" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

1821 - 2021 -Δέν Σᾶς Ξεχνοῦμε καί Σᾶς Τιμοῦμε ! !


Στήν Ἀργολίδα,στό Δρέπανο λίγα χιλιόμετρα ἀπό τό Ναύπλιον,ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ θέλοντας νά τιμήσῃ τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως,«ἔντυσε» τό ἐπαγγελματικό του φορτηγό/νταλίκα,μέ τεράστιες ἀφίσες μέ παραστάσεις καί ἤρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Συγκινητικός μέ τά λόγια του καί κυρίως ὑπερήφανος Ἕλλην
:

Ἐφέτος συμπληρώνουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.200 χρόνια ἐλευθέρας Ἑλλάδος καί ἤθελα νά  κάνω κάτι,ὡς μεμονομένο ἄτομο,νά τιμήσω τούς ἤρωες,τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού χάριν αὐτῶν ζοῦμε καί ἀναπνέουμε ἐλεύθερα οἱ Ἕλληνες ! Ἐπεί δή,λόγῳ ...ἰοῦ,δέν θά γίνουν οἱ ἐκδηλώσεις πού θά ἐπιθυμούσαμε,ὡς πρόεδρος τῆς Κοινότητος Δρεπάνου,ἀλλά κυρίως ὡς ἄτομον,ὡς Σωκράτης Δωρῆς,ἀφοῦ μέ δικά μου ἔξοδα γίνεται αὐτό, θέλησα νά ντύσω τό φορτηγό μου μέ τίς συγκεκριμένες ἀφίσες/παραστάσεις ἠρώων τοῦ 1821.

Σχεδιάζω νά τοποθετήσω ἐπίσης στό χωριό,ἀφίσες καί πανό ὥστε νά δημιουργήσουμε τό ἀνάλογο κλίμα πού ἐπιβάλλεται,ἀφοῦ ἔρχεται καί ἡ μεγάλη ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου Καί βεβαίως γιά νά μείνουν ὅλο τό ὑπόλοιπο διάστημα τοῦ ἑορτασμοῦ,πρός ἀπόδειξιν ὅτι δέν ξεχνοῦμε καί τιμοῦμε τούς ἤρωες πού πολέμησαν γιά ἐμᾶς.

Μέ τό συγκεκριμένο φορτηγό,πηγαίνω σ᾿ὁλόκληρη τήν Ἀττική.Ἔτσι λοιπόν,τό μήνυμα θά περάσῃ παντοῦ. 

.....Ἄν δέν ὑπάρχει Πατρίδα,ἄν δέν ὑπάρχει αὔριο τί νά τό κάνῃς τό κόστος; Τά λεφτά δέν τά πῆρε κανένας μαζύ του.Τό θέμα εἶναι νά ὑπάρχῃ συνέχεια τῆς Πατρίδος,τῆς Ἑλλάδος.Πρό ὁλίγου καιροῦ ἕνας Ἕλληνας ἔδωσε ὁλόκληρη τήν περιουσία του στό Ὑπουργεῖο Ἄμυνας.Κάτι πρέπει νά κάνουμε ὅλοι μας ὥστε νά βοηθοῦμε τήν Πατρίδα μας,τήν διάδοσιν τῆς Ἱστορία μας,νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι.Καί ἀκόμη καί ἐκεῖνοι οἱ Ἕλληνες πού πολέμησαν τότε καί τώρα βρίσκονται ἐκεῖ ψηλά νά βλέπουν πώς τούς τιμοῦμε ὡς τό ἐλάχιστο πού μποροῦμε νά κάνουμε πρός τήν τεράστια προσφορά τους. Ἔδωσαν τήν ζωή τους γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι...»

Στό τελευταῖο μέρος τοῦ βίντεο ἡ συγκλονιστική παρουσία ἑνός ἡλικιωμένου.Δέν μπορεῖ νά κρατήσῃ τά δάκρυά του,μιλῶντας γιά τούς ἤρωες.

Ἡ δημοσιογράφος τόν ἐρωτᾷ :Συγκινηθήκατε,ἔ; 

Μᾶλλον ἄν ἔνοιωθε τί πραγματικά σημαίνει νά εἶσαι Ἕλλην,δέν θά ἔκανε τήν έρώτησιν.Ἁπλῶς θά καταλάβαινε...


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια:

 1. Aγαπητη Πελασγικη καλησπέρα . Στη "photo" διακρίνονται Eλληνορθοδοξα Συμβολα , οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς διαμαρτυρονται ότι π ρ ο ω θ ο υ μ ε τον ρατσισμό .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄς τους νά κοπανιοῦνται,νά βγάουν ἀφρούς,νά λυσσάξουν ἀπό τό κακό τους.

   Παιδιά ὅλοι τίς σημαῖες στά μπαλκόνια. Καί ὄχι μόνον γιά τήν 25η Μαρτίου.Ὅλο τόν χρόνο.Νά γεμίσῃ κάθε Ἑλληνική πόλις,χωριό μέ ἑλληνικές σημαῖες.

   Διαγραφή