" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Δόξα δίωκε !

φωτό
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ἀπένειμε στήν Μαντώ Μαυρογένη,γιά τήν προσφορά της στόν Ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα,τόν βαθμό τοῦ Ἀντιστρατήγου καί μία κατοικία στό Ναύπλιον

Μετά τήν ἀθέτησιν τῆς ὑποσχέσεως γάμου ἀπό τόν Δημήτριο Ὑψηλάντη,τίς φῆμες γιά τό ἦθος της πού κυκλοφόρησαν στό Ναύπλιον ( ἀπό τήν νυφίτσα τόν Κωλέττη),ἔχει ἀρχίση ἡ «ἀντίστροφος μέτρησις» γιά τήν Μαντώ...

Ὅλα σχεδιασμένα καί ὑποκινούμενα ἀπό τό γνωστό κέντρο ἐξουσίας,πού ἐπεδίωκε τήν ἀπόλυτον ὑποταγή τῆς Ἑλλάδος στό ἔλεγχό του. Ἐννοεῖται πώς γίνεται λόγος γιά τήν σιωνιστική φωλιά τῆς Ἁγγλίας. Ὑποχείριά τους ὁ Μαυροκορδάτος καί ὁ Κωλέττης. Ὁ δεύτερος φαίνεται πώς ἔπαιξε τόν πιό σημαντικό ῥόλον στήν ὑπόθεσιν Μαυρογένη-Ὑψηλάντης καί ὅ,τι σήμαινε ἡ ἕνωσις τῶν δύο αὐτῶν οἰκογενειῶν,μέσα ἀπό ἕναν γάμο πού θά ἐρχόταν ἀπό τήν Μαντώ καί τόν Δημήτριον. Ἀλλά πρέπει ἐπίσης νά λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν καί τήν ἄριστον σχέσιν τῆς Μαντοῦς Μαυρογένη μέ τόν Καποδίστρια

Συμπερασματικῶς : ὁ Καποδίστριας ἐδολοφονήθη,ἡ Μαντώ ἐξορίσθη ἀπό τό Ναύπλιον ἤδη τελοῦσα ἐν ἐνδείᾳ καί ὁ Ὑψηλάντης πεθαίνει ἕνα χρόνο μετά τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.Ἄριστα ἐξελίχθη τό σχέδιον...

Ναί,ἀλλά γιατί ἡ Μαντώ περιέπεσε σέ τέτοια φτώχεια; Γιατί ἡ οἰκογένεια,ἡ ὁποία ἦταν παλαιά ἀρχοντικῆς καταγωγῆς καί μέ ἀξιώματα,ἄφησε τήν Μαντώ στήν τύχη της; Γιά νά ᾿δοῦμε κάποια πρόσωπα τῆς οἰκογενείας Μαυρογένη : 
Ἕνας κλάδος τῆς οἰκογενείας Μαυρογένη,αὐτός τοῦ Δημητρίου μέ χρονολογία περί τό 1650,στήν Πάρον.
Μαυρογένης Δημήτριος,γεννημένος στήν Κάρυστο,φαίνεται νά ἔχη ἕναν υἱό τόν Πέτρο. Παιδιά τοῦ Πέτρου οἱ Δημήτριος καί Νικόλαος.

Δημήτριος Μαυρογένης παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Σκορδίλη τήν Μαρία καί ἀποκτοῦν 4 ἀγόρια τά ὁποῖα παντρεύονται ἀπό ἀρχοντικές οἰκογένειες: ὁ Στέφανος ἀπό τήν οἰκογένεια Σούτσου,ὁ Σπυρίδων ἀπό τήν Καρατζᾶ καί ὁ Πέτρος ἀπό τήν πριγκηπική οἰκογένεια Στούρτζα.Ὁ πατήρ τῆς Μαντοῦς,Νικόλαος, εἶναι ἐπίσης υἱός τοῦ Δημητρίου καί ἐκτός ἀπό τήν Μαντώ εἶχε τούς Δημήτριο,Ἀντώνιο,Στέφανο καί τήν Εἰρήνη πού παντρεύεται ἀπό τήν οἰκογένεια Νάζου.

Ὁ ἀδελφός τοῦ Δημητρίου,ὁ Νικόλαος ἀπό τόν γάμο του μέ τήν Σκαναβῆ Μαρία ἀποκτᾶ 4 κορίτσια. Οἱ γάμοι τῶν κοριτσιῶν ἀπό ἐπίσης μεγάλες ἀρχοντικές οἰκογένειες :Καλλιμάχη,Μάνου,Νέγρη,Σούτσου.

Μουρούζης,Κατακουζινός,Σοῦτσος,Σκαναβός,ΣτούρτζαςΚαλλιμάχης,Νέγρης,Μάνος,Νάζος,Μεταξᾶ,ἀλλά καί πολλά ὀνόματα τῆς ἀλλοδαπῆς συμπεριλαμβάνονται στήν οἰκογένεια Μαυρογένη.Μία οἰκογένεια στήν ὁποία δέν ἔλειψαν οὔτε τό χρῆμα οὔτε οἱ τίτλοι.

Ἀπορία : Ἡ Μαντώ ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τά νιάτα της,τήν περιουσία της καί στήν οὐσία ὅ.τι εἶχε καί δέν εἶχε τό θυσίασε σ᾿ἕναν ἱερό σκοπό,τόν ἀγῶνα γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος ἔπρεπε νά πεθάνῃ μόνη,ἔρημη καί στήν οὐσία ζητιανεύοντας ; 

Σημειῶστε δέ,πώς ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς μητρός της Μπάτη ἤ Μπατῆ,κατάγεται καί ἡ Αἰκατερίνη πριγκίπισσα τῆς Γιουγκοσλαυΐας. Ναί,αὐτή πού τήν πάντρεψε ὁ Κωνσταντῖνος τοῦ οἴκου Γκλύξμπουργκ,ὁ τέως καί πού τόν ἐγγονό της,τοῦ υἱοῦ της Δαυΐδ,τόν βάπτισε ὁ Προκόπης Παυλόπουλος. Ἐπίσης διόλου τυχαία οἰκογένεια καί αὐτή τῶν Μπατῆ....

Νά βγάλουμε ἀπό ὅλα αὐτά ἔνα τελικό συμπέρασμα; Ποιός ἔχει μείνη στήν Ἱστορία στεφανωμένος μέ κλαδιά τῆς Δόξης; Ἡ Μαντώ ! Οἱ ὑπόλοιποι,ὅσα χρήματα καί νά εἶχαν καί ἔχουν,ὅποιον τίτλο κι᾿ἄν ἀπέκτησαν,ὅσα παλάτια κι᾿ἄν ἔκτισαν πέρασαν καί ξεχάστηκαν. Ἡ Μαντώ δέν θά ξεχαστῆ,δέν θά σβηστῆ ἡ μνήμη της ποτέ καί πάντα θά ὑπάρχη ἐκεῖ,στίς σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,μέ ὁλόχρυσα γράμματα,στεφανωμένη ἀπό τήν Δόξα νά στέκῃ φάρος φωτεινός τῶν Ἀξιῶν,Ἰδεῶν καί τῶν Ἀγώνων γιά τά Ἰδανικά καί τήν ἀγάπη τῆς Ἑλλάδος ! 


Ἄξιον τέκνο τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἔθνους μας ! 


«Τη Μαντώ γνώρισε από κοντά ο Γάλλος Rybaud το 1821 και την περιγράφει σαν ευγενική προσωπικότητα με φλογερό πατριωτισμό. Συγκρίνοντάς την με τη Μπουμπουλίνα αναφέρει:

«Από τη μια μεριά [Μπουμπουλίνα] το θάρρος, σπάνιο σε γυναίκες, που συνοδεύεται όμως από τη βουλιμία για το κέρδος… Κι από την άλλη [Μαντώ] η φιλοπατρία σε όλη της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική απρονοησία για το προσωπικό μέλλον

Εὐχαριστῶ Ῥόκκο ! 


Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. Τη Μαντώ γνώρισε από κοντά ο Γάλλος Rybaud το 1821 και την περιγράφει σαν ευγενική προσωπικότητα με φλογερό πατριωτισμό. Συγκρίνοντάς την με τη Μπουμπουλίνα αναφέρει:

  «Από τη μια μεριά [Μπουμπουλίνα] το θάρρος, σπάνιο σε γυναίκες, που συνοδεύεται όμως από τη βουλιμία για το κέρδος… Κι από την άλλη [Μαντώ] η φιλοπατρία σε όλη της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική απρονοησία για το προσωπικό μέλλον.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82


  Μαλλον η γυναικα αυτη ειχε μεσα της ατοφια χαρακτηριστικα και παιδεια- καθαροτητα και αγνοτητα χωρις υπολογισμους και υστεροβουλιες.

  μετα ηρθαν τα πεινασμενα τσακαλια και την κατεφαγαν....

  ελπιζω οι επομενοι τετοιοι αγωνιστες να ξεκανουν τα τσακαλια πριν αρχισουν το νεο αγωνα.

  ευχαριστω και καλημερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ πολύ,ἀγαπητέ μου Ῥόκκο !

   Τό πρόσθεσα στό θέμα.

   Διαγραφή
 2. Ο Κρόμγουελ δημιούργησε την εβραϊκή εστία στο Λονδίνο από οίκτο στους επαράτους Ιουδαίους εξ Άμστερνταμ με προέλευση Ισπανία.
  Από τα τρία δάνεια του Αγώνος εκτός του Λόχαν τα έτερα δύο από τους Ρότσιλντ Αγγλίας και τους ομοσταυλους Ριγκάρντο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή