" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

Ὅλο τό θέμα εἶναι ἡ «παράστασις» ,νεο-ἑλληνιστί τό «σώου»,τῆς Γιάννας

 

Ἄν δέν τό ἔχετε καταλάβη,ὅλο τό θέμα γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821,εἶναι τό θέαμα,ἡ παράστασις,τό «σώου» νεο-ἑλληνιστί,τήν ἡμερα τῆς 25ης Μαρτίου.Νομίζατε πώς ἡ ἀπόφασις,ἐν μέσῳ κατατρομοκρατήσεως γιά τόν ψευτο-ἰό,γιά τήν πραγματοποίησιν τῆς παρελάσεως τῆς 25ης Μαρτίου,γίνεται γιά νά τιμηθῇ ἡ ἡμέρα,ἡ ἐπέτειος ; Ἄμ δέ ! 

Ὅλο τό θέμα εἶναι νά προβληθῇ ἡ ἐπικεφαλής τῆς ἐπιτροπῆς ἡ Γιάννα ἡ σύζυγος τοῦ Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου,πού τυγχάνει  νά εἶναι ἐκτός ἀπό ζάμπλουτος καί  «Ἄρχων Μέγας Λογοθέτης» Φαναρίου

Γι᾿αὐτό καί «θά τά πέσουμε χοντρά» στόν Ἀλιάγα,γιά τήν παρουσίασιν τῆς παρελάσεως. Στόν Ἀλιάγα τόν γαλο-ἕλληνα (ἔτσι ἀκριβῶς τό γράφει τό βικιπαίδεια,ἀσχέτως ἄν καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι Ἕλληνες,αὐτοί ἤ αὐτός,πού τό ἔγραψαν, ἔτσι τό βλέπουν), ὁ ὁποῖος,σημειῶστε,ἔχει τιμηθῆ καί ἀπό τά ἑλληνικά ταχυδρομεῖο τά ὁποῖα τό 2013 τοῦ ἀφιέρωσαν καί γραμματόσημο !!! Διότι μήν ξεχνᾶτε πώς ὁ ἐν λόγῳ ἔχει τύχη καί ἰδιαιτέρας τιμῆς ἐν Γαλλίᾳ : Ἰππότης τῶν τεχνῶν καί τῶν Γραμμάτων ! Ὁ Ἀλιάγας,ὁ παρουσιαστής τηλεοπτικῶν προγραμμάτων. Μάλιστα...

Καί βεβαίως στήν παρουσίασιν τῆς παρελάσεως τῆς 25ης Μαρτίου,δέν θά εἶναι μόνος. Φροντίζουμε καί γιά τήν συμπαρουσιάστρια,πού πρέπει νά εἶναι ...ξεχωριστή καί ὄμορφη,ἔτσι; 

Η όμορφη αρχισμηνίας της Π.Α., Σοφία Κορμά, θα παρουσιάσει με τον Αλιάγα την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Τώρα ἄν ἀπό τίς ἐπίσημες προσκλήσεις πού ἐστάλησαν οἱ περισσότεροι βρῆκαν τήν δικαιολογία τοῦ ψευτο-ἰοῦ γιά νά μήν παραστοῦν,σημασία ἔχει πώς ἐδέχθη ὁ Κάρολος.Ὁ Κάρολος τῆς Ἀγγλίας καί ἠ Καμήλα.Συγγνώμη Καμίλα.Καί ξέρετε γιατί ἔχει τόση σημασία αὐτό;Διαβᾶστε ἐδῶ

Γιά νά καταλάβετε ποῦ ἀνήκομεν.Ἀπό τότε. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς δολοφονίας τοῦ Πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος,τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου. Ναί,ἀπό τότε ἕως σήμερα...Γι᾿αὐτό τό εἶπαν «νεο-ἑλληνικό κράτος» καί ὄχι αὐτό πού ἀνέκαθεν ἦταν : Ἑλληνικό. Νεο-ἕλληνες,νέο-ἑλληνική γλῶσσα,ὅλα πακέτο σ᾿ὅ,τι ἔστησαν...

Καί ὅλο αὐτό ὑπό τούς ἤχους τοῦ ἐπιλεγμένου «ἄσματος» τοῦ Σαββόπουλου (ἐδῶ). Διότι ἡ Γιάννα θέλει νά «κρατήσουν οἱ χοροί» ὅσο τό δυνατόν περισσότερο. Καί ὅλοι οἱ προβολεῖς ἐπάνω της ...( ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ )


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου