" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Ἡ σχεδιασμένη ἐξολόθρευσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους

Γιά νά καταλάβετε γιατί οἱ παγκοσμιοποιητές ἐργἀζονται σκληρά γιά νά ἐξοντώσουν ὁλόκληρο τήν ἀνθρωπότητα πρέπει πρῶτα νά καταλάβετε τά σχέδια γιά τόν ἑαυτό τους.Πιστεύουν στόν Μετανθρωπισμό καί πιστεύουν ὅτι πρὄκειται νά μεταβοῦν ἀπό τήν ζωή μέ βάσιν τόν ἄνθρακα σέ μία ζωή μέ βάσιν τό πυρίτιο,«μεταφορτώνοντας» τήν συνείδησίν τους σέ μηχανές.

Μόλις βρεθοῦν στά μηχανήματα,πιστεύουν ὅτι θά ἔχουν ἄπειρη δύναμιν,ἀθανασία καί τήν ἰκανότητα νά ἐπεκτείνονται καί νά κατακτοῦν ὁλόκληρο τό Σύμπαν.Στήν οὐσία ὅτι θά γίνουν θεοί ! 

Ἀλλά ἡ κατασκευἠ μαζικοῦ στόλου διαστημοπλοίων ἐξερευνήσεως τοῦ διαστήματος,ῥομπότ ἐξολοθρευτές μέ βάσιν τό πυρίτιο,συστήματα ἐπικυριαρχίας γιά τήν Γῆ καί ἄλλους πλανήτες,ἀπαιτεῖ τεραστίους πόρους.

Αὐτοί οἱ πόροι-νερό,ὁρυκτά,γῆ,ἐνέργεια κ.λπ. - καταναλώνονται,ἐπί τοῦ παρόντος ἀπό τά δισεκατομμύρια ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στόν πλανήτη.Γι᾿αὐτό οἱ παγκοσμιοποιητές πρέπει νά ἐξοντώσουν τήν ἀνθρωπότητα πρὄκειμένου νά ἐλευθερώσουν πόρους γιά τήν νέα τους περιοχή πυριτίου πού σκοπεύουν νά κυριαρχήσουν καί νά ἐξοπλίσουν γιά νά κατακτήσουν,κυριολεκτικῶς,ὁλόκληρο τόν γαλαξία.


Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἐμπόδιο,ὅπως βλέπετε,στό νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους.Πιστεύουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἔχει πλέον ἐξυπηρετήση τόν σκοπό της δημιουργώντας τεχνητή νοημοσύνη καί ἀνώτερες μορφές ζωῆς μέ βάσιν τό πυρίτιο. Ἑπομένως τό ἀνθρώπινο γένος εἶναι πλέον δαπανηρό κατά τήν ἄποψίν τους.

Γι᾿αὐτό ἀκριβῶς,οἱ παγκοσμιοποιητές λένε πώς διεξάγουν ἕναν «πόλεμο κατά τοῦ ἄνθρακα».Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δημουργηθῆ μέ βάσιν τόν ἄνθρακα.Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά πεθάνουν,πιστεύουν,πρὄκειμένου οἱ ζωές αὐτῶν νά ἐπιτύχουν τήν ἀθανασία μέσῳ τοῦ πυριτίου.

Τά ἐμβόλια Covid-19 εἶναι τό τέλειο ὄπλο γιά τήν ἐπίτευξιν μαζικῆς ἐξολοθρεύσεως,ἐπειδή οἱ ἠλίθιοι,εὔπιστοι ἄνθρωποι παρατάσσονται ἐθελοντικῶς νά κάνουν τό «ἐμβόλιο-αὐτοκτονία». Αὐτό εἶναι τό ἰδανικό σχέδιο γιά τούς παγκοσμιοποιητές,ἐπεί δή δέν χρειάζεται νά ἀσχολοῦνται μέ πυροβολισμούς ἀνθρώπων,θαλάμους ἀερίων γι᾿αὐτούς ἤ ἀκόμη καί μαζικά μαζέματα σέ στρατόπεδα. Τά βοοειδῆ/πρόβατα θά προσφερθοῦν ἐθελοντικά γιά τήν αὐτοκτονία τους πιστεύοντας πώς ἐνεργοῦν ὡς «ἔξυπνοι ἄνθρωποι» πού ἔχουν «κάνη τήν ἔρευνα» καί ἐμπιστεύονται τίς «ἔγκυρες πηγές» ὅταν ἀποφασίζουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο/αὐτοκτονία..

Ἀπό τόν Mike Adams

How to survive the engineered EXTERMINATION of the human race


Ἀκοῦστε καί μάθετε,ἐδῶ ( ῥαδιοφωνική ἐκπομπή στό brighteon

Ἀλήθεια,γιατί βιάζονται τόσο πολύ; Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν τά τελευταῖα χρόνια,λογικῶς,θά χρειάζονταν τοὐλάχιστον μία 50ετία γιά νά συμβοῦν.Ἄν σκεφθῇ κανείς πώς ἀπό ἐκείνη τήν πρώτη προσελήνωσιν,τό 1969,δέν ὑπῆρξε,οὐσιαστικῶς καμμία πρόοδος στό θέμα διαστημικά ταξείδια,εἶναι ἄξιον ἀπορίας ὅλη αὐτή ἡ τεχνολογία πού ἔχει ἀναπτυχθῆ καί λειτουργεῖ σέ γήϊνο ἐπίπεδο. 
Ἀναρωτιέμαι,πῶς καί γιατί γίνεται αὐτό; Γιατί δέν ὑπάρχει μία συμπόρευσις τῆς τεχνολογίας σ᾿ὅλα τά ἐπίπεδα;Ἐννοῶ ἐπάνω στήν Γῆ καί ἐκτός αὐτῆς. 
Θά παρακινδυνέψω μία ὑπόθεσιν,συνδέοντας καί τό ἀρχικό μου ἐρώτημα πού ἀφορᾷ τήν βιασύνη πού τούς ἔχει πιάση :Μήπως,λέω,μήπως κάτι τούς ἐμποδίζει καί αὐτό τό κάτι εἶναι μία ἐκτός πλανήτου δύναμις; 
Χμμ... Καί ἴσως,ποιός ξέρει,μπορεῖ καί ὅλο αὐτό πού ἔχουν στήση κατά τῆς ἀνθρωπότητος νά εἶναι ἕνα εἶδος ἐκδικήσεως ἐναντίον ἐκείνης τῆς δυνάμεως,πού προφανῶς ἀποδεικνύεται ὑπερασπιστής τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. 

Οἱ ἐωσφοριστές πού ἔχουν καταλάβη τήν Γῆ ἀλλά συνάμα εἶναι καί ἐγκλωβισμένοι σ᾿αὐτήν.

Μέ ἄλλα λόγια : ὁ Θεός εἶναι ὁ μεγάλος τους ἀντίπαλος.Ὁ ἀνίκητος ἀντίπαλος καί ἡ μάχη τους κατά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐκδίκησις ἐναντίον Του. Ἀλλά ἀποδεικνύεται ταυτοχρόνως καί κάτι πολύ σημαντικό : Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς προστατεύει.Καί αὐτό εἶναι ἕνα πολύ καλό καί εὐοίωνο μήνυμα γιά τήν ἀνθρωπότητα. 

Ἐν τέλει,αὐτοί θά φᾶνε τό κεφάλι τους ! 

Υ.Γ. Γιά διαβᾶστε : 

«...Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί που φτιάχνουν και στηρίζουν όλο αυτό το «σενάριο» που στήνεται γύρω μας, βιάζονται. Βλέπουν να πλησιάζουν κάποιες κοσμογονικές αναδιατάξεις και ανακατατάξεις που θα «αλλάξουν» τον πλανήτη, και θέλουν να φύγουν(;)... Ποιοι είναι αυτοί, και γιατί βιάζονται να προκαλέσουν όλες αυτές τις ανακατατάξεις και την Παγκοσμιοποίηση; Εντάξει, δέχομαι ότι είμαστε όλοι παιδιά ενός θεού, κτλ. Αλλά, η διαδικασία των μεταλλάξεων και η δημιουργία ανθρώπινων προτύπων σε εργαστήρια, η δημιουργία ρομπότ με ανθρώπινη σάρκα, που θα καταλήξουν τελικά στη δημιουργία μοντέρνων Εκατόγχειρων και Γιγάντων, τι άλλο είναι, πέρα από τη δημιουργία ενός ρομποτικού στρατού;...»

καί πολλά ἄλλα ἄκρως σημαντικά,λεχθέντα ἀπό τό 2002,18 χρόνια πρίν,ἀπό τόν ἀείμνηστο Φουράκη.Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Καλημέρα και καλή Σαρακοστή, καλόν αγώνα.

  Αγαπητή Πελασγική, πριν λίγους μήνες σε σχόλιό μου εδώ, είχα αναφέρει το "Πρόγραμμα 2024". Είναι το πρόγραμμα που επαληθεύει το άρθρο και πάνω σε αυτό, δουλεύει πολύς κοσμάκης.... λεφτά υπάρχουν.

  -Η συνείδησή των "εκλεκτών" θα μπει σε "σκληρό δίσκο"...
  -Καλά ρε φίλε, κι άμα πέσει το ρεύμα ;;
  -Ο σκληρός θα βρίσκεται σε άλλον πλανήτη και θα παίρνει ενέργεια από την γεωθερμία του..
  -Μα γίνονται τέτοια πράγματα ρε συ Π.... ;;;

  "Not everyone is coming to the future..."

  Madona/The future  Κωνσταντίνος
  Κομνηνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θά μποῦν σέ σκληρό δίσκο καί μετά θά καοῦν.Μία κι᾿ἔξω !

   Ὅσο γιά τήν σατανίστρια/καμπαλίστρια ἐσχατόγραια ὅ,τι καί νά κάνῃ εἶναι τελειωμένη.Ἄς ὅψονται ὅλα αὐτά τά ἠλίθια ὅντα,τά πρόβατα πού τήν ἔκαναν αὐτό πού εἶναι.Τόσο καραμ@λ@κισμένα βοοειδῆ εἶναι...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί συγγνώμη γιά τόν θυμό μου καί τήν ἔκφρασιν,ἀλλά ποτέ,εἰλικρινῶς ποτέ μου ἀκόμη καί ὡς ἔφηβη,δέν μπόρεσα νά καταλάβω αὐτόν τόν συρφετό τῆς νεολαίας καί τόν ἄκρατο ἕως δακρύων φανατισμό καί ὑστερία τους,γιά τό κάθε «εἴδωλό» τους ! Ποτέ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε !

   Διαγραφή
 2. Δέν είναι ότι αυτοί βιάζονται αλλά διότι ό χρόνος τρέχει. Καί όπως λένε οί πατέρες τής εκκλησίας "Ό Θεός θά κολοβώσει τάς ημέρας εκείνας διά νά συντομευθούν οί πόνοι τών ανθρώπων" . https://filosofia-erevna.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,διότι τρέχει ὁ «γήϊνος» χρόνος.Συνεπῶς τό ἐγκλωβισμένοι στήν Γῆ,αὐτό σημαίνει.

   Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ,πρός τόν Ἄνθρωπο ἔχει πολλές μορφές,πιθανῶς καί αὐτό πού ἀναφέρεις,νά ἔχῃ τήν ἀξία του.Ναί,σίγουρα ἔχει τήν ἀξία του.

   Εὐχαριστοῦμε ἀγαπητή Σοφία.Θά διαβάσουμε τήν παραπομπή.Καλησπέρα !

   Διαγραφή
 3. Τι λέει ο Χαραλαμπίδης από το 8:30 μέχρι το 11:00 τού video, οέο;
  https://www.youtube.com/watch?v=NFRHhIA6qZQ

  Τι λέει στο 9:40;
  Τι λέει στο 10:30;

  Οι σιωνιστές, κατήργησαν τη Μέση Φωνή από την θεία Ελληνική Γλώσσα, τον Αυτοάνθρωπο τού Αριστοτέλους, το μέλλον τού Ανθρώπου δηλαδή, εκεί που θα στόχευε η Ανθρωπότητα...

  ... για να αντικαταστήσουν τον Αυτοάνθρωπο, με τον... Μετα - άνθρωπό τους !!!
  Κατάλαβες Πελασγικη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. στον ψεύτικο κόσμο του γιαλνταμπαοθ όλα γίνονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ειναι λιγοι ...αλλα οργανωμενοι.
  Δρουν σαν ομαδα με στοχους.
  Εμεις ειμαστε σκορποχωρι..ατομων..φιλοτομαριστων εως τρελας.
  Το ΕΓΩ..του καθενα ειναι ο Διαβολος..και η αιτια των δεινων ολων.
  Πρεπει ναχουμε ΕΓΩ.
  Αλλα καπου κι ενα συλογικο ΕΓΩ..
  Ενα οριο στο πρωτο.
  Οταν ζεις σε ομαδες υπαρχει η αναγκη της ομαδας στο ιδιο υψος με το ατομικο.
  Κι εδω καναμε μια κοινωνια παρανοικη ..χωρις ιεραρχια αλλη απ το ΕΓΩ...
  Γιαυτο ..χανουμε μονιμα απ την.οργανωση της κλικας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο χυδαιος υλισμος μας φταιει για ολα..
  Ειναι παντου γυρω στα παντα..και κυριως στα μυαλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή