" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Τό «ἀναπόφευκτον» πού μᾶς ἑτοιμάζουν, ὁμοφώνως ;

 

Τό ὅτι ὁ σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν «ἐπεισοδίων» πού ἐδῶ καί δύο 24ωρα παρακολουθοῦμε νά λαμβάνουν χώρα στήν πρωτεύουσα μέ ἀφορμή τήν «ἀστυνομική βία» τοῦ συγκεκριμένου καρά-στημένου ἐπεισοδίου στήν πλατεία Νέας Σμύρνης,προχθές,εἶναι ἡ πτώσις τῆς συγκεκριμένης κυβερνήσεως,ὅπως γράφαμε κι᾿ἐχθές ( ἐδῶ),εἶναι πλέον καταφανής.

 Διαβάζουμε σέ κάποιο ἄρθρο τά συμπεράσματα τοῦ ἀρθρογράφου γιά τό τί εἶναι αὐτό πού ὁδηγεῖ σ᾿ὅλη αὐτή τήν κατάστασιν.Ἄς δοῦμε τόν ἐπίλογόν του,πού προφανῶς εἶναι ἡ οὐσία : 

«...Ο κομματισμός και ιδίως ο κυβερνητικός κομματισμός, διχάζει και οδηγεί στη φαυλότητα και επιβάλει την αναξιοκρατία, που δημιουργεί ανθρώπινα ράκη, που ωθούνται στο κοινωνικό περιθώριο, «ελευθερώνοντας» χώρο και υψηλά αμειβόμενες θέσεις για τον κομματικό στρατό . Η Κυβερνητική εξουσία (κάθε Κυβέρνησης), που ανενδοίαστα υποθάλπει την κομματοκρατία, έχει καίριες ευθύνες για την δημιουργία έκρυθμων κοινωνικών εντάσεων , όταν νομοθετεί και ποδοπατά αναφαίρετα ατομικά δικαιώματα, Συνταγματικώς κατοχυρωμένα, των Πολιτών, που δικαιούνται να ζουν σε μια ευνομούμενη Πολιτεία με Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια. Και ναι είναι πηγή κοινωνικής ανωμαλίας, όταν σε μια χώρα με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανέργους, με μέση σύνταξη 670 ευρώ, όσα παίρνει και ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, οι διορισμένοι κομματικοί του δημόσιου και ευρύτεροι δημόσιου τομέα να αμείβονται από 2.500 ευρώ και άνω …» (ἀπό ἐδῶ)

Ποιά εἶναι ἡ ούσία καί τό μήνυμα τοῦ ἀρθρογράφου; Αὐτό ἀκριβῶς πού ἔχει τονίση στό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα : « Ο κομματισμός και ιδίως ο κυβερνητικός κομματισμός, διχάζει και οδηγεί στη φαυλότητα και επιβάλει την αναξιοκρατία, που δημιουργεί ανθρώπινα ράκη, που ωθούνται στο κοινωνικό περιθώριο, «ελευθερώνοντας» χώρο και υψηλά αμειβόμενες θέσεις για τον κομματικό στρατό . »
Καί ἐρωτῶ,πιθανῶς τά αὐτονόητα γιά κάποιον λογικῶς σκεπτόμενο καί ἀντικειμενικῶς παρατηρώντας τά πολιτικά πράγματα,ἄνθρωπο : Ὑπάρχει κάποια διαφορά σέ ὅποιο κομματικό σχῆμα ἀναλαμβάνει τήν ἐξουσία; Ὄχι,ἀφοῦ ὅλοι ἔχουν περάση ἀπό ᾿δαὐτην ( τήν ἐξουσία τῆς ἑλλαδικῆς) καί τούς ἔχουμε γνωρίση ἀπό τήν καλή καί τήν ἀνάποδη. Καί αὐτό τί ἀκριβῶς σημαίνει; Πώς ὅποιο κόμμα βρίσκεται στήν ἀντιπολίτευσιν φωνάζει γιά τήν «διαφορά» του,τήν «ἀντίθεσίν» του πρός τό κόμμα πού βρίσκεται στήν ἐξουσία,μόνον στά λόγια καί μέχρι ν᾿ἀναλάβει τό ἴδιο,αὐτήν. Μετά,μία ἐπανάληψις τοῦ ἰδίου ...μοτίβου. 

Καί ἀφοῦ ὅλοι τους εἶναι ἴδιοι,μπορεῖ νά μοῦ ἀπαντήσῃ κάποιος ἄν θ᾿ἄλλαζε κάτι ὅταν βρεθοῦν ὅλοι μαζύ,συνεπῶς πολυκομματική ἐξουσία,στήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας τῆς χώρας; Ἔ,δέν χρειάζεται καί πολύ σκέψιν,τά ἔχουμε,ἐπίσης, ζήσει στό παρελθόν. 
Ἀπό τήν οἰκουμενική κυβέρνησιν τοῦ Ζολώτα τό ᾿89,μέχρι αὐτήν τοῦ Παπαδήμου τό 2011.Φαντάζομαι πώς δέν ξεχνιοῦνται οἱ ὀμόφωνες ἀποφάσεις τους ἐπί παντός θέματος,γιά τό «καλό τῆς χώρας καί τῶν πολιτῶν» ! 
Καί νά ἔρθω μέ αὐτό στήν τελευταία πρότασιν τοῦ ἀρθρογράφου : Και ναι είναι πηγή κοινωνικής ανωμαλίας, όταν σε μια χώρα με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανέργους, με μέση σύνταξη 670 ευρώ, όσα παίρνει και ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, οι διορισμένοι κομματικοί του δημόσιου και ευρύτεροι δημόσιου τομέα να αμείβονται από 2.500 ευρώ και άνω …»

Καί νά ἐρωτήσω ἐκ νέου : Ἔχει ᾿δῆ ποτέ κάποιος Ἕλλην,κάποια Ἑλληνίδα,νά διαφωνεῖ κανένας ἐντός βουλῆς «ἐθνοπατέρας» καί «ἐθνομητέρα» ὅταν πρὄκειται γιά τό πόσα θά μπαίνουν στίς τσέπες ἀπό τόν πρῶτο ἕως τόν τελευταῖο κομματικό γυμνοσάλιαγκα πού λαμβάνει τήν ὅποια θέσιν στό δημόσιο; Καμμία,ἀπολύτως,διαφωνία οὐδέ κἄν γιά τά προσχήματα ἔστω ἀπό τά κομμούνια,τούς ὑπερασπιστές τοῦ προλεταριάτου ! Γιά νά μήν ᾿μπῶ στήν διαδικασία νά ἀναφέρω τά βουλευτικά προνόμιά τους καί μέ πόση θέρμη τά ὑπερασπίζονται...! 

Καί γιά νά ὁλοκληρώσω τό θέμα τῶν οἰκουμενικῶν κυβερνήσεων καί τό πόσο ἡ «ἀνάγκη γιά τό καλό τῆς χώρας» ὁδηγεῖ σ᾿αὐτές,θά σᾶς ξαναθυμίσω μία ὁμόφωνη ἀπόφασιν,ὅλων τῶν ἐν βουλῇ κομμάτων γιά «ἀναβολή» (βλέπε ὁριστική τοποθέτησις στό ῥάφι -χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας-) μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προδοτικῶν σελίδων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας,τόν Φάκελλο τῆς Κύπρου,ὡς ἀπόρροια μιᾶς πολιτικῆς πού ἦρθε μέσα ἀπό μία κυβέρνησιν τύπου οἰκουμενικῆς,τήν Κυβερνησιν Ἐθνικῆς Ἑνότητος,ἡ ὁποία φέρει ἀκέραιον τήν εὐθύνη γιά τήν κατοχή τοῦ 40%  τῆς Κύπρου μας  : 

Ἀπό δεξιά ἕως ἀριστερά,ἡ προδοσία ἴδια...


Ἐν ὁλίγοις,τό συμπέρασμα πού ἐξάγεται : Ἀφοῦ ὅλα δείχνουν πώς τό πρᾶγμα πάει κατ᾿εὐθείαν πρός μία οἰκουμενική κυβέρνησιν πού θά κληθῇ νά ἐπαναφέρῃ τήν «ἑνότητα,τήν τάξιν καί τήν γαλήνη» στήν χώρα,αὐτό πού φοβοῦμαι εἶναι πώς ἕνα μεγάλο κακό ἔρχεται γιά τήν Πατρίδα μας. Μία ἦττα ὁριστική καί ἀμετάκλητος. Κάτι πού θά μᾶς τό παρουσιάσουν ὡς «ἀναπόφευκτον»,ἐν πλήρῃ ὁμοφωνίᾳ ! 
Καί ξέρετε ποιό θά εἶναι τό χειρότερο ; Πώς ἡ μεγαλύτερη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ θά τό ἀποδεχθῇ ὡς μία λύσιν πού θά εἶναι πρός τό «συμφέρον τῆς χώρας» καί τήν «ἡρεμία τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας»...

Μακάρι νά διαψευσθῶ...

Υ.Γ. Φαντάζομαι πώς πολλοί θ᾿ἀναρωτιέστε :Καί γιά ἐσένα,Πελασγική,ποιά θά ἦταν ἡ καλλίτερη λύσις; Χμμ...Νομίζω πώς θ᾿ἀποφύγω ν᾿ἀπαντήσω σέ μία τέτοια ἐρώτησιν γιά πολλούς λόγους,ἀλλά πρωτίστως ἐπεί δή στήν χώραν αὐτή ἐκεῖνοι πού πραγματικῶς ἀγαποῦν τήν Πατρίδα τους καί διαπνέονται ἀπό ὑψηλές ἀξίες,ἀπό ἀρχές καί ἐθνικό φρόνημα εἴτε εἶναι παραγκωνισμένοι,ἄρα ἐπί τούτου στό περιθώριο εἴτε οἱ ἴδιοι ἀηδιασμένοι ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα νοσηρότητα τῆς πολιτικῆς σκηνῆς ἔχουν ἐπιλέξη νά βρίσκονται ἐκτός αὐτῆς... 


Ἡ Πελασγική 

13 σχόλια:

 1. Σωκράτης:
  Τα σπουδαία μυαλά συζητούν ιδέες,
  τα μέτρια μυαλά συζητούν τα γεγονότα,
  τα αδύναμα μυαλά συζητούν για τους άλλους.

  Αν ήμασταν σπουδαία μυαλά θα συζητούσαμε ιδέες για το πως θα αποτινάξει η ανθρωπότης τον ζυγό
  του αντίχριστου και οπότε σατανικού σιωνιστικού συστήματος.

  Ήμαστε όμως μέτρια μυαλά και συζητάμε για τα γεγονότα (που συνήθως σκηνοθετεί η σιωνιστική ελίτ)

  Ήμαστε και αδύναμα μυαλά και συζητάμε για τους άλλους.


  Για αυτό κυρία Ευαγγελία τώρα που έρχεται σαρακοστή και στη νηστεία δυναμώνει η ψυχή ,
  ας παρακαλέσουμε Χριστόν τον Θεόν να μας δυναμώσει τα μυαλά μήπως και φανεί η ιδέα , το όραμα της λευτεριάς.


  Γεώργιος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ά π ε ι ρ α ΕΥΓΕ Γεώργιε Γ. !
  Καί ευχαριστούμε από καρδιάς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἀγαπητέ μου Γεώργιε,τὀ «κουσούρι» νά σχολιάζω γεγονότα δέν μπορῶ νά τό ἀποχωριστῶ ἀφοῦ ἦταν ἡ κύρια ἀπασχόλησίς μου ἐπί 30ετία στήν σχολιαστική δημοσιογραφική μου πορεία. Συνεπῶς θά παραμείνω «μέτριο μυαλό» ὅση προσπάθεια κι᾿ἄν καταβάλω,δυστυχῶς. Διότι εἶναι κάτι σάν «δευτέρα μου φύσις»...

  Βεβαίως σ᾿αὐτό πού συμφωνῶ ἀπολύτως μαζύ σου,εἶναι πώς μέσῳ τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς σαφῶς προέρχεται ψυχική καί νοητική ἐνδυνάμωσις.Τό θέμα εἶναι πώς τό «χάρισμα» τῆς «γεννήσεως ἰδεῶν» καί κυρίως τῆς μεταφορᾶς τους,δέν μποροῦν νά τό ἔχουν ὅλοι.Προσωπικῶς τό ἔχω ἀναφέρει οὐκ ὁλίγες φορές,πώς ἔχω κάποια ἀδυναμία σέ φιλοσοφικά-ἰδεολογικά θέματα.Εἶμαι πολύ περισσότερο ἐρευνητής τῆς λογικῆς,δυστυχῶς (;).

  Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ γιά τό σχόλιόν σου,ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία Ευαγγελία καλησπέρα

   Δεν υποτιμώ το έργο σας , επειδή και το να βλέπουμε τα γεγονότα στη πραγματική τους διάσταση
   είναι πολύ σημαντικό.

   Απλά προβληματίζομαι επειδή δεν μου είναι και εμένα εύκολο να ξεφεύγω από τη μετριότητα και την
   αδυναμία , όμως το παλεύω , αν φανεί η σωστή ιδέα , τουλάχιστον , να αξιωθώ να την δω.


   Γεώργιος

   Διαγραφή
  2. Μά οὔτε κι᾿ἀπό πλευρᾶς ἐθεώρησα πώς ὑποτιμᾶτε τήν ἐργασία μου. Ἁπλῶς αἰτιολόγησα γιά ποιό λόγο θά παραμείνω «μέτριο μυαλό»,κατά τήν ἀξιολόγησιν τοῦ Σωκράτους.

   Εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις νά ἔχουμε τό γνῶθι σ᾿αὐτόν !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γεώργιε !

   Διαγραφή
 4. Πελασγική,

  Λέξη προς λέξη κάνει αντιγραφή ο λογοκλόπος (δεν δίνει πηγές) Χίος περί Κοεμτζόγλου, από όλους μας:
  Από τον καθηγητή Μιχαλόπουλο πρώτα - πρώτα και τον Χατζάρα, από το βίντεο τής Σοφίας, από εσένα και 'μένα...
  =============
  https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%92%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%9f-%ce%a3%ce%a4-%ce%a7%ce%99%ce%9f%ce%a3-%ce%9b%ce%95%ce%93%ce%95%ce%a4%ce%91%ce%99-%ce%9a%ce%9f%ce%95%ce%9c%ce%a4%ce%96%ce%9f%ce%93%ce%9b%ce%9f%ce%a5-%ce%a7/
  =======================
  ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ !!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀπόδειξις πώς σέ διαβάζει ἀνελλειπῶς ! Ἕχει κόλλημα μαζύ σου,Διηνέκη !

   Υ.Γ. Δύο-τρεῖς φορές,τότε μέ τήν ὑπόθεσιν τῆς Ἀμφιπόλεως,τοῦ εἶχα κάνη παρατήρησιν,πού εἶχε πάρη ἀτόφιο τό θέμα πού εἴχαμε κάνη μαζύ μέ τήν Σοφία τοῦ Φιλοσοφία-Ἔρευνα,καί τό παρουσίαζε ὡς δικό του.
   Ἦταν τόσο ἄσχετος,πού ὁ βλάκας μπῆκε στό ἱστολόγιο τῆς Σοφίας καί νόμιζε πώς τό ἀπόφθεγμα τοῦ Ἰωάννου Πασσᾶ πού ἔχει ἦταν δικό της καί χρησιμοποίησε ὡς πηγή τό :Ἰωάννης Πασσᾶς ! ! !

   Η Μ Α Ρ Τ Ο Ν !

   Δέν ξανασχολήθηκα μαζυ του. Τί νά πῆ κανείς; Ἔχει μαψέψη ἐκεῖ μέσα ὅλους τούς ἀγραμμάτους.τρομάρα του ! Ἔχω δῆ μέχρι κείμενά μου,πού τά ἔχει μετατρέψη σέ μονοτονικό!

   Διαγραφή
  2. Ο πρώην (;) θαυμαστής τού Ραχωβίτσα.
   Γράφω πρώην (με ερωτηματικό) διότι μετά το πιστολίδι (που λέει ότι έφαγε)
   έκανε πρωτοσέλιδα ΕΝΑΝΤΙΟΝ τού Σφακιανάκη και τού Ραχωβίτσα.
   Τους κατηγόρησε ότι, ευρίσκοντο πίσω από το πιστολίδι...

   Διαγραφή
  3. Καί οἱ δύο παρενθέσεις,τά λένε ὅλα.

   Διαγραφή
  4. «Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΧΙΕ...

   Διαγραφή
  5. Μέ νευρίασε αὐτό τό ὑποκείμενον ὁ Χίος...

   Μία μέρα εἶχε πῆ :Κι᾿ἐμένα τόν πατέρα μου τόν λένε Συμεών.Τί σημαίνει ; Πώς εἶμαι ἑβραῖος;

   .......................

   Διηνέκη,θά πάρω μία ἀσπιρίνη καί θά πάω γιά ὕπνο.Καλή νύκτα !

   Διαγραφή
  6. Μην κοιμηθείς με πονοκέφαλο. Περίμενε να δράση πρώτα η ασπιρίνη.
   Αρρώστια σκέτη τα καθάρματα...

   Διαγραφή
  7. Ἐν τάξει Διηνέκη.

   Μόλις ἔπιασε καί βροχή...

   Καλό ξημέρωμα !

   Διαγραφή