" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ἡ Νίκη τῶν Βρεταννῶν παρακαταθήκη στό μέλλον τῆς Εὐρώπης τῶν Ἐθνῶν


Ἀγγλίδες καί Ἄγγλοι,σήμερα κάνατε ἕνα μεγάλο ἔργο πού θά ἀντηχῇ στό μέλλον σ'ὅλες τίς ἡλικίες καί γιά ὅλους τούς ἀπογόνους σας, κόντρα στίς κομμουνιστικές θεωρεῖες, τήν ἑβραϊκή ἐπιθετικότητα καί τίς πράξεις χειραγωγήσεώς σας ! 

Εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς πορεῖας πρός τήν πλήρη ἀνεξαρτητοποίησιν ἀπό τήν Ε.Ε. καί τίς γενοκτονικές πολιτικές της. 

Καί ἀπό ψηλά στόν οὐρανό ὁ Oswald Mosley σᾶς κοιτᾶ καί χαιρετίζει τήν γενναιότητα πού ἄφησε κληρονομιά ἡ γραμμή αἴματος τοῦ δικοῦ του προσωπικοῦ ἀγῶνα ! 
Δεῖτε μέ πόση στεναχώρια ἀνακοινώνεται 'ἀπό τό BBC,ἡ ἔξοδος τῆς Βραταννίας ἀπό τήν Ε.Ε. Ἑλλάς Αίώνιον / πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου