποὺ δὲν ἔχει ἀκούσει γιὰ Rothschild, τοὺς Rockefeller, τοὺς Nobel καὶ ποὺ δὲν ἔχει κορνιζάρει τὸ πτυχίο του, ποὺ δὲν ἀντέδρασε ὅταν ἡ ΕΣΗΕΑ μᾶς ἐπέβαλε τὴν δική της, μπασταρδεμένη γλῶσσα, κατ’ ἐντολὴν τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ πάντα, ποὺ τόσα χρόνια δὲν ἔβλεπε, ὡς διευθυντὴς τῆς «αὐγῆς» τὴν γενοκτονία τῶν Παλαιστινίων, τῶν Σέρβων, τῶν Λιβύων, τῶν Οὐκρανῶν, ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς μάθῃ ἱστορία.
Καί δέν φτύνουμε; Τί πάθαμε; Ἔως καί τό σάλιο μας λυπόμαστε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὑποψιάζομαι πὼς τὸ πραγματικὸ πρόβλημα φίλη δὲν εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορίας ἀλλὰ ἡ ἄγνοια τῆς γλώσσης!!!

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Γιατί οὐδέ ἕνας ἀριστερός ἀναφέρεται στό ὄνομα Rothschild;

Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας ὅπως ἰσχύει βάσει τῆς Συνθήκης περὶ Γενοκτονίας τοῦ ΟΗΕ:
“Ἄρθρο II: Γενοκτονία σημαίνει ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες πράξεις ποὺ διαπράχθησαν μὲ σκοπὸ νὰ καταστρέψουν, μερικῶς ἢ ὁλικῶς, μία κρατική, ἐθνική, φυλετικὴ ἢ θρησκευτικὴ ὁμάδα:
(a) Σκοτώνοντας μέλη τῆς ὁμάδος. (b) Προκαλῶντας σοβαρὴ σωματικὴ ἢ διανοητικὴ βλάβη στὰ μέλη τῆς ὁμάδος. (c) Ἐσκεμμένη ἐπιβολὴ ἐπὶ τῆς ὁμάδος συνθηκῶν ζωῆς τέτοιων ποὺ ὑπολογισμένα θὰ ἐπιφέρουν τὴν φυσικὴ της καταστροφὴ μερικῶς ἢ ὁλικῶς.
(d) Ἐπιβολὴ μέτρων μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτροπὴ γεννήσεων ἐντὸς τῆς ὁμάδος.
(e) Διὰ βίας μεταφορὰ παιδιῶν τῆς μίας ὁμάδος σὲ ἄλλη.

Ἄρθρο III: Οἱ ἀκόλουθες πράξεις θὰ τιμωροῦνται:
(a) Γενοκτονία. (b) Συνομωσία γιὰ διάπραξη γενοκτονίας. (c) Ἄμεση καὶ δημόσια ὑποκίνηση σὲ διάπραξη γενοκτονίας. (d) Ἀπόπειρα διαπράξεως γενοκτονίας. (e) Συνεργεία σὲ γενοκτονία.

Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας

ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου