" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ βαθιές ῥίζες ἑνός τέως ( μέρος β΄)

Μιά καί εἴδαμε τό σόϊ τοῦ τέως,ἄς ῥίξουμε καί μία ματιά στό ἕνα ἀπό τά ἐπίθετα πού καθιερώθηκε νά τοῦ ἀποδίδουν,κυρίως τά μμε,σχεδόν ὑποτιμητικῶς,ἀπό τήν μεταπολίτευσιν καί μετά,ἀλλά πού ἐσχάτως τό ...ξέχασαν καί ἐπανῆλθαν στό «τέως βασιλεύς».

Τό άνάκτορο τοῦ Λουΐζελαντ ἦταν μία ἔπαυλη πού χτίστηκε ἀπό τήν οἰκογένεια Γκλύξμπουργκ.Σήμερα εἶναι οἰκοτροφεῖο γιά ἀγόρια καί κορίτσια,ἀπό τό ὁμώνυμο ἵδρυμα Λουΐζελαντ τό ὁποῖο εἶναι μέλος τοῦ Round Square. Αὐτό εἶναι ἕνα διεθνές δίκτυο 200 σχολείων ἐνσωματωμένο στήν Ἀγγλία ὡς Company Limited ἐν εἴδη φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος. «...Το 1966, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος των Ελλήνων , πρώην μαθητής της σχολής Αναβρύτων (αργότερα ιδρυτικό μέλος της Round Square Member School), προήδρευσε μιας συνεδρίασης επικεφαλής των επτά σχολείων και πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς ένωσης σχολείων με βάση τις αρχές εκπαίδευσης του Kurt Hahn . Ο σύλλογος ονομάστηκε αργότερα από το κτίριο Round Square στο Gordonstoun, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο το 1967...» Τό 2016 ὁ Κωνσταντῖνος ( πρόεδρος τοῦ Round Square) παρεβρέθη στό συνέδριο τοῦ Round Square πού ἔγινε στό Λουΐζελαντ. (ἐδῶ) Γιά τήν Σχολή Ἀριστούχων Ἀναβρύτων καί τόν Κούρτ Χάν,εἴχαμε γράψη,θυμᾶστε; ΕΔΩ

Στήν οὐσία εἶναι μέρος ὁλοκλήρου τοῦ τίτλου Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg καί φυσικά δέν εἶναι ἐπώνυμα τῆς οἰκογενείας,ἀλλά περιοχές τίς ὁποῖες κατεῖχε ὡς δουκάτα ὁ οἶκος Ὄλντενμπουργκ. Ἐκτός τοῦ Glücksburg πού προέκυψε στήν συνέχεια καί εἶναι ὁ Δανο-γερμανικός κλάδος τοῦ οἴκου τῶν Όλντενμπουργκ,ὅπως πολύ ὀρθῶς μᾶς ἔγραψε φῖλος σχολιαστής.Διαβάζουμε σχετικῶς μέ τόν οἶκο τῶν Oldenburg :

  Εἶναι μία δυναστεία μέ βόρεια δανο-γερμανική καταγωγή.Ἕνας ἀπό τούς πιό ἰσχυρούς βασιλικούς οἴκους τῆς Εὐρώπης μέ κλάδους πού κυβερννοῦν ἤ ἔχουν κυβερνήση στήν Δανία,τήν Ἰσλανδία,τήν Ἑλλάδα,τήν Νορβηγία,τήν Ῥωσσία,τήν Σουηδία,τό Σλέσβιχ,τό Χόλστάϊν καί τό Σόντερμπουργκ. Καί ὅπως καταλαβαίνετε ἀπό τά τρία τελευταῖα πρὄκειται γιά περιοχές καί ὄχι ἐπώνυμα.

   Η σημερινή Βασίλισσα της Δανίας και ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο πρώην βασιλιάς της Ελλάδας, ο σύζυγος της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα πρώτα δεκατέσσερα άτομα στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου , είναι όλα πατρογονικά μέλη των Glücksburg κλάδου του οἴκου του Όλντενμπουργκ.Η δυναστεία έγινε γνωστή όταν ο Κόμης Christian I του Όλντενμπουργκ εξελέγη ως Βασιλιάς της Δανίας το 1448, της Νορβηγίας το 1450 και της Σουηδίας το 1457. Ο οίκος έχει καταλάβει από τότε το δανικό θρόνο...(ἀπό ἐδῶ)

Τό Γκλύξμπουργκ,πού εἶναι τό ὄνομα τοῦ κάστρου τῆς δυναστείας,καθιερώθηκε ὡς συντόμευσις τοῦ τίτλου μέ τίς τρεῖς περιοχές σύν τό ὄνομα τοῦ κάστρου. Τί σημαίνει : 

Glücks = Τύχη·γούρι·ἐπιτυχία·εὐδαιμονία·εὐτυχία·εὐτύχημα·καλοτυχία. Ἐκφωνεῖται γκλούκς

burg= κάστρο,φρούριο,πύργος. Ἐκφωνεῖται μπόοργκ,διπλό -ο,ὁπότε ἑλληνιστί -ου

Συνεπῶς, πρὄκειται γιά ἕνα καλότυχο ἤ εὐτυχές κάστρο ! Καί βεβαίως δέν μποροῦσε νά εἶναι ἀλλιῶς ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη οἰκογένεια μέσῳ τῶν γάμων κυρίως,ἐπέτυχε νά καθιερωθῇ ( γιά νά μήν πῶ κατακτήσει...) σχεδόν ὁλόκληρη τήν Εὑρώπη. Μέχρι σήμερα,ἔτσι; 

Ἰδού καί τό «εὐτυχές κάστρο» :

Μία ἐναέρια ἄποψις τοῦ κάστρου,ὅπως εἶναι σήμερα.φωτό

Τό Ryd Abbey,ἦταν ἕνα μοναστήρι Κιστερσιανῶν,καθολικῶν μοναχῶν ( ἀνδρῶν καί γυναικῶν) πού εἶχαν διασπαστῆ ἀπό τό τάγμα τῶν Βενεδεκτίνων μοναχῶν καί ἦσαν καθιερωμένοι ὡς Τάγμα τῶν Κιστερσιανῶν. Ἐπίσης λέγονται Μπεναρντίνοι καί Λευκοί μοναχοί ( ἀπό τό λευκό τῶν ῥάσων).Δέν μπαίνουμε σέ λεπτομέρειες ἄλλες,ἄν ἐπιθυμεῖτε νά ἐνημερωθεῖτε σχετικῶς,ἐδῶ.

ἐδῶ μία ἐργασία γιά ἀνακατασκευή τοῦ Ryd Abbey

Τό συγκεκριμένο μοναστήρι στό Σλέσβιχ εἶχε βγάλη μία φήμη κακή. Γινόταν λόγος γιά ἀνηθικότητα καί μεθύσια τῶν μοναχῶν.Τέλος πάντων κι᾿ἐνῷ προσπάθησαν νά βάλουν μία τάξι στήν μονή,στίς 29 Μαΐου 1259 κατηγορήθηκε ὁ ἡγούμενος πώς δολοφόνησε τόν βασιλιά τῆς Δανίας, Κρίστοφερ Α΄,μέ δηλητηριασμένη κοινωνία ὡς ἀντίποινα γιά τήν φυλάκισιν τοῦ ἀρχιεπισκόπου τοῦ Λούντ,Τζακόμπ Ἐρλαντσεν. Γιά νά μήν πολυλογοῦμε καί ὅπως καταλαβαίνεται ἄν ἐμπλέκονται στήν μέσιν Τζακόμπ, δολοπλοκίες μυρίζονται,ὁ ἡγούμενος δέν συνελήφθη ποτέ ἀλλά καί ἡ μονή ἦταν σέ μία συνεχή διαμάχη μέ τούς βασιλιάδες τῆς Δανίας καί δούκες τῆς περιοχῆς. Πῆραν ὅμως τό αἷμα τους πίσω οἱ δανοί βασιλιάδες,ὅταν τό 1538 άνεκηρύχθη ὡς ἐπίσημος θρησκεία τοῦ βασιλείου ὁ Λουθηρανισμός καί ἡ μονή κατεργήθη. Ἤ τῆς ἔβαλαν λουκέτο,ἐπί τό ὀρθότερον ( ἴσως καί αὐτό νά προσπαθοῦσαν ἀπό τήν ἀρχή...) καί οἱ μοναχοί σκορπίστηκαν σέ ἄλλα μοναστήρια,κυρίως στήν Γερμανία. Εὐκαιρία βρῆκε καί ὁ δοῦκας τῆς περιοχῆς πού ἤθελε νά κτίσῃ ἔνα κάστρο,νά λεηλατήσῃ τήν ἐγκαταλελειμμένη μονή,τά ὑλικά τῆς ὁποίας χρησιμοποίησε γιά τό «εὐτυχές κάστρο» ...  (πληροφορίες ἀπό ἐδῶ

Ἔτσι χτίστηκε τό Κάστρο ἀπό τόν ἀρχιτέκτονα Nikolaus Karies.Ἀσαφεῖς καί ἐλάχιστες οἱ πληροφορίες γιά τόν ἐν λόγῳ ἀρχιτέκτονα,τοῦ ὁποίου τό ὄνομα νά τολμοῦσα νά πῶ ὅτι μοιάζει μέ ἑλληννικό; Νά τολμήσω νά πω ὅτι θυμίζει τίς Καρυές,τό ὄνομα τῆς πρωτεύουσας τοῦ Ἁγίου Ὅρους; Ἄν μάλιστα λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν ἀπό τά ἐλάχιστα βιογραφικά στοιχεῖα αὐτοῦ,πώς ἀσχολείτο μέ κατασκευές ναῶν,ὅλο καί πιό κοντά μοῦ φαίνεται νά ἐπρόκειτο γιά ἕλληνα.Ἐδῶ μπορεῖ νά ἐρευνηθῇ περισσότερο τό θέμα ἀφοῦ τίς ἀρχαιότερες Καρυές συναντοῦμε στήν Λακωνία. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἱερό τῆς Ἀρτέμιδος Καρυάτιδος.( διαβᾶστε σχετικῶς ἐδῶ)

Αὐτός ὁ ἀρχιτέκτονας,γιά τόν ὁποῖο οἱ πληροφορίες λένε πώς γεννήθηκε,πάνω-κάτω πρίν τό 1558 φαίνεται πώς πεθαίνει τό 1587,χρονιά πού ὁλοκληρώνεται τό κάστρο Γκλύσμπουργκ. Ἄν πᾶτε στό βιογραφικό τοῦ Καριές,θά ᾿δεῖτε πώς ἡ ἀμοιβή του ἦταν 6000 μάρκα τῆς ἐποχῆς σύν 1600 γιά κάποια ἐπί πλέον κτίσματα.Τό θέμα καί ἐρώτημα εἶναι :τά πῆρε ποτέ ὁ 30χρονος (!!) ἀρχιτέκτονας πού τόσο ...βολικά πέθανε ἄμα τῇ ὁλοκληρώσῃ τοῦ κάστρου; Ἀναρωτιέμαι...

Ἰωάννης Β΄ τοῦ Schleswig-Holstein-Sonderburg
Καί ποιός ἦταν ἰδιοκτήτης τοῦ κάστρου ; Ὁ δοῦκας Ἰωάννης Β΄ τοῦ Schleswig-Holstein-Sonderburg. Τό κάστρο χτίστηκε πάνω σ᾿ἕνα γρανιτένιο βράχο καί μετά τήν ὁλοκλήρωσίν του ἡ περιοχή πλημμυρίσθηκε ὥστε νά σχηματισθῇ μία λίμνη,ἐξ οὖ καί ἡ ὀνομασία «ὑδάτινο κάστρο».Λέτε νά ἦταν μόνον λόγοι ἀσφαλοῦς ὁχυρώσεως ἡ τεχνιτή λίμνη; Δέν ξἐρω,διότι στήν παραπομπή γιά τήν μονή θά διαβάσετε πώς τό 2005 ἡ λίμνη ἀποξηράθηκε γιά νά γίνουν ἔρευνες,στό σημεῖο ὅπου ὴταν τό μοναστήρι καί τό νεκροταφεῖο τῶν μοναχῶν. Τί βρῆκαν; Δέν γνωρίζω. Τί τούς παρακίνησε γιά τίς ἀνασκαφές; Ἐπίσης δέν γνωρίζω...

Ποιός ἦταν αὐτός ὁ δοῦκας Ἰωάννης ὁ πρῶτος ἰδιοκτήτης τοῦ κάστρου ; 

Ἦταν ὁ 3ος υἱός τοῦ βασιλιᾶ τῆς Δανίας Κριστιάν Γ΄,πρίγκιπας δῆλα δή πού ἀφοῦ δέν εἶχε δικαίωμα στό στέμμα ἔ,νά μήν ἔπαιρνε ἕνα ἄλλο; Ἔστω βρέ παιδί μου αύτό τοῦ δοῦκα ! Ὅντως ὁ μεγάλος του ἀδελφός,πού ἦταν βασιλιᾶς,τοῦ ἔδωσε τίς περιοχές Σλέσβιχ-Σόντερμπουργκ καί ἔτσι ἔγινε δοῦκας.Καί ξεκίνησε νά χτίζῃ τό κάστρο.Εἶχε σχέδια ὁ Ἰωάννης γι᾿αὐτό τό κάστρο. Ποιά; Ὁ ἀδελφός του,βασιλιᾶς τῆς Δανίας πού τοῦ ἔδωσε τήν περιοχή,ὅπως εἴπαμε,πέθανε ἕνα χρόνο μετά τήν ὁλοκλήρωσι τοῦ κάστρου.Ὁ υἱός του καί ἀνηψιός τοῦ Ἰωάννη ἦταν ἀνήλικος καί τήν βασιλεία ἀσκοῦσε ἡ νύφη του,χῆρα τοῦ άδελφοῦ του.Ἔ,αὐτήν ἤθελε νά τήν παντρευτῇ ὁ Ἰωάννης ἀποκηρύσσοντας τόν γάμο του.Δέν τοῦ βγῆκε ὅμως τό σχέδιον...

Λοιπόν,ὁ τὐπος αὐτός,τελικῶς,παντρεύτηκε 2 φορές,ἐννοεῖται ἀπό σόγια ἀνάλογα.Μέ τήν πρώτη γυναῖκα ἀπέκτησε 14 παιδιά. Ἔ μετά ἀπό 20 χρόνια,λέει: δέν βρίσκω ἀκόμη μία γυναῖκα νά μοῦ γεννοβολήσῃ μερικά ἀκόμη. Μέ τήν δεύτερη γυναῖκα ἔκανε ἄλλα 9 παιδιά. Ὅλα αὐτά τά παιδιά παντρεύτηκαν μέ δούκες καί πρίγκιπες.

Ἐν τάξει,ἐννοεῖται τά ἴδια σόγια...

Ἔτσι ἔμεινε στό κάστρο-παλάτι πού εἶχε χτίση μέχρι τό 1622 πού πέθανε,ἔχοντας ἀποκτήση 23 παιδιά. Τό πρῶτο τό 1569 καί τό τελευταῖο 1603.Καί γύρευε πόσα ἐγγόνια ἀπέκτησε ! 

Ἡ Ὑψηλότης Κριστόφ δούκας κ.λπ.

Τό κάστρο σήμερα ἀνήκει σ᾿ἕνα ἵδρυμα τοῦ ἀπογόνου τῆς οἰκογενείας,ἐννοεῖται,τοῦ Κριστόφ,μέ τόν τίτλον δούκας τοῦ Σλέσβιχ-Χόλνσταϊν μέ κατευθείαν πρωτογενῆ δικαιώματα στόν οἶκο τοῦ Ὄλντενμπουργκ καί δούκας τοῦ Γκλύξμπουργκ.Ἀποκαλεῖται,παραδοσιακῶς,Ὑψηλότητα ! 

Ο Christoph παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Elisabeth του Lippe-Weissenfeld , την κόρη του πρίγκιπα Alfred του Lippe-Weissenfeld και της βαρόνης Irmgard Julinka Wagner von Wehrborn , στο κάστρο του Glücksburg στις 23 Σεπτεμβρίου 1981 μέ πολιτικό γάμο και θρησκευτικό στις 3 Οκτωβρίου.

Πώ πώ τίτλοι ! Πώ πώ οἰκογένειες ! 

Μέ λίγα λόγια,ἀγαπητοί μου,ἄν νομίζετε πώς μέ τό ὅτι «ἔπεσαν» κάποια βασίλεια χάθηκαν οἱ βασιλικές γενιές ( βλέπε δράκογενιές) κάνετε ἁπλῶς λάθος

Ὑπάρχουν,ὅπως καί θά ὑπάρχουν γιά πάντα.Συνεχίζουν νά συνάπτουν τούς ἀναλόγους γάμους ( μέ τό ἴδια τους τά σόγια),νά ζοῦν πλουσιοπαρόχως δίχως νά ἔχουν ἐργαστῆ ΠΟΤΕ τους ἤ νά κάνουν πώς ἐργάζονται,γιά τά μάτια τοῦ κόσμου,ἐνῷ στήν οὐσία κάνουν τό κέφι τους καί τό καλλίτερο,γι᾿αὐτούς,πληρώνονται ἀπό τόν κοσμάκη καί πάλι.Νά παράδειγμα ὁ ῥοδώνας στό κάστρο Γκλύξμπουργκ,στόν ὁποῖο γιά νά μπῆ κανείς πληρώνει εἰσητήριο, Glücksburger Rosarium. Καί κυρίως τό κάστρο.Τό ὁποῖο οὐσιαστικῶς (μέσῳ τοῦ ἱδρύματός του) εἶναι τοῦ Κριστόφ καί τό ἐκμεταλεύεται ἀναλόγως. Πέραν ἀπό τίς ἐπισκέψεις ἀπό τόν ἁπλό κόσμο,σχολεῖα,γκρούπ ἐκδρομέων,σύλλογοι κ.λπ.,στό κάστρο γίνονται καί γάμοι,δεξιώσεις,ἐκδηλώσεις/ὁμιλίες καί τά συναφῆ. Ξέρουν αὐτοί...

Ἐν τάξει; Τούς καλύψαμε,κάπως τούς Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg τοῦ Oldenburg ; 

Ναί,κάπως διότι αὐτοί,παιδί μου,δέν καλύπτονται μέ τίποτα.Εἶναι τόσοι πολλοί...Ἔχουν τόσα πολλά παλάτια καί κάστρα...Τόσες ἐκτάσεις...Τόσα πλούτη ! Ἔτσι εἶναι ὅταν ἔχεις νά κάνῃς μέ βασιλιάδες ἀναντάμ παπαντάμ,πού λέει καί ὁ ...λαός...

Ἡ Χριστιάνα φον Σλέσβιχ-Χόλνστάϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ. Περᾶστε ἀπό ἐδῶ νά δεῖτε κι᾿ἄλλες ...ὅμορφες φυσιογνωμίες,τῆς οἰκογενείας...


Οἱ βαθιές ῥίζες ἑνός τέως 


Ἡ Πελασγική

13 σχόλια:

 1. κακομουτσουνοι ολοι τους σαν βοηθοι του κομη Δρακουλα απο τα καρπαθια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλή και ευλογημένη Κυριακή έν Κυρίω, αγαπητή κυρία Πελασγική.Τίς ευχές μου καί στόν αγαπητό αδελφό, Διηνέκη.
  Αδελφέ Διηνέκη, μέ αφορμή τήν κακοκαιρία καί κάποια κουβέντα σου στό παρελθόν περί επιβίωσης, σού στέλνω 2 Ελληνόπουλα, πού ασχολούνται επάξια μέ τό θέμα αυτό.........

  https://www.youtube.com/watch?v=6hqvZm0yYWQ&t=610s

  https://youtu.be/E24NsJwJuGk

  Καί επειδή καί οί δυό σας, τιμάτε τήν γυναίκα, σάς αφιερώνω, κάτι άπ'τά παλιά......

  https://youtu.be/yQ8yqCTePLw

  .....γιά απόδραση από τήν καφρίλα, πού λέει καί ό αδερφός Διηνέκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εύχαριστῶ ἀγαπητέ Εὖ-Στρατιῶτα !

   Καί λόγῳ τῆς ἡμέρας,ἡ ἀνάλογος ἀνάρτησις. Ἐδῶ :

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_14.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Χρήσιμος Εβραίος για τους γλυξβούργος οι τραπεζίτες Ηampro. To 1932 με την πτώχευση το μέγιστο τμήμα σε αυτούς τραπεζίτες και δευτερευώντος σε ετέρους σαν τους Spreyer.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μου κάνει εντύπωση ότι κανένας δεν μιλάει για την ελληνική καταγωγή του γερμανικού βασιλικού κλάδου από όπου προήλθε και η δική μας δυναστεία! Παραθέτω δύο μικρά αποσπάσματα από το σχετικό έργο μου: ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: «Πολιτιστική Διπλωματία στο Βυζάντιο», στις μελέτες Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ Α. Σαμαρά- Κρίσπη, «Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας», έκδοση ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2019. (Συλλογικό Έργο).

  «Η ανιψιά του Ιωάννη Α’ Τσιμισκή (969-976) Θεοφανώ το 972 παντρεύτηκε το διάδοχο του Γερμανικού θρόνου Όθωνα Β’ και προώθησε τα γράμματα και τις τέχνες εξασφαλίζοντας και ελληνική εκπαίδευση στο γιό της Όθωνα Γ’. Με τη Θεοφανώ μεταλαμπαδεύτηκε ο βυζαντινός πολιτισμός συμβάλλοντας σημαντικά στην λεγόμενη Οθωνική Αναγέννηση. Η ίδια μεταφέροντας ρίζες, δίδαξε την αμπελουργία. Από τα αμπέλια που φυτεύτηκαν τότε στις όχθες τού Ρήνου ξεκίνησε η ονομαστή ομώνυμη ποικιλία. Ο γάμος αυτός της Θεοφανούς επίσης τερμάτισε την αντιπαράθεση της Αυτοκρατορίας μας με τη Δύση με αποκορύφωμα τις συγκρούσεις του Νικηφόρου Φωκά (963-969) με τους Γερμανούς στην Ιταλία και η βυζαντινή πολιτιστική επιρροή επεκτάθηκε στη βόρεια Ευρώπη. Στη συνέχεια και με καλυμμένα τα νώτα του ο Τσιμισκής κατατρόπωσε του Άραβες».

  «Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια όλων των ευρωπαϊκών αυτοκρατορικών και βασιλικών οίκων να αποκτήσουν δεσμούς αίματος με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα να απλωθούν οι Ελληνικοί κλάδοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το στέμμα όλων των Βασιλείων εξακολουθεί να είναι βυζαντινό όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη αυτής της επιρροής[1]!».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέ συγχωρεῖτε ἀλλά τό πόσο εἶχαν «ἁπλωθῆ οἱ ἑλληνικοί κλάδοι σ᾿ὁλόκληρον τήν Εὐρώπη» φαίνεται ἀπό τούς ἀπογόνους τους σήμερα. Φυσιογνωμικῶς ἐννοῶ,τοὐλάχιστον.

   Ἀγαπητή μου,σέβομαι τό ἔργο σας,εἰλικρινῶς καί βεβαίως δέν ἔχω καμμία πρόθεσιν νά διαφωνήσω μέ τά γραφέντα σας,ἄλλως τε δέν θά ἤμουν σέ θέσι νά τό κάνω ἐκτός καί ἀφιέρωνα ἄπλετο χρόνο γιά ἀνάλογες ἔρευνες. Ὅμως,μέ τό χέρι στήν καρδιά,πιστεύετε κάτι τέτοιο;Ἀπό πολλές ἀπόψεις,πιστεύετε πώς ἤθελαν νά ἔχουν σχέσεις μέ τούς Ἕλληνες τοῦ Βυζαντίου,προσέξτε τούς ἑλληνικῆς ῥίζας καί καταγωγῆς Αὐτοκράτορες καί ἀριστοκράτες ἐννοῶ,οἱ εὐρωπαῖοι;

   Καί γιά ποιούς εὐρωπαίους μιλᾶμε ἐκείνη τήν ἐποχή;Γιά τούς Βρεττανούς πού κατέλαβαν οἱ Νορμανδοί;Τούς Φράγκους τοῦ μεροβαίου Κλόβι οἱ ὁποῖοι στήν οὐσία ἦσαν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ κλάδοι τῶν Γότθων ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ρήνου; Ἤ μήπως τούς σκανδιναυούς πού μέχρι καί τόν 19ο αἰ. τρώγονταν (κυριολεκτικῶς) μεταξύ τους ;

   Δέν νομίζω,πώς κάποιος ἂπ'ὅλους ὅσους ἀνέφερα θά ἤθελαν νά βάλλουν στά σόγια τους ἑλληνικό αἷμα.Γιά πολλούς λόγους,ἀλλά πρωτίστως διότι ἤξεραν πώς ἐκ τῶν πραγμάτων θά ἦσαν χαμένοι.Ἀπεναντίας,ἀνά τήν Ἱστορία,μέ λῦσσα πάντα κυνηγοῦσαν τόν Ἕλληνα.Μέ λῦσσα καί μῖσος βαθύ,πολύ βαθύ !

   Τέλος πάντων,μακάρι νά ἦσαν τά πράγματα ὅπως τά λέτε.Μακάρι οἱ Ἕλληνες,ἔστω καί μέσῳ γάμου νά ἔμπαιναν μέσα σέ βασιλικούς οἴκους. Πολλά πράγματα θά ἦσαν διαφορετικά,ἀπεναντίας ἡ Ἱστορία,εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυς τοῦ ἀνθελληνισμοῦ πού ἔκρυβαν καί κρύβουν μέχρι σήμερα μέσα τους ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά λέγονται «πολιτισμένοι εὐρωπαῖοι»...

   Σ᾿εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τό σχόλιον. Συγχαρητήρια,οὔτως ἤ ἄλλως,γιά τό ἔργο σου.

   Διαγραφή
  2. Ξέχασα νά προσθέσω τούς Λατίνους-Ἰταλούς.Δέν χρειάζονται καί πολλά λόγια γι᾿αὐτούς διότι οὐδόλως διαφέρουν ἀπό τούς ὑπολοίπυς ἀναφερθέντες.Καί μόνον πού στήθηκε ἐκεῖ ὅλο αὐτό πού σήμερα μέ μία λέξιν λέμε :Ρωμαιοκαθολικισμός,δίνει τήν ἀπάντησιν γιά κάθε ἀπορία σχετικῶς μέ τό τί πρέσβευαν καί πρεσβεύουν...

   Ἄ,μήν παραλείψουμε καί τίς Σταυροφορίες,μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἀνεφάνη ἡ «μεγάλη ἀγάπη» τῶν ...εὐρωπαίων γιά τούς Βυζαντινούς-Ἕλληνες.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητή και εξαίρετη Πελασγική, καλησπέρα σας. Αν και κλασική φιλόλογος, οι μεταπτυχιακές μου σπουδές είναι στη βυζαντινή ιστορία. Ένα έχω να πω: όλα τα μιάσματα που αναφέρατε και όσα δεν αναφέρατε μισούσαν άχρι θανάτου το Βυζάντιο και τους Έλληνες. Ειδικά την εποχή του Τσιμισκή το μίσος αυτό έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή και εκδηλώνεται απροκάλυπτα. Οι πηγές, βυζαντινές και δυτικές, μιλούν ολοκάθαρα. Το 1204 ήταν ίσως η μεγαλύτερη νίκη τους εναντίον του βυζαντινού ελληνισμού κατά τη διάρκεια της μακραίωνης λυσσαλέας προσπάθειάς τους. Ευχαριστώ.

   Υ.Γ. Και καθηγητές βυζαντινής ιστορίας μισούν το Βυζάντιο

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητή μου Θεοδώρα,αὐτά ἀκριβῶς ἀποδεικνύονται ἀπό τήν ἴδια τήν Ἱστορία.Ὅπως τά λές ! Καί βεβαίως ὅπως μέ καλή θέλησιν καί διάθεσιν ἔγραψα στήν ἀγαπητή σχολιάστρια ἀνωτέρῳ.

   Νομίζω μάλιστα,πώς τό ὑστερόγραφό σου εἶναι τό πιό σημαντικό ! Ναί,ἔχεις δίκαιο μεγάλο ! Δυστυχῶς γιά τήν Πατρίδα μας καί τά παιδιά μας...

   Εὐχαριστῶ πολύ γιά τό σχόλιό σου,τό ὁποῖον ἐκ τῆς θέσεώς σου ἔχει μεγάλη βαρύτητα.

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
  5. Ο πολιτισμικός εκβυζαντισμός που πέτυχε η βυζαντινή διπλωματία εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την υπεροχή της Αυτοκρατορίας μας στο διεθνές γίγνεσθαι και με αυτή μπόρεσε να διατηρήσει την ακμή της για πολύ περισσότερο από χίλια χρόνια και στη συνέχεια να φωτίσει ολόκληρη την Ευρώπη με την Αναγέννηση. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της βυζαντινής πολιτιστικής διπλωματίας η οποία προωθήθηκε με διάφορους τρόπους με σημαντικότερο τα βασιλικά συνοικέσια. Οι γοητευτικές αρχοντοπούλες του Βυζαντίου που πλενόντουσαν με καθαρό νερό, με τα ακριβά τους αρώματα, τα καλοραμμένα μεταξωτά τους φορέματα και τους ευγενικούς τρόπους, ήταν το τρυφερό όνειρο κάθε ξένου εκείνης της εποχής. Ενώ όμως για τους ξένους αυτοί οι γάμοι ήταν ότι καλύτερο, δεν συνέβαινε το ίδιο και από την άλλη μεριά και ειδικά μάλιστα για τις γυναίκες. Για αυτές που τις περισσότερες φορές σαν ανήλικα κοριτσάκια υποχρεώνονταν σε μια μεγάλη θυσία στο βωμό της διπλωματίας με ένα γάμο πάντα αταίριαστο με την νοοτροπία τους και την κουλτούρα τους, αναγκασμένες να ζήσουν μια ζωή ανάμεσα σε άξεστους ανθρώπους και σε ένα περιβάλλον βαρβαρικό. Η θυσία τους όμως αυτή έσωσε την Αυτοκρατορία από πολλά δεινά και οι γυναίκες αυτές σαν σύζυγοι και αργότερα σαν μητέρες Ηγεμόνων με την τεράστια επιρροή που άσκησαν στις ξένες αυλές, συνέβαλαν σημαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη των άλλων κρατών και στις καλές διεθνείς σχέσεις. Τερμάτισαν πολέμους, απελευθέρωσαν εδάφη και αιχμαλώτους και επίσης ανέπτυξαν την κοινωνική πρόνοια και φιλανθρωπία! Πρέπει όμως να σημειωθεί όμως ότι η παπική Εκκλησία με τη δική της πολιτική, διακείμενη ανταγωνιστικά προς την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούσε με όλα αυτά. Οι βυζαντινές νύφες κάποιες φορές δέχθηκαν υβριστικές επιθέσεις από δυτικούς κληρικούς που προδίκαζαν ακόμα και ότι θα καιγόντουσαν στην Κόλαση επειδή κατά την αντίληψη τους ασκούσαν κακή επιρροή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία! Στυλιανός Πολίτης

   Διαγραφή
  6. Ἀγαπητέ μου,κατ᾿ἀρχήν συγγνώμη πού σοῦ ἄλλαξα τό φύλο,στήν προηγουμένη ἀπάντησιν.Διορθώνω λοιπόν. Ἀγαπητέ μου Στυλιανέ,δέν λαμβάνεις ὑπ᾿ὅψιν σου,σ᾿ὅλα αὐτά πού παραθέτεις,τόν ῥόλον μιᾶς συγκεκριμένης φάρας.Θά σοῦ θυμίσω,γιά νά κατανοήσῃς τό βαθύ μῖσος πού ὑφίσταται κατά τοῦ Ἕλληνος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος,τήν δημιουργία τῶν «πολιτισμένων» Φράγκων,Ἄγγλων καί Γερμανῶν πού κατά σύμπτωσιν(;) ἔχουν μία καί μόνη κοινή καταγωγή,ἄκρως ...περιούσια ! Διάβασε :
   https://sxolianews.blogspot.com/2017/11/blog-post_8.html

   Ὅσο γιά τό πόσο ἐπηρέασαν οἱ βυζαντινές πριγκιποποῦλες τούς δυτικούς,τό εἴδαμε εἰδικῶς στούς βρωμερούς,κυριολεκτικῶς, Φράγκους.Γιά νά μήν κάνω λόγο γιά τούς ἀνωμάλους Ἄγγλους,τούς βαρβάρους Γερμανούς καί τούς σέ κατάστασιν ἡμιαγρίων σπηλαιανθρώπων σλαύους.

   https://sxolianews.blogspot.com/2019/02/blog-post_72.html
   https://sxolianews.blogspot.com/2019/02/blog-post_23.html

   Ἀλλά καί μία ματιά ἐδῶ,γιά τόν ῥόλον τῆς Χαζαρίας :
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html
   https://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html

   Ὅταν καταλάβεις τό πόσο βαθύ εἶναι τό ἀπό χιλιετίες μῖσος ἐκείνων,τότε ἴσως νά λάβῃς καί πολλές ἀπαντήσεις στό γιατί βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ πού βρισκόμαστε καί γιατί τό Βυζάντιον εἶχε τό τέλος πού εἶχε.Ἕνα τέλος πού ἐπιφυλάσουν ἀκόμη καί γιά αὐτή τήν μικρή γεωγραφική ἐπικράτεια πού καταλαμβάνει,δυστυχῶς,σήμερα ἡ Ἑλλάς.

   Ὅσο πιό γρήγορα τό κατανοήσουμε,ὅλοι μας,τόσο πιό πιθανό εἶναι νά μπορέσουμε νά κάνουμε κάτι γιά τήν σωτηρία μας.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου!

   Διαγραφή
 5. O Hλίας Κρίσπης είναι Εβραίος της Χαλκίδος. Διετέλεσε καθηγητής Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου στην αθήνησι Νομική παραλλήλως με τον Καλογερόπυλο-Στρατη του Παντείου. Αμφότεροι παλαιόθεν υποστηρικταί της ΕΟΚ και της καταλύσεως των εθνικών κρατών.
  Άμα τη μετοπολιτεύσει εχρήσθη σύμβουλος του τότε ΥΠΕΞ Γεωργίου Μαύρου και συμετέσχε στις διαπραγμαατεύσεις στην Ελβετία με τον τούρκο ΥΠΕΞ Τσαγλαγιακίλ στο διάστημα μεταξύ Α΄ και Β΄Ατίλλα.
  Ο Μαύρος έλεγε ναι σε όλες τις τουρκικές θέσεις, ενώ πονηρός τούρκος επωφελήθη της καταπαύσεως του πυρός για να αποβιβάσει στρατεύματα.
  Ενυμφεύθη διαδοχικώς δύο Ελληνίδες, τις οποίες και έθαψε. Αν ζη σήμερα θα είναι αιωνόβιος.Προφανώς Η δρ. Σαμαρά-Κρίσπη υπήρξε μία εκ των συζύγων του. Το βιβλίο έχει γραφει δεκαετίες πριν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἦταν νομικός σύμβουλος τοῦ ΥΠΕΞ ἀπό τό 1964 ἕως τό 2012 πού πέθανε σέ ἡλικία 95 ἐτῶν.Δέν διευκρινιζεται ἄν τήν περίοδο τῆς 7ετίας εἶχε παραιτηθῆ τῆς θέσεως αὐτῆς.Προφανῶς τήν διετήρησε...Κάποιος πού ἀνοίγει φροντηστήριο μέσα στήν κατοχή καί τό διατηρεῖ καθ᾿ὅλη τήν διάρκειά της,ἔ προφανῶς κάπου ἀλλοῦ βασιζόταν ...Ἴσως τό ἴδιο καί κατά τήν 7ετία πού διετηρήθη στήν θέσιν του στό ΥΠΕΞ...

   Πολύ ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ σχετικές πληροφορίες πού μᾶς δίδεις,ἀγαπητέ μου.Θά ἔλεγα πάρα πολύ ἐνδιαφέρον...

   Ὅπως εἶδα,ἀπό τήν παρουσίασιν τῶν συγγραφέων τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου,ὁ κ. Στυλιανός Πολίτης εἶναι Ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ.

   Τόν σεβόμεθα καί τόν καλώσορίζουμε ἀνάμεσα στούς σχολιαστές μας !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί νομίζω πώς θά χρησιμεύσουν τά μάλα,οἱ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες.

   Διαγραφή