" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει ...
Αὐτά τά ὑποκείμενα-ἀνθρωποειδῆ, πού βεβήλωσαν τό ἄγαλμα τοῦ Βασιλέως τῆς Λακεδαίμονος, Λεωνίδου, δεν εἶναι καί τόσον δύσκολον νά ἀντιληφθῆ κανείς πώς ἐσκεμμένως προέβησαν στήν βεβήλωσιν τοῦ μνημείου θέλοντας νά ἀποδείξουν ὅτι θά μείνουν ἀτιμώρητοι ἀφοῦ ἡ κρατική ἐξουσία τούς ...ἀνήκει ...

Ναί,τούς ἀνήκει διότι εἶναι ὡσάν τά μοῦτρα τους καί τό ἔδειξε ἀπό τήν πρώτην στιγμή ἄμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας μέ κάθε τρόπον,μέ οἷον δήποτε ἐκφραστή της, καθημερινῶς ἕως σήμερα ! 

Ἄρα ἡ κυβέρνησις τήν ὁποίαν ΑΤΥΧΩΣ ἔχει σήμερα ἡ χώρα μας, εἶναι ΒΕΒΗΛΟΣ καί ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου