" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ἕνας χρόνος ἄσυλον γιά ὅλους τούς λαθρομετανάστες ὅπερ σημαίνει : δυστυχῶς κατελήφθημεν .......




Ὑπάρχει περίπτωσις νά ξυπνήσῃ, ἀπό τήν ἀποχαύνωσιν, ὁ ἕλλην καί νά ἰδῇ πώς ΣΚΟΠΙΜΩΣ τοῦ κουβάλησαν στά ἱερά του χώματα ( πού μέ ποταμούς αἴματος πρό 200 ἐτῶν ἐλευθέρωσαν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τήν ἡμισέληνον καί τό ἰσλάμ) οἱ κομμουνιστές τοῦ (τ)συριζα καί οἱ «πατριῶτες» τοῦ Πανοκαμμένου ὅλους αὐτούς τούς μουσλίμ πού ἐν χορδαῖς καί ὀργάνοις τούς ἐγκατέστησαν στήν Πατρίδα του ;  

Νά καταλάβῃ πώς ὅλα αὐτά τά ὄντα πού ΚΑΜΜΙΑΝ ἁπολύτως σχέσιν δέν ἔχουν μέ τόν ἑλληνισμόν, μέσα σέ πολύ σύντομον χρονικόν διάστημα θά ἀποτελοῦν τήν συντριπτική πλειοψηφίαν ; 


Λοιπόν οἱ συριζανέλ ἀποφάσισαν πώς ὅλοι οἱ λαθρό πού θά μᾶς ...προτιμοῦν θά παραμένουν ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Πόλεως ( ὅπου Πόλις ἡ Ἑλλάς) γιά ἕναν χρόνο ! Καί διέταξαν τούς ὑπηκόους ἀποχαυνωμένους ἕλληνες νά τό βουλώσουν καί νά ἀνεχθοῦν τήν ΥΠΟΤΑΓΗΝ τους  ἀπό τό ἰσλάμ ! 

Ἀντιλαμβάνεσθε πώς καί νά ξυπνήσουν ( πού ἀμφιβάλλω) ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΓΑ ! Ἔχομεν καταληφθῇ, ἤδη ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου