" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Δέν μπορεῖς νά ἐμπιστεύεσαι τόν "μεγάλο Σατανᾶ ' τίς ΗΠΑ οὔτε τό "κακό" πού λέγεται Ἀγγλία, λέει ἀνώτατος ἡγέτης τοῦ Ἰράν
Ἀνώτατος ἰρανός ἡγέτης, κατά τήν διάρκεια ἐκδηλώσεων μνήμης πρός τιμήν τοῦ προκατόχου του πού ὁδήγησε τό Ἰράν στήν Ἰσλαμική ἐπανάσταση τό 1979, εἶπε πρός τούς Ἰρανούς πώς δέν πρέπει νά ἐμπιστεύονται τίς ΗΠΑ καί ἄλλους "μικρούς καί μεγάλους ἐχθροὐς". 

" Ἔχουμε πολλούς , μικρούς καί μεγάλους ἐχθρούς ἀλλά κυρίως ἡ Ἀμερική καί τό μεγἀλο κακό πού λέγεται Ἀγγλία", δήλωσε ὁ ἀνώτατος ἡγέτης  Ali Khamenei, σέ τηλεοπτική ὀμιλία ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στά 27 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Rouhollah Khomeini,πού ἦταν τό πρῶτο πρόσωπο πού κατεῖχε τό ἀνώτατο ἀξίωμα στό μετα-ἐπαναστατικό Ἰράν. 

Ἡ κινητήρια δύναμη στήν ἐπανάσταση τοῦ 1979, ἦταν ἡ δυσαρέσκεια τοῦ λαού πρός τό πρόσωπο τοῦ Σάχη Mohammad Reza Pahlavi,ὁ ὁποῖος ὑποστηριζόταν μετά θέρμης ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν Ἀγγλία, καί χρησιμοποιοῦσε τήν μυστική ἀστυνομία καί τόν στρατιωτικό νόμο πρός ὑπόταξιν τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰράν ! Ὑπό τήν βασιλεία τοῦ Σάχη ἡ CIA τό 1953,μέ πραξικόπημα ἀνέτρεψε τήν ἐκλεγμένη κυβέρνησιν της χώρας, ἡ ὁποία προσπάθησε νά κρατικοποιήσῃ πετρελαϊκές ἐταιρεῖες ἰδιοκτησίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα μέ τόν Khamenei, ἡ Ἀμερική συνέχισε τήν έχθρική πρός τό Ίράν στάση μετά ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ '79. 

"Εἶναι μεγάλο λάθος νά ἐμπιστευόμαστε τόν "μεγάλο Σατανᾶ" καί τό κακό πού λέγεται Ἀγγλία", πρόσθεσε ἀναφερόμενος στίς ΗΠΑ ἀπό ἕνα ψευδώνυμο τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς Ἰρανούς στίς ἀντί-ἀμερικανικές ὀμιλίες τους. 

" Κάθε ἄτομο ἤ ὀμάδα πού ἐργάζεται γιά τό Ἰσλάμ καί ἐμπιστεύονται τήν Ἀμερική θά χαστουκίζονται στό πρόσωπο" εἶπε. 

Πρόσθεσε πώς ἡ χώρα δέν θά συνεργαστῇ μέ τίς ΗΠΑ σέ περιφερειακές ὑποθέσεις,διότι"  οἱ στόχοι τους στήν περιοχή, εἶναι 180ο ἀντίθετες μέ τό Ἰράν".

Τό Ἰράν καί οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἕναν κοινό ἐχθρό στήν περιοχή :τήν τρομοκρατική ὀμάδα, τό ἰσλαμικό κράτος  (IS, πρώην ISIS / ISIL). Οἱ ΗΠΑ εἶναι ἡ μεγαλύτερη διεθνής συμμαχία πού μέ ἀεροπορικές ἐπιδρομές καί καταδρομεῖς βοηθᾶ στήν καταπολέμηση τοῦ ΙΣΙΣ, καί ἀποτελεῖ βάσιν ἰσχύος στό Ἰράκ καί τήν Συρία. Ἡ Τεχεράνη παρέχει διοικητές γιά  πολιτοφυλακές στήν καταπολέμηση τοῦ Ἰσλαμικού κράτους, σέ Ἰράκ καί Συρία καί ἀποτελεῖ σημαντικό σύμμαχο τῆς Συριακῆς κυβερνήσεως ἐνῶ οἱ ΗΠΑ ὑποστήριζαν πώς πρέπει νά ἐκδιωχθῇ ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἄσαντ τήν ὁποία ἡ Οὐάσινγκτον θεωρεῖ ἀνεπαρκῆ, καί τήν πολεμοῦσαν μέ τήν βοήθεια ἀνταρτῶν τῆς Συρίας.

Μία περόδος χαλαρώσεως τῆς ἐντάσεως τῶν σχέσεων Ἰράν -ΗΠΑ ἦρθε μέ τήν ὑπογραφή συμφωνίας, τό 2015, γιά μείωση τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τοῦ Ἰράν μέ ἀντάλλαγμα τήν ἄρσιν τῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων πού τῆς εἶχε ἐπιβληθῇ καί παροχή τεχνογνωσίας ἀπό τό ἐξωτερικό σέ θέματα τῆς πυρηνικῆς δυνάμεως.

Ali Khamenei εἶχε ἐκφράση τόν σκεπτικισμό του γιά τήν συγκεκριμένη συμφωνία, παρά τό ὄτι δέν παρενέβη στήν διαπραγμάτευσιν, ἀλλά ἀπό τότε ἐπανειλημμένως κατηγορεῖ τίς ΗΠΑ ὄτι δέν τηροῦν στό τέλος τίς δεσμεύσεις τους. 

Ἑλλάς Αἰώνιον / RT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου