" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων…..


Ἀστείρευτη… Δὲν τελειώνει ποτὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἠλιθίων ποὺ θὰ ἐμφανισθοῦν ἀπὸ τὸ πουθενά, εἶτε γιὰ νὰ μᾶς …«σώσουν» εἶτε γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν. Στὴν πραγματικότητα ΟΛΟΙ οἱ ἠλίθιοι, παγκοσμίως, δῆλα δὴ οἱ παγκόσμιοι ἠλίθιοι, μόνον γιὰ νὰ καταστρέψουν ἔρχονται σὲ ἐτοῦτον τὸν πλανήτη. Ἀλλὰ μὲ τέτοιαν ἀποσύνθεσιν κοινωνική, ἠθική, πνευματική, θὰ ἦταν παράλογον νὰ περιμένουμε κάτι καλλίτερο.
Εἰδικῶς στὴν χώρα μας τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα, ἀπὸ ὅ,τι συμβαίνει στὸν ὑπόλοιπον πλανήτη. Δυστυχῶς μας, σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ἀκόμη ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ σκέπτονται… Καὶ εἶναι ἀρκετοί, ἀλλὰ ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ ξεπεράσουν σὲ ἀριθμὸ τοὺς ἠλιθίους. Καὶ φυσικὰ ἡ δυστυχία μας μεγαλώνει ὅσο βλέπουμε αὐτὰ τὰ σούργερα νὰ περιφέρουν τὰ ἄθλια σαρκία τους μὲ τόσην ἔπαρσιν. Εἶναι μεγάλο πλῆγμα τὸ νὰ συνειδητοποιῇς πὼς οἱ ἠλίθιοι αὐξάνονται, σὲ ἐλέγχουν καὶ σὲ καταστρέφουν.

Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....3 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....4 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....5Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....8 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....6 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....7 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....1 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....2 Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....10
Καὶ τὸ …κερασάκι:
Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων.....9

Τώρα λοιπὸν προετοιμαζόμεθα γιὰ νέες ἀντλήσεις ἀπὸ τὴν δεξαμενὴ τῶν ἠλιθίων. Ἔως τώρα, μέσα στὴν βο(υ)λή, εἰσήρχοντο ἐπαγγελματίες πολιτικοί. Τώρα μὲ τὴν κρίσιν τὰ πράγματα δυσκολεύουν. Ἀρχίζουν λοιπὸν σιγὰ σιγὰ νὰ ξεπροβάλουν, ἀπὸ τὰ λαγούμια τους, ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σούργελα. Βλέπετε οἱ ἐπαγγελματίες πολιτικοὶ καίγονται ἕνας ἕνας. Πρέπει λοιπὸν διαρκῶς νὰ ἀνανεώνονται ἀπὸ ὁμοίους τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντέχουν οὔτε στὴν ἰδέα τοῦ νὰ …σκεφθοῦν στοιχειωδῶς.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα λοιπόν, κι ἐπισήμως, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἀκόμη, ἡ δεξαμενὴ τῶν ἠλιθίων θὰ τροφοδοτῆ μὲ διαρκῶς νέες παρτίδες. Οἱ μᾶπες τους, οἱ κ@λοι τους καὶ τὰ βυζιά τους θὰ μᾶς περιγελοῦν. Ἄλλως τὲ ἐδῶ καὶ χρόνια μόνοι τους ψηφίζουν, μόνοι τους ἐκλέγουν καὶ μόνοι τους καταστρέφουν ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο.

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Νὰ μποροῦσαν μόνον κάπου κάπου, ἔτσι γιὰ ἀλλαγή, νὰ …σκέπτονταν. 

Υ.Γ.2. Πάντως, ἴσως σιγὰ σιγὰ θὰ πρέπη νὰ ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε καὶ τὴν θετικὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως. Καταστρέφουν τὸν κόσμο μας οὔτως ἤ ἄλλως. Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα θὰ καταστρέψουν τὴν δεξαμενὴ ποὺ τοὺς παράγει. Κι ἔτσι ἐλπίζω πὼς στὴν ἐπομένη …«στροφή» τὰ πράγματα θὰ εἶναι καλλίτερα, ἐφ΄ ὅσον οἱ παγκόσμιοι ἠλίθιοι θὰ ἔχουν αὐτοκαταστραφῆ.

Υ.Γ.3. Ἐν τάξει… Ἐκτὸς ἀπὸ ἠλιθίους ἔχουμε καὶ πόρνες, πόρνους, τραγουδιάρες, μοντέλες, πυγμάχους (γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς χρυσαυγῖτες), «πνευματικοὺς ἀνθρώπους» μὰ καὶ …πράκτορες. Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι εἶναι ἀκόμη πιὸ χρήσιμοι ἠλίθιοι. Ξέρουν αὐτοὶ τὸ γιατί.

Υ.Γ.4. Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ὁ Χάῤῥυ Κλῦνν μᾶς προέκυψε ΣΥΡΙΖΑ. Ὄχι ὑποψήφιος πλέον, ἀλλὰ ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ἐγώ τί νά πῷ;

Υ.Γ.5. Ὅπου ἠλίθιος, χρήσιμος, παγκόσμιος ἤ σκέτο, νὰ συνυπολογίσουμε κι ΑΝΘΕΛΛΗΝ!!! Αὐτοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ἀλλὰ ἐμεῖς ναί… Κι αὐτὸ μᾶς πονᾶ ἀκόμη περισσότερο!

Υ.Γ.6. Τό χειρότερο; Θὰ τοὺς ἔχουμε γιὰ πολὺ καιρὸ ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας….


φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου