" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Καλά,αὐτοί σωθήκανε,ἐμεῖς θά πᾶμε ἄπατοι;


φωτό ἀπό : Κόκκινος Οὐρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου