" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ βαθιές ῥίζες ἑνός τέως...

Ἦταν ὁ ἐμβολιασμός τοῦ τέως,πού τόν ἔφερε στήν ἐπικαιρότητα.Ἦταν πού οἱ δημοσιεύσεις καί εἰδήσεις στά μμε τόν ἀνέφεραν ὡς «τέως βασιλεύς» ξεχνώντας ἐκεῖνο τό μέχρι πρό ὁλίγων ἀκόμη ἐτῶν,σύνηθες Γκλύξμπουργκ,ξεχάστηκε,περιέργως ( λόγῳ ...προωθήσεως τοῦ «ἀσφαλοῦς» ἐμβολίου,διά στόματος Κωνσταντίνου ;) πού μᾶς παρακίνησε στό νά βροῦμε τήν ῥίζα τῆς οἰκογενείας. Ἔ,ἄς καταγραφεῖ καί αὐτό...

φωτό

Ὁ οἶκος τῶν Γκλύξμπουργκ (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)  κρατᾶ ἀπό τό 1460.Εἶναι Δανο-γερμανικῆς καταγωγῆς .Ξεκίνησε ὡς δουκάτο καί ἐξελίχθη σέ βασιλικό οἶκο. Ὁ ἱδρυτής τοῦ κλάδου ἀπό τόν ὁποῖο κατάγεται ὁ τέως βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος,Κωνσταντῖνος ἦταν ὁ Φρίντριχ Γουλλιέλμος δοῦκας τοῦ τίτλου Σλέσβιχ-Χόλστάϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ.Ἀνάμεσα στά ἐγγόνια τοῦ Φρίντριχ,καί ὁ Γεώργιος Α΄τῆς Ἑλλάδος.

Γεννημένος στό Λίντενάου τῆς Πρωσσίας μέ γονεῖς τόν Φρίντριχ Κάρλ Λούντβιχ ἐπίσης δοῦκας Σλέσβιχ-Χόλστάϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ καί τῆς κοντέσσας Φρειδερίκης τοῦ Σλίεμπεν.Ἦταν ὁ μόνος υἱός τοῦ ζεύγους.Τό 1804 πῆγε ὡς ἀξιωματικός τοῦ δανικοῦ στρατοῦ,στήν Δανία κατά τούς νεοπολέντειους πολέμους. Ἕξι χρόνια ἀργότερα παντρεύεται τήν πριγκίπισσα Λουΐζα-Καρολίνα τοῦ οἴκου Ἔσσης-Κάσελ,ἐγγονή τοῦ βασιλιᾶ Φρειδερίκου τοῦ Ε΄ τῆς Δανίας καί ἔκαναν 10 παιδιά. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Κριστιάν ΙΧ ( Θ΄) μετέπειτα βασιλιᾶς τῆς Δανίας,πρό-πρό-πάππος τῆς Ἄννας Μαρίας τέως βασιλίσσης τῆς Ἑλλάδος. 

Αὐτός ὁ Κρίστιαν (Θ΄) παντρεύεται τήν β΄ἑξαδέλφη του Λουΐζα τοῦ οἴκου Ἔσσης-Κάσελ. Αὐτή ἡ Λουΐζα ἦταν ...καλλιτέχνης κι᾿εὐαίσθητη ἱδιαιτέρως μέ τά παιδιά γιά τά ὁποῖα φρόντιζε τήν ...ἀποκατάστασίν τους.Διαβάζουμε στήν βιογραφία της  : Το 1857, ίδρυσε το Louisestiftelsen (Louise Foundation), ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια με σκοπό να τα μεγαλώσει για μια ζωή οικιακών υπαλλήλων

Τί μοῦ θύμισε αὐτό; Κάποιους ἄλλους ...εὐαισθήτους κυρίους ἐν ἑλλάδι. Τήν Σχολή Ἀπόρων Παίδων,τοῦ «Παρνασσοῦ»  : 

«... Το πρωτεύον εν τη σχολή επάγγελμα κατά το λήξαν έτος ήσαν οι υπηρέται ανελθόντες εις 298, έναντι 165 του παρελθόντος έτους... Η αθρόα προσέλευσις υπηρετών προέρχεται... ότι πολλαί οικίαι των Αθηνών προσλαμβάνουσαι πτωχούς παίδας... τους αποστέλλουσιν εις την ημετέραν σχολήν...".

Διαβᾶστε τήν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνέχεια,ἐδῶ.

Ἐπί Φρειδερίκου Η΄ τῆς Δανίας ἔγινε ἕνας χαμός περί τῆς διαδοχῆς τοῦ θρόνου πού οὐδόλως μᾶς ἀπασχολεῖ καί ἐνδιαφέρει,καθότι ὅποιος δράκος καί νά ἔβγαινε μέσα ἀπό αὐτό θά ἦταν ἀκριβῶς ἴδιο τό ἀποτέλεσμα. Παρεμπιπτόντως νά σημειώσουμε πώς τήν μία κόρη τοῦ ἐν λόγῳ Φρειδερίκου,παντρεύτηκε ὁ τελευταῖος γερμανός αὐτοκράτορας Κάϊζερ -Γουίλλιαμς. Ναί,αὐτός πού ἔκανε τόν Α΄Π.Π

Ἐπανερχόμεθα στήν Δανία.Ἔγινε ὁ χαμός καί εὑρέθη ὁ διάδοχος Κριστιάν Θ΄. Ἔτσι ἐπέτυχε ὁ Φρίντριχ μέσῳ τοῦ υἱοῦ του Κριστιάν πού ἀνακηρύσεται βασιλεύς τῆς Δανίας ὡς Κριστιάν ὁ Θ΄,νά δημιουργήσῃ τόν βασιλικό κλάδο τῆς Δανίας.Ἐπίσης περιττό νά ποῦμε,τά εὐνόητα,πώς ὅλοι τους ἦταν βουτηγμένοι μέσα στήν μασσωνία.Ὁ υἱός τοῦ Κριστιάν Θ΄,Φρειδερῖκος ὁ Η΄,βασιλεύς τῆς Δανίας,ἦταν μέγας διδάσκαλος τῆς μυστικῆς ἑταιρείας τοῦ δανέζικου Τάγματος τῶν Ἐλευθεριῶν.

Ἐνδιαφέρον ἔχει ν᾿ἀναφέρουμε πώς ὅταν ἦταν σέ ἡλικία γάμου,ἡ μητέρα του Λουΐζα τῆς Ἔσσης,ἤθελε νά τόν παντρέψῃ μέ κάποια κόρη τῆς Βικτωρίας τῆς Ἀγγλίας,ἀλλά ἡ δράκαινα Βικτωρία ἤθελε γάμους μέ γερμαναράδες γιατί τούς πήγαινε ἰδιαιτέρως.Ἔτσι ὁ Φρειδερίκος παντρεύεται τήν σουηδή πριγκίπισσα καί ξεκινᾶ κι᾿ἄλλος κλάδος μέ τό στέμμα τῆς Σουηδίας. Ἀργότερα,δύο παιδιά του θά γίνουν βασιλιάδες τῆς Δανίας καί τῆς Νορβηγίας. ( διαβᾶστε γιά τό πώς πέθανε,ἐδῶ)

Οι Εννέα Ανώτατοι Άρχοντες στο Γουΐνδσορ για την κηδεία του Βασιλιά Εδουάρδου VII. Όρθιοι από αριστερά προς τα δεξιά: Βασιλιάς Haakon VII της Νορβηγίας, Tσάρος Ferdinand της Βουλγαρίας, Βασιλιάς Manuel II της Πορτογαλίας, Kaiser Wilhelm II της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, Βασιλιάς George George I της Ελλάδας και Βασιλιάς Albert I του Βελγίου. Καθισμένοι, από αριστερά προς τα δεξιά: Βασιλιάς Alfonso XIII της Ισπανίας, Βασιλιάς-αυτοκράτορας George V του Ηνωμένου Βασιλείου και Βασιλιάς Frederick VIII της Δανίας.(φωτό)

Προσέξτε τώρα τήν σειρά : Ἱδρυτής ὁ Φρίντριχ ( ἤ Φρειδερίκος τό ἴδιο εἶναι) Γουλλιέλμος,υἱός ὁ Κριστιάν Θ΄,υἱός αὐτοῦ ὁ Φρειδερίκος ὁ Η΄,ὁ υἱός του Κριστιάν ὁ Ι΄ ( 10ος) καί ὁ υἱός του Φρειδερίκος ὁ Θ΄ πατέρας τῆς Ἄννας Μαρίας τέως βασιλίσσης τῆς Ἑλλάδος.

Ὀρῖστε καί μία φωτό ( ἐκτός τοῦ ἱδρυτοῦ Φρίντιχ,ἀλλοίμονον μήν ζοῦσε κι᾿αὐτός) μέ ὅλες τίς γενεές μαζύ.Στήν φωτό ὁ πατήρ τῆς Ἄννας Μαρίας εἶναι ὁ μικρός Φρειδερίκος μέ κοριτσίστικα ῤοῦχα.Εἴχαμε πῇ γιά αὐτή τήν ...συνήθεια,θυμᾶστε (ἐδῶ); 

Τέσσερις γενεές,τέσσερις βασιλεῖς : Ἀριστερά King Christian IX, δεξιά Crown Prince Frederick (VIII),πίσω Prince Christian (X) καί ὁ μικρός/ή πρίγκιψ Frederick (IX) 1903 (ἐδῶ)

Κατ᾿εὐθείαν ἀπόγονος τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ οἴκου Γκλύξμπουργκ,ἡ Ἄννα Μαρία. 

Ὅσο γιά τόν Κωνσταντῖνο Β΄,τόν τέως,εἴπαμε πώς ὁ Γεώργιος Α΄,πρό-πάππος τοῦ Κωνσταντίνου,ἦταν ἐγγονός τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ οἴκου Γκλύξμπουργκ τοῦ Φρίντιχ Γουλλιέλμου. Ὁπότε ἔχουμε : Γεώργιος Α΄, Κωνσταντῖνος Α΄,Γεώργιος Β΄,Παῦλος Α΄καί Κωνσταντῖνος Β΄. Κάπου 4 πρό καί πάππος τοῦ Φρίντιχ ὁ Κωνσταντῖνος,ὅπως καί ἡ Ἄννα-Μαρία.

Κατ᾿εὐθείαν ἀπόγονος καί ὁ Κωνσταντῖνος ἀπό τόν ἴδιο οἶκο. Συνεπῶς τά παιδάκια τους,καί τά ἐγγόνια τους,εἶναι καθαρόαιμα δανο-γερμανάκια ἤ τέλος πάντων ὅποιας ἄλλης ἀπωτάτης καταγωγῆς...


Ὑπάρχει καί οἰκογενειακό δένδρο,γιά ὅποιον ἀντέχει,ἐδῶ. Κᾶντε κλίκ στήν εἰκόνα γιά νά διαβάσετε.

Τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἐγκατασταθῆ στό μικρό παλατάκι τους,στό Πόρτο-Χέλι Ἐρμιονίδος.Τά παιδάκια καί τά ἐγγόνια τους ἔρχονται περιστασιακῶς στήν χώρα,ἀλλά πρωτίστως ἀγαποῦν «τάς Εὐρώπας». Ἔ,ποιός ξέρει κάααποια στιγμή μπορεῖ νά τούς ᾿δοῦμε ν᾿ἀποκτοῦν ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα,ποιός ξέρει...

φωτό


Οἱ βαθιές ῥίζες ἑνός τέως...( μέρος β΄)


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. φτουουουουουουουυου να μην αβασκαθουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Oι Γλυξβούργοι παράλληλος κλάδος των Ολδεβούργων.Στα μέσα του 16ου αίωνος ο βασιλεύς της Δανίας συνέστησε το δουκάτο Σλέσβιγκ-Χόλσταιν-Ζόνενμπεργκ-Γλυξμπουργκ διορίζωντας ένα αδελφό του δούκα. Το γλύξμπουργκ ανάκτορο πύργος, σήμερα στην γερμανική επικράτεια μετά τον πόλεμο του 1864 μεταξύ Πρώσων-Αυστρικών κατά των ομοφύλων των Δανών.
  Το αυτό έτος ο γλυξβούργος δουξ αναδεικνύται βασιλεύς της Δανίας, διότι ο ολδεμβούργος της ευθείας γραμμής είναι άτεκνος παρά τους τρεις γάμους του.
  Ο γλυξβούργος Γεώργιος ενθρονίζεται βασιλεύς των Ελλήνων μετά την αποχώρηση του Βαβαρού Όθωνος.Επιλέγεται το ελληνικό όνομα Γεώργιος από τα 4-5 ονόματα του. Για τους οικείους του ήτο πάντοτε Βίλχεμ, η δε Όλγα τον προσφωνούσε με το θωπευτικό Βίλλυ. Συνενοούντο στην γερμανική, με τα παιδια τους στην αγγλική.
  Η αδελφή του Αλεξάνδρα υπανθρεύθη τον διάδοχο της Βικτωρίας Εδουάρδο, προϊόν της αιμοξείας με το α΄εξάδελφο της Αλβέρτο Σαξβούργου-Γκοθα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Glücks = Τύχη·γούρι·ἐπιτυχία·εὐδαιμονία·εὐτυχία·εὐτύχημα·καλοτυχία
  ἐκφωνεῖται γκλούκς

  burg= κάστρο,φρούριο,πύργος
  ἐκφωνεῖται μπόοργκ,διπλό -ο,ὁπότε ἑλληνιστί -ου

  Ἰδού καί τά σχετικά μέ τό «εὐτυχές κάστρο» :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCcksburg_Castle

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου κι᾿εὐχαριστοῦμε τά μάλα γιά τίς πληροφορίες !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το bourg από το ελληνικό πύργος. Στην γαλλική bourgeois ο αστός, κάτοικος της περιτειχισμένης με πύργο πόλεως. Στην σημερινή Βουλγαρία η ελληνική πόλις Πύργος, Μπούργκας. Στο Ναύπλιο το Μπούρτζι, αραβική εκφορά του πύργος. Προβάλλατε το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι. Ο πύργος του χαλίφη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες,δυστυχώς διαπιστωνουμε ποσο αμόρφωτοι και βαθιά νυχτωμενοι είμαστε και μένουμε από τα παιδικά και σχολικά μας χρόνια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ ὡραῖες πληροφορίες πού ἀποδεικνύουν,γιά ἀκόμη μία φορά καί μονοτόνως ἐπαναλαμβανόμενο ( ἀλλά καθόλου δέν μᾶς ἐνοχλεῖ):Ὅλα,τά πάντα παγκοσμίως,γυρνοῦν στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἑλληνική γλῶσσα.Καί γλῶσσα,ὁμιλία σημαίνει Πολιτισμός !

  Ὅσο γιά τούς ἄραβες καί τό Ντουμπάϊ μέ τόν ὑψηλότερο πύργο στόν κόσμο καί ὅλον αύτό τόν τραβηγμένο μοντερνισμό,γιά τό θεαθῆναι καί ὄχι στήν ζωή τῶν πολιτῶν τους,μοῦ προκαλεῖ ἀηδία καί ταυτοχρόνως ἀποδεικνύεται πώς αὐτά τά ὅντα εἴτε βρίσκονται ὑπό καθεστώς βασιλικῶν οἴκων,κληρονόμων πολιτικάντιδων εἴτε οἱ πάσης λογῆς ὁλιγάρχες καί ἐμίρηδες μέ τσαντήρια καί οὐρανοξύστες ταυτοχρόνως,μία καί μόνη ῥίζα ἔχουν...Ὁ νοών νοείτω...

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου κι᾿εὐχαριστῶ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μου κάνει εντύπωση ότι κανένας δεν μιλάει για την ελληνική καταγωγή του γερμανικού βασιλικού κλάδου από όπου προήλθε και η δική μας δυναστεία! Παραθέτω δύο μικρά αποσπάσματα από το σχετικό έργο μου: ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: «Πολιτιστική Διπλωματία στο Βυζάντιο», στις μελέτες Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ Α. Σαμαρά- Κρίσπη, «Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας», έκδοση ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2019. (Συλλογικό Έργο).

  «Η ανιψιά του Ιωάννη Α’ Τσιμισκή (969-976) Θεοφανώ το 972 παντρεύτηκε το διάδοχο του Γερμανικού θρόνου Όθωνα Β’ και προώθησε τα γράμματα και τις τέχνες εξασφαλίζοντας και ελληνική εκπαίδευση στο γιό της Όθωνα Γ’. Με τη Θεοφανώ μεταλαμπαδεύτηκε ο βυζαντινός πολιτισμός συμβάλλοντας σημαντικά στην λεγόμενη Οθωνική Αναγέννηση. Η ίδια μεταφέροντας ρίζες, δίδαξε την αμπελουργία. Από τα αμπέλια που φυτεύτηκαν τότε στις όχθες τού Ρήνου ξεκίνησε η ονομαστή ομώνυμη ποικιλία. Ο γάμος αυτός της Θεοφανούς επίσης τερμάτισε την αντιπαράθεση της Αυτοκρατορίας μας με τη Δύση με αποκορύφωμα τις συγκρούσεις του Νικηφόρου Φωκά (963-969) με τους Γερμανούς στην Ιταλία και η βυζαντινή πολιτιστική επιρροή επεκτάθηκε στη βόρεια Ευρώπη. Στη συνέχεια και με καλυμμένα τα νώτα του ο Τσιμισκής κατατρόπωσε του Άραβες».

  «Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πόσο σημαντική ήταν η προσπάθεια όλων των ευρωπαϊκών αυτοκρατορικών και βασιλικών οίκων να αποκτήσουν δεσμούς αίματος με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα να απλωθούν οι Ελληνικοί κλάδοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το στέμμα όλων των Βασιλείων εξακολουθεί να είναι βυζαντινό όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη αυτής της επιρροής[1]!».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου,ἐπεί δή ἔχεις δημοσιεύση,καί ὀρθῶς,τό σχόλιόν σου καί στά δύο μέρη τοῦ θέματος,ἡ άπάντησίς μου δημοσιεύθηκε στό β΄μέρος,ἐδῶ : https://sxolianews.blogspot.com/2021/02/blog-post_95.html?showComment=1613301776548#c1998106552895099500

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητή !

   Διαγραφή