" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Ὁμογένεια πρός ἐθνομειοδότη Κασσελάκη: Δέν εἶσαι εὐπρόσδεκτος στήν παρέλασή μας στή Νέα Ὑόρκη!

ἀπό
ἐδῶ

Μίλησα μὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς μας χθές, καὶ κανένας δὲν συμφώνησε μὲ τὴν πρόσκληση Κασελάκη στὴν παρέλασή μας. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι θὰ λάβουν μέτρα γιὰ νὰ τὸν ἀποκλείσουν τοὐλάχιστον ἀπὸ κλειστὲς ἐκδηλώσεις ὅπως τὸ Hilton Gala. Παραδόξως, ὁ Κασελάκης κατάφερε νὰ ἑνώσει τὶς ἀντίπαλες παρατάξεις τῆς Ὁμοσπονδίας: Ὅλοι οἱ βασικοὶ ἡγέτες τῶν δύο πλευρῶν ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους. Ἀλλὰ ἡ παρουσία του μπορεῖ νὰ δελεάσει ὁρισμένες ὁμάδες ὁμοφυλοφίλων τῆς Νέας Ὑόρκης νὰ συμμετάσχουν, καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο: Θὰ μετατρέψει τὴν Παρέλαση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας σὲ παρέλαση Gay Pride! Αὐτὸ θέλουν οἱ ἡγέτες μας – καὶ ὁ ἀδιόρθωτος Ἐλπιδοφόρος; 

Τοῦ Νίκου Σταματάκη 

Μόλις πρὶν ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης διακήρυξε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (γιὰ τὸ «Ὄνομα τῆς Μακεδονίας») ἦταν μιὰ «πολὺ καλὴ» συμφωνία, παρ' ὅλο ποὺ οἱ μικροσκοπικοὶ βόρειοι γείτονες τῆς Ἑλλάδας τὴν ἔχουν παραβιάσει ἀμέτρητες φορὲς στὴν οὐσία τὴν ἔχουν κάνει κόσκινο. Σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο (Σύμβαση τῆς Βιέννης γιὰ τὸ Δίκαιο τῶν Συνθηκῶν – VCLT), ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἀκόμη ἐπικυρώσει τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, πιθανότατα θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ ζητήσει τὴν ἀκύρωσή τηςνὰ τὴ θεωρήσει ἄκυρη. Ἀκολουθεῖ τὸ βίντεο ὅπου ὁ Κασσελάκης ἐξηγεὶ τὴ θέση τοῦ – ποὺ εἶναι ξεκάθαρα ἐνάντια στὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα: 

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔχουμε ὅλοι γιὰ τὸν Κασσελάκη καὶ τοὺς «ἡγέτες» καὶ τοὺς «λομπίστες» μας ποὺ τὸν ὑποστηρίζουν καὶ συνήθως λειτουργοὺν σὰν πράκτορες τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ εἶναι τὸ ἑξῆς: Τί θὰ ἀκολουθήσει; Μιὰ ἀκόμα Συμφωνία Πρεσπῶν γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο; Τί θὰ σταματήσει τὸν Κασσελάκη (μαζὶ μὲ τὸν Μητσοτάκη καὶ τὸν Ἀδρουλάκη) νὰ ξεπουλήσει τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο; 

Πρὶν ἀπὸ μόλις μερικὰ χρόνια (2018 καὶ μετά), ἡ Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Σωματείων τῆς Μεγάλης Νέας Ὑόρκης (μαζὶ μὲ ἄλλες Ὁμοσπονδίες) ἀποφάσισε νὰ ἀπαγορεύσει σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς ἀπὸ τὴν Παρέλασή μας λόγῳ τῶν θέσεων τοὺς στὸ θέμα τῆς Ὀνομασίας τῆς Μακεδονίας. Ὅλοι θεωρούσαμε αὐτὲς τὶς θέσεις ἀπαράδεκτες καὶ προδοτικές, ἰδιαίτερα οἱ ἡγέτες μας τῶν διαφόρων Ὁμοσπονδιῶν. Λίγα χρόνια ἀργοτερα, ὅταν οἱ ἡγέτες τῶν Σκοπίων συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιός θὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος παραβάτης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τί κάνει κάποιους νὰ πιστεύουν ὅτι ὁ Κασελάκης θὰ εἶναι καλοδεχούμενος ἐδῶ; 

Ἀκούω ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν πρόσκληση τοῦ Κασσελάκη βρίσκεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος καὶ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη: Εἶναι ὁ μεγάλος «μειοδότης» σὲ ὅλα τὰ ἐθνικά μας θέματα, εἴτε στὴν Κύπρο εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Εἶναι ἐπίσης ἀποφασισμένος μέχρι τέλους στὴν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις καὶ μορφές της στὴν κοινότητά μας. Ἄρα, μὲ τὴν πρόσκληση τοῦ Κασσελάκη πετυχαίνει  «μ᾿ἕνα σμπάρο δυό τριγόνια». Δυστυχῶς, δὲν συνειδητοποιεῖ ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν ὀλισθηρὴ κατηφόρα πρὸς τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἕνα τρίτο πουλὶ ἔχει σκοτωθεῖ πρῶτο: Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, τοῦ ὁποίου οἱ μέρες στὴν Ἀμερικὴ εἶναι μετρημένες. 

Τέλος, νὰ ὑπογραμμίσω ἐδῶ ὅτι ὁ Κασσελάκης στάλθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς παράγοντες τοῦ Deep State τῆς Οὐάσιγκτον DC, γιὰ τὴν ἐπίτευξη συγκεκριμένων στόχων. O πρῶτος στόχος, ἡ ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τοὺς γάμους ὁμοφυλόφιλων, ἐπιτεύχθηκε – ἐνάντια στὴ θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ὅμως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ δείξει τὴν ἀληθινή του βούληση στὶς ἐπερχόμενες εὐρωεκλογὲς στὶς 9 Ἰουνίου. Ἡ Ἀμερικανικὴ Πρεσβεία εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπασχολεῖ τοὺς καλύτερους δημοσκόπους στὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ δεκαετίες: ξέρουν ὅτι ὁ Μητσοτάκης τελείωσε. Καὶ ἔτσι βάζουν σὲ κίνηση τὶς μαριονέτες τους σὲ Ἑλλάδα καὶ Ἀμερικὴ γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Σχέδιο Β – προώθηση τοῦ Κασσελάκη στὴν ἐξουσία. 

Ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν ἔχουν νὰ κερδίσουν τίποτα βάζοντας στὴν ἐξουσία ἕναν «ἐθνομηδενιστὴ» σὰν τὸν Κασελάκη. Πρωτίστως, ἐὰν αὐτὸς ὁ πολιτικός, μαζὶ μὲ ἄλλους πολιτικοὺς (ποὺ ἐπίσης θὰ τιμωρηθοῦν στὶς ἐκλογὲς) ἐπικεντρώνεται στὴν καταστροφὴ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, θεμέλιο τῆς κοινωνίας, κατὰ παράβαση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ παράδοσης. Ὁμογένεια εἶναι ἀκόμη πιὸ παραδοσιακὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα: Τὰ κύματα μετανάστευσης στὴν Ἀμερικὴ ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἤρθαν στὴ νέα χώρα κατ' εὐθεῖαν ἀπὸ τὰ χωριά τους στὴν ὕπαιθρο καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀκολούθησαν ἕναν πολὺ παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς καὶ σύστημα ἀξιῶν. Εἶναι κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ πολὺ συντηρητικοὶ καὶ μεγάλωσαν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τοὺς μὲ τὶς ἀξίες ποὺ κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς παπποῦδες τους στὰ ἑλληνικὰ χωριά. 

Εἴμαστε ὅλοι περήφανοι γιὰ αὐτὲς τὶς ἀξίες καὶ κανένας αἱρετικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἢ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπδοφόρος δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ἀλλάξει. Εἴμαστε ἀφοσιωμένοι στὶς δύο πατρίδες μας, Ἀμερικὴ καὶ Ἑλλάδα, στὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα στὶς παραδοσιακές μας οἰκογένειες. Δεχόμαστε τοὺς πάντες στὶς Ἐκκλησίες μας μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀφήσουμε τοὺς οἱουσδήποτε ἐκφυλισμένους νὰ καθορίσουν τὸ σύστημα ἀξιῶν μας. Φτάνει πιὰ μὲ τὶς αἱρέσεις τοῦ Ἐλπιδοφόρου

Ἀπό : helleniscope.com

Ἔχουν βάλλει μπροστά τήν "μηχανή" πού θά ἐφαρμόσῃ τό σχέδιον προωθήσεως Κασσελάκη στήν ἐξουσία ;  

Φαντάζεστε τόν Κασσελάκη Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος ; Φαντάζεστε τό πρωθυπουργικό ζεῦγος μέ τό ἀγαπημένο τους τρίτο μέλος τῆς οἰκογενείας, τήν Φάρλι ;

Τί νά πῶ ; Ὅλα ἔχουν ὄρια,μἀ ὅταν πρὄκειται γιά τήν πολύ woke  Ἑλλάδα, διατηρῶ πλέον τίς ἐπιφυλάξεις μου...

Ὅσον ἀφορᾶ τήν προδοτική "Συμφωνία τῶν λιμνῶν" , ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ τούς τακτοποιήσαμε καλά πρό τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023. 

Δέν ξεχνῶ τήν ΠΡΟΔΟΣΙΑ - Δέν ξεχνῶ τούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Μέ συνεχεῖς ἐπισημάνσεις μέχρι τήν τελευταία ἡμέρα : 

 Τρεῖς ἡμέρες πρός τῆς 21ης Μαΐου : Δέν ξεχνοῦμε ...!


Σχετικῶς μέ τήν Παρέλασιν στήν Ν.Υ., διαβάζουμε καί ἐδῶ : 

Προετοιμασίες για μια επιτυχημένη παρέλαση στη Νέα Υόρκη – Με κάποια επίμονα προβλήματα και σκοτεινούς παράγοντες…Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Ενω ο turk-orthodox Λεπιδοφορος ειναι ευπροσδεκτος;

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,δέν ἔχουν καί λίγα γιά τήν γοῦνα τοῦ Ἐλπιδοφόρου,ὅπως κατά καιρούς ἔχομε δημοσιεύσει ἀπό σελίδες τῆς ὁμογενείας,ἀλλά εἶναι ὁ Ἀρχιεπἰσκοπος Ἀμερικῆς εἴτε ἀρέσει εἴτε ὄχι.

   Ἐνῶ τό Κασσέλ τί εἶναι ; Ἄσε μήν ἐκφραστῶ...

   Ὅπως θά εἶδες στήν ἀφίσα κάνουν λόγο γιά τήν 50χρονη τουρκική κατοχή τῆς Κύπρου. Φαντάζεσαι πώς θά τό ἔκανε ποτέ ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἐπίσημος φορέας ; ΠΟΤΕ !

   Ἐν πᾶσῃ περιπτωσει τό Κασσέλ εἶπε πολλές ἀνοησίες μαζεμένες σχετικῶς μέ τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία :
   « Καταφέραμε να αναγνωριστεί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, να αναγνωριστεί ότι η Μακεδονία δεν ανήκει στη FYROM. ..
   ...η αλήθεια είναι ότι πατριώτης δεν είναι αυτός που κάνει διαφήμιση των συμβόλων, τα εκμεταλλεύεται, τα εργαλειοποιεί, αυτός o οποίος έχει τις πιο δυνατές κορώνες. Πατριώτης είναι αυτός ο οποίος έχει αυταπάρνηση. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του για το κληροδότημα της πατρίδας του.»

   Στό μυαλό τοῦ Κασσέλ ὄλα ἕνας ἀχταρμᾶς ! Κυρίως ὅμως οἱ ἀνοησίες του προσπαθοῦν νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα. Ποιά ; Τά ἔχομε πολλάκις γράψει : ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ μειονότης σλαυομακεδονική, γλῶσσα καί ἔθνος. Ολα αὐτά ἀπό τήν συγκεκριμένη συμφωνία.
   Καί νά ποῦμε καί τό πιό σοβαρό ;

   « Τό βλέμμα καί ἡ καρδιά μας στίς Πρέσπες. Ἐκεῖ ὅπου ὁ ἐθνικισμός ὑπέστη βαρύτατη ἦττα,ὅπου μέ ἀπόλυτο σεβασμό στό παρελθόν γράφεται τό μέλλον. Ναί, περήφανη γιά τήν Ἀριστερά ! Καί ὅσοι πάλεψαν γι᾿αὐτή τήν ὑπόθεση καί δέν εἶναι πιά μαζύ μας χαμογελοῦν῎..»

   Μία ἐκ τῶν βρωμερῶν ὑποκειμένων πού ἀνῆκουν στό κόμμα τοῦ Κασσέλ. Ἔτσι ἀκριβῶς νοεῖται ὁ πατριωτισμός, ἔτσι ;

   Λοιπόν, δέν χωρᾷ καμμία σύγκρισιν μέ τά συγκεκριμένα ὄντα. Καμμία ἀκόμη καί γιά τόν ἀρχινεοταξίτη Ἐλπιδοφόρο, διότι αὐτοί ἔκαναν πρᾶξιν μία ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ μέ βοῦλες καί ὑπογραφές.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
 2. Το ιδιο "επικινδυνοι" ειναι και οι 2 τους

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,τό ἴδιο "ἐπικίνδυνοι". Ἔτσι !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελία

  Θα ήθελα να σχολιάσω ότι είναι αίσχος και μόνο που αναδημοσιεύεις φωτογραφίες των κίναιδων και τους κάνεις διαφήμιση εν αγνοία σου.

  Χρειάζεται προσοχή στις φωτογραφίες διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης -μίανσης του οπτικού πεδίου των αναγνωστών.
  Εγώ ίσα που τ' απόφυγα με γρήγορη κύλιση(fast scrolling) προς τα σχόλια του άρθρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔχεις ἀπόλυτο δίκαιο και γι᾿αὐτό τίς ἀφαίρεσα.

   Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
 4. σιχαμενοι και επικυνδινοι ειναι ολοι μεσα στην βουλη αλλα και το συστημα που τους συντηρει εδω και ποοοολλααααααα χρονια .Οι επικοινωνιολογοι παιζουν με το''παραθυρο του οβερτον ''και το ''ενα ποδι στην πορτα ''συνεχως και σιγα σιγα η εξαθλοιωση γινεται καθημερινοτητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅπως τά λές !

   Τί ἄλλο νά προσθέσω ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Pananas !

   Διαγραφή