" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Ἐμβολιασμένοι,μπορεῖτε νά σωθεῖτε !

« Ὧχ, κάναμε ἕνα λάθος» - προβάρουν,ἤδη, τις δικαιολογίες τους γιά τούς θανάτους καί τίς ἀνεπιθύμητες παρενέργειες πού μπορεί νά σαρώσουν τον πλανήτη. Ὁ Cornelius Bulik  ἐξηγεῖ τί πρέπει νά κάνετε ἐάν ἔχετε ἐξαπατηθῆ καί ἐμβολιασθήκατε.

Ὁ Cornelius G. Bulik ἔχει μεταπτυχιακό στήν Βιοχημεία, ἀπό τό Πανεπιστήμιο Pierre & Marie Curie, Paris στήν Γαλλία καί μεταπτυχιακό στήν Μοριακή βιολογία καί παθολογία τῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μόντρεαλ.

«Τό ἐνδιαφέρον μου ἐκδηλώνεται στήν πρακτική καί τά μέσα γιά τήν διατήρησιν ἑνός νέου καί ὑγιούς νοῦ καί σώματος,ἀκόμη καί σέ προχωρημένες ἡλικίες, ὅπως μετά τήν ἡλικία τῶν 70 ἕως 120 ἐτῶν καί περισσότερο.  Εἶμαι ὑπερήφανος πού εἶμαι ἕνα παράδειγμα σ᾿αὐτόν τόν ἀγῶνα. »

Ἀπό τόν Cornelius Bulik
(henrymakow.com)

Ἐδῶ καί περισσότερο ἀπό ἕναν χρόνο,ζοῦμε πολύ «ἐνδιαφέρουσες στιγμές» καί ἔχουμε ᾿δῆ κοινωνικές ἀλλαγές,σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,πού θά μᾶς φαίνονταν ἀδιανόητα πρίν ἀπό δύο χρόνια.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι,ὡς συνήθως,δέν ἔχουν ἰδέα ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα καί ἁπλῶς συμμορφώνονται μ᾿αὐτό πού,ἐκεῖνοι πού ἔχουν τήν ἐξουσία τούς ἐπιβάλλουν νά κάνουν.

Ναί,μᾶς λένε πώς εἴμαστε μία ἀγέλη καί ὅτι πρέπει νά φορᾶμε ἕνα κομμάτι ὕφασμα στό πρόσωπο καί ν᾿ἀποκτήσουμε τήν ἀνοσία τῆς ἀγέλης μέσῳ τῶν ἐμβολίων κατά ἑνός θανατηφόρου ἰοῦ/κορῶνα,πού ἀλλάζει (μεταλλάσσεται) τακτικῶς σέ νέες παραλλαγές,πιό ἐπικίνδυνες καί θανατηφόρες ἀπό τίς προηγούμενες κάθε φορά,κάτι πρωτόγνωρο στήν Βιολογία ! 

Κάθε καλός ἰολόγος,θά σπας πῆ ὅτι :ὁποιοσδήποτε ἰός προσαρμόζεται καί γίνεται ὅλο καί λιγότερο θανατηφόρος ὅταν μεταπηδᾶ ἀπό εἶδος σέ εἶδος.Ἀλλά οἱ πολιτικοί λένε ὅτι ὁ νέος ἰός/covid- 19,κάνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Οἱ νέες παραλλαγές εἶναι ὅλο καί πιό θανατηφόρες. Τά παιδιά φαινόταν,πέρσι,νά ἔχουν ἀνοσία...ὄχι πιά,καί πρέπει νά φοροῦν μάσκες καί νά ἐμβολιαστοῦν ὅπως κι᾿ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι ! 

«Ὑπερπληθυσμός»


Ἀπό τήν ἀρχαιότητα,ἀκοῦμε τακτικῶς ὅτι εἴμαστε πάρα πολλοί πάνω στόν πλανήτη. Ἡ «θεραπεία» ἦταν ὁ ΠΟΛΕΜΟΣ,ἀπό τήν ἀρχαιότητα...

Πιό πρόσφατα,ὁ Μάλθους ( Μαλθουσιανή καταστροφή),ὁ Δαρβῖνος,ὁ Γκάλτον ( πατέρας τῆς Εὐγονικῆς,ἐδῶ) καί ἄλλοι,μᾶς εἰσήγαγαν στήν «ἐπιστημονική εὐγονική» κι᾿ἀκὀμη πιό προσφάτως οἱ Rockefeller, Turner, Gates προωθοῦν μία σφαγή γιά τά «μέλη τοῦ κοπαδιοῦ» -ναί,ἐσύ,ἐγώ,τά παιδιά μας καί σίγουρα ὄχι αὐτοί ! 

Γιά νά ἐπιτύχῃ ἡ σφαγή τοῦ κοπαδιοῦ,ὅπως εἶπε ὁ Γκέϊτς στό TED TALK του,ἕνα ἀπό τά μέσα εἶναι διά τοῦ «ἐμβολιασμοῦ»  ( καί τά «πρόβατα»,τό κοινό,χειροκρότησαν ) ! 

Ναί,τά δηλητήρια πού ὀνομάζουν ἐμβόλια δέν εἶναι ἐμβόλια ἀλλά ἕνα ἐργαλεῖο γενετικῆς παρεμβάσεως.Στήν πραγματικότητα ὁ σκοπός εἶναι νά κάνουν ὁποιονδήποτε λάβει τό ἐμβόλιο νά παράγῃ ἕνα δηλητήριο GMO ( γενετικά τροποποιημένοι ὀργανισμοί)-τήν πρωτεΐνη τῶν ἀκίδων ( ἀκριβῶς ὅπως οἱ GMO κατσίκες παράγουν πρωτεΐνες ἀρἀχνης στὀ γάλα τους)

«Κάναμε ἕνα μεγάλο λάθος.Δέν τό ἔχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα»,δήλωσε ὁ Bryan Bridle,ἕνας δημοφιλής ἀνοσιολόγος καί ἀναπληρωτής καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Guelph τοῦ Ὀντάριο. Προειδοποίησε τούς ἀκροατές,ὅτι τό μήνυμά του ἦταν «τρομακτικό».

««Τά κάναμε θάλασσα» δέν συνειδητοποιήσαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδων ( spike protein)  εἶναι τοξίνη» ( Διαβᾶστε κι᾿ἐδῶ)

Λοιπόν, τί σημαίνει «δέν συνειδητοποιήσαμε» ;!

Ἡ ἔρευνα δείχνει ὅτι ἡ ἀκίδα τῆς πρωτεΐνης ἐμβόλια COVID-19,εἰσέρχεται στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος καί σκοτώνει τά ἐνδοθηλιακά κύτταρα τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων,γεονός πού ἐξηγεῖ τίς χιλιάδες ἀναφερόμενες παρενέργειες ἀπό θρόμβους αἵματος καί καρδιακές παθήσεις,ἐγκεφαλικές βλάβες καί άναπαραγωγικά προβλήματα.

 Cornelius G. Bulik 

Σίγουρα ἤξεραν,δεδομένου ὅτι ἔχουν ἤδη παρατηρήση νά συμβαίνῃ αὐτό σέ ζῶα στά ὁποῖα ἐγχύθηκαν τά ἐμβόλια πρίν ἀρχίσουν νά ἐγχέουν,αὐτό τό δηλητήριο,στούς ἀνθρώπους. Ὅλα αὐτά τά ζῶα-ποντίκια,ἀρουραῖοι,κουνέλια,κουνάβια,βιζόν...- ὅλα πέθαναν μόλις δέχθηκαν τό ἐμβόλιο.Αὐτό πού τώρα κάνουν στούς ἀνθρώπους,ἡλικιωμένους,νέους καί παιδιά. Εἶναι ἐγκληματικό !  

Τώρα,πού βγῆκαν ὅλα στήν φόρα,καί βλέπουμε τήν ἀνεἰπωτη βλάβη πού ἔχει κάνη τό ἐμβόλιο καί συνεχίζει νά κάνῃ,ἡ αἰτιολογία ἀποποιήσεως εἶναι «δέν ξέραμε» ! 

«Οἱ ἐρευνητές τῶν ἐμβολίων,εἶχαν ὑποθέση ὅτι τά ἐμβόλια mRNA COVID,θά συμπεριφέρονταν ὅπως τά «παραδοσιακά» ἐμβόλια καί ἡ πρωτεΐνη ἀκίδων τοῦ ἐμβολίου-ὑπεύθυνη γιά τήν μόλυνσιν καί τά πιό σοβαρά συμπτώματα-θά παρέμενε στήν θέσιν ἐμβολιασμοῦ,στόν μῦ τοῦ χεριοῦ,λένε τώρα.

Ὡστόσο,τά ἰαπωνικά δεδομένα ἔδειξαν ἤδη ὅτι ἡ ἀκίδα πρωτεΐνης τοῦ κοροναϊοῦ,εἰσέρχεται στό αἷμα ὅπου κυκλοφορεῖ γιά ἀρκετές ἡμέρες μετά τόν ἐμβολιασμό καί στήν συνέχεια συσσωρεύεται σέ ὄργανα καί ἱστούς,ὅπως σπλήνα,μυελός τῶν ὁστῶν,συκώτι,ἐπινεφρίδια καί σέ ὑψηλές συγκεντρώσεις στά ἀνδρικά και γυναικεῖα ἀναπαραγωγικά ὄργανα.

Τό ἤξεραν αὐτό καί τό ξέρουν καί παρ᾿ὅλα αὐτά συνεχίζουν νά ἐμβολιάζουν μ᾿αὐτό τό δηλητήριο,σ᾿ἑκατομμύρια ἀνθρώπους -ἡλικιωμένους,νέους,καί παιδιά.Πόσο πιό ἐγκληματικό ἀπό αὐτό ; ! 

Μποροῦμε νά καταλήξουμε στό συμπερασμα ὅτι αὐτό γίνεται σκοπίμως,γιά νά ἐξοντώσουν τό κοπάδι.Τό ἀνθρώπινο κοπάδι,ἐσᾶς,ἐμένα,τά παιδιά μας-ὁ Μπίλ Γκέϊτς τό εἶπε ξεκάθαρα στήν παρουσίασίν του,ἔτσι δέν εἶναι; !

Τί πρέπει νά κάνουμε; 

Πρῶτα ἀπ᾿ὅλα νά μήν κάνουμε τό δηλητηριώδες ἐμβόλιό τους ! 

Ὅμως,σέ περίπτωσιν πού δέν τό γνωρίζατε καί ἐμβολιαστήκατε,θά πρέπῃ νά περιμένετε κάποια βλάβη καί ἴσως ἀκόμη ν᾿ἀντιμετωπίσετε τήν περίπτωσιν θανάτου,στά ἑπόμενα δύο χρόνια,ἄν δέν κάνετε τίποτα. 

Ξεκινῆστε μέ τόν ἐφοδιασμό πευκοβελονῶν,ἀπό λευκό πεῦκο ( λευκό πεῦκο,ἔλατο,κέδρο καί βελόνες ἐρυθρελάτης πού περιέχει σικιμικό ὀξύ καί σουραμίνη) καί κάντε ἕνα ἔγχυμα σέ ζεστό νερό μέ τήν προσθήκη λίγου οἰνοπνεύματος ἤ λίπους ὅπως λάδι καρύδας ἤ βούτηρο

Χρησιμοποιεῖστε πολλά φύλλα ἀνά λίτρο καί ἀφῆστε τα γιά περίπου μισή ὥρα μέσα στό ζεστό νερό (ὄχι βραστό).

Στήν συνέχεια περᾶστε το ἀπό σουρωτήρι καί πιέστε τίς βελόνες μ᾿ἕνα κουτάλι γιά νά ἐξαχθῇ ὁ χυμός τους. Πίνετε 1/2 ποτήρι ἀπό αὐτό τό ῤόφημα πρωΐ καί βράδυ γιά τήν ἐξουδετέρωσιν τῶν πρωτεϊνῶν spike.

Γιά τήν πρόληψιν τῶν θρομβώσεων αἵματος,πρέπει νά πάρετε μία κουταλιά τῆς σούπας natto, φρέσκο ἤ ἀφυδατωμένο ( ἐδῶ γιά τήν ἀγορά του) κάθε ὀκτώ ὥρες.Τό natto περιέχει ἐπίσης κι᾿ἄλλα σημαντικά συστατικά ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ βιταμίνη Κ2,σημαντική γιά τήν καλή ὑγεία τῶν ἀγγειακῶν τοιχωμάτων πού ἔχουν ὑποστῆ βλάβη ἀπό τήν ἀκίδα τῆς πρωτεΐνης spike.

Κάνοντας αὐτό,σιγά-σιγά τό σῶμα σας πρὄκειται ν᾿ἀπαλλαγῇ ἀπό τά κύτταρα πού παράγουν τήν ἀκίδα πρωτεΐνης καί στήν συνέχεια μπορεῖτε νά θεωρεῖται πώς εἶστε ἀσφαλής.

Λάβετε ὑπ᾿ὅψιν,ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἄνθρωποι διασπέρνουν τήν ἀκίδα πρωτεΐνης,γύρω τους.Ἔτσι,ἐνα ζεῖτε δῖπλα σέ τέτοια ἄτομα,στό σπίτι,στήν ἐργασία σας,πρέπει νά προστατευτεῖτε ἀπό αὐτό μέ  natto,βιταμίνη D3 (10000 UI /ἡμέρα),μαγνήσιο,ψευδάργυρο καί βιταμίνη Α. 

Νά τρῶτε ὑγιεινά τρόφιμα,νά ἐκτίθεστε στόν ἥλιο καί ἐάν εἶναι δυνατόν νά κάνετε θαλασσινά μπάνια, τακτικά καί τό πιό σημαντικό :μήν ξεχνᾶτε τό ῥόφημά σας ἀπό πευκοβελόνες.

Τίς καλλίτερες εὐχές μου,γιά ἐσᾶς καί τούς ἀγαπημένους σας καί ὁ Θεός νά μᾶς βοηθήσῃ καί νά μᾶς ἐμπνεύσῃ νά ὑπηρετήσουμε καλλίτερα τό Θεῖο μέσα μας.

henrymakow.com

Σχετικῶς μέ τό ῥόφημα ἀπό βελόνες πεύκου,μπορεῖτε νά ἐνημερωθεῖτε στίς σελίδες : Ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

7 σχόλια:

 1. Καναδός ανοσολόγος: "Κάναμε λάθος"! (βίντεο)

  https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/06/blog-post_7.html

  ΑΝΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ᾿εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητή Ἄννα,γιά τό βίντεο μέ τούς ἑλληνικούς ὑποτίτλους.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητή !

   Διαγραφή
 2. κι εδω ο κουλης-βλακουλης με την συμμορια του απειλει οσους δεν κανουν το μπολι...και λενε οτι απο Σεπτεμβρη υποχρεωτικο....τοτε πελασγικη μου θα μιλησει η καραμπινα σε οποιον με υποχρεωσει να κανω το μπολι...Σουλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Σοῦλα,κανείς,μά ἀπολύτως ΚΑΝΕΙΣ,δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ὑποχρέσῃ ἕναν ἄνθρωπο νά ἐμβολιαστῇ.Ποτέ καί πουθενά !

   Ἄν τολμήσουν νά κάνουν κάτι τέτοιο,πού ἀμφιβάλλω διότι θά ἔχῃ λειτουργήση ἡ ὑπόθεσις τῶν διεθνῶν μηνύσεων μέσῳ τοῦ Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης,ἄν ἐν τούτοις τολμήσουν,πιστεύω πώς δέν θά μιλήσῃ μόνον ἡ δική σου καραμπίνα...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου ΣΟῦλα !

   Διαγραφή
 3. Μόνον με αγωγές θα τρομάξουν τα αφεντικά.
  ΚΆΝΤΕ ΚΆΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΑΡΧΉ.
  ΆΛΛΩΣΤΕ ΜΌΝΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΘΑ ΈΧΕΤΕ.
  ΆΝ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΤΗΝ ΖΩΉ ΣΑΣ ΚΑΛΛΊΤΕΡΑ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΤΗΝ
  ΔΟΥΛΕΙΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ.
  ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
  ΨΆΞΤΕ ΤΟ.

  .
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυστυχώς καμία αγωγή δεν έχει γίνει ακόμη, έψαξα για τον Φουλμιχ αλλά τίποτα, τα περί αγωγής στο Καναδά δεν ισχύουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι᾿ὅμως ἔχουν γίνη.Παράδειγμα ἒκείνη τῶν ἐργαζομένων στό νοσοκομεῖο τοῦ Χιούστον τοῦ Τέξας.Βεβαίως δέν εἶχε τύχη,(ἐν τάξει ὅταν οἱ σατανάδες ἔχουν παντοῦ τά πιόνια τους...),ἀλλά ἔγινε καί μάλιστα θά συνεχιστεῖ καί σ᾿ἀνώτερο βαθμό,ὁ δικαστικός ἀγῶνας τῶν ἐργαζομένων.
   https://www.jdsupra.com/legalnews/federal-court-rejects-lawsuit-6772039/

   Θά ᾿δοῦμε πώς θά ἐξελιχθῆ τό θέμα.Σίγουρα ὑπάρχει κόσμος πού εἶναι ἀποφασισμένος νά τό τραβήξῃ μακριά...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή