" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Τελειωμένη ὑπόθεσις ἤ άντεπίθεσις;

 


Τό θέμα ἀνθρωπότης,ὅπως πηγαίνει,εἶναι τελειωμένη ὑπόθεσις. Οἱ ἀμβλώσεις,ἡ ἀποδοχή/ἀνοχή τῆς διαφορετικότητος,ἡ δυσφορία φύλου,τό κυνήγι τοῦ Χριστιανισμοῦ,ὁ φεμινισμός,ἡ πολιτική ὀρθότητα,ὁ ...προοδευτισμός καί τό ἀποκορύφωμα ἡ ἀπάτη/ covid καί οἱ ἐμβολιασμοί ἦταν ἕνα πολύ καλῶς ὀργανωμένο σχέδιον τό ὁποῖον ἐφαρμόσθηκε ἀπό ὅλες τίς κυβερνήσεις,ὅλων τῶν κρατῶν τῆς Δύσεως ( δέν τούς ἐνδιαφέρουν οἱ τριτοκοσμικοί πληθυσμοί,ὅπως οἱ μουσουλμανικοί,διότι ἐκεῖ τό πρᾶγμα εἶναι πολύ εὔκολο γι᾿αὐτούς τούς νοσηρούς ἐγκεφάλους.Θά τούς ἐξολοθρεύσουν,μία κι᾿ἔξω,χωρίς προφάσεις καί χωρίς καμμία ἀναστολή.Γιά τούς ἀσιατικούς ( βουδδιστές-ἰνδουϊστές) ἔχουν ἀναλάβη τήν «φάμπρικα ἐξολοθρεύσεως» οἱ σίνες...

Πρέπει νά συνηθίζουν,λέει ἡ εἴδησις,τά παιδιά τους οἱ «διαφορετικοί» γονεῖς ἤ οἱ γονεῖς πού πιστεύουν πώς τό  παιδί τους πρέπει νά ἐπιλέξῃ μόνο του τό φῦλο του ( καί εἶναι τόσοι πολλοί αὐτοί οἱ ...προοδευτικοί «γονεῖς»),ἀπό τήν κούνια διεμφυλικό.Ἤ μέ ἄλλα λόγια πρέπει τά νήπια νά μεγαλώσουν μέ τήν ἀμφιβολία προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου τους καί ὅλο αὐτό,τό μπέρδεμα,πρέπει νά τό μεθοδεύσουν μέ κάθε τρόπο αὐτοί οἱ «γονεῖς». Ἔτσι,ἐσχάτως κυκλοφόρησε,εἰδικῶς γιά νήπια θηλυκοῦ γένους,ἕνα πλεκτό κορσέ πού θά φέρει ἀνδρικά γεννητικά ὄργανα ! Ναί,ὅπως τό διαβάζετε. Διότι πρέπει νά μωρά κοριτσάκια, νά τό φοροῦν ὥστε νά μήν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν τήν διαφορά μέ τά μωρά ἀγοράκια. Εἶναι ἁπλό διότι ἔτσι θά μεγαλώσουν ...σωστά τά παιδάκια. (διαβᾶστε ΕΔΩ)

ἤδη πωλεῖται στό διαδίκτυον ! 

Μέχρι νά πᾶνε στό νηπιαγωγεῖο καί τό δημοτικό,διότι ἐκεῖ ἀναλαμβάνουν τήν ἴδια κι᾿ἀπαράλλαχτη «ἐκπαίδευσιν» οἱ τρανσέξουαλς πού μάλιστα χρηματοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος,μέ λεφτά τῶν ἰδίων τῶν φορολογουμένων παρακαλῶ ! Καί αὐτό δέν θ᾿ἀφορᾷ μόνον τά παιδιά τῶν τράνς ἤ τῶν ...προοδευτικῶν γονέων,ἀλλά ὅλα τά παιδάκια.Ἤδη,ἐφαρμόζεται αὐτή ἡ «διδασκαλία διαφορετικότητος» καί στά ἑλληνικά νηπιαγωγεῖα καί δημοτικά.

Στήν Νέα Ὑόρκη,ἡ δημόσια τηλεόρασις PBS,μέσῳ ἑνός τρανσέξουαλ ἀτόμου,μαθαίνει στά παιδάκια πῶς νά χρησιμοποιοῦν τά ἄκρα τους ! Ὦ ναί,ἔτσι ἀκριβῶς ! 

ἐδῶ μπορεῖτε νά ᾿δεῖτε τό βίντεο. Ναί,διότι δέν πρέπει νά χαθῇ τό «ἠθικόν δίδαγμα» ! 

Τό πακέτο τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν,πού προορίζεται εἰδικῶς γιά τούς χριστιανικούς πληθυσμούς,ἕνα καί μόνον σκοπό ἔχει :τέλος ἡ οἰκογένεια,τέλος τά παιδιά,τέλος στην διαιώνισιν τοῦ εἴδους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα,ἀναλαμβάνουν οἱ ...Σοφίες ἀπό τήν Αἰθιοπία...

...Το διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ πέρασε τρεις ημέρες στην Αιθιοπία, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Abiy Ahmed και μίλησε στους χιλιάδες λάτρεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI), στην έκθεση ICT της Αιθιοπίας...Η Σοφία έχει το δικό της λογαριασμό στο Twitter...Σοφία να μιλάει Αμχαρικά , την επίσημη γλώσσα της Αιθιοπίας, η οποία είναι η πρώτη γλώσσα που μιλά πέραν της «μητρικής» της που είναι τα Αγγλικά (σ.ι. τα Αμχαρικά είναι μια σημιτική γλώσσα και μητρική της φυλής Δανμαζί με τα Εβραΐκα...
...Η Αιθιοπία είναι ξεχωριστή και για κάτι άλλο, στην Μουσουλμανική Αφρικάνικη Ηπειρο.Ποια είναι αυτή;Είναι η περισσότερο ορθόδοξη χώρα στην Αφρική. Και μάλιστα είναι ιστορικά η δεύτερη χώρα, μετά την Αρμενία, η οποία επίσημα ανακήρυξε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους της (το 333 μ.Χ.)...

...καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς‘...
( Διαβᾶστε ὁλόκληρο,τό ἐνδιαφέρον θέμα,ΕΔΩ)

Τί λέει ἡ ΑΙ ...Σοφία; Θέλει νά καταστρέψῃ τούς ἀνθρώπους ;

Ἀνθρωπότης,μήπως ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ; Δέν εἶναι ἀρκετός ὁ καιρός τῆς ἀποχαυνώσεως; Ἡ ἀνοχή δέν ἔχει ξεπεράση κάθε ὄριον; Τί περιμένεις ἀκόμη ; Τό τέλος σου; Τοὐλάχιστον,ἄν αὐτό πρὄκειται νά ἔρθῃ,ἄς σέ βρεῖ πολεμώντας γιά τό δικαίωμα στήν ζωἠ.Τό δικαίωμα πού ὁ Θεός σοῦ ἔδωσε ! Μήν παραιτεῖσαι,εἶναι χρέος ἀπέναντι στήν Πίστιν σου καί τήν Ζωή σου ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου