" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

«Ἐξαπατούμεθα καί χειραγωγούμεθα»

Mark Trozzi MD
 Ὑπάρχει μόνον ἕνας θαρραλέος,ἔντιμος ἱατρός στό Ὀντάριο,ὁ ὁποῖος τιμᾷ τόν ὅρκο τοῦ Ἰπποκράτους.

«Τόσο στά κανονικά Ἐπείγοντα ὅσο καί σ᾿ἐκεῖνα πού ἔχουν ὁριστῆ γιά τόν covid19,δέν ὑπῆρχαν σχεδόν καθόλου ἀσθενεῖς καί σχεδόν καθόλου δουλειά.Εἶχα πολλές καί πολύωρες βάρδιες στά Ἐπείγοντα αὐτά χωρίς κανέναν ἀσθενή »

«Δέν ἔχω ᾿δῆ,ποτέ ἕναν ἀσθενή μέ covid19»

Ἡ ἔρευνά μου γιά τό τέστ  PCR,προσωπικῶς μέ ἔπεισε ὅτι εἶναι παραπλανητικό,χειραγωγημένο καί χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀπορροφᾶ ἀσταμάτητα τά χρήματα τῶν φρολογουμένων καί τό μελλοντικό χρέος,γιά νά θησαυρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐγκληματίες,αὐτοί πού ἐξακολουθοῦν αὐτό τό σκάνδαλο.»

Ἡ προσωπική μου μαρτυρία 

Τό ὄνομά μου εἶναι Mark Trozzi. Εἶμαι ἱατρός,Ἀποφοίτησα τό 1990 ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Δυτικοῦ Ὀντάριο.Ἀσκῶ ἱατρική ἐκτάκτου ἀνάγκης,τά τελευταῖα 25 χρόνια καί ἔχω κληθῆ σέ πολλές μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας, ἀπό τήν ἔναρξιν τῆς λεγομένης «πανδημίας»,συμπεριλαμβανομένης μιᾶς πού ἔχει ὁρισθῆ εἰδικῶς γιά τόν covid19.

Εἶμαι καθηγητής Advanced Trauma Life Support στό Κολλέγιο Χειρουργῶν τῆς Ἀμερικῆς καί κατέχω θέσεις διδασκαλίας στίς Ἐπιστήμες Ὑγείας Sunnybrook στό τμῆμα Advanced Life Support, καθώς καί στό Queen's University καί σόο Πανεπιστήμιο τῆς Ὀτάβα.

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ, εἶναι οἱ παρατηρήσεις καί οἱ ἀπόψεις μου.Ἔχω χρέος ἀπό τίς προσωπικές καί θρησκευτικές μου πεποιθήσεις νά μιλήσω ἀνοιχτά καί μέ εἰλικρίνεια.Δέν εἶμαι ἐξουσιοδοτημένος νά σᾶς πῶ «τήν ἀλήθεια»,ἀλλά θά σᾶς μοιραστῶ τίς πραγματικές μου ἐμπειρίες,ἀντιλήψεις καί συμπεράσματα ἑκατοντάδων ὡρῶν ἐργασίας στήν ὑπόθεσιν τοῦ covid-19.

Στήν ἀρχή αὐτῆς «πανδημίας»,ἤμουν προσεκτικός καί ὡς ἐκ τούτου σχολαστικός μέ τήν χρήσιν μάσκας,τό πλύσιμο τῶν χεριῶν,τήν κοινωνική ἀπομόνωσιν καί ἀπόστασιν κ.λπ. Σπούδασα τήν ἐπιστήμη τῶν κοροναϊῶν καί εἶχα σέ μεγάλο βαθμό συμμετοχή σέ πολλές ἀσκήσεις τμημάτων ἐκτάκτου ἀνάγκης,γιά νά τροποποιήσουμε τίς πρακτικές μας μέ πιό οὐσιώδεις τρόπους,ἀσχοληθήκαμε μέ τόν «δολοφόνο ἰό» πού μᾶς πλασάρησαν.Ὡστόσο,διάφορα πράγματα μ᾿ἔκαναν νά σκεφτῶ ὅτι ἐξαπατηθήκαμε καί χειραγωγηθήκαμε.

Ὁρῖστε κάποια ἀπό αὐτά :

Τό «πρῶτο κῦμα» τῆς «πανδημίας» ἦταν,ἀπολύτως,ὁ πιό ἥρεμος χρόνος στήν καριέρα μου.Ἔχω ἐργαστῆ πολύ σκληρά καί εἶμαι πολύ ἀπασχολημένος τά τελευταῖα 25 χρόνια στά Ἐπείγοντα.Ὡστόσο,τόσο στά κανονικά Ἐπείγοντα ὅσο καί σ᾿ἐκεῖνα γιά "COVID-19",δέν ὑπῆρχαν σχεδόν καθόλου ἀσθενεῖς καί σχεδόν καθόλου δουλειά. Εἶχα πολλές καί πολύωρες βάρδιες στά Ἐπείγοντα αὐτά χωρίς κανέναν ἀσθενή

Ἐν τῷ μεταξύ,ὅταν πήγαινα στό τοπικό μανάβικο,οἱ πελάτες,ὁ Θεός νά τούς εὐλογῇ,μέ ἄφηναν νά περνῶ στήν ἀρχή τῆς ἀντικοινωνικῆς γραμμῆς ἀποστάσεως,εὐχαριστώντας με γιά ὅλα ὅσα περνοῦσα ὡς ἀρχίατρος τῆς μονάδας Ἐκτάκτων. Πίστευαν ὅτι τά Ἐπείγοντα καί τά νοσοκομεῖα ἦσαν γεμάτα ἀπό ἀσθενεῖς πού πέθαιναν ἀπό covid καί ὅτι ἔπρεπε νά εἶμαι ἐξαντλημένος καί ἴσως νά κινδυνεύω νά πεθάνω ἀπό τήν ἔκθεσίν μου στόν ἰό.Ἄρχισα νά ἔρχομαι σ᾿ἐπαφή μέ ἱατρούς καί φίλους σ᾿ὅλο τόν Καναδᾶ καί τίς ΗΠΑ καί βρῆκα τό ἴδιο μοτίβο :ἄδεια νοσοκομεῖα καί προπαγάνδα πού τά παρουσίαζε γεμάτα ἀσθενεῖς πού πέθαιναν ἀπό covid. 

Κατά τό παρελθόν στίς μελέτες μου διερεύνησα τόν ψευδάργυρο καί τήν ὑδροξυλοχλωροκίνη καί μπορεῖ πραγματικά νά βοηθήσουν ἐκεῖνα τά σπάνια ἄτομα πού νοσοῦν βαριά ἀπό αὐτόν τόν ἰό.Μέ ἐξέπληξε πού αὐτή ἡ θεραπεία ἁπλῶς ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν πλειονότητα τῆς ἱατρικῆς κοινότητος.

Ἐρευνώντας τόν ΠΟΥ τοῦ ΟΗΕ,ἔμαθα ὅτι ἡ κινεζική δικτατορία ( Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας) εἶχε ὑποστηρίξη ἕναν ******* κομμουνιστή «Dr» Tedros,ὡς ἐπικεφαλής τοῦ ΠΟΥ καί ἔμαθα πώς συμμετεῖχε ἡ ΛΔΚ : στήν ἀπελυθέρωσιν τοῦ ἰοῦ,στήν κάλυψιν γιά ἐβδομάδες,τήν ἐξαφάνισιν καί καταστολή ἐντίμων κινέζων ἱατρῶν καί ἐπιστημόνων,τήν ἐξάπλωσιν τοῦ ἰοῦ στόν κόσμο ( ἐκτός τοῦ Πεκίνου ὅπου ζεῖ ἡ ἐλίτ τῆς ΛΔΚ) καί τήν δραματική κακοποίησιν τοῦ κινεζικοῦ λαοῦ μ᾿ἕνα βολικό lockdown,τό ὁποῖο μεταδόθηκε παγκοσμίως γιά νά δημιουργήσῃ τόν πανικό πού μᾶς ὁδήγησε ὅλους στό νά παραδώσουμε τίς Οἰκονομίες καί τά συνταγματικά μας δικαιώματα. 

( Πελασγ. Γυναῖκα μέ «μῆλο Ἀδάμ» ; !!!)
Ἔμαθα πώς ὁ ἐπικεφαλής τῆς δημοσίας ὑγείας τοῦ Καναδᾶ,ἡ Dr.Theresa Tam,εἶναι στήν ἐπιτροπή ἐποπτείας τοῦ ΠΟΥ,μαζύ μέ τόν Tedros,στήν οὐσία τήν ἔκανε πράκτορα ****** καί τήν ἄκουγα συχνά -******* διατριβές στούς Καναδούς,σχετικῶς μέ τόν covid-19.

Σέ κάθε ἐπίπεδο,ἡ διοίκησις τοῦ νοσοκομείου δέν εἶχε καμμία προφανή ἐπιλογή,ἐκτός ἀπό τό νά ὑποβάλλῃ στό ἀτελείωτο ξεκίνημα ἀπό τίς κυβερνήσεις,ἀμφισβητήσιμους νέους κανόνες,πρωτόκολλα καί διαδικασίες.

Οἱ εἰλικρινεῖς μου συζητήσεις μέ συναδέλφους,σχετικῶς μέ τήν ἔρευνα καί τίς παρατηρήσεις μου,ἔγιναν πρόβλημα.Ἐγκλωβισμένος σ᾿αὐτή τήν σύγχισιν,ἕνας σημαντικός ἐπικεφαλής,τόν ὁποῖον σέβομαι πολύ,μοῦ εἶπε ὅτι :«οἱ σκέψεις μου ἔκαναν τούς ἄλλους νά νοιώσουν ἄβολα καί νά δυσκολεύονται στό νά παρακινηθοῦν νά συμμορφωθοῦν» σ᾿ὅλα τά νέα πρωτόκολλα καί περιορισμούς.

Κατανοώντας τήν θλιβερή κατάστασιν,διατήρησα τήν θέσι μου στήν κλινική ὑποσχόμενος νά «δαγκώσω τήν γλῶσσα μου» κάθε φορά πού θά ἑτοιμαζόμουν νά μιλήσω γιά τόν covid-19 στό νοσοκομεῖο.Τελικῶς αὐτό μοῦ ἦταν ἠθικῶς ἀδύνατον καί προσφάτως ἀπομακρύνθηκα ἀπό τά Ἐπείγοντα, γιά ν᾿ἀποφύγω τήν σύγκρουσιν.

Δέν ἔχω ᾿δῆ ποτέ ἕναν ἀσθενῆ πάσχοντα ἀπό covid-19. Ἔχω ᾿δῆ κάποια θετικά τέστ PCR,σέ ἀσυμπτωματικά ἄτομα καί ἔχω ᾿δῆ ἀνθρώπους νά περιορίζονται στά σπίτια τους καί ν᾿ἀπομονώνονται ἀπό τήν οἰκογένεια καί τούς φίλους τους.

Ἡ ἔρευνά μου γιά τό τέστ  PCR,προσωπικῶς μέ ἔπεισε ὅτι εἶναι παραπλανητικό,χειραγωγημένο καί χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀπορροφᾶ ἀσταμάτητα τά χρήματα τῶν φρολογουμένων καί τό μελλοντικό χρέος,γιά νά θησαυρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐγκληματίες,αὐτοί πού ἐξακολουθοῦν αὐτό τό σκάνδαλο

Μόνον ἡ ἐπαρχία μου,πραγματοποιεῖ περίπου 50.000 τέστ  PCR,καθημερινῶς. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ ὁμοσπονδιακή κυβέρνησίς μας,φέρνει ἐκατοντάδες χιλιάδες δόσεις δυνητικῶς ἐπικινδύνων πειραματικῶν ἐνέσεων,τροποποιημένου ἰογενοῦς γενετικοῦ ὑλικοῦ,ἀποκαλώντας τα «ἐμβόλια» καί ἀναγκάζοντας τόν στρατό νά τά διαχειριστῇ. Εἶναι δικαιολογημένο γιά μία ἥπια καί μή θανατηφόρα ἰογενή ἀσθένεια.

Ἔχω παρακολουθήση τήν καταστολή ἱατρῶν καί ἐπιστημόνων,οἱ ὁποῖοι πραγματοποίησαν μελέτες ἀντισωμάτων ὁροῦ,τῶν ὁποίων τά εὑρήματα ἔδειξαν πώς ὁ ἰός ἦταν πολύ πιό διαδεδομένος,ἀλλά γενικῶς μή θανατηφόρος καί ἀσυμπτωματικός ἤ πολύ ἥπιος,στίς περισσότερες περιπτώσεις καί ὅτι σέ πολλές περιοχές πιθανότατα εἶχε ἤδη ἐπέλθη ἡ φυσική «ἀνοσία ἀγέλης» μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 2020.

Δεῖτε αὐτή τήν μελέτη πού πραγματοποιήθηκε στό ἴδιο τό Γιουχάν,ἡ ὁποία δείχνει ὅτι ὁ ἰός τελείωσε τήν 1η Ἰουνίου 2020,μόλις δύο μῆνες μετά τό τέλος τῶν σύντομων lockdown τους καί κανείς δέν μπορεῖ νά τό διαδώσῃ,οὔτε κἄν τά λίγα ἄτομα πού ἦσαν θετικά στό τέστ PCR ( τά ὁποῖα δέν ἦσαν ἄρρωστα) : 

Παρατήρησα ὅτι μετά τό θεατρικό lockdown τῆς Κίνας,ἐπέστρεψαν ὅλοι στίς συνηθισμένες δραστηριότητές τους ἐνῷ ὅλες οἱ δικές μας Οἰκονομίες πάγωσαν,καί ἀπέκτησαν τεράστιο ἔλεγχο στήν παγκόσμια ἀγορά. Φαίνεται μία μεγάλη,ἄν καί κακή,στρατηγική ! 

Πολιτική χειραγώγησις τῶν ἐργαζομένων στόν χῶρο τῆς Ὑγείας

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι πολλά πράγματα πού μάθαμε στήν Ἱατρική Σχολή,σχετικῶς μέ τίς μολυσματικές ἀσθένειες,ἔχουν παραμεριστῆ καί ἀντικατασταθῆ ἀπό συνεχῶς ἐπεκτεινόμενες λίστες μέ ἐντολές ἀπό ὑπαλλήλους τῆς Δημοσίας Ὑγείας. Οἱ ἱατροί,οἱ νοσοκόμες καί οἱ ἐκπαιδευτικοί εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικοί γιά τήν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς ἀπάτης covid-19,καθώς εἴμαστε ἐπικεφαλής στήν κοινωνία καί οἱ ἄνθρωποι ἐμπιστεύονται τίς συμβουλές μας. 

Ἑπομένως,δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξιν τό γεγονός ὅτι ἀνεκάλυψα πώς στίς τάξεις μας ἔχουν κατασταλῆ ἡ ἐλευθερία λόγου καί σκέψεως.Ἀντί νά ὑπομείνουμε τήν τιμωρία μιᾶς διαφωνίας μας,μποροῦμε νά ἐπιλέξουμε νά ζήσουμε μέ τά εὐκαιριακά προνόμια, ὅπως ἐξαιρετικῶς ἥρεμες ἡμέρες στά Ἐπείγοντα,ἀντικατάστασιν τῆς παραδοσιακῆς πρακτικῆς ἐργασία μας μέ τίς συνεδρίες Zoom ἀπό τό σπίτι καί πρόσβασιν σέ μία ποικιλία κωδικῶν covid-19 *******

Σέ κάποιο σημεῖο ὑπῆρξε μία ἐπιλογή νά κερδίζω περισσότερα χρήματα ἀπ᾿ὅ,τι συνήθως κάνω μέ τό νά ἐργάζομαι σ᾿ἕνα πολυάσχολο τμῆμα Ἐπειγόντων,μέ τό νά μένω στό σπίτι καί νά εἶμαι διαθέσιμος σέ περίπτωσιν πού ἡ νοσοκόμα θέλει νά κάνῃ βιτεο-διάσκεψιν μαζύ μου.

Ὑπάρχουν πολλά θετικά καί ἀρνητικά κίνητρα πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν χειραγώγησιν τῶν Καναδῶν ἱατρῶν,νοσοκόμων καί δασκάλων,γιά νά συμμετάσχουν ἀκουσίως,σ᾿αὐτή τήν μεγάλη,ἐγκληματική ἐξαπάτησιν,ἀλλά αὐτό καταστρέφει τήν κοιωνία μας.Γιά νά χρησιμοποιήσω μία μεταφορική ἔννοια ἀπό τόν Τιτανικό : «ἀκόμη καί οἱ πολυτελεῖς σουΐτες τοῦ Τιτανικοῦ καταλήγουν στόν βυθό τοῦ ὡκεανοῦ,ὅταν βυθίζεται».Ἐπίσης πολλά ἀπό αὐτά πού γίνονται,συμπεριλαμβανομένων τῶν πειραματικῶν ἰογενῶν τροποποιημένων γενετικῶς,ἐνέσεων,φαίνεται νά παραβιάζουν τόν κώδικα τῆς Νυρεμβέργης σχετικῶς μέ τά ἱατρικά πειράματα μέ πλήρη συνένεσιν τῶν συμμετεχόντων. Οἱ ἱατροί καί οἱ νοσοκόμες ἀντιμετωπίζουν σκληρές ποινές.Ἡ καριέρα μου ὡς ἱατρός Ἐκτάκτου Ἀνάγκης,μοῦ παρεῖχε πάντα τήν εὐκαιρία νά κάνω πρᾶξιν τά θρησκευτικά καί ἠθικά μου πιστεύω τῆς τιμιότητος καί τῆς καλοσύνης,καθώς ζοῦσα μία σωστή ζωή. Σήμερα θά μποροῦσα νά διατηρήσω  τήν καριέρα πού ἀγαπῶ  μέ τό νά συμμετέχω στήν ἐξαπάτησιν,καταπατῶντας τόν Ὅρκο μου καί τά πνευματικά μου πιστεύω καί κατά τήν γνώμη μου,διαπράττοντας ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος ὅπως αὐτά ἔχουν ὁρισθῆ ἀπό τόν κώδικα τῆς Νυρεμβέργης.  

Συμπάσχω μέ ὅλους τούς συναδέλφους ἱατρούς καί νοσοκόμες. Εἴμαστε ὅλοι θύματα τῆς κακοποιήσεως τοῦ covid.

Ἐρεύνησα καί ἀντελήφθηκα πῶς οἱ διεφθαρμένοι ὁλιγάρχες φαίνεται νά σχεδίασαν αὐτό τό ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος.Αὐτός ὁ προγραμματισμός περιελάμβανε τό Event 201 πού ἦταν μία προσομοίωσις μιᾶς πανδημίας κορωνοϊοῦ πού διεξήχθη ἀπό τό ἵδρρυμα Bill & Melinda Gates,τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ καί τό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins,τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 καί ὁ προγραμματισμός προσομοιώσεως τῶν ἰῶν γιά τό 2010 τοῦ Rockefeller Foundation πού ὀνομάζεται "Operation Lockstep".

Καί τά δύο αὐτά συμβάντα περιγράφουν πῶς θά μποροῦσε νά χρησιμοποιηθῇ ἕνα ἰϊκό ξέσπασμα γιά νά φέρῃ ἕνα αὐταρχικό Σύστημα μέ τήν ἀπώλεια τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν.Παρατήρησα ἐπίσης πώς οἱ «λεγεῶνες» τους στήν ὑψηλή τεχνολογία,ὅπως τό Google, τό Facebook, τό Twitter καί τό YouTube λειτούργησαν γιά νά λογοκρίνουν καί νά ἐξαπατήσουν ὅλους μας : εἶναι γνήσια προπαγάνδα. 

Μάσκες καί ἐμβολιασμοί 

Ἡ ἀναγκαστική χρῆσις μάσκας,ἀπό τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ,δέν ὑποστηρίζεται ὁμοφώνως ἀπό τήν πραγματική ἐπιστήμη.Αὐτές οἱ μάσκες προκαλοῦν σημαντική βλάβη στήν ψυχολογική,κοινωνική,δερματολογική,ὁδοντιατρική καί ὡτορινολαρυγγική ὑγεία μας.Ἄν καί γενικῶς ἔχω καλή ὑγεία,οἱ μάσκες μοῦ [ροκάλεσαν ἐξανθήματα καί ρινικά συμπτώματα ὅποτε ἔπρεπε νά τίς φορῶ γιά μεγάλο χρονικό διάστημα,τά ὁποῖα προβλήματα αὐτά ἐξαφανίζονται ὅταν γιά λίγες ἡμέρες δέν φορᾶ μάσκα.Αὐτό πού θεωρῶ πιό ἐνοχλητικό εἶναι ἀπόκρυψις τῶν ἐκφράσεων τοῦ προσώπου καί ἑπομένως ἡ φυσιολογική ὁπτική κοινωνική ἀλληλεπίδρασις. 

Ἡ ἱστορία τῶν προηγουμένων πειραματισμῶν γιά ἐμβολιασμούς πού ἀφοροῦσαν κορωνοϊούς,ἀπεκάλυψε μερικές πολύ ἐπικίνδυνες παρενέργειες σέ πειραματόζωα καί οἱ προσπάθειες αὐτές ἐγκαταλείφθησαν.Γιατί νά πάρουμε ἕνα ἐπικίνδυνο ἐμβόλιο γιά μία γενικῶς ἥπια ἀσθένεια,στήν ὁποία ἀναπτύσσουμε τήν ἀνοσία ἀγέλης οὔτως ἤ ἄλλως; Ἡ βιαστική κυκλοφορία τῶν ἀκριβῶν πειραματικῶν «ἐμβολίων»,θάβει τούς φορολογουμένους σ᾿ἕνα ἀτελείωτο χρέος πρός τούς πλουσίους καί ἱσχυρούς,τούς κακούς αὐτῆς τῆς ἱστορίας.Ὡστόσο,ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε φυλακισθῆ καί κακοποιηθῆ μέσ᾿ἀπ᾿ὅλη αὐτή τήν ἀπάτη,χειραγωγούμαστε γιά νά λάβουμε αὐτές τίς νέες περίεργες ἐνέσεις,μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπανακτήσουμε μέρος τῆς ἐλευθερίας μας. Ἐπί πλέον τά λεγόμενα «ἐμβόλια» δέν εἶναι ἐμβόλια ( ἐκτός ἐάν ἀλλάξουμε τόν ὁρισμό τῶν ἐμβολίων). Ἀντίθετα εἶναι ἐνέσεις γονιδιακῶν ἰῶν Corona. Δεῖτε τό θέμα : Αὐτό δέν εἶναι ἐμβόλιο.

 Προσφάτως ἔχω πάρη μερικές σκληρές προσωπικές ἀποφάσεις : ἐγκατάλειψιν εἰσοδήματος καί προσωπικῆς ἀσφαλείας,γιά νά ἐπιλέξω ἕναν ἠθικό καί ἔντιμο δρόμο πρός τά ἐμπρός,ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά συμβάλλῃ σ᾿ἕνα ἀποτέλεσμα πού θά εἶναι δίκαιο καί ἀληθινό καί στήν ἐπιστροφῆ τῆς ἐλεύθερης κοινωνίας καί τῶν συνταγματικῶν μας ἐλευθεριῶν. Πιστεύω ὅτι εἴμαστε σχεδόν ὅλοι θύματα σ᾿αὐτό,ἀνεξαρτήτως ἀπό τό ποῦ βρισκόμαστε στόν δρόμο γιά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλήθειας.

Ἀπό : henrymakow.com

Ἀλήθεια,οἱ ὑπόλοιποι ἱατροί τί κάνουν; Γιατί δέν μιλοῦν; Τόσο πολύ ἔχουν ἀνάγκη τῆς θέσεώς τους ὥστε νά τήν βάζουν πάνω κι᾿ἀπό τήν ἴδια τήν ζωή ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος; Αὐτοί δέν βλέπουν τήν χονδροειδή αὐτή ἀπάτη;  Τούς κινδύνους ἀπό τούς πειραματικούς ἐμβολιασμούς ; Τήν οἰκονομική καταστροφή τῶν χωρῶν; Τήν διάλυσιν τῶν κοινωνικῶν δεσμῶν; Τήν φτωχοποίησιν τῶν ἀνθρώπων; Τήν ἀπώλεια βασικῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων τους ; Δέν βλέπουν πώς μέσα ἀπό ὅλο αὐτό κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι,πάντα οἱ ἴδιοι,θησαυρίζουν ; 

Δέν πάω στά ἄλλα ἐξ ἴσου πολύ σοβαρά,γιατί θά ἰσχυριστοῦν,οἱ πολλοί καί ἀφελεῖς,αὐτοί πού μετροῦν τίς ἡμέρες γιά τό πότε θά ἔρθῃ ἡ σειρά τῆς «σωτηρίας» τους μέσῳ τοῦ μπολιάσματος,ὅτι συνωμοσιολογῶ ( μακάρι νά ἦταν ἔτσι...),ἀλλά μένω σ᾿αὐτά πού τά βιώνουν συντριπτικῶς οἱ περισσότεροι σέ παγκόσμιο ἐπίπεδον. Καί ἐρωτῶ : Αὐτοί,οἱ ἐπιστήμονες ἱατροί,πού βλέπουν,γνωρίζουν,ἔχουν τήν ἐπιστημονική κατάρτησιν νά κρίνουν γιά τό ἄν πρὄκειται γιά σοβαρή ἀσθένεια,γιά πανδημία θανατηφόρο,τί κάνουν; 

Ἀκριβῶς αὐτό πού περιγράφει παραπάνω ὁ ἱατρός Τρόζι : Συμμετέχουν σ᾿ἔνα φοβερό ἔγκλημα κατά τῆς Ἀνθρωπότητος καταπατώντας τόν Ὅρκο πού ἔδωσαν. Ὁρκίστηκαν νά σώζουν ζωές καί ὄχι νά διασώζουν τήν θεσοῦλα τους καί τήν προσωπική τους καριέρα. Ναί,ἀλλά ἄν ὅλα πᾶνε,μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,καλά καί ἀποκαλυφθεῖ ἡ μεγάλη ἀπάτη,τό μεγάλο ἔγκλημα,τότε θά λογοδοτήσουν. Κι᾿ ἄν δέν λογοδοτήσουν στήν Δικαιοσύνη ὑπάρχει ἡ Θεία Δικαιοσύνη πού θά τούς δώσῃ αὐτό πού νομοτελειακῶς τούς ἀξίζει ! 


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου