" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Τό πολύτιμο πιόνι τῶν σιώνων προστατεύεται,ἀκόμη μία φορά !


«Η εργασία για την ένταξη στη λίστα νέων Τούρκων αξιωματούχων στη λίστα των κυρώσεων έχει σταματήσει και δεν μιλούμε πλέον για οικονομικές κυρώσεις», ανέφερε διπλωμάτης της ΕΕ... «στην πραγματικότητα δεν ξεκίνησε ποτέ» και «πλέον προκρίνεται η διπλωματική οδός».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «παγώνει» τα σχέδια για επιβολή νέων κυρώσεων κατά ανώτερων στελεχών της κρατικής Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO), σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το οποίο εκτιμά ότι οι διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας για ύφεση με τις Βρυξέλλες δίνουν αποτελέσματα...

...ο πιο «εποικοδομητικός», όπως τον χαρακτηρίζει το Reuters, τόνος του προέδρου της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, η υποστήριξη μιας πιο συμβιβαστικής γραμμής προς την Άγκυρα από την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μάρκελ και οι πρώτες, εδώ και 5 χρόνια, διερευνητικές επαφές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας φαίνεται να έχουν αλλάξει μερικώς το κλίμα στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας..

...Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν φέρεται επίσης να έχει καλέσει τις Βρυξέλλες να μην προχωρήσουν σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, χώρας - μέλους του NATO και υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς διαφαίνονται τάσεις συμβιβασμού εκ μέρους της Άγκυρας, επισημαίνουν στο Reuters Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διπλωμάτες...( ἀπό ἐδῶ)

Τό πιάσατε τό μήνυμα γιά τό «χαϊδεμένο» παιδί ὅλων τῶν ἡγετῶν,ἀπό Εὐρώπη ἕως ΗΠΑ καί Ῥωσσία. Καί καταλάβατε πόσο θεατρινισμός εἶναι ἀπό μέρους τοῦ Ἐρντογάν,ὅλα ὅσα ἐκτοξεύει ὡς ἀπειλές,ἐνίοτε,ἔνθεν κακεῖθεν ; 

Ὅταν γράφουμε καί ξαναγράφουμε πώς τό «παιχνίδι» εἴτε στό προσκήνιο εἴτε στό παρασκήνιο,γίνεται ἀπό τούς ντονμέδες,νά μᾶς ἀκοῦτε.

παλιομάγισσα...
Πῶς τό εἶπε τό Reuters ; 

η υποστήριξη μιας πιο συμβιβαστικής γραμμής προς την Άγκυρα από την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μάρκελ

Μάλιστα.Οἱ γερμαναράδες ( βλέπε ἑβραιοσιωνιστές) ἱστορικῶς πιστοί στούς ὀθωμανούς ! Άμέριστος ἡ βοήθεια πρός αὐτούς,σέ κάθε τομέα ἀκόμη καί στό ξεπάστρεμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,τῆς Ἰωνίας καί τῆ
ς Μικρᾶς Ἀσίας ! Ἀ μ έ ρ ι σ τ ο ς ,λέμε ! 

ἑβραιοκομμουνίστρια Κάσνερ/Μέρκελ,δέν θά ὑποστήριζε τό τσιράκι της; 

Τουρκία,ὁ πιστός δοῦλος τοῦ Σιωνισμοῦ !

Ὅσο γιά τίς ...διερευνητικές μέ τήν χώρα μας,στά ψιλά πέρασε καί ὁ β΄γῦρος, Μᾶλλον στά πολύ ψιλά : 

Ένας νέος γύρος διερευνητικών συνομιλιών για τη διένεξη σχετικά με το φυσικό αέριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Αθήνα χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα... «Διπλωματικοί εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και την Τουρκία διαβουλεύτηκαν για περίπου τέσσερις ώρες. Οι συνομιλίες έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε μια κοινή βάση για την επίλυση της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, ο νέος γύρος συνομιλιών ξεκινά χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα».( ἐδῶ)

Ὅμως,τό κλῖμα ἔχει ἀλλάξη. Ἡ Ε.Ε. τά βλέπει ΟΛΑ ῥόδινα,ὅτανν πρὄκειται γιά τήν τουρκιά. Θά μοῦ πῆς,γιατί ὄχι; Μήπως ἔχει κανέναν νά ἐκφέρει ἀντίθετον ἄποψιν; Κανέναν ! Οὐδέ κἄν ἡ Ἑλλάς,οὐδέ κἄν ἡ Κύπρος...

Ἄν τε,εἶχα δέν εἶχα πάλι νευρίασα...

Υ.Γ. Οἱ γερμαναράδες δέν γλύτωσαν ΠΟΤΕ,ἀπό τήν σιωνιστική χειραγώγησιν.Ἀπό τῆς ὑπάρξεώς τους,ὡς ἔθνος (λέμε τώρα...) καί τήν Ἁγία Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους,μέχρι σήμερα κάτω ἀπό τήν ἴδια ἀφανή καί ἐμφανή ἐξουσία ἦσαν πάντα ! Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο:

  1. EE , ήτοι , Eυρωπαικη - Eβραικη , αν π ρ ο τ ι μ α τ ε - Evωση : To άντρο των δ ι ε θ ν ω ν N τ α β α τ ζ η δ ω ν - μ α σ τ ρ ο π ω ν και Σ υ ν ω μ ο τ ω ν - E ω σ φ ο ρ ι σ τ ω ν οι οποίοι λ υ μ α ι ν ο ν τ α ι την Eυρωπαικη ήπειρο , είναι κ υ ν ι κ ο ι και Σ τ υ γ ν ο ι A π ο ι κ ι ο κ ρ α τ ε ς , T υ χ ο δ ι ω κ τ ε ς και g a n g s t e r s , πήραν μέρος από κ ο ι ν ο υ με τους A λ λ ο υ ς g a n g s t e r s , τους Aμερικανους , σε A v η λ ε η ,"A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ ο" B o μ β α ρ δ ι σ μ ο στη μ α ρ τ υ ρ ι κ η Σερβία και το μ α ρ τ υ ρ ι κ ο Koσσοβου . Z η τ ο υ ν τηv δημιουργία I σ χ υ ρ ο υ Eυρωστρατου για την B ι α ι η Π α τ α ξ η των δ ι κ ω ν τ ο υ ς A v τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν . Yπ' όψιν
    ότι το ι δ ι ο Z η τ ο υ σ ε προ ετών για τη χώρα μας ένα A θ λ ι ο , A π α ν θ ρ ω π ο , μ ι σ α ν θ ρ ω π ο , λ α ο μ ι σ η τ ο Y π ο κ ε ι μ ε ν ο , A v θ ρ ω π ο ε ι δ ε ς , αν προτιμάτε : O Mπεγλιτης . EE : Α γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω ν , A ρ π α κ τ ι κ ε ς Y α ι ν ε ς , π ρ ο ω θ ο υ ν τ' A v o μ α Σ υ μ φ ε ρ ο ν τ α τ ο υ ς σε Aγαστη Συνεργασία με τους Aσιατες ε π ι δ ρ ο μ ε ι ς , τους γ ε ν ο κ τ ο ν ο υ ς των πληθυσμών της ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς περιοχής , φ ι δ ι α είναι , φ α ρ μ α κ ε ρ α , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Σ τ ε ρ ι α ς , κ α ρ χ α ρ ι ε ς της Ξ η ρ α ς . Avάμεσα στα "μ ε γ α λ ε π η β ο λ α" Σ χ ε δ ι α τ ο υ ς είναι η π ρ ο ω θ η σ η του Σ ο δ o μ ι σ μ ο υ - κ ι ν α ι δ ι σ μ ο υ , η N ο μ ι μ ο π ο ι η σ η της ε υ θ α ν α σ ι α ς , και κ α θ ε είδους δ ι α σ τ ρ ο φ η ς . B o θ ρ ο ς T ε ρ α σ τ ι ω ν διαστάσεων γ ε μ α τ ο ς με Σ κ α τ α . Tιθεται επομένως το εξής ερώτημα , αναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου : T ι Z η τ α μ ε , ω ς χώρα , σε μια A γ ρ ι α Σ υ μ μ ο ρ ι α των π ο λ υ ε θ ν ι κ ω ν και των μ ο ν ο π ω λ ι ω v , ο π ω ς είναι η EE ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή