" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Οἱ σατανιστές τῆς ΝΤΠ τελειώνουν τήν Ἀμερική πού ξέραμε...

Ὅλο καί χειροτερεύουν τά πράγματα στίς ΗΠΑ,ὑπό τόν ἐκφραστή τῆς ΝΤΠ,Μπάϊντεν. Διαβάζουμε  :

Ἕνα νέο πακέτο μεταναστεύσεως πού ὑποστηρίζεται ἀπό τούς δημοκρατικούς,ὑπό τόν Μπάϊντεν ἔρχεται ὑπό διαμαρτυρίες,διότι παρατείνει τήν ἀμνηστία καί τήν ὑπηκοότητα σέ περίπου 20 ἑκατομμύρια μετανάστες. Ἕναν πληθυσμό πέντε φορές μεγαλύτερο ἐκείνου τοῦ Λός Ἄτζελες ! Καί μάλιστα παρατείνει καί μία πρόσκλησιν γιά ἐπιστροφή ὅσων ἀπελάθησαν προσφάτως.

«Εἶναι ἐξαιρετικά,ἀκραίως ῥιζοσπαστικό»,δήλωσε ὁ πρώην σύμβουλος ἐπί τῆς μεταναστεύσεως,τοῦ Trump, Stephen MillerΔέν μπορεῖς κἄν νά τό ὀνομάσῃς ἀριστερό,ἐπεί δή στήν πραγματικότητα εἶναι μηδενιστικό».

Καί ἔρχεται σέ καιρούς πού ἑκατομμύρια ἀμερικανῶν παραμένουν ἐκτός ἐργασίας καί μέ τήν Χώρα σέ μία προσπάθεια τερματισμοῦ τῆς πανδημίας. Κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τήν ἀσφάλεια τῶν συνόρων,δήλωσαν καί ἄλλοι ἐπικριτές τοῦ συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

«Αὐτή ἡ τελευταία κίνησις θά βλάψῃ περισσότερο τούς Ἀμερικανούς πολίτες οἱ ὁποῖοι ἤδη βρίσκονται σέ μία μεγάλη προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως τοῦ θέματος τῆς ὑγείας ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ὑφισταμένης οἰκονομικῆς κρίσεως προερχόμενα ἀμφότερα ἀπό τήν συνεχιζομένη πανδημία καί τήν προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως ν᾿ἀνταποκριθῇ στά προβλήματα αὐτά. Αὐτό τό νέο νομοσχέδιο γιά τήν μετανάστευσιν θά βλάψῃ πρωτίστως τήν ἀσφάλεια τῆς Χώρας. Περαιτέρω θ᾿ἀποδυναμώσῃ τήν οἰκονομία καί θά θέσῃ σέ κίνδυνο τίς ἴδιες μας τίς ἐλευθερίες»,δήλωσε τό διευθυντικό στέλεχος τῆς Heritage Action for America,Jessica Anderson

Αὐτό τό νομοσχέδιο,εἶπε,θά δώσῃ τό πράσινο φῶς σέ 20 ἑκατομμύρια μετανάστες,σέ ἕναν δρόμο πρός τήν ὑπηκοότητα

Ἡ πολιτική Μπάϊντεν «ἀνοιχτές πόρτες» ἔχει ἤδη προκαλέσῃ νέα αὔξησιν κατά 3.500,καθημερινῶς, λαθρομεταναστῶν στά σύνορα,σύμφωνα μέ τούς ἀξιωματούχους τῆς μεταναστεύσεως.

Τό σχέδιο τῶν δημοκρατικῶν πού διέρρευσε στήν Οὐάσινγκτον πλασσάρεται ὡς μία «ἀνθρωπιστική ἀναθεώρησις» ἀπέναντι στήν πολιτική Τράμπ πού εἶχε διακόψη τίς βίζες,αὐξήση τίς ἀπελάσεις τῶν λαθρομεταναστῶν καί μαζύ μέ τό Μεξικό νά βοηθοῦν τούς νοτίους μετανάστες σ᾿ἀναζήτησιν ἀσύλου παρά νά περνοῦν τά σύνορα μέ τήν ἐλπίδα γιά κάτι καλλίτερο.

Ὁ Μίλλερ πού ἦταν ὁ βασικός ἀρχιτέκτονας τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τοῦ Τράμπ,δήλωσε πώς τό νέο νομοσχέδιο πού συνέταξε ὁ γερουσιαστής τοῦ Νιού Τζέρσεϊ,Μπόμπ Μενέντεζ καί ἡ ἐκπρόσωπος τῆς Καλιφόρνια,Λίντα Σάντσεζ,οὐσιαστικῶς ἀκυρώνουν τά σύνορα τῶν ΗΠΑ μέ τό Μεξικό καί ὅ,τι εἶχε ἐπιτύχει ὁ πρώην πρόεδρος Τράμπ.

«Δέν μπορεῖς νά κυβερνήσῃς μέ θυμό ἐξ αἰτἰας τῆς ἀντιθέτου θέσεώς σου.Εἶναι δηλητηριώδες καί καταστροφικό νά λές στήν ούσία « θά κάνουμε κάτι ἐντελῶς ἀντίθετο γιά τήν ἀσφάλεια τῶν συνόρων,ἀπό ἐκεῖνο τῆς κυβερνήσεως Τράμπ.Αὐτό εἶναι. Ἀποτελειώνουμε τήν ἀσφάλεια τῶν συνόρων»,εἶπε ὁ Μίλλερ.

Γιά παράδειγμα θέτει θέμα ὑπηκοότητος γιά τόν ὁποιονδήποτε λαθρομετανάστη στίς ΗΠΑ πρίν τήν 1η Ἰανουαρίου,ἀκόμη καί γιά ἐκείνους πού βρίσκονταν ἐδῶ μόλις γιά μερικές ἐβδομάδες. Αὐτό,εἶπε ὁ Μίλλερ,θά ἐνθαρρύνῃ ἑκατομμύρια νά προηγηθοῦν ἀπό ἄλλους πού εἶχαν ἀκολουθήση τήν νόμιμο διαδικασία γιά τήν ὑπηκοότητα.

Θά ἀναθεωρήσῃ κανόνες γιά τούς ἀπελαθέντες καί ἔτσι θά τούς ἐπιτρέπῃ νά ἐπιστρέψουν γιά νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά ὑπηκοότητα.

Ὁ ἀντίκτυπος θά εἶναι καταστροφικός γιά τούς ἀξιωματικούς τῆς  ICE (Ὑπηρεσία Ἐλέγχου Μεταναστεύσεως καί Τελωνείων τῶν ΗΠΑ)  καί τούς συνοριοφύλακες,δήλωσε ὁ Μίλλερ. « Θά μπορούσατε νά φαντασθεῖτε κάτι πιό ἀποθαρρυντικό; Τό μήνυμα πού στέλνει στούς συνοριοφύλακες καί τούς ἀξιωματικούς τῆς  ICE εἶναι ὅτι «δέν ὑπολογίζεσαι.Ἡ ἐργασία σου δέν ὑπολογίζεται.Ἡ μία ζωή ἐργασία σου δέν μετρᾷ.Ὁ ὅρκος σου δέν μετρᾷ.Τίποτα ἀπό αὐτά δέν ἔχει σημασία.Ὅλα εἶναι ψεύτικα.Ὅλα εἶναι προσποιητά»

Εἶναι ἕνα ἐξαιρετικῶς ὕπουλο πρᾶγμα»,εἶπε ὁ Μίλλερ στό Secrets.

washingtonexaminer.com

Μπορεῖ οἱ «ἀνοιχτές πόρτες» τοῦ Μπάϊντεν, νά σᾶς θυμίζουν τόν Ἀλιέξι τοῦ τσυριζα μέ τό «ἔχει σύνορα ἡ θάλασσα;» ἤ τήν Τασία τοῦ «ἀνοίγουμε τά σύνορα,γκρεμίζουμε τούς φράχτες»,ἀκόμη καί τόν ὑποκριτή Κούλη πού ὑποσχόταν ὑπεράσπισιν συνόρων κι᾿ἐλεγχόμενη μετανάστευσιν ἀλλά ἔσπασε κάθε ῥεκόρ στήν λαθροεισβολή ἡ ἕως σήμερα ἀντιμετώπισις τοῦ θέματος ἀπό τήν νεοταξίτικη κυβέρνησίν του,ὅμως...

Ὅμως τό πρᾶγμα εἶναι πολύ σοβαρό.Διότι αὐτή τό ὕπουλο σχέδιο τῆς ΝΤΠ μέ τίς μετακινήσεις πληθυσμῶν καί τήν σώνει καί καλά ἀλλοίωσιν τῶν ντόπιων πληθυσμῶν τῶν κρατῶν,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδον,ἔχει ἀκόμη πιό βαθεῖς καί ὑπόπτους σκοπούς....Σίγουρα ὅμως τό βασικό τους μέλημα καί πρωταρχικός στόχος ἡ Λευκή Φυλή.


Εἶναι πράγματι,τρομερό νά διαπιστώνῃς πώς σ᾿ἔχουν βάλλη σέ μία κατηγορία ὑπό ἀφανισμό,μία κλίκα σατανάδων πού μισεῖ,κυριολεκτικῶς μισεῖ,τήν Δύσιν καί τόν Πολιτισμό της. Καί εἶναι τρομερό διότι ἐνῷ μπορεῖ ὁ καθείς νά τό διαπιστώσῃ,παρατηρεῖς πώς αὐτοί,οἱ ἴδιοι τῶν ὁποίων τό μέλλον ἔχει τεθῆ ὑπό ἡμερομηνία λήξεως,ὄχι ἁπλῶς ἀδρανοῦν στό νά κάνουν τό ὅτι δήποτε γιά νά σωθοῦν,ἀπεναντίας ὑποστηρίζουν διά τῆς ἀποδοχῆς τους καί τῆς ὑπακοῆς τους,αὐτούς τούς ἴδιους τούς δολοφόνους τους. 

Καί ἀκόμη πιό τρομερό,αὐτό πού βιώνουμε ἐμεῖς,στήν χώρα αὐτή πού λέγεται Ἑλλάδα καί πού θά εἶναι ψεύτης ὅποιος ὑποστηρίξει τό ἀντίθετον,βάλλεται μέ τήν χειρότερη μανία,στό θέμα τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ. Ἀλλά,έπαναλαμβάνω,πῶς νά τό ἀντιμετωπίσῃς ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες ψηφίζουν γιά ἐξουσιαστή τους κάποιον πού τούς λέει μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο : θά πολεμήσουμε τήν ἐντοπιότητα ( Νατιβισμός),μέσα ἀπό τό ἄντρο τῶν καμπαλιστῶν/σατανιστῶν σιώνων; 

Ἀπογοήτευσις....

Ἡ Πελασγική 

2 σχόλια:

 1. Λαθρομετανάστης λεξιπλασία στις ΗΠΑ όταν το 1921 εισήχθη το όριον των 356.000 μεταναστών ετησίως. Το 1924 με τον νόμο των Τζώνσον-Φήντιγκ καθιερώθησαν ποσοστόσεις ανά κράτος της Ευρώπης, προβλέπωντας ετησία μετανάστευσι ανά λαό στο 2% της απογραφής του 1890. Τούτο κυρίως για να περιοσθή η μετανάστευση των Εβραίων, που κατέφθαναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες.
  Το 1880 με τον νόμο περί Σινών (Cinese Act) απηγορεύθη η εγκατάστασις Κινέζων στις ΗΠΑ.Την ίδια εποχή απηγορεύθη και η μετανάστευσις των σε Καναδά και Αυστραλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τότε...Σήμερα ἄλλαι αἱ βουλαί τοῦ Μπάϊντεν καί τῆς καμπαλιστικῆς κλίκας...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή