" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 16 Μαΐου 2021

«...ἄν κυττάξῃς τό ἱστορικό τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν :ΟΛΕΣ προέρχονται ἀπό τό Γ΄Ῥάϊχ»


Τί μᾶς λέει ἐδῶ ὁ Charlie Ward ; Ἴσως,αὐτά πού πολλοί ἀπό ἐμᾶς φανταζόμαστε,ὑποθέτουμε,ἀκόμη καί ἐξάγουμε ὡς συμπέρασμα ἀπό ὅλα ὅσα διαβάζαμε καί διαβάζουμε σχετικῶς μέ τό πῶς λειτουργεῖ τό Σύστημα,ποιό εἶναι αὐτό τό «Σύστημα»,τί ἐξυπηρετεῖ καί κυρίως τί ἐπιδιώκει...

Ὅμως,ἀκόμη πιό σημαντικό καί ἀπό τήν σοβαρότατη ἀποκάλυψιν πού ἀκούγεται στό βίντεο,θεωρῶ τήν τελευταία φρᾶσιν :«Δέν μέ ἐκπλήσσει ( ἡ ἀποκάλυψις),ἄν κυττάξῃς τό ἱστορικό τῶν μεγάλων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν :ΟΛΕΣ προέρχονται ἀπό τό Γ΄Ῥάϊχ»,λέει ὁ δημοσιογράφος στόν Γουόρντ γιά νά συμφωνήσῃ ἀπολύτως : «Ἀκριβῶς ἔτσι.Σωστά ! » 


Διά τοῦτο ἐπιμένω : Ἄς ξαναδιαβάσουμε :

Οἱ εὐγονιστές,ψυχοπαθεῖς ὀλιγάρχες στό ἴδιο «ἔργο» μέχρι σήμερα !

Ἡ κρυφή ἱστορία τοῦ 20ου αἰῶνος 

Ἦταν ὁ Χῖτλερ ἕνας πράκτορας τῶν Ἰλλουμινάτι; 

Ἡ Γερμανία τῶν δύο πολέμων,οἱ δράκοι-τραπεζίτες καί ἡ Τράπεζα τῶν τραπεζῶν BIS ! ! ! (σέ δύο μέρη)

Οἱ ἐπιλεγμένοι δράκοι 

Ἡ «συνωμοσία τοῦ Ὑδροχόου» ὁ προοιωνισμένος σύγχρονος ἐφιάλτης 

Τό 1968,ὁ Brzezinski δημοσίευσε τό «Ἡ Τεχνοτρονική Ἐποχή»,ἕνα σχεδόν δυσανάγνωστο ἔργο τό ὁποῖο στά πιό σαφῆ ἀποσπάσματα,ὑποστηρίζει ὅτι ἡ νέα «τεχνοτρονική ἐποχή» θά θέσῃ τίς βάσεις γιά μία «καλοπροαίρετη» δικτατορία ἀπό μία παγκόσμια ἐλίτ.

«...Ἴσως χρειαστοῦν νέες μορφές κοινωνικοῦ ἐλέγχου,γιά τόν περιορισμό τῆς ἀδιάκριτης ἀσκήσεως,ἀπό τό ἄτομο,τῶν νέων ἐξουσιῶν τους.Ἡ δυνατότητα ἐκτεταμένου χημικοῦ νοητικοῦ ἐλέγχου...θά ἀποτελέσῃ μία κοινωνική ἐρμηνεία τῶν κοινῶν κριτηρίων περιορισμοῦ καθώς καί τῆς χρήσεως.» λέει ὁ Brzezinski 

...Ὁ ἄνθρωπος,λέει ὁ Peccei,«εἶναι ὁ ἐχθρός ἤ τύραννος τῶν περισσοτέρων μορφῶν ζωῆς...Ὁ ἄνθρωπος ἐφηῦρε τήν ἱστορία τοῦ κακοῦ δράκου,ἀλλά ἄν ὑπῆρχε ποτέ ἔνας κακός δράκος στήν γῆ,εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος»...


Εὐχαριστῶ πολύ,τήν Ἀγγελική γιά τό βίντεο. 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου