" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Ὁ Ῥαέλ,οἱ Ἐλοχίμ καί οἱ κλῶνοι

Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿70,ἕνα ἄτομο προφανῶς μέ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα,(ἡ πρώτη σύζυγός του εἶχε δηλώση πώς ἔπασχε ἀπό κλινική κατάθλιψη),
ἵδρυσε ἕνα θρησκευτικό κίνημα,τόν Ῥαελισμό ἤ Ῥαελιανισμό,ἕνα εἶδος θρησκείας πού πιστεύει σέ ἐξωγήϊνους καί τήν σωστηρία πού θά ἔρθῃ ἀπό τήν παρέμβασίν τους.Αὐτός ὁ τύπος λέγεται Κλώντ-Μωρίς-Μαρκέλ Βόριχον.

Ὁ πατέρας του,τό ὄνομα τοῦ ὁποίου δέν γνωστοποιεῖται,ἦταν ἕνας ἑβραῖος τῆς Γαλλίας καί ἡ μητέρα του τῆς ὁποίας ἐπίσης τό ὄνομα δέν γνωστοποιεῖται ἦταν μία ἄθεη.Αὐτό τό προβληματικό παιδί τό ὁποῖο ἔβαλαν οἱ γονεῖς του σ᾿ἕνα καθολικό σχολεῖο ( !) δέν εἶχε βαπτισθῆ.Προσέξτε,πρὄκειται γιά τήν περίοδο τῆς δεκαετίας τοῦ  ᾿50,ὁπότε ἀντιλαμβάνεσθε γιά πόσο συντηρητικές κοινωνίες γίνεται λόγος.

 Λόγῳ λοιπόν τοῦ σκανδάλου ἀρνήσεως τῆς βαπτίσεώς του,ὁ ἑβραῖος πατήρ καί ἡ ἄθεη μάνα τό πῆραν ἀπό τό καθολικό οἰκοτροφεῖο καί τόν ἔβαλαν στό δημοτικό οἰκοτροφεῖο τοῦ χωριοῦ Ἀμβέρτη.

Στά 15 χρόνια του,ὁ υἱός τοῦ ἑβραίου καί τῆς ἄθεης τήν κοπάνησε ἀπό τό οἰκοτροφεῖο γιά τό Παρίσι,ὅπου ζητιάνευε παίζοντας κιθάρα στούς δρόμους,στίς καφετέριες καί τά καμπαρέ,ἐπί τρία χρόνια. Κάπου ἐκεῖ,περί τό 1964, συναντήθηκε μ᾿ἕναν ῥαδιοφωνικό μουσικό παραγωγὀ ὁ ὁποῖος τόν ἀνέλαβε καί τόν προώθησε ὡς ἔφηβο στάρ τῆς πόπ.Ἄλλαξε ὄνομα ( Κλώντ Σελλέρ) κυκλοφόρησε καί 6 δισκάκια ὅμως τό ᾿70 ὁ ...χορηγός του αὐτοκτόνησε ! Ἄς μήν κάνουμε ὑποθέσεις,ἀλλά φαντάζομαι πώς ὅλο καί κάποια πράγματα περνοῦν ἀπό τό μυαλό μας... Τέλος πάντων τό γύρισε ἀπό φέρελπις ποπ στάρ στήν ἀθλητική δημοσιογραφία ( εἴπαμε τό παιδί εἶχε προβλήματα ψυχολογικά...) καί μάλιστα στόν χῶρο τῶν ἀγώνων αὐτοκινήτου τόν ὁποῖο καθώς ἐφάνη καί στήν συνέχεια εἶχε κάτι ὡς ἀπωθημένο...(σχετικῶς ἐδῶ)

Τρία χρόνια μετά ἔλαβε τήν «ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἤ σωστότερα τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἐλοχίμ ! Τό 1973 στίς 13 τοῦ μηνός Δεκεμβρίου εἶχε μία ἐξωγήϊνη ἐπίσκεψιν.Ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Ἐλοχίμ πού τοῦ φανέρωσε τά μεγάλα μυστικά ! Τίς μεγάλες ἀλήθειες ! Οἱ ἄνθρωποι δέν εἴμαστε τίποτα περισσότερο ἀπό ὑβρίδια κατασκευασμένα στά ἐργαστήρια τοῦ Ἐλοχίμ ! Καί μαζύ μ᾿αὐτά ἔλαβε καί τό χρίσμα τῆς μεταδόσεως τους στήν ἀνθρωπότητα. Σαράντα προφῆτες ( ὁ υἱός τοῦ ἑβραίου καί τῆς ἄθεης εἶναι ὁ 40ος καί τελευταῖος),τοῦ εἶπε ὁ Ἐλοχίμ,ἔχουν περάση πάνω στήν γῆ μεταφέροντας τά μηνύματά του.Μεταξύ αὐτῶν ὁ Βούδδας,ὁ Ἰησοῦς καί ὁ Μωάμεθ. Τόν πῆγε καί σ᾿ἕναν πλανήτη ὅπου τούς συνάντησε καί συζήτησε μαζύ τους σπουδαῖα πράγματα ὁ Κλώντ-Μωρίς-Μαρκέλ ὁ ὁποῖος ἐν τῷ μεταξύ εἶχε λάβη πλέον ἐπισήμως τό ὄνομα Ῥαέλ. Πῶς λέμε Ἰσραέλ,ἁπλῶς ἀφαιρέστε ἤ κρατῆστε το ὡς κρατούμενο γιά περαιτέρω σκέψιν, τό Ἰς. Καί θυμᾶστε πώς ὁ Ἰακώβ εἶχε γίνη Ίσραέλ,ἔτσι; Ὄχι; 

Ἰακώβ,ναί αὐτός πού ἐξαπάτησε τόν γέρο ἑτοιμοθάνατο πατέρα του καί πῆρε τά πρωτοτόκια,τήν περιουσία δῆλα δή,ὅταν ἔφυγε κατά προτροπή τῆς μάνας του γιά νά γλυτώσῃ ἀπό τό μένος τοῦ ἐξαπατημένου ἀδελφοῦ του,κάπου ἐκεῖ στόν δρόμο ἕνα βράδυ εἶδε σέ ὅραμα μία σκάλα νά κατεβαίνῃ ἀπό τόν οὐρανό στήν ὁποία ἀνεβοκατέβαιναν ἄγγελοι.Στήν κορυφή της στεκόταν ἐν ὅλη τῇ μεγαλοπρεπείᾳ του ὁ Γιαχβέ.Καί τί τοῦ εἶπε; 

«Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σου Αβραάμ και Ισαάκ. Αυτή τη χώρα που κοιμάσαι θα τη δώσω σ’ εσένα και στους απογόνους σου. Πλήθος θα είναι οι απόγονοί σου όπως οι κόκκοι της σκόνης στη γή».(ἐδῶ)

Καί ἀφοῦ πέρασε μία εἰκοσαετία μέ τόν Ἰακώβ νά ἀποκτᾷ 12 παιδιά,ἀγόρια γιά νά γίνουν οἱ προπάτορες τῶν 12 φυλῶν,στήν ἐπιστροφή του στό πατρικό του,ἔχει ἄλλη μεταφυσική συνάντησιν.Μέ τόν Γιαχβέ καί πάλι ἀλλά μεταμφιεσμένο σέ ἄγγελο αὐτή τήν φορά καί ὁ ὁποῖος ἀφοῦ πάλεψε ἀνεπιτυχῶς μέ τόν Ἰακώβ,τοῦ ἄλλαξε τό ὄνομα σέ Ἰσραήλ ( πολεμιστής τοῦ Θεοῦ,ἀνίκητος ἀπό Θεούς κι᾿ἀνθρώπους).Ἕνα ὄνομα παρακαταθήκη τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἰσραήλ =ἑβραῖοι,ἐπί τῆς ἀνθρωπότητος καί ὄχι μόνον...

Ἔ,μία ἀπό τά ἴδια καί ὁ Κλώντ-Μωρίς-Μαρκέλ-Ῥαέλ πού ἀνέλαβε νά «φωτήσῃ» τήν ἀνθρωπότητα.Πόσο ἴδιο; Δεῖτε τό σύμβολο τοῦ Ῥαελισμοῦ καί θά καταλάβετε : 

Ο Raëlism διδάσκει ότι ένα εξωγήινο είδος γνωστό ως Elohim δημιούργησε την ανθρωπότητα χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία τους. Μια αθεϊκή θρησκεία, πιστεύει ότι οι Ελοχίμ ιστορικά έχουν εκληφθεί ως θεοί. Υποστηρίζει ότι καθ 'όλη την ιστορία τα Elohim δημιούργησαν σαράντα Elohim / ανθρώπινα υβρίδια που έχουν χρησιμεύσει ως προφήτες που προετοιμάζουν την ανθρωπότητα για πληροφορίες σχετικά με την αρχική τους προέλευση. Μεταξύ αυτών που αναφέρονται ως προφήτες είναι ο Βούδας , ο Ιησούς της Ναζαρέτ και ο Μωάμεθ , με τον ίδιο τον Ραέλ να είναι ο 40ος και τελευταίος προφήτης. Οι Raëlists πιστεύουν ότι από τη βόμβα της Χιροσίματου 1945, η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια εποχή της αποκάλυψης στην οποία απειλείται με πυρηνικό αφανισμό. Υποστηρίζει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να βρει έναν τρόπο αξιοποίησης της νέας επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης για ειρηνικούς σκοπούς και ότι μόλις επιτευχθεί αυτό, το Elohim θα επιστρέψει στη Γη για να μοιραστεί την τεχνολογία του με την ανθρωπότητα και να οδηγήσει σε μια ουτοπία. Για το σκοπό αυτό, οι Raëlians έχουν δεσμευτεί να χτίσουν μια πρεσβεία για το Elohim, ενσωματώνοντας ένα τόπο προσγείωσης για το διαστημόπλοιο του. Οι Raëlians προωθούν ένα φιλελεύθερο ηθικό σύστημα με μεγάλη έμφαση στον σεξουαλικό πειραματισμό, συμμετέχουν σε καθημερινό διαλογισμό και ελπίζουν για φυσική αθανασία μέσω της ανθρώπινης κλωνοποίησης .

Ο Raël δημοσίευσε για πρώτη φορά τους ισχυρισμούς του ότι είχε επικοινωνήσει με τον Elohim στο βιβλίο του 1974 Le Livre Qui Dit La Verité . Στη συνέχεια ίδρυσε έναν οργανισμό αφιερωμένο στην προώθηση των ιδεών του, MADECH, ο οποίος το 1976 διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε από την Raëlian Church. Ο Raël ηγήθηκε του νέου οργανισμού, ο οποίος δομήθηκε γύρω από μια ιεραρχία επτά επιπέδων. Προσελκύοντας περισσότερους οπαδούς, η ομάδα απέκτησε ένα εξοχικό στη Γαλλία πριν μετεγκαταστήσει τις δραστηριότητές του στο Κεμπέκ . Το 1998 ο Raël ίδρυσε το Τάγμα των Αγγέλων, μια εσωτερική γυναικεία ομάδα των οποίων τα μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό αποχωρισμένα από την ευρύτερη κοινωνία και έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύονται για να γίνουν οι σύζυγοι του Elohim. 
ἡ ἐπίσημος ἱστοσελίς τῆς Clonaid,ἐδῶ
Το 1997 ο Raël κυκλοφόρησε το Clonaid, έναν οργανισμό που επικεντρώθηκε στην έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση, με επικεφαλής τον ανώτερο Raëlian Brigitte Boisselier . Το 2002, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι παρήγαγε με επιτυχία έναν ανθρώπινο κλώνο, ένα μωρό με το όνομα Εύα, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό παρακολούθηση και έλεγχο η ομάδα και την κριτική απο τα μέσα ενημέρωσης. Το Κίνημα έχει προσελκύσει περαιτέρω προσοχή μέσω των δημόσιων διαμαρτυριών του για την υποστήριξη αιτιών όπως τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλοφίλων και κατά των πυρηνικών δοκιμών. Το Διεθνές Κίνημα Raëlian διεκδικεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, η πλειοψηφία των οποίων επικεντρώνεται σε περιοχές της γαλλόφωνης Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής καθώς και σε τμήματα της Ανατολικής Ασίας.(ἐδῶ)

Ὅσο γιά τήν ἑταιρεία μέ τούς κλώνους,μπορεῖτε νά διαβάσετε τό ἱστορικό της, ἐδῶ.Μέσα σέ δύο χρόνια ( 2002-2004) ἡ ἑταιρεία ἰσχυρίσθηκε πώς εἶχε ἤδη κλωνοποιήση 13 μωρά. 


...ο αντιπρόεδρος της Clonaid Thomas Kaenzig ισχυρίστηκε ότι η BioFusion Tech Inc., μια εταιρεία της Νότιας Κορέας που ανήκει στην Clonaid, είχε αναπτύξει ένα «σύστημα σύντηξης εμβρυϊκών κυττάρων ή RMX2010». Οι πηγές στην Ιαπωνία ανέφεραν ότι το RMX2010 φέρεται να δημιουργεί έναν σταθερό ηλεκτρονικό παλμό που απαιτείται για την ανάπτυξη ανθρώπινων εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης. Το στάδιο της βλαστοκύστης είναι η κατάσταση που το έμβρυο φτάνει πέντε ή έξι ημέρες μετά τη γονιμοποίησή του, το οποίο είναι ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας κλωνοποίησης... ο Kaenzig πιστεύει ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση θα γίνει «συνηθισμένη» μέσα σε δέκα χρόνια...


Ἐπίσης διαβάσαμε πώς ὑπάρχει ἕνας Ἕλληνας ἐπιστήμονας,ἀπό τήν Κύπρον,ὀνόματι Παναγιώτης Ζαβός ( ναί,ναί ξέρω σᾶς λέει πολλά τό ἐπώνυμο αὐτό.Σᾶς θυμίζει καί τόν κουμπάρο τοῦ Σβάρτζ/Σόρος...) ὁ ὁποῖος ἔχει ἰσχυρισθῆ πώς ἔχει δημιουργήση καί ἐμφυτεύση κλωνοποιημένα ἀνθρώπινα ἔμβρυα. (διαβᾶστε ἐδῶ).Πολύ ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ ἀντιδράσεις ἀπό τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ Ζαβοῦ γιά τήν κλωνοποίησιν πού ἰσχυριζόταν πώς ἐπέτυχε. Μέχρι καί ὁ ἀδελφός τοῦ Σημίτη,ναί τοῦ Σημίτη,ἔβγαλε ἀνακοίνωσιν γιά τό πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι κάτι τέτοιο,γιά τήν ἀνθρωπότητα. Νοιάζεται καί ἡ οἰκογένεια Ἀβουρί,γιά τό «καλό τῆς ἀνθρωπότητος» ! 

...εάν η ανθρώπινη κλωνοποίηση γινόταν πραγματικότητα, αυτό θα σήμαινε το «τέλος της ανθρώπινης ελευθερίας και εξέλιξης». Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανή χρήση της κλωνοποίησης από τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο και τη διαμόρφωση της κοινωνίας σύμφωνα με τη βούληση της κυβέρνησης.(καί πολλές ἀκόμη ἀντιδράσεις,ἐδῶ)

Συμπέρασμα ἐξ ὅλων τῶν παραπάνω : Οἱ Ἐλοχίμ πού θά παρουσιαστοῦν ὡς «σωτῆρες τῆς ἀνθρωπότητος»,μᾶς παραπέμπουν ἀπ᾿εὐθείας στό Blue beam project,οἱ κλωνοποιήσεις πού συνδέονται μέ τήν «ἀθανασία» ἐπίσης μᾶς παραπέμπουν στά σχέδια τῆς παγκοσμίας «ἐλίτ» καί τόν ἀφανισμό τῆς ἀνθρωπότητος ἡ οὐτοπική ζωή πού εὐαγγελίζονται οἱ ῥαελικοί ἕνας ἀπόλυτος συσχετισμός μέ τήν «ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου» καί ἐν τέλει ὡς σύνολο δέν μπορεῖ νά ᾿δῆ κανείς τίποτα λιγώτερο ἤ περισσότερο ἀπό τούς συνήθεις ὑπόπτους,σατανιστές/καμπαλιστές καί τό γνοφώδες μῖσος τους κατά τοῦ τελείου δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ,τόν Ἄνθρωπο ! (ἐδῶἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)22 σχόλια:

 1. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Από τα καλύτερα άρθρα σας!

  Δύο επισημάνσεις:

  (α) Η ανθρώπινη κλωνοποίηση ανεπισήμως πάει πίσω στο 1977, όταν γράφτηκε σε αμερικανικές εφημερίδες ότι ένας (μή κατονομαζόμενος) Μεξικανός επιχειρηματίας κλωνοποίησε τον γυιό του, επειδή ήθελε να του μοιάζει απόλυτα. (Αρκετά) Αργότερα η είδηση διαψεύστηκε "ανεπισήμως" (δήθεν από πηγές προσκείμενες στον εν λόγωι), αλλά το περίεργο είναι ότι το 1997, με την κλωνοποίηση του προβάτου Ντόλλυ, κανείς από τις δημοσιογραφάρες μας δεν θυμήθηκε την πρό 20ετίας είδηση. (Καθαροί επαγγελματίες, ενημερωμένοι, με αρχείο, κτλ! Τί να σου πω!...)
  Ανεπισήμως, πάλι, οι πρώτες προσπάθειες γιά κλωνοποίηση πάνε ακόμη πιό πίσω, στους ναζί. Οι οποίοι, όταν άρχισαν να ξεμένουν από στρατιώτες, σκέφτηκαν να μιμηθούν τη φυσική κλωνοποίηση (τα δίδυμα, ή πολύδυμα παιδιά). Βέβαια, υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι: ο -κλώνος- μέλλων στρατιώτης πρέπει να φτάσει σε μιά ηλικία, όπου το σώμα του θ' αντέχει, και επίσης να περάσει εκπαίδευση... δηλαδή (γιά τους ναζί) ζήσε μαύρε μου, να φας τριφύλλι! Αναμονή 15 χρόνια το ελάχιστο. (Καί μάλλον γι' αυτό εγκατέλειψαν το πρόγραμμα.) Αλλά αυτό λέγεται πως την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα το λύσανε οι Αμερικανοί, με "βιολογικούς επιταχυντές".

  (β) Ο Ραέλ, ανάμεσα στις μπούρδες του, λέει καί μερικές αλήθειες, πχ ότι μετά το 1945 κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή με ολοκληρωτική εξάλειψη. Κι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι προϊόν βιολογικών επεμβάσεων.
  Αλλά, το πρώτης προτεραιότητας σημαντικό ποιό είναι; ότι η ιστορία του ...κάτι μας θυμίζει από τα καθ' ημάς! Τί; το εξής: Πάρε έναν ασήμαντο και σκοτεινού παρελθόντος, δώσε του πληροφορίες (ού μήν κι έτοιμα γραπτά), καί υπερπρόβαλλέ τον. (Κι αργότερα, βάλε τον να "ομολογήσει" ότι ναί μέν, ήταν χαμένο κορμί, αλλά έγινε πλούσιος "από τις πωλήσεις των βιβλίων του".)

  Θυμηθήκατε τώρα; Καταλάβατε τον μηχανισμό, με τον οποίο προωθούνται Έλ καί Κουνέλ στα διψασμένα γιά δικαιοσύνη πλήθη; (Μαζί με αλήθειες, δηλητηριασμένες με προπαγάνδα.) θυμάστε πόσες φορές το είδαμε εδώ αυτό το δακρύβρεχτο σενάριο; Ή, μήπως, να σας ρωτήσω πόθεν φαντάζεστε τα (έτοιμα) βιβλία κι οι ...εξ αποκαλύψεως "συγκλονιστικές" πληροφορίες;

  Το μόνο που με παρηγορεί (κάπως) είναι ότι δεν είμαστε ο μόνος αφελής λαός επί Γής.

  Καλημέρα σας, καί πάλι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄν θυμᾶμαι καλῶς,ὁ Φουράκης εἶχε γράψη σχτικῶς μέ τήν κλωνοποίησιν,ἀναφερόμενος στήν δεκαετία ᾿70 καί τούς βιολογικούς ἐπιταχυντές,στό βιβλίο του «Μείξις-Ἀνακύκλυσις Μυθολογίας καί Ἱστορίας».Μάλιστα ἐη αἰτίας ἐκείνου τοῦ κεφαλαίου,κάποιος τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ανεφέρετο ὡς κλῶνος,στό συγκεκριμένο κεφάλαιο,τόν εἶχε πάη στά δικαστήρια.
   Τέλος πάντων μᾶς εἶχε κάνη ἐντύπωσιν τότε,ἀλλά σέ συνδυασμό μέ ὅσα παρακολουθούσαμε στά X- Files δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι μᾶς ξάφνιασε κιόλας.

   Τό θέμα εἶναι πώς αὐτοί οἱ σατανάδες,ἔτσι πιστεύω ἐγώ,πρέπει νά κατέχουν μυστικές γνώσεις πανάρχαιες.Καί τίς χρησιμοποιοῦσαν καί χρησιμοποιοῦν ἀναλόγως τῶν σχεδίων τους.

   Καί ἐπεί δή,ὅπως τό ἔχω ξαναγράψη,τό κακό εἶναι ὑποχρεωμένο νά φανερώνῃ τά σχέδιά του,προϊδεάζουν μέ τό τί πρὄκειται νά ἐπακολουθήσῃ.Μέσα σ᾿αὐτή τήν «λογική» καί ὅλοι αὐτοί πού ἀναφέρεις,ὡς «χρήσιμοι ἠλίθιοι».Ἴσως τό ἠλίθιοι καί χωρίς εἰσαγωγικά,ἀφοῦ τό χρῆμα καί τά πλούτη σαφῶς δέν εἶναι τό πᾶν,γιά ἕναν σοφό ἄνθρωπον.

   Ἐν κατακλείδι,πρέπει νά εἴμεθα πολύ προσεκτικοί μ᾿ὅλους τούς ...πονηρούς.Νά τούς ξεχωρίζουμε καί νά τούς πετάμε στά ἄχρηστα.Νά ἔχουμε τά μάτια μας ἀνοικτά γιά ὅσα μᾶς ἑτοιμάζουν οἱ δαιμονάνθρωποι,γιά ὅσα κακά ἔχουν σχεδιασμένα γιά τήν ἀνθρωπότητα.Γιά τήν ἀνθρωπότητα πού τόσο πολύ μισοῦν !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου εργδημεργ !

   Διαγραφή
 2. Νατασα Σ./ Σαρωνιδα31 Μαρτίου 2021 στις 12:12 μ.μ.

  Στο Χολλυγουντ ετοιμαζουν τους "νεκρους" απο κωρονοϊο (διπλωμενους σε σακουλες παρακαλω) για το δελτιο της Νικης και της Σιας, των οκτω.

  https://www.youtube.com/watch?v=8CSRy_Th5YM

  Μονο που ενας "νεκρος" πριν ρολλαρουν οι επισημες καμερες αποφασισε να τραβηξει και μια ρουφηξια απ' το τσιγαρο του.

  "Κανε το τσιγαρο το στερνο, μη ρωτας η αγαπη μας που πηγε" που αδει και γνωστος αοιδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιλιούνια,οἱ ἀνόητοι πού θά τούς πιστέψουν,ἀγαπητή μου Νατάσα.Διάβασε ἕναν ἀπό αὐτούς :

   « Μια βλακώδης απορία αιωρείται καιρό τώρα στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης. “Αφού οι εμβολιασθέντες θα έχουν ανοσία, τι φοβούνται απο τους ανεμβολίαστους;”.
   Η απάντηση είναι τόσο προφανής, που δεν χρειάζεται καν να την πεις. Λίγο μυαλό να έχεις και το καταλαβαίνεις από μόνος σου. Διότι, ρε ούγκανο, δίνουμε αγώνα ζωής για να εξασθενίσουμε τον ιό. Αν εμβολιαστούμε όλοι, τα αντισώματα μέσα μας θέτουν τον ιό σε μόνιμη καραντίνα μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς από την κοινότητα. Και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, αποτρέπουμε κάθε ενδεχόμενο μετάδοσής του σε άτομα ανεμβολίαστα, άρα εκτεθειμένα σ’ αυτόν.
   Να μου πεις, και τι μας νοιάζει εμάς για τους ανεμβολίαστους; Μας νοιάζει, ρε! Μας νοιάζει και μας παρανοιάζει. Πρώτο, επειδή όσο κυκλοφορείτε ανάμεσά μας, δίνετε ευκαιρία στον ιό να διαιωνίζεται και, ακόμα χειρότερα, να μεταλλάσσεται για να αντιμετωπίσει τα εμβόλια. Και δεύτερον, όταν εσείς θα ψυχορραγείτε στις ΜΕΘ και στις απλές νοσοκομειακές κλίνες, τις στερείτε από άλλους ασθενείς, άλλων νοσημάτων. Με το εμβόλιο, ξέρετε, δεν γινόμαστε αθάνατοι. Οι άλλες ασθένειες εξακολουθούν να υπάρχουν.
   Αν θέλετε να εκτίθεστε σε θανάσιμο κίνδυνο, okay, δικαίωμά σας. Όχι στα νοσοκομεία μας όμως! Τα χρειάζονται συνάνθρωποί μας. Θέλετε να το παίξετε μάγκες; Στα βουνά και στα όρη λοιπόν! Να πεθάνετε να την ησυχία σας.»

   Λέει,ὁ ἀδαής βλάξ,σέ σελίδα του στό φ/β ( https://www.facebook.com/giorgos.ierodiakonos/posts/3909839849058915) !

   Βεβαίως τό τί τοῦ σούρνουν κάτω ἀπό τό σχόλιον,δέν λέγεται ! Τό πιό οὐσιαστικό,πού ἀπαντᾷ σ᾿ὅλα :

   «Δεν φοβάμαι τον ιό, αυτούς που τον υποστηρίζουν φοβάμαι...»

   Τί νά πῆ κανείς;Αὐτά τά ὄντα δέν καταλαβαίνουν τίποτα ! Ἔτσι ἔχουν μάθη,ὅ,τι τούς πεῖ τό χαζοκούτι καί οἱ «εἰδικοί» !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα !

   Διαγραφή
  2. Νατασα Σ. / Σαρωνιδα1 Απριλίου 2021 στις 4:48 μ.μ.

   Δεν νομιζω να ειναι ουτε βλαξ, ουτε αδαης, αγαπητη Πελασγικη.
   Απλα μεροκαματο βγαζει ο ανθρωπος.
   Εγω θα επιμεινω στο οτι ο ιος ενεμφανισθει επι προεδριας Τραμπ (και λιγο πριν τις εκλογες του '20) ο οποιος Τραμπ, ουτε λιγο ουτε πολυ ειχε προσπαθησει και προσπαθουσε να μεταφερει παλι την βιομηχανια της Αμερικης πισω στην χωρα του απ την Κινα, χωρια τινος ειναι τα «κινεζικα» κεφαλαια.
   Και ξαφνου μας προεκυψε ο ιος με τις μεταλλαξεις του τα λοκ-νταουν, τα κλικαγουει, τα χοτσποτς, τα S-εμ-S, κλπ κλπ (αληθεια αυτους τους ξενικους ορους ποτε δεν τους καταλαβα, θα καταπινονται ευκολοτερα φαινεται) ή θα ξεχωριζουν απ τα "στρατοπεδα συγκεντωσεως" των Ναζι και τα "αποφασιζομεν και διατασσομεν" της ...επαρατης. Διοτι εχομεν δημοκρατιαν την σημερον και δεν επιτρεπεται να εχομεν «ολοκαυτωματα» εμβολιασμενων ή ακομα και «αρνητες» του ιου.
   Οι λογοπλαστες και σεσημασμενοι λουστροι σαν τον Ιεροτετοιο θα δουλευουν νυχτα-μερα να χρυσωνουν το χαπι για τους υπολοιπους χαχολους, εμας δηλαδη, που μας προτρεπει στα ορη και στα βουνα και μακρια απ τα νοσοκομεια του.
   Δεν μας λεει ομως ΠΟΙΟΙ τα πληρωνουν τα νοσοκομεια «του»

   Διαγραφή
  3. Προφανῶς πρὄκειται γιά γελοῖο ὑποκείμενον καί ὡς τέτοιο δέν νομίζω πώς ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας,ἀπό τήν πλευρά τῶν ἐξουσιαστῶν,πού νά ἐνδιαφέρεται γιά τέτοια ὑποκείμενα πόσο μᾶλλον νά τά πληρώνουν κιόλας...

   Ἄλλως τε,ὅπως θά εἶδες στά σχόλια ἀπό κάτω συντριπτικῶς ὅλοι τόν ἔστειλαν ἀδιάβαστο !

   Τώρα ὅσον ἀφορᾷ γιά τό ποίου ἦταν τό «σχέδιο,ἀπάτη/covid»,εἶναι τόσο καταφανές τῶν σατανιστῶν/καμπαλιστῶν πού δέν χρειάζεται νά ψάξουμε ξεχωριστά τοῦ καθ᾿ἑνός τήν συμβολή.Ὅλοι εἶναι στήν ἴδια ἐλεεινή κλίκα καί ἀπολύτως στήν κατηγορία τῶν μισανθρώπων ! Δαιμόνια !

   Κῦττα τήν λῦσσα τους,ἐδῶ :
   https://sxolianews.blogspot.com/2021/04/blog-post_1.html

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα !

   Διαγραφή
 3. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ, ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΑ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΥ, ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ''ΕΠΑΦΙΚΟ'' ΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ, ΤΟΝ ΑΛΙΣΤΕΡ ΚΡΟΟΥΛΙ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ, ''ΚΑΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΔΑΙΜΟΝΕΣ, ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ''.ΗΤΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΤΟ ''ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ'', ΗΤΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ''ΕΠΑΦΗ'' ΜΕ ΤΟΝ ''ΛΑΑΜ'', ΕΝΑΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ, ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ''ΓΚΡΙΖΟΥ'' ΕΞΩΓΗΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΥ ΔΙΚΙΟ, ΟΤΑΝ ΛΕΤΕ ΟΤΙ, ΠΟΛΥ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ. ΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, ΖΟΥΜΕ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ. ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ;
  ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΟΠΟΥ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ''ΤΡΕΧΕΙ'' ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΚΑΝΕΙΣ, Ή ΜΑΛΛΟΝ ΛΙΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ WILLIAM MILTON COOPER, ΕΝΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΗΡΩΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΖΑΚ ΒΑΛΈ, ΦΙΛ ΣΝΑΙΝΤΕΡ, ΓΙΟΖΕΦ ΑΛΛΕΝ ΧΑΙΝΕΚ, ΤΖΟΝ ΚΙΛ, ΜΠΟΜΠ ΛΑΖΑΡ, ΣΕΡΖ ΜΟΝΑΣΤ κ.α.
  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟ-ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΚΙΩΔΕΣ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ.
  ΒΕΒΑΙΑ, ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ, ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΔΗΛΑΔΗ, ΟΤΙ Η 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΤΑΝ ''an inside job''.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ''ΠΡΩΤΗΣ'' ΕΠΑΦΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΙΖΕΝΧΑΟΥΕΡ, ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954, ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ Muroc (ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ Edwards)ΤΑ ''ΕΞΩΓΗΙΝΑ'' ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΑΝ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Ή ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ.
  ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ, ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΝΟΝΤΟ ΣΕ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ, ΣΟΥΜΕΡΙΩΝ, ΧΑΝΑΝΑΙΩΝ κλπ.
  ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΩΣ ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ''ΕΝΩΘΟΥΜΕ'' ΤΡΟΠΟΝ ΤΕΙΝΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
  ΒΕΒΑΙΑ, ΛΙΓΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΜΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΤΣΙΠ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΖΓΟΥΕΛ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ mini discs, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Zero Dark Thirty, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Ή ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΛΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΟΣΑΜΑ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ.
  ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ''ΦΩΤΕΙΝΕΣ'' Ή ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΑΛΑΙΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΕΛΙΤ.
  ''ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ''.
  Η ΑΛΛΟΙΩΣ, ''ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ''.

  ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ, ΕΞΩΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΥΠΟΥΛΕΣ, ΜΟΧΘΗΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.
  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΝΕ ΠΑΛΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ''Ο ΓΚΡΙΖΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΙΧΝΑΝΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ''.

  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ, ΛΟΥΚΑ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ''Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ''.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ WILLIAM MILTON COOPER, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ, ''Behold a pale horse'', ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ (ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ), Η ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf.....

  http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/william_cooper-behold_a_pale_horse1991-7.pdf

  ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν εἶμαι σίγουρη,βλέπεις ἀσχολούμουν μ᾿αὐτά περί τήν δεκαετία ᾿90,ἀλλά νομίζω πώς ὁ Ἀριστοτέλης ( ἴσως στό «Ὁργάνων Ὅργανον»,κάνει ἀναφορά σέ ἐξωγήϊνες φυλές.Κάτι σχετικό ἀναφέρεται καί ἀπό τόν Λευκοφρύδη,τόν συγχωρεμένο,στήν ἐργασία του «Κοσμοσκάφος Σταγύρο Εψιλον» ; Παρεμπιπτόντως εἶχα ἔρθη σ᾿ἐπαφή μέ τόν Λευκοφρύδη,τηλεφωνικῶς -οὔτε κἄν θυμᾶμαι πώς εἶχα βρῆ τό τηλέφωνό του- εἴχαμε μιλήση γιά πολλά θέματα.Πολλά πραγματικῶς ! Θυμᾶμαι πώς μοῦ εἶπε : Θά σέ περιγράψω,βάσει αὐτῶν πού ἄκουσα ἀπό ἐσένα. Χωρίς ὑπερβολές ἡ περιγραφή πού ἔκανε ἦταν λές καί μέ εἶχε μπροστά του ! ! !

   Ἐντυπωσιάστηκα ! Πρέπει νά ἦταν στά τέλη τῆς δεκαετίας ᾿90.Ζοῦσε μόνος,σ᾿ἔνα παλαιό σπίτι,χωρίς τηλεόρασι,ῥαδιόφωνο.Δέν τόν ἐνδιέφεραν οὐδέ στό ἐλάχιστον αὐτά τά μέσα.Μοῦ ζήτησε,ἐδῶ εἶναι ἐπίσης τό παράξενον,νά συναντηθοῦμε μέ μία προϋπόθεσιν :θά πήγαινα ὁλομόναχη! Βεβαίως αὐτό μέ παραξένεψε,ἀλλά εἶπα πώς θά πήγαινα.Πέρασε λίγος καιρός,λόγῳ ἐργασίας καί ἄλλων θεμάτων πού μέ ἀπασχολοῦσαν,καί ὅταν ἀποφασίσαμε μ᾿ἔναν πολύ καλό φῖλο νά πᾶμε,μάθαμε πώς εἶχε πεθάνη.Πάντα θά μετανοιώνω πού δέν πραγματοποίησα ἐκείνη τήν συνάντησιν.Δέν ξέρω γιατί...

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,πιστεύω πώς ὑπῆρξαν πραγματικῶς ἀξιόλογοι ἄνθρωποι καί ὑπάρχουν βεβαίως,οἱ ὁποῖοι θά μποροῦσαν νά μᾶς διαφωτίσουν σέ πολλά θέματα πού παραμένουν «σκοτεινά» καί ἔχουν πολύ μεγάλη σημασία ὄχι μόνον γιά τόν ῥόλο τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ σχέσιν μέ τήν ἀνάπτυξιν τῶν Ἐπιστημῶν,ἀλλά ἀκόμη καί γιά τόν ἴδιο τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας πάνω στόν πλανήτη καί ὄχι μόνον...

   Ὅπως ἀνέφερα καί στόν ἀγαπητό εργδημεργ,ἔχω καταλήξη στό συμπέρασμα πώς αὐτοί οἱ σατανάδες ἔχουν πανάρχαια μυστικά στά χέρια τους.Πῶς βρέθηκαν σ᾿αὐτούς; Μεγάλο θέμα,πολλές οἱ ὑποθέσεις...

   Ἐπίσης μία ἀπορία πού ἀφορᾷ τίς γνῶσεις τῶν σοφῶν προγόνων μας,οἱ ὁποῖοι καί δέν ἦσαν λίγοι,ὑποστήριζαν πάντα τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεσιν τῆς «υστικότητός» της. Γιατί; Ἐν τάξει,ἡ γνώσις στά χέρια ἀνίδεων ἤ γενικῶς πονηρῶν,εἶναι ἐπικίνδυνη,ὅμως ἐννοοῦσαν μόνον αὐτό; ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα καί εὐχαριστοῦμε γιά τίς σημαντικές πληροφορίες !

   Διαγραφή
  2. Νά 'σαι πάντα καλά αδελφέ Εύ - Στρατιώτα !

   Διαγραφή
 4. ΔΙΑΒΑΣΤΕ...ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ...ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ,ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐνδιαφέρον φαίνεται. Θά τό διαβάσω.

   ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ. Τό βρίσκουμε ἐδῶ : http://docplayer.gr/325658-Ufo-xena-onta-tehnoeidola-tis-avyssoy.html

   Σ᾿εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Ὁλόκληρος ὁ τῖτλος εἶναι :

   UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

   Διαγραφή
 5. Δυστυχώς δεν πήγαμε και εμείς αυτοεξόριστοι στην Γαλλία να προκοψουμε,όπως κάνανε τόσοι και τόσοι "σημαντικοί"Έλληνες που γύρισαν πίσω κουρασμένοι από τους κοσμοπολίτικους αγώνες των παρισινών καμπαρέ.Οσο για τον Ελ ,αγχώθηκα διαβάζοντας το βιογραφικό του και δε κατάλαβα πως πήρε ξαφνικά τόσες στροφές ο εγκέφαλος του και ξεκίνησε τα συγγραφικά ρεσιτάλ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πῶς νά ἐξηγήσῃς τήν ἐπιλογή τοῦ Ἐλοχίμ/Γιαχβέ; Αὐτά δέν ἐξηγοῦνται εἶναι «θεῖα ἔργα» !

   Ἐπιφοίτησιν ἔλαβε ὁ ἄνθρωπος.Τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἐλ-οχίμ ! ! !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Bill- Kill !

   Διαγραφή
 6. "λέει μέ καμάρι ὁ «ἀπόγονος τῶν Σουλιωτῶν καί Μανιατῶν»,ὁ «πιό πολυδιαβασμένος Ἕλλην τῆς ἐποχῆς μας»,ὁ Λιακόπουλος πού καί αὐτός περιμένει τούς Ἐλοχίμ ...! ( ἐδῶ)"


  Η δήλωση σας εδώ είναι τουλάχιστον προβληματική, γιατί είναι φανερό ότι ποτέ δεν διαβάσατε Λιακόπουλο. Ούτε και ανοίξατε το τόμο 43 από τη γνωστή σειρά. Ο οποίος τόμος εστάλη σε όλες τις μητροπόλεις της χώρας και κανένας ποτέ δεν βγήκε να αντιπαρατεθεί.
  Από κει και πέρα, για να ακριβολογούμε, ποτέ δεν είπε "ότι θα έρθουν".
  Τώρα το τί και πώς με λεπτομέρειες, το ανακαλύπτετε μόνη σας εαν κ εφόσον θέλετε μελετώντας.

  Αλλά να μεταφέρετε κάτι που ο άλλος δεν έχει πει και με ειρωνικό ύφος κιόλας, τουλάχιστον μικροπεπές, αν όχι παράνομο (βλέπε συκοφαντική δυσφήμιση).

  Αυτα τα ολίγα. Οπότε, προσοχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θ᾿ἀρχίσω ἀπό τήν τελευταία σου φρᾶσιν : « Οπότε, προσοχή.»

   Τί σημαίνει αὐτό; Ἁπειλή; Ἄν ναί,προφανῶς νομίζετε κύριε,πώς ἀπευθύνεστε σέ ἄλλου εἴδους ἄτομα...Προσωπικῶς δέν ἀνέχομαι καμία ἀπολύτως ἀπειλή.Ὅπως εἶμαι κόσμια καί εὐγενική τό ἴδιο ἐπιθυμῶ ν᾿ἀντιμετωπίζομαι καί ἀπό τούς ἄλλους.

   Δέν ἔγραψα τίποτα δικό μου,ὅλα εἶναι σέ εἰσαγωγικά. Ἐσᾶς ὅμως σᾶς ἐνόχλησε τό «περιμένει τούς Ἐλοχίμ»,πού ἔγραψα.Δέν σᾶς ἐνοχλεῖ,προφανῶς,τίποτε ἄλλο,νά ὑποθέσω...
   Οὔτε οἱ Νεφελίμ οὔτε οἱ Ἐλοχίμ,ουτε οἱ Ελ καί δέν ξέρω κι᾿ἐγώ τί ἄλλο !

   Καί βεβαίως οὔτε τά διάφορα «μπιχλιμπίδια» πού ἐμπορεύεται πακέτο μέ τά βιβλία του περί Νεφελίμ,Ἐλοχίμ μαῦρων καί λευκῶν ἱερατείων...!

   Ἐν τάξει,ὁ καθείς ὅπως τά ἔχει διαβαθμίσῃ,ὡς ἀξίες,στό μυαλό του...

   Ἄκου «ἡ δήλωσή σας» ! Ξέρετε,κύριε τί σημαίνει δήλωσις;

   Διαγραφή
  2. Καί ἄν σβήσετε τό σχόλιόν σας,σᾶς ἐνημερώνω πώς τό ἔχω ἀποθηκεύση.

   Διαγραφή
  3. Το "προσοχή" το εκλαμβάνετε όπως νομίζετε. Αλλά σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε ή παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, "προσοχή" στο τρόπο που εκφραζόμαστε για κάποιον, ειδικά αν αυτός είναι δημόσιο πρόσωπο. Το νομικό κομμάτι πρώτα απ'όλα νομίζω το αντιλαμβάνεστε.
   Γιατί και πρακτικά αναγνωρίσατε μόλις ότι διαστρεβλώνετε αυτα που λέει, χωρίς να τα έχετε διαβάσει εκτενώς.

   Μπορείτε να αποθηκεύσετε όσα σχόλια επιθυμείτε. Αλλά όταν εκφέρετε λόγο δημόσια, να είστε πάντοτε έτοιμη για τον αντίλογο.
   Γιατί τώρα είστε δημοσιογράφος. Υπόψιν.

   Από εκεί και πέρα, αν σας ενοχλεί ή δεν συμφωνείτε με κάτι ή κάποιον, είναι θέμα δικό σας. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας αλλάξω την άποψη ή να σας μεταπείσω.

   Αλλά όταν αναφέρετε ανακρίβειες, Κρίνεστε. Με Κ κεφαλαίο. Αλλά πρώτα απ'όλα από τους αναγνώστες σας φυσικά, χώρια τα υπόλοιπα επίπεδα..

   Αυτά.

   Υ.Γ. Σας ευχαριστώ μόνο που δίνετε την δυνατότητα του διαλόγου και δεν εμποδίσατε την ανάρτηση του αρχικού μου σχολίου.

   Διαγραφή
  4. Βλέπω τό συνεχίζετε καί πιό ...δυναμικῶς,θά ἔλεγα !

   Γράφετε,λοιπόν :

   « Το "προσοχή" το εκλαμβάνετε όπως νομίζετε. Αλλά σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε ή παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, "προσοχή" στο τρόπο που εκφραζόμαστε για κάποιον, ειδικά αν αυτός είναι δημόσιο πρόσωπο. Το νομικό κομμάτι πρώτα απ'όλα νομίζω το αντιλαμβάνεστε...»

   Με ἀπειλεῖτε πώς ἡ ἔκφρασις ( και ΟΧΙ δήλωσις) πού χρησιμοποίησα, ἤτοι «ὁ Λιακόπουλος πού καί αὐτός περιμένει τούς Ἐλοχίμ ...!»,ἐπιφέρει νομική δίωξιν !
   Ἄ,ναι; Τότε φαντάζομαι τί περιμένει δημοσιεύματα ὅπως αὐτά :

   Α) Το γεγονός δεν θα ήταν άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού, αφού τέτοιου είδους βιβλία κυκλοφορούν, με ανάλογο περιεχόμενο, από την εποχή ακόμα του Μεσαίωνα…
   Ο ίδιος διαθέτει ένα χαρακτηριστικό επικοινωνιακό χάρισμα και μια αμεσότητα, που θυμίζει σε πολλά σημεία τους αμερικανούς «τηλε-ευαγγελιστές». .. Μέσα όμως από αυτές τις εκπομπές, προβάλλονται κάθε είδους αποκρυφιστικές θεωρίες (Κοίλη Γη, Λευκή Αδελφότητα, μεγάλη Πυραμίδα), αναβιώνει μια λανθάνουσα αρχαιολατρία μπλεγμένη με τη Χριστιανική διδασκαλία, ένα κράμα εθνικισμού και προγονολατρίας με ρατσιστικές αποχρώσεις, αλλά και μια ακατάσχετη συνωμοσιολογία…
   Στα βιβλία που υπογράφει περιέχονται «ανακαλύψεις» και θεωρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν συμβαδίζουν με τη λογική και την επιστήμη…σύμφωνα με τον κ. Λιακόπουλο: «η γη είναι κούφια, γεμάτη μιαρά έθνη, διαβολαραίους και καλλικατζαραίους Νεφελίμ, ο ήλιος είναι σιδερένια μηχανή, οι υποχθόνιοι ζουν ανάμεσά μας και τρώνε ανθρώπους, ο Διόνυσος και ο Μεγαλέξανδρος έπειτα από εντολή του Θεού βούλωσαν τρύπες με τεράστιες τάπες-πυραμίδες, η σελήνη είναι γεμάτη ελληνικές πόλεις και μέλαθρα…Παραποιείται συστηματικά από τον κ. Λιακόπουλο το περιεχόμενο της Άγιας Γραφής προκειμένου να υποστηριχθούν και με χωρία οι θεωρίες του… Αλλοιώνοντας το χωρίο: Γένεση στ' στίχ. 1-4, προσπαθεί να στηρίξει την περίφημη θεωρία του για τα «Ελοχίμ και τα Νεφελίμ». Η θεωρία του έχει ως εξής: «Εν αρχή ο Θεός έκανε τους Ελοχίμ, τον ουρανό και την γη, αυτοί κάναν Νεφελίμ, αφού διασταυρώθηκαν με τους ανθρώπους, τα κακά Νεφελίμ έμειναν κακά και τα καλά γίναν Έλ. Από τα καλά Νεφελίμ τα Έλ βγήκαν οι Έλληνες. Τα κακά ζούνε κάτω από τη γη (την κοίλη γη) και εξουσιάζουν τον κόσμο, μέχρι να γίνει πόλεμος ξανά… »… Η εμμονή του κ. Λιακόπουλου σε αμφιβόλου ποιότητας προοράσεις και λαϊκού τύπου προφητείες, που είναι μάλιστα καταδικασμένες επίσημα από την Εκκλησία της Κύπρου, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση. Η ενασχόλησή του επίσης με θεωρίες ξεχασμένες από καιρό, τις οποίες προβάλλει ως νέες, πρωτότυπες δικές του ανακαλύψεις, όπως επίσης και τα αμφιβόλου προέλευσης «ντοκουμέντα» και αποδείξεις των θεωριών του, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ψευδοεπιστήμη και η μελλοντολογία «πουλάνε» και μάλιστα πολύ....( ἀπό τό 2008 κι᾿ἀκόμη δέν ἔινε ἡ ἀνάλογος νομική δίωξις; ! ἐδῶ ὁλόκληρο τό θέμα : https://www.oodegr.com/oode/asynithista/liakopoulos_1.htm)

   Περνοῦμε στό δεύτερο παράδειγμα δημοσιεύματος,στό ἑπόμενο σχόλιον :

   Διαγραφή
  5. Β) δημοσίευμα ἀπό το 2006 :

   Κουραστική μέρα η σημερινή, κάθομαι λίγο στην τηλεόραση να ξαποστάσω, και, πάνω στο ζάπινγκ, πετυχαίνω τον διαβόητο συνωμοσιολόγο - ψευδολόγο πλασιέ Λιάκουρα. Και λίγο έλειψε να πάθω εγκεφαλικό. Γιατί, σαν να μην έφταναν τα παραμύθια περί σκελετού κενταύρου και λειψάνου γοργόνας, με τα οποία είχε φουσκώσει τα μυαλά των αφελών οπαδών του (ναι, υπάρχουν τέτοιοι, και μάλιστα πολλοί...) εδώ και χρόνια, σήμερα ξεπέρασε εαυτόν: έδειξε φωτογραφία του 1860 (λέει), που απεικονίζει μια ομάδα στρατιωτών του αμερικάνικου εμφυλίου (λέει), πάνω από το πτώμα ενός πτεροδάκτυλου (λέει)… δεν καταλαβαίνει ο Λιακόπουλος ότι γίνεται ρεζίλι έτσι; Δεν καταλαβαίνει ότι αρκούν δύο (2) λεπτά στο ίντερνετ για να ανακαλύψει κανείς ότι η φωτογραφία είναι πλαστή (όπως ακριβώς ο κένταυρος και η γοργόνα);
   …Το πιο εξοργιστικό απ' όλα, όμως, είναι η στάση του Λιάκουρα απέναντι σ' όλα αυτά τα “κουφά” (διάβαζε: απάτες) που δείχνει.

   “Εγώ απλά σας τα δείχνω”, λέει, “κρίνετε μόνοι σας”.

   Αυτό, σε ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει το εξής:

   “Εγώ θα σας δείχνω ό,τι μπαρούφες, ψεύδη, απάτες, ανοησίες κ.τ.λ. θέλω, για να πουλήσω τα βιβλιαράκια μου, κι άντε εσείς να βρείτε την αλήθεια, κορόιδα – αλλά ξέρω ότι δεν θα ψάξετε και θα καταπιείτε ό,τι σας δίνω αμάσητα...”

   Καί αὐτό,ὁλόκληρο ΕΔΩ : Πτεροδάκτυλοι και πράσινα άλογα (http://gravityandthewind.blogspot.com/2006/08/blog-post.html)

   Ἄ καί μία ματιά,σατιρική,ΕΔΩ : https://provocateur.gr/manners/12406/ti-pragmatika-thelei-na-pei-o-liakopoylos-stis-ekpompes-toy

   Γ) Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 1ο : Ελ, Ελωείμ, Ελ Σαδδαΐ και Ελ Λιών, είναι ονόματα του Θεού.

   Στα επόμενα κεφάλαια εμφανίζεται ο Ελοχίμ Ελ Σεντάι, (σε αφηγήσεις και περιγραφές, πού μπροστά τους ωχριούν οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως ο πολέμος των άστρων).

   Κεφάλαιο 16 (Ελ Σεντάι), Κεφάλαιο 22 (Η επιστροφή του Ελ Σεντάι), Κεφάλαιο 28 (Η τρίτη Έλευση του Ελ Σεντάι)!

   Και μόνο η απλή στοιχειώδης ανθρώπινη λογική, αρκεί στο να απορρίψει όλες αυτές τις περίεργες μυθολογίες. Αλλά δυστυχώς επειδή αρκετές χιλιάδες συμπολιτών μας, έχουν παρασυρθεί, τις πιστεύουν και ακόμα χειρότερα τις διαδίδουν και σαν σωστές
   ( ὁλόκληρο τό θέμα : https://norfid.wordpress.com/2011/12/22/%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4-%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B5/)

   Αὑτά καί ἄν πιστεύετε πώς σᾶς ἔδωσα πολύ δουλειά,ὅρεξιν νά ἔχετε καί νά περιηγηθεῖτε στό διαδίκτυον !

   Ἀλλά,ξέχασα,τό δικό μου : «ὁ Λιακόπουλος πού καί αὐτός περιμένει τούς Ἐλοχίμ ...!»,εἶναι τό σοβαρόν πού ἐπιφέρει νομικήν δίωξιν... !

   Καί μήν ὑποχρεώνεστε τόσο πολύ γιά τήν ἀνάρτησιν τῶν σχολίων σας,νομίζω πώς οἱ ἀπαντήσεις τό ἐπέβαλαν.

   Καλησπέρα σας !

   Διαγραφή
  6. Το θέμα μας παραμένει μόνο ένα, όσο και να επιχειρείτε να μεταθέσετε τη συζήτηση αλλού:
   Αναφέρατε στο τέλος του άρθρου σας ένα ψέμα πολύ χοντρό, το οποίο είτε θα πρεπει να αποδείξετε με παραπομπή είτε απλά να ανακαλέσετε. Εφόσον αυτό δεν έχει γίνει ως τώρα, αλλά συνεχίζεται να οικοδομείτε πάνω σε αυτό, εκ των πραγμάτων, ένα κτίριο, όσο ψηλό και αν οικοδομηθεί, με σαθρά θεμέλια εύκολα θα διαλυθεί. Ώστε αυτομάτως προσεγγίζονται με καχυποψία αυτά που μόλις παραθέσατε (ανεξαρτήτως αν είναι ήδη ή όχι γνωστά στον παρόντα συνομιλητή σας). Και φυσικά μόνο πλήττεται τη δημοσιογραφική σας εγκυρότητα.

   Θα προσθέσω μόνο σε αυτά ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει τη δική του εκτενή έρευνα σε ο,τιδήποτε, αλλά να παρακολουθεί και τις 2 πλευρές, πριν φτάσει στα δικά του συμπεράσματα.
   Το μόνο που θα μπορούσα ταπεινά να σας ζητήσω ως αναγνώστης είναι να μην έχετε τυχόν ύφος ειρωνείας ή δηκτική διάθεση διανθισμένη πλήθους χαρακτηρισμών στο γραπτό σας λόγο. Διότι αυτομάτως νοθεύεται...το δίκιο σας.

   Αυτά :)

   Διαγραφή
  7. Ἐγώ ὅ,τι εἶχα νά ᾿πῶ τό εἶπα,ἀπό ἐκεῖ καί μετά ὁ καθείς ἄς βγάλη τά συμπεράσματά του.

   Τίποτε ἄλλο...

   Διαγραφή