" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Ἕνας ἀκόμη ἐπιλεγμένος στόν ῥόλον του...

 


Μήν σᾶς κάνει ἐντύπωσιν,ὅλο αὐτό πού συμβαίνει ( δηλώσεις ἐπί δηλώσεων τῶν δημοκραταραίων εὐρωπαίων ἡγετῶν καί λοιπῶν «συγγενῶν») σχετικῶς μέ τό θέμα τοῦ ἀεροσκάφους πού ἀν τί τῆς Λιθουανικῆς πόλεως βρέθηκε στήν πρωτεύουσα τῆς Λευκορωσίας. Ἐξαναγκαζόμενο; Ἔτσι λένε,ἐκτός τοῦ πιλότου ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται πώς ἔλαβε ἐνημέρωσιν γιά ὕπαρξιν ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ στό ἀεροσκάφος,καί συνεπῶς ἀναποφεύκτως ἐτέθη θέμα ἀναγκαστικῆς προσγειώσεως.

Δέν θά ψάξω νά βρῶ,σίγουρα ὄχι ἐγώ,ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια,ἀλλά αὐτό πού μποροῦμε νά ᾿δοῦμε,ἐν μέρει,εἶναι τί ῥόλο ἔπαιξαν σ᾿ὅλο αὐτό κάποια πρόσωπα,ὅπως λ.χ. κάποιος δημοσιογράφος,ἀκτιβιστής λένε,κάτι σάν τόν Ναβάλνι τόν Ῥῶσσο ( θυμᾶστε τίς ...περιπέτειες ἐν μέσῳ περσινοῦ καλοκαιριοῦ,ἔτσι; ) γιά τόν ὁποῖον λευκορώσο δημοσιογράφο,λένε,στήθηκε ὅλο αὐτό τό σκηνικό τῆς «κρατικῆς ἀεροπειρατίας»,ὅπως τήν βάφτισαν,γιά νά τόν συλλάβουν. Μά τί γρήγορα πού τά ...ἐφευρίσκουν ὅλα !!! Τόν ὄρον «κρατική ἀεροπειρατία»,ἐννοῶ...

Ναβάλνι / Προτάσεβιτς : Δύο πρόσωπα σ᾿ἕναν ῥόλον,ἴδιον...

Τόν Ναβάλνι τόν ἔλεγαν «ὁ ἐχθρός τοῦ Ποῦτιν»,γιά νά δώσουν ἔμφασιν στό σενάριο «ἀπόπειρας δολοφονίας του,ἀπό τίς μυστικές ῥωσσικές ὑπηρεσίες». Ὁ Ναβάλνι πού ἔχει καί ...ἵδρυμα κατά τῆς διαφθορᾶς ( τῆς ἡγεσίας Ποῦτιν,ἐννοεῖται),ἀλλά κῦττα νά ᾿δῆς,μπλεγμένος μέ τήν δικαιοσύνη γιά ὑπεξαιρέσεις ἀκόμη κι᾿ἐκεῖ !

Στήν πορεία εἴδαμε σχετιζομένους μέ τήν ὑπόθεσίν τούς γερμανούς σκευωρούς,ἀποκάλυψιν πού ἔκανε, ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ ( !!!),ὁ πρόεδρος τῆς Λευκορωσίας,τόν ὁποῖον καί σήμερα μέ τήν ὑπόθεσιν τῆς «ἀεροπειρατίας» καί πάλι τοποθετοῦν στό «ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου».Χόρευε ἡ Κάσνερ-Κάζμιερτσακ-Μέρκελ καί νά οἱ δηλώσεις ὑπέρ Ναβάλνι (τόν ὁποῖον τά νοσοκομεῖα της «ἔσωσαν») καί ΚΑΤΑ Ποῦτιν,ἐν μέσῳ προεκλογικῆς περιόδου στάς ΗΠΑ... Τό πραγματικό θρίλερ στήν ὑπόθεσιν Ναβάλνι- πού ὅπως ὅλα δείχνουν εἶναι ἄμεσα συσχετισμένο καί μέ τήν Λευκορωσία τοῦ Λουκασένκο ( τόν ὁποῖο παρεμπιπτόντως οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες τόν χαρακτηρίζουν δικτάτορα...) ἔχει στόχο. Καί δέν εἶναι σαφῶς ἡ Λευκορωσία μόνον,ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Ποῦτιν !   ( νά θυμηθοῦμε τά σχετικά μέ τόν ...ἀκτιβιστή,ἐχθρό τοῦ Ποῦτιν τόν ὁποῖο ὅλη ἡ Εὐρώπη ὑποστηρίζει,Ναβάλνι ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ

«Ἐχθρός τοῦ Λουκασένκο» καί ὁ λευκορώσος δημοσιογράφος,Ῥομάν Προτάσεβιτς, πού συνελήφθη μετά τήν ἀναγκαστική προσγείωσιν. Ἔτσι ἔχουμε μία ἀκόμη σύμπτωσιν/ὁμοιότητα ἀλά Ναβάλνι ! Καί βεβαίως,ΚΑΙ αὐτοῦ ἡ «ζωή κινδυνεύει»,ὅπως ἐνημέρωσε ἡ μητέρα του ( ἐδῶ) τούς συναδέλφους του πού ἐργάζονται στό κανάλι πού διατηρεῖ ὁ 26χρονος ! 


Προσἐξτε τώρα μία ἀκόμη σύμπτωσιν. Ποῦ λέτε νά εἶχε ζητήση ἄσυλον ὁ Προτάσοβιτς,πρό 2ετίας; Χά,στήν Πολωνία ! Ναί στήν χώρα ἡ ὁποία φέρεται ἐμπλεκόμενη στήν σκευωρία τῆς Γερμανίας,σχετικῶς μέ τήν ὑποτιθέμενη ...δηλητηρίασιν,στήν ὑπόθεσιν Ναβάλνι ! ( ἐδῶ )

Σύμπτωσις,εἴπαμε...

Λοιπόν,γιά νά ᾿δεῖτε πόσο ἐπιλεγμένα εἶναι τά ἄτομα καί πόσο συγκεκριμένος ὁ ῥόλος πού σχεδιάζεται νά παίξουν,ὁ Προτάσεβιτς ἀπό τά 15 χρόνια του πολιτικοποιεῖται καί λαμβάνει ἐνεργῶς μέρος στήν ἀντιπολίτευσιν κατά τοῦ Λουκασένκο. Φορᾷ τήν μάσκα τοῦ πατριώτη-δεξιοῦ ὡς ἐπιβαλλόμενη ἀφοῦ ἔπρεπε νά ἐκφράσῃ τήν δυσφορία τῶν Λευκορώσων, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ εἶχαν ψηφίση σέ δημοψήφισμα τήν ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος τῆς Λευκορωσίας καί τίς ἀρμοδιότητες τοῦ Προέδρου ( ὁ Λουκασένκο εἶναι πρόεδρος ἀπό τό 1994) ἡ ...διεθνής κοινότητα ἀντέδρασε ( !),ἄρα καί οἱ Λευκορώσοι ἔπρεπε νά φανῇ πώς δυσαρεστοῦνται. Σ᾿αὐτό τό πλαίσιο ἡ ἐπιλογή τοῦ Προτάσεβιτς ὡς πατριώτη-δεξιοῦ... Τό 2011,καί ἐνῷ γιά ἀκόμη μία φορά οἱ Λευκορώσοι ψηφίζουν Λουκασένκο ( γιά 4η φορά ἀπό τό ᾿94) ὁ 16χρονος (!!!) Προτάσεβιτς ὁργανώνει ὁμάδα,μέσῳ ἑνός ῥωσσικοῦ κοινωνικοῦ δικτύου,καί ἀντιπολιτεύεται τόν Λουκασένκο ἐνεργῶς.Συνεχίζονται οἱ ἔντονες παρεμβάσεις του μέχρι τό 2017,ὅπου βρέθηκε καί στά δικαστήρια γιά συμμετοχή σέ παράνομη ἐκδήλωσιν ( ἀφοροῦσε τήν μνήμη δολοφονηθέντων ἀπό τήν σοβιετική μυστική ἀστυνομία τοῦ Στάλιν NKVD- Λαϊκή Ἐπιτροπή Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων,τό «κορυφαῖο ἀπόσπασμα τοῦ κόμματος»,τό ἔλεγαν οἱ μπολσεβίκοι-στό δάσος τοῦ Kurapaty τήν χρονική περίοδο τοῦ ἐπικεφαλής μπολσεβικου «μέγα ἐκκαθαριστή» Γιέζωφ,1937-1940) ὑπόθεσιν γιά τήν ὁποία ἀθωώθηκε. Ὅμως,ἀντιλαμβάνεσθε τό «συναισθηματικό καί εὐαίσθητα πατριωτικό» μέρος τῆς ὑποθέσεως, ἔτσι; 

Λοιπόν,ὅλη αὐτή τήν ἔντασιν καλλιεργοῦσε στόν πατριωτικό χῶρο,γιά μία δεκαετία. Ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι πού διατηροῦσε ,NEXTA,ὑποκινοῦσε καί φυσικά κάλυπτε τίς διάφορες διαδηλώσεις πού ἐκδηλώνονταν ἀπό ἀντιπολιτευομένους τοῦ κόμματος τοῦ Λουκασένκο ἰδίως μετά τίς ἐκλογές τοῦ ᾿20 γιά τίς ὁποῖες ἔγινε λόγος περί «νοθείας». 

Ἀπορία : οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες καί γενικῶς οἱ τῆς Δύσεως,γιατί δέν ἔδειξαν τήν ἀνάλογον «δημοκρατική εὐαισθησία» γιά τήν,μέ ἀτράνταχτα καί ἑκατοντάδες στοιχεῖα,περί νοθείας τῶν ἐκλογῶν στίς ΗΠΑ,ἀλλά τούς ἔπιασε ὁ πόνος γιά τήν Λευκορωσία; 

Οἱ ἀπαντήσεις σέ λίγο...

Ὁ Προτάσεβιτς μετά ἀπό αὐτό βρέθηκε κατηγορούμενος γιά ὑποκίνησιν μαζικῶν ταραχῶν,ἐνέργειες πού παραβιάζουν κατάφωρα τήν δημόσια Τάξιν καί ἄλλα παρεμφερῆ ἀδικήματα πού ἐπιφέρουν ποινή φυλακίσεως ἕως καί 15 χρόνια. Καί μετά ἦρθε ἡ «κρατική ἀεροπειρατία» ...( οἱ πληροφορίες περί Προτάσεβιτς,ἀπό ἐδῶ)

Ε.Ε: Διεθνές σκάνδαλο η αναγκαστική προσγείωση της πτήσης. ..Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, το περιστατικό θα αποτελέσει το κύριο θέμα στο αποψινό δείπνο των ηγετών, σε συνδυασμό με τη συζήτηση για Ρωσία – τη βασική υποστηρίκτρια του λευκορωσικού καθεστώτος. Όπως εξήγησε η συγκεκριμένη πηγή, τα μέτρα κατά της Λευκορωσίας ενδέχεται να συμπεριληφθούν στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, τόνισε η ίδια πηγή, αν δεν υπάρξει ομοφωνία επί των κυρώσεων, παρά τη φιλική σχέση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τον Λευκορώσο δικτάτορα και την εντεινόμενη τάση της Βουδαπέστης να διαφοροποιείται από την κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής...
Βρέ τόν Σάρλ Μισέλ πού εὐαισθητοποιήθηκε γιά τόν Προτάσεβιτς ἀλλά γιά τήν προκλητικότητα τῆς Τουρκίας πρότεινε «οὐδέτερη στᾶσιν»-ἐδῶ-  ! ὁ Μισέλ :  «Τό Βέλγιο χωρίς ἑβραίους δέν εἶναι Βέλγιο».

Γιά νά ᾿δοῦμε τώρα γιατί τούς ἔπιασε τέτοιος πόνος γιά τόν Προτάσεβιτς ; Διαβάζουμε, ἐδῶ κἀποιες ἀπαντήσεις  : 

Γιά τίς οἰκονομικές καί πολιτικές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ἀπόπειρα δηλητηριάσεως τοῦ Σκρίπαλ,ἐπίσης γιά τήν μεγάλη ἱστορία συνεργασίας ῥώσσων ὀλιγαρχῶν μέ τίς δυτικές τράπεζες καί πῶς ὅλο αὐτό ἐντάσσεται στό μεγάλο νεοφιλελεύθερο σχέδιο πού ἀκολούθησε μετά τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως: 

Ὁ Σκρίπαλ ἦταν ἕνας διπλός ( ῥωσσο-βρεττανός ) κατάσκοπος.

Ὤπ,κάτι γιά ῥώσσους ὀλιγάρχες λέει,ἔ; Χμμ... Γιά νά θυμηθοῦμε μέ τί σχετίζονται αὐτοί; Εὐρωπαϊκό Ἑβραϊκό Κοινοβούλιο. Ναί,ναί ὅπως τό διαβάζετε ! Ἀπό ποῦ νά πιάσῃς καί ποῦ νά τελειώσῃς; Νά ποῦμε Γερμανία,Οὐκρανία,Πολωνία,Λιθουανία; Πῶς,λείπει κάτι ἀκόμη γιά τήν ἀγαπημένη καί ἀξέχαστη περιοχή τῆς Χαζαρίας ; Βεβαίως. Ἡ Λευκορωσία καί ὁπωσδήποτε ἡ Κριμαία ! Ἡ Κριμαία τῆς Ῥωσσίας τοῦ Ποῦτιν...

Θυμᾶστε τήν Διακήρυξιν Τερεζίν,τό 2009 ; Ὅπου 47 χῶρες ὑπέγραψαν  δεσμευτική δήλωσιν ὅτι θά λάβουν μέτρα γιά τήν διόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν λαθῶν ἑναντίον τῶν ἑβραίων,πού ἐπῆλθαν ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος ;  

Καί : 

Ένα χρόνο αργότερα, 43 από τους υπογράφοντες (εκτός της Λευκορωσίας , της Μάλτας , της Ρωσίας και της Πολωνίαςενέκριναν ένα συνοδευτικό έγγραφο, τις Οδηγίες του 2010 και τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιστροφή και Αποζημίωση Ακίνητης (ΠραγματικήςΙδιοκτησίας , οι οποίες καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για ακίνητα. Σύμφωνα με τις οδηγίες , προτιμάται η επιστροφή του ίδιου του ακινήτου ( σε αποζημίωση ), ωστόσο όταν δεν είναι δυνατή η πληρωμή η αντικατάσταση ακινήτου που είναι "πραγματικά δίκαιη και επαρκής" είναι δυνατή. Η δήλωση δεν έχει νομική ισχύ και δεν καθορίζει πώς πρέπει να ενεργούν οι εμπλεκόμενες χώρες για να την εκπληρώσουν...(ἀπό τό θέμα,ἐδῶ)

Ποιές χῶρες δέν ἐνέκριναν τό συνοδευτικό-διευκρινιστικό ἔγγραφο ; Καί ἡ Λευκορωσία ; Καί ἡ Ῥωσσία; Χμμ...

Τέλος,ποιά παράταξιν,εἴπαμε, ἐκπροσωπεῖ ὁ Προτάσεβιτς; Τήν πατριωτική δεξιά ; 

Από το φθινόπωρο του 2011, είναι μέλος της δεξιάς κεντρικής οργάνωσης Young Front ...(ἀπό ἐδῶ)

Γιά θυμηθεῖτε κάποιους ἀκροδεξιούς-νεοναζί,τί ὄμορφα ἐξυπηρέτησαν τά σχέδια κάποιων γνωστῶν, μέ τήν Οὐκρανία : 

...επιστολή επιφανών Ουκρανών Εβραίων (μεταξύ αυτών ραββίνων, επιχειρηματιών κλπ) προς τον Πούτιν. Στην εν λόγω επιστολή η Εβραική Κοινότητα της Ουκρανίας σημειώνει ότι παρ’ όλο τον ηγετικό ρόλο των νεοναζιστών στο πραξικόπημα και την μετέπειτα συμμετοχή τους στην κυβέρνηση δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα, ότι ούτε οι πιο ακραίες νεοναζιστικές ομάδες δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον αντισημιτικές (ο «Δεξιός Τομέας» διαβεβαίωσε σχετικά τον Ισραηλινό πρέσβη σε πρόσφατη συνάντηση τους !!!) και ότι στο κάτω-κάτω της γραφής ακόμα και οι πιο ακραίοι ελέγχονται από τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (θα εννοούν μάλλον τις χρηματοδοτούμενες ΜΚΟ του Σορος). 

Κατηγορούν στην συνέχεια τον Πούτιν ότι χρησιμοποιεί τον υποτιθέμενο αντισημιτισμό και νεοναζισμό ως φόβητρο και ως προπαγανδιστικό εργαλείο για να επέμβει και να διχοτομήσει την Ουκρανία ενώ οι ίδιοι είναι ανεπιφύλακτα με την μεριά της «επανάστασης» που έχει «εξασφαλίσει αλλαγές προς το καλύτερο».

Αλλά από μία μικρή έρευνα που κάναμε (εντελώς ενδεικτική παράθεση πηγών γιατί ο τύπος βρίθει από σχετικά στοιχεία) φαίνεται, ότι η Εβραϊκή Κοινότητα της Ουκρανίας τελευταία (αλλά μιλάμε πολύ τελευταία!) άλλαξε τις αντιλήψεις της για τα εθνικιστικά και νεοναζιστικά κόμματα της χώρας. Εκεί που το Svoboda αποτελούσε ένα νεοναζιστικό και αντισημιτικό κόμμα σήμερα λαμβάνει μέρος ακόμα και στη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς να δημιουργεί καμία ανησυχία εφόσον βέβαια προωθεί τα σχέδια της Ε.Ε και των Η.Π.Α για την ένταξη της Ουκρανίας στη Νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση!

Είναι προφανές ότι στο βωμό της επιβολής της Νέας Διεθνούς Τάξης στην Ουκρανία, η Σιωνιστική Ελίτ θυσιάζει (ευκαιριακά βέβαια) το χαρτί του αντισημιτισμού που το χρησιμοποιεί απ’ άκρη σ’ άκρη για να φιμώνει τις φωνές που αντιστέκονται στα σχέδιά της. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η «επανάσταση», η αλλαγή καθεστώτος και η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΝΔΤ θα ξαναθυμηθούν τον αντισημιτισμό και θα βρουν στους νεοναζί της Ουκρανίας μια θέση στις φυλακές ή καμία άλλη δουλεία (βλέπε τους μισθοδοτούμενους της Αλ Κάιντα που δεν έχουν μείνει χωρίς δουλειά από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν ενάντια στους Σοβιετικούς μέχρι την Συρία πρόσφατα).
( Ἀπό ἐδῶ ὅπου καί ὁλόκληρη  ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή)

Καταλάβατε τώρα γιατί ἡ «νοθεία τῶν ἐκλογῶν» εἶχε σημασία γιά τήν Λευκορωσία ἀλλά ὄχι γιά τίς ΗΠΑ; 

Ἄν δέν τούς κάνουν ἤ δέν βάλλουν παντοῦ δικούς τους,δέν ἡσυχάζουν,ἐννοεῖται.Εἶμαι περίεργη νά ᾿δῶ τήν ἀντίδρασιν τοῦ Ὀρμπάν...


Ἡ Πελασγική

15 σχόλια:

 1. Προσπαθω να βρω ενα ψηγμα καταδικαστικης δηλωσης ή αντε καμμια κυρωσουλα (απ τους καθε λογης δικαιωματακηδες και δημοκραταραιους) εναντιον των απογονων των Χριστοκτονων για την βομβιστικη ισοπεδωση του 12οροφου κτιριου του Ασσοσιεϊτεντ Πρες στο ανοιχτο στρατοπεδο συγκεντρωσεως τυπου "Αουζβιτζ" της Γαζας.

  ΥΓ
  Ο Λουκασενκο δεν ηταν αυτος ππυ βγηκε δημοσια και κατηγγειλε τον ΠΟΥ οτι προσπαθησαν να τον δωροδοκησουν με 100δες εκ. δολλαρια για να παραδεχτει οτι υπαρχει πανδημια κινεζοϊου στην Λευκορωσια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄ,ἐκεῖ οἱ Ἰσραηλίτες εἶχαν τό δικαίωμα τῆς ἀμύνης.Τά ἄλλα,εἶναι παράπλευρες ἀπώλειες ἀπό νόμιμες ἐνέργειες !

   Ἀλλά ναί,ὁ Λουκασένκο εἶναι τό πρόβλημα.Ὁ Λουκασένκο πού τούς ξεμπροστιάζει ἀλλά καί ὁ Λουκασένκο πού ἐπί 27 χρόνια ἐκλέγεται ἀπό τόν λαό τῆς Λευκορωσίας ! Μά εἶναι δυνατόν ; Δῆλα δή κάτι σάν τόν Ἄσαντ τῆς Συρίας ; Χμμ...
   Προφανῶς καί δέν τούς ...βολεύουν τέτοιες καταστάσεις...

   Ναί,ὁ Λουκασένκο τά κατήγγειλε,πέρσι τό καλοκαίρι.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  "Φυσικά", η Δύση δεν έδειξε τέτοια πρεμούρα γιά τον Ασσάνζ, ή τον Σνόουντεν. Δεν είναι να εκπλήσσεται κανείς: το "κόσμιο" υβρεολόγιο ("δικτάτορας", κτλ) δίνει καί παίρνει γιά όσους δεν γουστάρει, αλλά γιά τους δικούς της που κάνουν / παθαίνουν τα ίδια, ...αλλάζει η φρασεολογία.

  (Πλάκα είχανε οι ιουδαίοι της Ουκρανίας πρίν λίγα χρόνια! Τους λέγανε: "- Μά, καλά! Οι ναζί σας κάψανε ζωντανούς, κι εσείς υποστηρίζετε τους ακραίους νεοναζιστές του Λόχου Αζώφ;" Κι οι απαντήσεις τους ήταν κάτι σαν: "- Έλα, μωρέ, ...υπερεθνικιστές δεξιοί πατριώτες είναι ...τα παιδιά!"

  Τελικώς, μάλλον είναι ...φιλολογικής φύσεως το θέμα! :-) )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἶναι ἐντελῶς πραγματικό καί καθόλου φιλολογικόν,ἀγαπητέ μου εργδημεργ.Διότι,ἀδιαφορῶ γιά ὅλους αὐτούς τούς «δημοκράτες» καί τήν ἐπιλεγμένη εὐαισθησία τους,ἀλλά δέν ἀδιαφορῶ καθόλου γιά τήν πλειοψηφία τοῦ κόσμου πού,ὄχι ἁπλῶς πείθεται ἀπό ᾿δαὐτους,ἀλλά κυρίως πού γίνονται ὅλα μπροστά στά μάτια του,τ᾿ἀκούει μέ τά ἴδια του τ᾿αὐτιά καί ...ἀδιαφορεῖ !

   Ναί,ὡς πότε;

   Μέχρι ν᾿ἀρχίσουν νά πέφτουν σάν τίς μῦγες κάτω.Μόνον τότε,ὅταν θά πρὄκειται γιά τήν ζωοῦλα τους καί ἀπολύτως στό παρά 1΄,θά καταλάβουν πόσο ...δημοκράτες εἶναι αὐτοί πού πιστευει καί ὑπηρετεῖ,ἀλλά κυρίως πόσο γιά τό «καλό» τους πάσχιζαν...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου εργδημεργ !

   Διαγραφή
  2. H Oυκρανία, Λευκορωσία,Ρωσία κλπ κατάτμησις και ομοσπονδιοποίησις της Ρωσικής Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας στο εβραιομπολσεβικικό αθεϊστικό κατασκεύασμα της Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Κρατών, άκρως επεκτατικού μορφώματος.

   Η επανάστασις του κοζάκου Μπογκντάν Χλεμπλίνσκυ το 1648-57 κατά της κυριαρχίας της Κοινοπολιτείας του Βασιλείου της Πολωνίας και Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας άρχισε με μαζικές σφαγές δεκάδων χιλιάδων Ιουδαίων συνεργατών τους, κυρίως στην είσπραξη εξαγορασμένων φόρων.

   Μέτων

   Διαγραφή
 3. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ = ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

  Λέγαμε προχθές σε δυο σχόλια πως φτάσαμε ως εδω;;

  Μεσα απο αυτα τα οχήματα του σατανά http://sxolianews.blogspot.com/2020/01/blog-post_34.html

  περαιτέρω δες εδω https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/05/blog-post_806.html#more
  Κι ομως διοικούσα εκκλησία και όλα τα Πατριαρχεία αναγνωρίζουν τους Παπικούς ως εκκλησία του Χριστού με έγκυρα σωτηριολογικά μυστήρια εχοντας κοινό ποτήριο φανερά για λαικούς και προς ώρας μυστικά για επισκόπους. Σημειώνεται οτι το 2016 στο κοσμοιστορικό γεγονός της Πανορθόδοξης ( διάβαζε σατανικής) όλες οι χριστιανικές αιρέσεις νομιμοποιήθηκαν και τυπικά πλέον ως εκκλησίες του Χριστού με εγκυρα σωτηριολογικά μυστήρια ενω θεσμοθετήθηκε και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών = του σατανά που αριθμεί 350 θρησκείες και κυριολεκτικά σατανολατρείες οι οποιες έχουν μερος της αληθείας και ολοι μαζί την αλήθεια ακυρώνοντας ΟΛΑ ( 12) τα αρθρα του ΠΙΣΤΕΥΩ

  Το καλύτερο για το τέλος
  δες την πρωτη φωτο και στην συνέχεια την απόφαση της εκκλησίας για δωρεά οργάνων (εγκεφαλικά νεκρών) Μονο που υπάρχει ενα προβλημα: ΑΥΤΟ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΦΟΝΟΣ
  και θα κλείσουμε με τους εμβολιασμένους επισκόπους οι οποιοι απο την μια επιτιμούν την έκτρωση με χρόνια ακοινωνησίας και απο την άλλη επωφελούνται απο τα προιόντα της δολοφονίας που επιτιμούν δια εμβολιασμού
  https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2021/01/blog-post_611.html#more

  Αυτή είναι η μια και μοναδική απάντησις για την σημερινή υποτροπή της κοινωνίας γιατί οταν στον Θρόνο του Χριστού εχουν θρονιαστεί οι σατανάδες ακολουθεί η νομοτέλεια του δαιμονισμού με ολα τα συμπαρομαρτούντα.
  καλησπέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί μοῦ θύμισες τώρα μέ τούς Ναΐτες...Χμμ...

   Τί ῥωτοῦσα; Ἱεράρχης καί μασσῶνος γίνεται; Προφανῶς γιά νά γίνῃς ἱεράρχης (γιά ἀνώτερες καί ἀνώτατες θέσεις) πρέπει νά εἶσαι πρῶτα μασσῶνος...

   Εὐχαριστῶ πολύ γιά τό θέμα.Μέ τούς ταμπλιέρους,ἐννοῶ...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Κατακομβική Ἐκκλησία !

   Διαγραφή
 4. Ενδιαφερον αρθρο/αποκαλυψις

  Οι ΗΠΑ, (δηλαδη οι εβραιοι που τις κυβερνουν) χρηματοδοτουν απλυτους κομμουνιστες (γνωστοι σαν αντιφασιστες) ως ρουφιανους τους για να "αποκαλυπτουν" και να δυσφημιζουν εθνικιστικα κινηματα και οργανισμους σε 20 κρατη της πρωην σοβιετιας.

  https://national-justice.com/us-government-funded-antifa-group-launches-program-dox-far-right-activists-20-eastern-european

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστω σε Πελασγικη, για την μεταφραση και αναρτηση του εν λογω κειμενου απο τον συνδεσμο που παρεθεσα.
   Να δουμε μεχρι που θα το τραβηξουν οι παγκοσμιοι εγκληματιες.

   Διαγραφή
  2. Παρακαλῶ.

   Μέχρι ποῦ θά τό τραβήξουν; Μέχρι νά ἐπιβάλλουν τόν κομμουνισμό παγκοσμίως.

   Γιά ὅσους θά ἔχουν ἀπομείνη ἀπό τό σχέδιον «ἀποπληθυσμός» ...

   Καλημέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  3. Ὅπως τά γράψαμε,ΕΔΩ : https://sxolianews.blogspot.com/2021/05/blog-post_26.html

   Διαγραφή
 5. Πρακτορακι και αυτος.

  Και η Τυχα(ρπαστο)φσκαγια και αλλοι "αγωνιστες".

  https://gr.euronews.com/2021/03/07/svetlana-tixanofskagia-aisthanomai-asfalis-stin-eurwpaiki-enwsi


  Ο Τυχαρπαστοφκιαγιας (ο συζυγος) Φιλολογος παρακαλω, ιδιοκτητης νυκτερινων κεντρων (...Τζακ Ρουμπι θυμιζει ΣΙΑ και μαυρο χρημα) "τιμωμενος" με ευρωπαικο Βραβείο Ζαχάρωφ.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%86

  Καλα!!

  Οπως και ο αλλος "σφοδρος κατηγορος του Κρεμλινου"....που δεν τον ηξερε κανενας "στην αντισταση" απο πριν ( αφου ηταν κομπιναδορος ) μεχρι και που η ΣΙΑ τον εργοδοτησε πριμα μετα την δολοφονια του "Ρωσσικης καταγωγης" πολιτικου επικριτη Μπορις ...(που δεν μπορεσε τελικα) να εκθρονισει τον Πουτιν...με ροζ επανασταση.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BC%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%86

  Η μαμα Προτασοβα μαλλον τον αμερικανο πουλησε τον μοσχο απο μικρη ηλικια...

  Επι αυτου ξαναδειτε την υποθεση Γκρετα και ...ΟΗΕ πιο ..$$ ..προσεκτικα.

  Με χειραν βοηθειας και επιστολην ανα χειρας δεν "σπουδασε" με ασφαλη εξοδο απο τη χωρα παλαιοτερα και ο Αντρεας στο ....Χαβιαρτ και εκανε επανα-στησην (χωρις ρουχα)...στην Σουηδια με συνταξιοδοτηση στο Αιγαιο. Δεν τον κατεβασε ο Παπαδοπουλος απο την πτηση τοτε.

  Μιας και μιλαμε για αυθορμητες επαναστασεις και λοιπα παραμυθια....

  σας θυμιζει κατι το ονομα αυτο...


  1.Montague Woodhouse, 5th Baron Terrington

  https://en.wikipedia.org/wiki/Montague_Woodhouse,_5th_Baron_Terrington

  συνδυαστε με αυτο...

  2. Mohammad Mosaddegh

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddegh

  και αυτο

  3.Fazlollah Zahedi

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fazlollah_Zahedi

  Final years
  General Zahedi's role as Iran's Prime Minister ended in 1955. His final post was Ambassador to the United Nations, in Geneva,[citation needed] where he died in 1963.


  Παραδειγματα απειρα.

  Χρειαζεται προσοχη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ωπ!!

  Ακομη ενας βραβευμενος.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA_%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%86

  Μαλλον βραβειο Τισσαφερνη επρεπε να το λενε!

  Τελικα η συγχρονη αντισταση ειναι θεατρινισμος τυπου Χολλυγουντ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. https://eretikos.gr/poios-einai-o-protasevits-giati-pire-fotia-i-montaziera-mitsotaki/415412

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. https://www.tovima.gr/2013/07/03/world/epsaxnan-ton-snooynten-sto-aeroplano-toy-ebo-morales/

  ΑπάντησηΔιαγραφή