" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

«Ἡ «ἑβραϊκή κυριαρχία» εἶναι καλό πρᾶγμα...»

 Λέει,ὁ εἰδικός τῆς Ἰαπωνικῆς Ἱστορίας,Ben Ami Shiloni ὁμότιμος καθηγητής στό ἑβραϊκό πανεπιστήμιο τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ συγκεκριμένος καθηγητής,μέ ἑβραιοπολωνική καταγωγή καί μεγαλωμένος στήν Σοβιετική Ἕνωσιν,ἔχει δημοσιεύση ἕνα βιβλίο γιά τίς Ἰαπωνο-ἑβραϊκές σχέσεις καί πιστεύει πώς οἱ δύο λαοί ἔχουν ἀναπτύξη μία εἰδική σχέσιν καί αἰσθάνονται τήν μοναδικότητά της,σέ σχέσιν μέ τά ἄλλα ἔθνη.

 ...όταν μια ομάδα από εμάς περάσαμε ένα βράδυ με μέλη του Ιαπωνικού Makuya* στην Ιερουσαλήμ, δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας. Γιατί όταν τραγούδησαν «Σιών, Σιών, Σιών» κάτω από την ισραηλινή σημαία, ο ενθουσιασμός και οι κραυγές χαράς τους μπορούσαν να μας ανεβάσουν στα ουράνια... (ἀπό :  Γνωρῖστε τούς Makuya,τούς πιό ἀκλόνητους ὑποστηρικτές τοῦ Ἰσραήλ)

Συγεκριμένα λέει : ἐνῷ οἱ γερμανοί πίστευαν πώς ἡ λύσις στόν κανόνα ὅτι οἱ ἑβραῖοι κυβερνοῦν τόν κόσμο ἦταν ἡ ἀπέλασις καί ὁ ἀφανισμός,οἱ Ἰάπωνες κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι πρέπει νά μάθουν ἀπό τήν ἑβραϊκή κοινότητα μετατρέποντας τόν ἀντισημιτισμό σέ φιλοσημιτισμό...»

Τά γνωρίσματα πού θεωροῦνται ἀρνητικά καί ἀποδίδονται στούς ἑβραίους,ἀπό τήν Δύσιν,ὅπως ἕνας ἔλεγχος σέ παγκόσμια γεγονότα καί τήν οἰκονομία,χαιρετίζονται κι᾿ἐκτιμῶνται στήν Ἰαπωνία. 

Ο καθηγητής Shiloni επισημαίνει την επίσκεψη του Αλμπέρ Αϊνστάιν το 1923 στην Ιαπωνία. Ο επιστήμονας καλωσορίστηκε με τυμπανοκρουσίες και έλαβε μεγάλο σεβασμό. Συναντήθηκε με πολλές ανώτερες προσωπικότητες και έδωσε μια σειρά από πολύκροτες διαλέξεις (ἐδῶ)

Ὅταν τόν 19ο αἰ. ἡ Ἰαπωνία ἀνοίχθηκε στήν Δύσιν,εὐρωπαῖοι ἑβραῖοι ἐπιχειρηματίες δημιούργησαν δεσμούς μέ τήν χώρα. «Μόνον οἱ ἑβραϊκές ἐπενδύσεις βοήθησαν τήν Ἰαπωνία νά νικήσῃ τήν Ῥωσσία στόν πόλεμο τοῦ 1904-1905. Τότε ἡ εὐρωπαϊκή ἀντισημιτική λογοτεχνία ἄρχισε νά εἰσέρχεται στήν χώρα. «Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι οἱ Ἰάπωνες κατέληξαν σέ ἐντελῶς διαφορετικά συμπεράσματα ἀπό τίς εὐρωπαϊκές ἀντισημιτικές θεωρίες. Κατέληξαν στό συμπέρασμα πώς πρέπει νά μάθουν ἀπό τούς ἑβραίους,νά συνδεθοῦν μαζύ τους καί νά ἐφαρμόσουν τά καλά πράγματα πού κάνουν...» 

Πρός το παρόν υπάρχει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα στο Τόκιο και δύο σπίτια Chabad. Οι περισσότεροι Εβραίοι υπάρχουν για επαγγελματικούς λόγους, μαζί με έναν αριθμό Ισραηλινών ταξιδιωτών και Εβραίων παντρεμένων με έναν Ιάπωνα σύζυγο.(ἐδῶ)

«Για να κατανοήσουμε την ιαπωνική προσέγγιση προς τους Εβραίους, πριν από λίγα χρόνια μας επισκέφτηκε μια ανώτερη ιαπωνική αντιπροσωπεία», λέει ο Shiloni. «Μετά το γεύμα, ο αρχηγός της ομάδας σηκώθηκε, ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες και είπε ότι αυτός και τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας γνώριζαν πολύ λίγο τους Εβραίους και το Ισραήλ,πριν από το ταξίδι. Κατά την προετοιμασία, αναζήτησαν ένα βιβλίο για το θέμα και αφού το διάβασαν ένιωσαν ότι τώρα καταλαβαίνουν την επιτυχία του Ισραήλ και την ειδική θέση που κατέχουν οι Εβραίοι.

«Έπειτα έβγαλε το βιβλίο από την τσέπη του και μας έδωσε ως δώρο - ήταν τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών. Αυτό δείχνει ότι η κλασική αντισημιτική λογοτεχνία θεωρείται από τους Ιάπωνες ως πρότυπο επιτυχίας και απομίμησης. Στην ουσία, βγάζουν αντίθετα συμπεράσματα σχετικά με τους Εβραίους και πώς να συνδεθούν με αυτούς », είπε ο Ben Ami Shiloni....( Οἱ πληροφορίες ἀπό Παγκόσμιος ἑβραϊσμός- Ἡ «ἑβραϊκή κυριαρχία» εἶναι καλό πρᾶγμα )

Δέν νομίζω πώς χρειάζεται νά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο ἀφοῦ ἀντιλαμβανόμεθα ἀπολύτως γιατί ὑφίσταται αὐτή ἡ σχέσις καί οἱ ἀνάλογες ἀπόψεις. Οἱ ἰάπωνες,ὅπως καί οἱ κινέζοι ἔχουν πολύ συγκεκριμένες ἀντιλήψεις περί ...κυριαρχίας. Ἕνας λαός ὅπως οἱ παγκόσμιοι συνωμότες ἑβραῖοι πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσαν νά τούς ἐπιρρεάσουν πέραν ἀπό τήν μίμησιν; Ἄλλως τε,ἡ σχέσις,οἱ δεσμοί καί οἱ συμμαχίες μέ τήν Ναζιστική Γερμανία τό ἀποδεικνύουν περιτράνως ! 

Γιατί τούς κολακεύουν οἱ ἐβραῖοι,ὅπως ὁ ἐν λόγῳ ἑβραῖος καθηγητής τῆς Ἰαπωνικῆς Ἱστορίας ; Γιά τόν ἴδιο λόγο πού τούς θαυμάζουν οἱ Ἰάπωνες. Γιά νά τούς ἔχουν ἀπολύτως τοῦ χεριοῦ τους καί νά τούς «καταπιοῦν» καί αὐτούς ! Ὅ,τι κάνουν καί μέ τούς κινέζους,ἀπό τούς ὁποίους λαμβάνουν ἐπίσης «μεγάλη ἀγάπη» οἱ ἑβραῖοι,τά τελευταῖα 20 χρόνια...

Καί φυσικά ὁ Ben Ami Shiloni,ὅπως ὁ κάθε καλός ἑβραῖος πού συντελεῖ στό ἔπακρον τό ἔργον τῆς ἀποστολῆς του,βραβεύτηκε ἀπό τήν «μητέρα Σιών» : 


Ο Υπουργός Παιδείας, Yoav Galant, ανακοίνωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2021, ότι ο νικητής του Βραβείου Ισραήλ του 2021 για την επιστημονική έρευνα της Άπω Ανατολής είναι ο καθηγητής Ben-Ami Shilony.

«οι πολλές δημοσιεύσεις και οι συνεισφορές του στη μελέτη της σύγχρονης ιαπωνικής ιστορίας, και ιδίως η έρευνά του για τον πολιτισμό και την πολιτική στην Ιαπωνία πριν και κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το Αυτοκρατορικό Ίδρυμα της Ιαπωνίας και την πολιτιστική σύγκριση μεταξύ Ιαπωνών και Εβραίων , θεωρούνται πρωτοποριακά στον τομέα τους. "

Φυσικά,αὐτό δέν εἶναι τό μόνον βραβεῖο ἤ τιμή γιά τόν ...μεγάλο καθηγητή τῆς Ἰαπωνικῆς Ἱστορίας. Ἔχει λάβη μέχρι καί ἀπό τόν ἰάπωνα αὐτοκράτορα,παρακαλῶ ! Περᾶστε ἀπό ἐδῶ,γιά τό βιογραφικό,τά βραβεῖα τίς τιμές καί τίς δόξες τοῦ Μπέν-Ἀμί Σιλόνι.

Ὁ Τεσίμα μέ τούς Μακάγια,ἐπισκέπτονται τό Ἰσραήλ
* Makuya
 : 
Το Makuya (幕 屋) , που εδρεύει στο Σεμινάριο Βίβλων του Τόκιο, είναι ένα χριστιανικό επαναστατικό κίνημα στην Ιαπωνία που ιδρύθηκε το 1948 από τον Ikurō Teshima . Η κατανόηση της εσωτερικής αλήθειας της βιβλικής θρησκείας, ή της «Αγάπης του Αγίου Πνεύματος », όπως το θέτει ο Τεσίμα, και η εκτίμηση αυτής της υπαρξιακής αγάπης ενσωματώνοντάς την και ζώντας αναλόγως είναι η ουσία της θρησκευτικής ζωής των Makuya.

Το "Makuya" είναι το ιαπωνικό ισοδύναμο της εβραϊκής λέξης משכן mishkan , που αναφέρεται στην Αγία Σκηνή , το φορητό ιερό όπου συναντάται ο Θεός και ο άνθρωπος (Έξοδος 29: 42–43). Αυτό το όνομα καταγράφει κατάλληλα τον βασικό θρησκευτικό προσανατολισμό των Μακούγια, οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της προσωπικής, αναποτελεσματικής συνάντησης με τη θεϊκή παρουσία στην καθημερινή ζωή. Αυτή η εμπειρία, σύμφωνα με αυτούς, δεν πρέπει, και μάλιστα δεν μπορεί, να αντικατασταθεί από μια δογματική πίστη σε θρησκείες ή από μια σταθεροποίηση ενός θρησκευτικού θεσμού. Ως εκ τούτου, η ιδέα του «φορητού» ιερού, της Αγίας Σκηνής...( ἀπό ἐδῶ)

ὡς ἐκ τούτου τό δόλωμα τοῦ Χριστιανισμοῦ πού κατασκεύασε καί ἐγκλώβισε τούς φανατικούς ὑποστηρικτές τοῦ Ἰσραήλ,Ἰάπωνες...

...Το κίνημα Μακάγια γεννήθηκε τό 1948.....Ο Teshima οργάνωσε αμέσως μια μεγάλη διαμαρτυρία που εξόργισε πολύ τους Αμερικανούς. Όταν ένας φίλος προειδοποίησε την Teshima για την επικείμενη σύλληψή του, κρυβόταν στην έρημο. Όταν βρισκόταν στα ηφαιστειακά βουνά Aso, είχε μια προσωπική συνάντηση με τον Θεό και άκουσε μια φράση από το βιβλίο του Άμως: «Θα στείλω έναν λιμό στη γη, όχι πείνα ψωμιού, ούτε δίψα για νερό , αλλά ακούγοντας τα λόγια του Κυρίου. "

Ὁ Ἰκοῦρο πού ἔγινε Ἀβραάμ

Τότε κατάλαβε ότι η πείνα της Ιαπωνίας δεν ήταν φυσική, αλλά πνευματική. Συνειδητοποίησε ότι οι Ιάπωνες έπρεπε να επιστρέψουν στα βασικά, στην πηγή - στον Θεό. Όταν μπόρεσε να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, έκλεισε την επιχείρησή του και άρχισε να διδάσκει τη Βίβλο. Είχε μόνο λίγους μαθητές στην αρχή. Αλλά ήταν μια αρχή, και λίγο αργότερα ίδρυσε τους Μακάγια.

Ο Teshima υποστήριξε ότι για να κατανοήσουμε το πνεύμα της Βίβλου, ήταν απαραίτητο να κατανοήσουμε βαθύτερα την εβραϊκή πίστη, τους ανθρώπους, τη γλώσσα και την ιστορία τους. Δυστυχώς, η έντονη επιθυμία του να επισκεφθεί το Ισραήλ καθυστέρησε για πολλά χρόνια, μέχρι η Ιαπωνία και το Ισραήλ να δημιουργήσουν διπλωματικές σχέσεις το 1961...( ἀπό ἐδῶ)

Τί δέν καταλαβαίνει κάποιος; ....


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:

 1. Οι Ιάπωνες απέκτησαν γραφή μόλις το 500μ.Χ. υιοθετώντες την κινεζική.
  Πριν ανήκον στην προϊστορία! Το ΚοΖιΚι κείμενο το 712μ.Χ., το πρώτο άξιον αναφοράς.
  Τον 16ον αιώνα ανεκαλύφθησαν από τους Ευρωπαίους. Ιησουίτες μοναχοί προσηλύτησαν έναν μικρό αριθμό, λόγω όμως της εντόνου αναμείξεως τους στα εσωτερικά της Ιαπωνίας απελάθησαν. Η Ιαπωνία έκλεισε τα σύνορα της μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνος ότε οι Αμερικανοί με την τακτική των κανονιοφόρων τους ηνάγκασαν σε συνεργασία...
  Χιλιάδες νεαροί Ιάπωνες μετεφέρθησαν στις ΗΠΑ για να σπουδάσουν θετικές επιστήμες και τεχνολογία. Οι Ιάπωνες, ως και οι Κινέζοι, δεν είχον ιδέαν περί Επιστημών.
  Εντός δύο γενεών υπήρχον ικανός αριθμός Ιαπώνων επιστημόνων και μηχανικών.

  Η αύξησις του πληθυσμού των Ιαπώνων τους οδήγησε στην εισβολή στην ηπειρωτική Ασία με την χρήσι δυτικού οπλισμού. Κατέκτησαν την Μαντζουρία με αποτέλεσμα να έλθουν εις αντιπαράθεσιν με την προελαύνουσα στην περιοχή Ρωσία. Ούτω πως είχαμε τον ρωσοϊαπωνικό πόλεμο του 1903-4 με επικράτησι των Ιαπώνων. Τότε ανεπτύχθη στην Δύσι η αντίληψις περί περί κιτρίνου κινδύνου.

  Εδώ έχουμε την παρουσία Εβραίων. Ο Γιακόμπ Σιφ, ο τραπεζίτης της A.Kuhn-S.Lieb (Αβραάμ Κουν-Σολομών Λημπ)εδανειοδότησε το ιαπωνικό κράτος με 200εκατ. $, πολλά δις σημερινά, για αγορά εξοπλισμού. Έλαβε τα δύο ανώτατα παράσημα της Ιαπωνίας.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή