" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Ποιός κατέστησε,ἐπισήμως,τήν Ἑλλάδα προτεκτορᾶτον; Ὦ ναί,ὁ «ἐθνάρχης» Ἐλευθέριος Βενιζέλος !

 

φωτό
Ὄχι μόνον ὁ Βενιζέλος ( Μπέν Σελόν) μᾶς ἔβαλε σώνει καί καλά στόν Α΄Π.Π.,ἀλλά γιά νά τό ἐπιτύχῃ (ἀπό τό 1915 ξεκίνησε ἡ αντιπαράθεσις μέ τόν Βασιλιᾶ),ἀφοῦ ὁ Κωνσταντῖνος Α΄ ( ἤ ΙΒ΄),ἦταν κάθετα ἀρνητικός σέ μία τέτοια προοπτική ( λάβετε ὑπ᾿ὅψιν πώς ἡ Ἑλλάς μόλις πρό 2ετίας εἶχε βγῆ ἀπό τούς Βαλκανικούς Πολέμους,μέ τά κέρδη πού εἶχε ἀποκομίση -ἀπελευθέρωσιν Μακεδονίας,Ἠπείρου,μέ κύριο πρωταγωνιστή τῶν μεγάλων νικηφόρων μαχῶν τόν ἴδιο τόν Κωνσταντῖνο  ὡς Ἀρχιστράτηγον τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ,συνεπῶς εὑρίσκετο καί ἀποδυναμωμένη ἀλλά κυρίως σέ περίοδον ἀνασυγκροτήσεως ἀπό κάθε ἄποψιν,ἰδίως γιά τίς ἐνσωματωμένες περιοχές. ὅμως καί κυρίως αὐτό πού τόν εὕρισκε ἀπολύτως ἀντίθετον ἦταν οἱ παραχωρήσεις τοῦ Βενιζέλου,κατ᾿ἀπαίτησιν τῶν ἀγγλογάλλων,πρός τήν Βουλγαρία -παραχώρησις τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-,τήν ὁποία ἤθελαν ἔτσι νά δελεάσουν καί νά τήν ἀποσπάσουν ἀπό τήν συμπαράστασίν της πρός τίς δυνάμεις τῶν Γερμανῶν τοῦ Κάϊζερ...) κήρυξε,ἐμμέσως διά τῆς περιβόητης κινήσεως τῶν φίλων ἀξιωματικῶν τοῦ Μπέν Σελόν,«κίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης» τό 1916,οὐσιαστικῶς, τήν μόλις πρό 3ετίας ἑνωμένη μέ τήν Ἑλλάδα Μακεδονία,ἀνεξάρτητη ἀφοῦ δημιούργησε μία ἄλλη κυβέρνησιν,παράνομον,μέ ἕδρα τήν Θεσσαλονίκη,ἀλλά καί πάλιν αὐτός εὑρέθη μπροστά σέ μία ἀκόμη συμφορά πού κληρονόμησε τό Ἑλληνικό κράτος : Τήν ἐπίσημον ἀνακήρυξιν τῆς χώρας σέ προτεκτοράτο τῶν Ἀγγλογάλλων,καλών τούς ἀγγλογάλλους καί τά σταρτεύματά καί στόλους τους,πού ἀποβιβάστηκαν στόν Πειραιά,μέ συνέπεια τόν βομβαρδισμό τῶν Ἀθηνῶν,τῶν Ἀνακτόρων τοῦ μή συμμορφούμενου μέ τίς ἐπιδιώξεις τους βασιλέως τῆς Ἑλλάδος καί τόν βομβαρδισμό τοῦ Πειραιῶς.Ἑννοεῖται,φυσικά,πώς καί ὁ ναυτικός ἀποκλεισμός ἔπαιξε τόν ῥόλον του γιά τά μετέπειτα γεγονότα.


Στίς 30 Μαΐου 1917,Κωνσταντῖνος παραιτεῖται τοῦ θρόνου καί παραδίδει  αὐτόν στόν υἱό του Ἂλέξανδρον.Σ᾿ἐκεῖνο τό Συμβούλιο τοῦ Στέμματος,ὁ
Νικόλαος Δημητρακόπουλος,δικηγόρος καί πολιτικός ἔθιξε ἕνα πολύ σπβαρό ζήτημα πού ἀφοροῦσε τό τελεσίγραφο τῶν Ἀγγλογάλλων. Διαβᾶστε,ἀπό ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς ( ΣΚΡΙΠ,31 Μαΐου 1917,ἐδῶ) :


Διότι μπορεῖ οἱ ...προοδευτικοί καί ὄχι μόνον,νά ἐκθειάζουν τόν νομικό καί πολιτικό Δημηταρκόπουλο,ὅμως παρακάμπτουν ἐκείνη τήν τόσο σοβαρή καί ἄκρως οὐσιαστική παρέμβασίν του μέσῳ τῆς ὁποίας προέλεγε τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Μιᾶς Ἑλλάδος πού ἐκ τῶν πραγματῶν,τῶν γεγονότων καί τῆς Ἱστορίας ἀπεδείχθη καί ἀποδεικνύεται μέχρι σήμερα,πώς μόνον Κυρίαρχο,Ἀνεξάρτητο Κράτος δέν εἶναι. Αὐτός διεχώρησε καί ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕ τόν ῥόλον τῶν δυνάμεων ὡς «εὐεργέτιδες» στήν ἀνάδειξίν τῆς Ἑλλάδος ὡς ἀνεξάρτητον κράτος,μετά τήν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (1827) καί ὄχι «προστάτιδες» ὡς ἕναν νέο ῥόλον πού ἀναλάμβαναν 100 χρόνια ἀργότερα ( 1917). Δέν τούς συμφέρει ὅμως νά ἔχουν τέτοιες θύμισες,ἀλλά κυρίως δέν τούς συμφέρει νά γνωρίζῃ ὁ ἑλληνικός λαός τόν πραγματικό ῥόλο τῶν πολιτικάντηδῶν του...

Οι Γάλλοι κατάσχουν τον Ελληνικό στόλο. Έλληνες Αξιωματικοί και ναύτες περιφέρονται άνευ αντικειμένου στους δρόμους του Πειραιά και της Αθήνας. Τραγελαφικές εικόνες στα πλοία. Οι βασιλικοί αφαιρούν πριν την παράδοση των πλοίων στους Γάλλους τα κλείστρα και προκαλούν δολιοφθορές ώστε να είναι άχρηστα για τους Γάλλους. Την ίδια στιγμή Έλληνες Βενιζελικοί καταστρέφουν πλοία φοβούμενοι ότι οι Βασιλικοί δεν θα τα παραδώσουν στους συμμάχους και θα τα στρέψουν εναντίον τους. Η τύχη κάθε πλοίου και ο λόγος καταστροφής του, είναι ανάλογος με την πλειοψηφία του πληρώματος που υπερτερεί. Στην φωτογραφία η Βασιλική Αποβάθρα (πλησίον του Δημαρχείου) και η Ακτή Μιαούλη (ἐδῶ)

Ο Φουρνέ προχωρεί σε μια πράξη πρωτόγνωρη για τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αν και υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση λαμβάνει την πρωτοβουλία να απελάσει όλους τους Πρεσβευτές και τις οικογένειές τους, χωρών που δεν ανήκαν στην ΑΝΤΑΝΤ ή που τηρούσαν ουδετερότητα. Μαζί με αυτούς αναχωρούν και ξένοι υπήκοοι φοβούμενοι το τι θα ακολουθήσει. Η κυρία κρατά λουλούδια που μοιράζουν οι Βασιλικοί στην Πλατεία Θεμιστοκλέους σε αυτούς που αναχωρούν δείχνοντας την διαφωνία τους με την απόφαση του Φουρνέ. (Ὅλες οἱ φωτό μέ τούς γάλλους ἐν Πειραιεῖ,ἀπό τό θέμα : Γαλλική κατοχή Πειραιᾶ 1916-1917 (Ἐπιχείρησις Ἑλληνικός Ἑσπερινός

Ἐκείνη ἡ χρονική στιγμή,γιά τήν Ἑλλάδα,ἦταν ἄκρως σημαντική γιά τό μέλλον της. Τήν ἀποδυνάμωσε,τήν καθυστέρησε καί τῆς ἐπέφερε τίς ἐπιπτώσεις πού ἀναποφεύκτως φέρουν μαζύ τους οἱ πόλεμοι. Κάπως ἔτσι μέ τά ἴδια ἀποτελέσματα καί χειρώτερα ( συμμοριτοπόλεμος-παιδομάζωμα) εἶχε καί ἡ συμμετοχή της στόν Β΄Π.Π....

Ξημερώματα 18ης Νοεμβρίου 1916 ημέρα Παρασκευή οι Γαλλικές Δυνάμεις αποβιβάζονται στον Πειραιά. Είναι η δεύτερη φάση της επιχείρησης. Η πρώτη ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Πίσω ο Άγιος Νικόλαος. Προσέξτε ότι αν και χειμώνας οι Γάλλοι φέρουν στολές εκστρατείας Αφρικής. Αυτό οφείλεται ότι ανήκουν στο 94ο Σύνταγμα αποικιοκρατικού πολέμου, μεταφερόμενες δια θαλάσσης από Μαρόκο και την υποσαχάρια Γαλλική Αφρική-(φωτό)- Προφανῶς πρὄκειται γιά τούς Ζουάβους,ὅπως θά διαβάσετε καί στίς εἰδήσεις τῆς ΣΚΡΙΠ,τούς ὁποίους ἀναφέρει.Περί αὐτῶν μπορεῖτε νά διαβάσετε σχετικῶς ΕΔΩ


Τό χείριστον ὅμως ὅλων ἦταν ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισίς της,ἀπό τήν ἴδια,ὡς προτεκτορᾶτο τῶν ξένων δυνάμεων. Χάριν τοῦ «ἐθνάρχου» Ἐλευθερίου Βενιζέλου,γιά τόν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς «εὐγνωμονοῦσα» ἔχει γεμίση ὅλη τήν ἐπικράτειαν μέ ὀδούς,ἀγάλματα,ἱδρύματα,μέχρι καί τόν ἐθνικό ἀερολιμένα μέ τό ὄνομά του,γιά νά μήν διαφεύγῃ τῆς μνήμης μας τό πόσο «μεγάλος» πολιτικός εὐεργέτης τῆς χώρας,ὑπῆρξε...

Σημείωσις : Στό ἴδιο πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος ( ἐδῶ) μπορεῖτε νά διαβάσετε τό διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Κων/νου πρός τόν Ἑλληνικό λαό,τό διάγγελμα τοῦ Ἀλεξάνδρου,τήν ἀποβίβασιν στόν Πειραιά τῶν 10,000 γάλλων στρατιωτῶν,ἀλλά καί τό κύριο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος ὅπου παραλληλίζεται ὁ Κωνσταντῖνος μέ τόν βασιλέα τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν Κόδρον,ὑπό τόν τῖτλον : «Κόδρος-Κωνσταντῖνος».


Ἡ Πελασγική

12 σχόλια:

 1. Πελασγικη μου η Ελλαδα εκτος της φαιδρας πορτοκαλεας, παραγει και '''εθναρχας'''..ολοι οσοι σκυλεψαν το κουφαρι της εγιναν μεγαλοι και τρανοι εως εθναρχες...παντως καποιες λεπτομερειες που δεν ηξερα τις εμαθα απο εδω,και σ ευχαριτω πολυ...συνεχισε να μας πληροφορεις....Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πικρή ἀλήθεια πού ὅμως ἔχει καί μία πολύ σοβαρή παράμετρο γιά νά ἰσχύσῃ.Τόν λαό...Δέν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν γιά μία τέτοια καθιέρωσιν.

   Ναί,ἡ γνῶσις τῆς ἱστορίας εἶναι πολύ σημαντική.Δέν ὑπάρχουν λεπτομέρειες,ἀλλά μικρότερα ἤ μεγαλύτερα γεγονότα πού συμβάλλουν στήν καταγραφή της καί ἀπαραίτητα γιά τήν ὀρθή γνῶσιν αὐτῆς.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητή μου Σοῦλα. Καλησπέρα !

   Διαγραφή
 2. Ασχέτως αν συμφωνεί ή όχι κάποιος με την συνολική θεωρία (προσωπικά διαφωνώ κάθετα),
  το ζήτημα του Βενιζέλου, του βενιζελισμού και του βενιζελικού συστήματος, το έχει θέσει στην σωστή του βάση ο αποκαλούμενος "Τραϊανού".

  Δεν υπάρχει τραγωδία της νεώτερης ελληνικής ιστορίας στην οποία να μην εμπλέκεται ο ίδιος ο βενιζέλος ή οι απόγονοί του.

  Το σημερινό πολιτικό σύστημα εδράζεται εξ ολοκλήρου στο εν λόγω πρόσωπο και γι' αυτό δεν έχει μείνει τίποτα που να μην το βαφτίζουν βενιζέλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικῶς συμφωνῶ ἀπολύτως,διότι τήν ἄποψιν αὐτή ἔχω διαμορφώση,χρόνια τώρα,μέσ᾿ἀπό τήν ἀνάγνωσιν τῆς Ἱστορίας μας καί τῶν ὅσων βιώνω τά τελευταῖα 40 χρόνια,τοὐλάχιστον...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  2. Τί θυμήθηκα τώρα;

   Ἕνα ἄρθρο μου,γιά τήν ὀνομασία τοῦ τότε νεο-ἱδρυθέντος ἀερολιμένος,πού εἶχα στείλη στόν «Ἀδέσμευτο Τῦπο»,τοῦ ἀειμνήστου Δημήτρη Ῥίζου,εἶχε σταθῆ ἡ ἀφορμή γιά μία πρότασιν ( μοῦ τήν ἔκανε προσωπικῶς ὁ Ῥῖζος) συνεργασίας μέ τήν ἐφημερίδα του.

   Δέν ἔχει σημασία ἄν ἡ συνεργασία δέν εὐωδόθηκε,ἄς ὅψονται οἱ γνωστές ὑφιστάμενες κλῖκες καί ἡ ζήλεια,ἀλλά τά πολύ καλά λόγια καί τόν θαυμασμό πού εἶχε ἐκφράση ὁ Δημήτρης Ῥῖζος,γιά τό κείμενό μου καί πώς μπῆκε στόν κόπο νά μοῦ τηλεφωνήσῃ ὁ ἴδιος...

   Ἦταν καλός ἄνθρωπος καί πραγματικά πολύ καλός στήν δουλειά του,ἀλλά ὅπως πάντα,τήν μεγαλύτερη βαρύτητα ἔχει τό ποιούς ἐπιλέγει κανείς γιά συνεργάτες και συμβούλους του...

   Διαγραφή
 3. Είχαμε και προηγουμένη εισβολή Γάλλων εις τας Αθήνας, κατά την διάρκειαν του Κριμαϊκού Πολέμου. Αντίμετρον για τις απελευθερωτικές δράσεις στην Θεσσαλία με επικεφαλής τον υπασπιστή του Όθωνος, Χριστόδουλο Χατζηλάμπρο,αγωνιστού του ΄21.
  Πάντα ταύτα για την υπεράσπισιν του οθωμανικού σουλτανάτου.
  Μετέφερον και επιδημία χολέρας με χιλιάδες θανάτους σε Πειραιά και Αθήνας.

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς !

   Οἱ «πολιτισμένοι» Γάλλοι μαζύ μέ τήν κατοχή,ἔφεραν καί τήν χολέρα στήν Ἑλλάδα τοῦ 1854 :

   ....Το μίασμα αποβιβάσθηκε στην πόλη μεταφερόμενο από τον Γαλλικό Στρατό της Κριμαίας που είχε καταφθάσει στον Πειραιά μέσω οπλιταγωγών πλοίων ως στρατός Κατοχής. Ο Όθωνας γράφει στο ημερολόγιό του: "η χολέρα μάστιζε τον γαλλικό στρατό εν Πειραιεί και οι αρχηγοί των είχον την ανοησίαν να το κρύπτουν επιμελώς σκάπτοντες δια νυκτός μέγαν λάκκον, όπου ερρίπτοντο οι νεκροί αφανώς"....

   ( https://sxolianews.blogspot.com/2017/09/1854.html)

   Εἴχαμε ἀναρτήση τό ἀνάλογον θέμα πρό 4ετίας.

   Τρομερό !!! Φρικιαστικό !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Μέτονα !


   Διαγραφή
  2. Ἐπίσης οἱ Ζουάβοι εἶχαν μεγάλη δρᾶσιν στόν Κριμαϊκό πόλεμον,γιά λογαριασμό τῶν γάλλων,κάτι πού τούς κατέστησε θρύλους καί ἔτσι χρησιμοποίησαν τίς περίφημες στολές τους,οἱ ἀμερικανοί στόν ἐμφύλιο πόλεμο ( 1861-1865)
   https://militaryhistorynow.com/2018/06/03/fighting-peacocks-the-colourful-history-of-zouaves/

   Διαγραφή
 4. Ο ΜΑΥΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
  Οί Πόντιοι ζητούν νά πολεμήσουν, μά ό Βενιζέλος τούς αγνοεί... http://redskywarning.blogspot.com/2011/09/blog-post_8937.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί παρ᾿ὅλα αὐτἀ οἱ πρόσφυγες Πόντιοι καί Μικρασιάτες ἦσαν καί ἀκόμη εἶναι,οἱ μεγαλύτεροι ὀπαδοί του ! Τί νάπῆ κανείς; Ἄβυσσος ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

   Διαγραφή
 5. Έπειτα από σχόλιο που είχατε κάνει πριν καιρό αναφέρατε το βιβλίο το έγκλημα της επιστήμης όπου και το προμηθεύτηκα(υπάρχει και μια περίεργη ιστορία με την προμήθεια του και την ελστατ, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία.. ) θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ο αείμνηστος Ιωάννης Πασσας, ενας τόσο οξυδερκης ερευνητής δημοσιογράφος , αναφέρετε με καλά λόγια για τον Ελευθέριο Βενιζέλος στο τέλος του βιβλίου; , έχει σημασία η εποχή που έζησε κάποιος ώστε να διαμορφώνει έτσι και την άποψη του για την ιστορία;, γνωρίζω σε αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει ότι και ο Παλαμάς έχει γράψει ένα ποίημα (στο θάνατο του Βενιζέλου) , θέλω να πω δηλαδή τι είναι αυτό που τους έκανε να έχουν τέτοια άποψη ωε προς τον Βενιζέλο; ,μήπως η Ελλάδα έψαχνε απεγνωσμένη από κάπου να πιαστεί, έστω και με μισή αλήθεια;, ως προς της εποχές πάντα, σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νά μία πολύ καλή ἐρώτησις !

   Λοιπόν,ἀνάμεσα σέ Πασσᾶ καί Παλαμᾶ πού ἀναφέρεις,πρόσθεσε καί τόν Σωτήριο Σοφιανόπουλο. Ναί,καί αὐτός ἦταν ἕνας ὑποστηρικτής τοῦ Βενιζέλου καί μάλιστα ἔνθερμος. Εἶχα μία μόνιμη διαμάχη μαζύ του,ἐπ᾿αὐτοῦ,καί μάλιστα μία φορά,ἄν δέν σηκωνόμουν νά φύγω ἀπό τόν χῶρο πού βρισκόμαστε,θά εἶχα ἀποχωρήση ἀπό τήν ὀμάδα πού εἴχαμε φτιάξη στήν Ἀργολίδα.
   Τρικούβερτος καυγᾶς,λέμε !!!

   Τέλος πάντων,τί συμπέρασμα ἔχω βγάλη; Πιστεύω,τοὐλάχιστον γιά τόν Πασσᾶ καί τόν Σοφιανόπουλο,ὅτι ἦσαν ΑΝΤΙ-βασιλικοί. Αὐτό ἦταν πού τούς ἔκανε νά συμπαθοῦν ἤ νά ὑποστηρίζουν τόν Βενιζέλο.

   Δέν βαριέσαι,οὐδείς ἀλάνθαστος !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή