" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Καλά,αὐτοί σωθήκανε,ἐμεῖς θά πᾶμε ἄπατοι;


φωτό ἀπό : Κόκκινος Οὐρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου