" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Ὁ λαός καί οἱ εὐθῦνες του...


Γιά νά δεῖτε πώς τελικῶς δέν εἶναι μόνον θέμα τῶν γνωστῶν ...συνωμοτῶν καί τῶν σχεδίων τους,τά ὅσα συμβαίνουν,στόν κόσμο ὁλόκληρο ἀλλά καί στήν χώρα μας,ἀφοῦ πρωτίστως αὐτή μᾶς ἐνδιαφέρει,ἀλλά καί κυρίως,εἶναι θέμα τῶν ἰδίων τῶν ἀνθρώπων καί κατά πόσον ἀποδέχονται καί ἀκολουθοῦν,ἐνσυνειδήτως αὐτά τά σχέδια. Ναί,ὅπως τό διαβάζετε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ! 


Μιά καί ἡ ἀγαπητή Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως ἔθιξε τό θέμα Τῆλος καί μέ ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ,κυρίως ὅμως γιατί συμβαίνουν ἐκεῖ :

Ξέρετε πού είναι η Τήλος; Τι «τρέχει» στην Τήλο, εδώ και χρόνια; Τίποτα δεν γίνεται... «όλως τυχαίως» φίλε αναγνώστη...

Καί φυσικά καθόλου ἄδικο δέν ἔχει μ᾿αὐτές τίς ἐπισημάνσεις,ἀπεναντίας εἶναι πολύ,μά πολύ οὐσιαστικές.Ὅμως...

Ὅμως φαντάζεστε πώς θά μποροῦσαν νά συμβαίνουν ὅλα αὐτά ἤ νά μποροῦσαν νά ὑλοποιήσουν τά βρώμικα,ὕπουλα καί ἀπολύτως ἀνθελληικά τους σχέδια ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ ἀποδοχή τῶν κατοίκων τῆς νήσου; Γιά πᾶμε νά δοῦμε κάποια πράγματα σχετικῶς μέ τό νησί : 

Θυμηθήκαμε πώς ὑπάρχει ἕνα νησί,στήν ἐπικράτεια τῆς χώρας μας,ὅταν ἡ εἴδησις ἔλεγε πώς ὁ πρῶτος γκέϊ γάμος ἔγινε στό νησί τῆς Τήλου.Γιά τήν ἀκρίβεια ἦσαν δύο γάμοι,ἀμφότεροι μέ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια,ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Ὁ πρώην δήμαρχος καί συγχωρεμένος ἀπό τό 2012,Ἀναστάσιος Ἀλιφέρης εἶχε ἀναλάβη ὅλη τήν εύθύνη τελέσεως ἐκείνων τῶν γαμων. Οἱ γάμοι ἀκυρώθηκαν ὁριστικῶς τό 2015,ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο,ἀφοῦ δέν μποροῦσαν νά ἔχουν νομική ὑπόστασιν λόγῳ ἀπουσίας ἀναλόγου νόμου : ΕΔΩ

Ἐκεῖνος ὁ Δήμαρχος,ὅπως διαβάζουμε περί αὐτοῦ,στό θέμα : 

Η Υπέροχη Ζωή του Επαναστάτη Δημάρχου της Τήλου που Άλλαξε την Ιστορία του Νησιού

Ἦταν ἀκριβῶς ὅ,τι λέει ὁ τῖτλος,ἐκεῖνος πού ἄλλαξε τήν ἱστορία τοῦ νησιοῦ.Ἀπό κάθε ἄποψιν...Καί διαβάζοντας κάποιος τό θέμα θά ἐπαινέσῃ σέ πολλά σημεῖα τό ἔργο του,λ.χ. γιά τό Λυκεῖον,τήν ἀξιοποίησιν τοῦ φυσικοῦ πλούτου τοῦ νησιοῦ,τήν ἀκτοπλοϊκή σύνδεσίν του ὅμως ἕνα ἐρώτημα πολύ σοβαρό τίθεται :Γιατί ἔπρεπε ὅλα αὐτά νά συνδεθοῦν μέ τίς «ἀριστερές ἀντιλήψεις»,τόν «προοδευτισμό»,τήν προώθησιν τῆς ἀνοχῆς στήν διαφορετικότητα,τόν κοσμοπολιτισμό,τήν ποικιλομορφία καί τόν πολυπολιτισμόν; Δῆλα δή,ἄν ἔλειπαν αὐτές οἱ ἀντιλήψεις καί ἑστιάζονταν σέ ἀξίες ὅπως ἡ παραδοσιακή οἰκογένεια,κίνητρα γιά πολυτέκνους,ἀνάδειξις τῆς Ἱστορίας τοῦ τόπου,τήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στίς παραδοσιακές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἄλλα παρεμφερῆ θέματα ἠθικῶν ἀξιῶν θά ἦταν κακό ; Δέν θά ἐρχόταν ἡ ἀνάπτυξις μέσῳ αὐτῶν; Καί μάλιστα σέ ἕναν τόπο ἀκριτικό ὅπου ὁ κίνδυνος τῆς ἐπιβουλῆς τῶν ἐποφθαλμιούντων γειτόνων εἶναι πάντα σέ πρῶτο πλάνο. Συνεπῶς ὅλο αὐτό πού ἔγινε τά χρόνια τῆς δημαρχίας τοῦ συγκεκριμένου  φαίνεται νά χάνῃ τήν ἀξία του σέ ἐπίπεδο διαχρονικό καί σέ σχέσιν μέ τόν ἑλληνικό πληθυσμό τοῦ νησιοῦ. 

Καί τό πόσο ἔχουν ἐπιρρεάση οἱ ἀντιλήψεις ἐκείνου τοῦ Δημάρχου,τούς κατοίκους τῆς νήσου,φαίνεται ὄχι μόνον ἀπό τό γεγονός πώς τόν ἐξέλεγαν δήμαρχο ἀπό τό 1995 ἕως τόν θάνατό του,τό 2012,ἀλλά καί πώς ἡ ἑπόμενη πού κατέλαβε τήν δημαρχία ἦταν ἡ νύφη του,σύζυγος τοῦ ἀδελφοῦ του Ἠλία Ἀλιφέρη :

Η Μαρία Καμμά ... έγινε η διάδοχος του Τάσου Αλιφέρη, του Δήμαρχου Τήλου που πέθανε. Ήταν και είναι σύζυγος του αδελφού του, του Ηλία. Και κόρη του Γρηγόρη Καμμά που από το 1975-87 ήταν δήμαρχος του νησιού. (ἐδῶ)

Μπορεῖτε βεβαίως νά δεῖτε τήν «κληρονομιά» στόν δημαρχιακό θῶκο ἀπό τόν πατέρα,στόν ἀδελφό τοῦ γαμπροῦ καί ἐν συνεχείᾳ στήν κόρη...Ἡ ὁποία σημειῶστε ἐξελέγη τό 2019 γιά β΄ θητεία καί μᾶλλον θά συνεχίσῃ νά ἐκλέγεται μέχρι νά παραδώσῃ στά παιδιά της ; Ἴσως... 


...Ήταν οργανωμένος στο ΠΑΣΟΚ και είχε επισκεφτεί τότε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχε προσωπική σχέση, λέγοντάς του "Αφού μιλάμε στο πρόγραμμά μας, για αποκέντρωση, πρόεδρε, θα πρέπει να την κάνουμε πράξη". Του ζήτησε λοιπόν να σταλεί στο πιο απομακρυσμένο μέρος, εκεί που δεν ήθελε να πάει κανένας άλλος. για να γίνει ο ίδιος το παράδειγμα της αποκέντρωσης που ευαγγελιζόταν τότε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, βρέθηκε στην Τήλο». 
... το δίκτυο BBC πραγματοποίησε εκτενές ρεπορτάζ για την υποδειγματική φιλοξενία των προσφύγων και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία...

Ο σπόρος για να ανθίσουν όλα αυτά, βέβαια, είχε πέσει δυο δεκαετίες νωρίτερα και συγκεκριμένα στα μέσα του '90, όταν ο νεαρός γιατρός του νησιού αναλάμβανε το δημαρχιακό αξίωμα... (ἀπό ἐδῶ)


Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχουν με τα hot spot. Στην Τήλο έχουμε hot spot εδώ κι ένα χρόνο. Οργανωθήκαμε έγκαιρα για να μην ζήσουμε ό,τι ζει η Κως. Έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε 15 οικογένειες που αριθμούν από 60-80 άτομα. Δεν πάθαμε κάτι. Βρήκαμε λύση στο πρόβλημα. Και όχι μόνο φιλοξενούμε τους πρόσφυγες, έχουμε και παιδική χαρά. Επί της ουσίας δεν κάνει κανείς τίποτα για το προσφυγικό. Τα «νούμερα» κάνουν μόνο νούμερα.

Είμαι 1000% υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Οι πρόσφυγες δεν είναι μετανάστες, θέλουν μόνο να ζήσουν. Θα χρεώσουμε και την αυτονόητη ανάγκη για ζωή; (ἐδῶ)

Έτοιμος ο παιδότοπος στο κέντρο υποδοχής για τους πρόσφυγες στην Τήλο. Ευχαριστούμε τον Jean François Bissonnette για το υποστεγο. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Παππά και την Zsuzsa Sandl. Χάρη σε σας εξοπλίστηκε και ολοκληρώθηκε ο παιδοτοπος. Να είστε καλά! “(ἐδῶ)

Τό 2014,ἡ ἐν λόγῳ δήμαρχος ἔψαχνε ἐναγωνίως ἔκτασιν γιά νά δημιουργηθῇ κέντρο φιλοξενίας τῶν λαθραίως εἰσερχόντων στήν χώρα.Μάλιστα ὅταν εἶχε ζητήση ἀπό τήν ἐκκλησία ἔκτασιν ἡ ὁποία τῆς ἀνῆκε καί ἐπεί δή ὁ Μητροπολίτης Σύμης καί Τήλου,Χρυσόστομος εἶχε ἀρνηθῆ,τόν χαρακτήρισε «ξενοφοβικό». Τί εἶχε ὅμως πῆ ὁ Μητροπολίτης τότε,αἰτιολογών τήν ἄρνησίν του; 

«Η περίθαλψη αλλοδαπών προσφύγων συνιστά ζήτημα και αρμοδιότητα της εν στενή εννοία πολιτείας (κυβέρνησης) διεπόμενο από ιδιαιτέρως αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι πλέον ρυθμίσεων κρίσιμων θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας, επί πλέον ανάγονται και σε ιδιαιτέρως κρίσιμα θέματα που άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με εθνικές προεκτάσεις και πτυχές, πράγματα δηλαδή που για την παραμεθόρια νησιωτική περιοχή μας είναι εξόχως σοβαρά». (ἐδῶ)

Προφανῶς τά αὐτονόητα ! Αὐτά πού ἡ δήμαρχος Τήλου ἐθεώρη ἐκ τοῦ περισσοῦ νά λάβῃ ὑπ᾿ὅψιν χάριν τῶν ἰδεολογιῶν καί ἀντιλήψεών της : Οι πρόσφυγες δεν είναι μετανάστες, θέλουν μόνο να ζήσουν. Θα χρεώσουμε και την αυτονόητη ανάγκη για ζωήΕίμαι 1000% υπέρ των ανοιχτών συνόρων. 

Τό 2014 ἦρθε σέ σύγκρουσι μέ τόν Μητροπολίτη,ἕναν χρόνο μετά ἦρθε τό κόμμα της στήν ἐξουσία,τήν ἔκτασιν τήν βρῆκε,τό κέντρο φιλοξενίας τό ἔκανε καί ὄχι μόνον : 

Βρήκαμε λύση στο πρόβλημα. Και όχι μόνο φιλοξενούμε τους πρόσφυγες, έχουμε και παιδική χαρά. 


Εμείς εδώ στην Τήλο καταλάβαμε από νωρίς ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το προσφυγικό. Πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι, καταλάβαμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με απειλή. Ήταν μια ευκαιρία για εμάς. Παράλληλα με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ που είχαμε στο νησί μέχρι πρότινος από την Ύπατη Αρμοστεία και το Solidarity Now, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Τήλο...
  – Είμαι της άποψης ότι πέραν του πληθυσμιακού ζητήματος, η παρουσία των προσφύγων, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι μια ευκαιρία και για εκείνους και για τον τόπο υποδοχής να ενσωματωθούν και σε επίπεδο γλώσσας, ίσως και κουλτούρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σβήνουμε τον πολιτισμό τους. Περισσότερο σαν μια διάνθιση. Επιπλέον, ίσως κάποια στιγμή να δώσουν μίνι λύση στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας...

...Είμαστε ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα, ου μην και στην Ευρώπη, που ζητήσαμε ομόφωνα μέσω του διοικητικού συμβουλίου πρόσφυγες στο νησί για να τους δώσουμε μια καλύτερη επιλογή, να τους βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε σε αυτό το πλάνο της ανασύνταξης του πρωτογενούς τομέα....Θέλουμε να τους δώσουμε εφόδια που θα χρησιμεύσουν και σε μας και την ευκαιρία να κάνουν στο μέλλον και μια δική τους επιχείρηση. Να αγοράσουν το δικό τους σπίτι αν θες. Εμείς έχουμε ούτως ή άλλως παιδιά από άλλες χώρες...που ήρθαν εδώ μικρά και έγιναν αριστούχοι, διέπρεψαν και πλέον δεν αποτελούν διακριτό τμήμα του πληθυσμού μας. Είναι άνθρωποι της Τήλου, όχι οικονομικοί μετανάστες...( Ἀπό τό θέμα ὑπό τόν τῖτλον : Η Μαρία Καμμά-Αλειφέρη είναι η δήμαρχος που θα άξιζε σε κάθε δήμο της χώρας )


Ἀγαπητοί μου,καταλάβατε τί συμβαίνει; Χωρίς τήν συγκατάθεσιν καί τήν ἔγκρισιν τῶν κατοίκων κανένας δήμαρχος ἤ ὅποιος ἄλλος πολιτικός/τοπικός παράγων δέν θά μποροῦσε νά κάνῃ πραγματικότητα ἤ νά ἐξυπηρετήσῃ τό ὅποιο σχέδιον προσβλέπει στήν ἀλλοίωσιν τοῦ πληθυσμοῦ καί ὅ,τι ἄλλο ἐμπεριέχει μία πληθυσμιακή μετακίνησις ἀνθρώπων ἀπό ἄλλες ἡπείρους στήν Εὐρώπη. 

Καί τήν ἔγκρισιν αὐτή οἱ κάτοικοι τῆς Τήλου,τήν δίνουν μέ τήν ἐπιλογή στό πρόσωπο τῆς σημερινῆς δημάρχου. Μίας δημάρχου μέ ἀνάλογον κληρονομιά,ὅσον ἀφορᾷ τίς γενικότερες πολιτικές της ἀντιλήψεις,πεποιθήσεις ἀλλά καί πολιτικά ἀξιώματα...

Ὅταν λοιπόν ψάχνουμε γιά τό ποιός εἶναι ὑπεύθυνος γιά τήν θέσιν τήν ὁποία βρισκόμαστε,ἄς ῥίχνουμε καί μία ματιά πρός τήν δική μας μεριά ὡς ἁπλῶν ἀνθρώπων. Ἴσως,τίς περισσότερες φορές ἡ εὐθύνη αὐτή ἔχει πολύ πιό βαρύνουσα σημασία ἀπό τόν ὅποιο πολιτικάντη ἤ τόν ὅποιο ...συνωμότη...! 

Υ.Γ. Ἡ κυρία δήμαρχος Τήλου,εἶχε ...ἐξασφαλισμένο μέλλον : 

Τελείωσε την βασική εκπαίδευση στο νησί της Τήλου. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διετέλεσε υπάλληλος του Δήμου της Τήλου. Ακολούθως υπηρέτησε στο Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου και τέλος ως ταμίας στον καλλικρατικό δήμο της Ρόδου.
Πρωτοασχολήθηκε με τα κοινά το 2010, όταν εξελέγει δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Τάσου Αλιφέρη και ορκίστηκε Δήμαρχος του νησιού στις 8/3/2012.( ἐδῶ)

Τό 2014,στίς δημοτικές ἐκλογές στόν Δῆμο Τήλου,ἡ Μαρία Καμμᾶ-Ἀλειφέρη δέν εἶχε ἀντίπαλο. Ὡς μοναδικός συνδυασμός στίς ἐκλογές ἐκεῖνες ἐξελέγη Δήμαρχος Τήλου. Στίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ 2019,ἐξελέγη μέ ποσοστό 55%

Υ.Γ.2 Ῥῖξτε καί μία ματιά στό πρόγραμμα τῆς WWF γιά τήν Τῆλο,ἐδῶ.


Ἡ Πελασγική

15 σχόλια:

 1. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα ψηφίσει την άμβλωση ως ανθρώπινο δικαίωμα
  Υπογραφές διαμαρτυρίας
  ( οχι οτι θα αλλάξει κάτι...)

  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/06/matic.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την αμφισβητηση και το δικαιωμα αρνησης του ευρωπαιου πολιτη για τα εμβολια και οποιασδηποτε εξαναγκαστικης ιατρικης πραξης ενατιον της υγειας του ΓΕΝΙΚΩΣ, θα το ψηφισει ως ανθρωπινο δικαιωμα το ιδιο κΥνοβουλιο;;;

   ΥΓ
   Γελασα με την βουλευτικη αντιπαραβολη μεταξυ μιας συριζαιας βουλευτριας απ την Καβαλα και τηε ντροπης της οικογενειας Πλευρη (του υϊου εννοω) αν υπαρχουν στην Ελλαδα πολιτικοι κρατουμενοι ή οχι.

   Διαγραφή
  2. Τί νά ψηφίσουν,οἱ μαριονέτες τῶν σιωνιστῶν;

   Ὅσο γιά τούς «πολιτικούς κρατουμένους» τύπου ἀρχιδολοφόνου/τρομοκράτη Κουφοντίνα,ἄς μήν τά ξαναλέμε....

   Πόσο κακό,ΚΑΚΟ,ἔκανε ἐκεῖνος ὁ ἑβραιόσπορος παπανδρέας !!! Τί ἔχει κατασκευάση ἐκείνη ἡ «Ἀλλαγή» !!!

   Ἡ χειρότερη κατάκτησις :ἡ ἰδεολογική !

   Τελειωμένες καταστάσεις ζοῦμε.ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΕΣ !

   Καλησπέρα ἀγαπητοί μου !

   Διαγραφή
 2. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Όταν οι "κατατρεγμένοι πρόσφυγες" (δεχθούν sms από απέναντι, κι) αρχίσουν να σφάζουν τους Τηλιώτες, τους τελευταίους να τους σώσει η κυρα-Μαρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν νομίζω πώς ἔχουν ἀνάγκη νά δεχθοῦν «sms από απέναντι»,οὔτε νά σφάξουν κανέναν.Ἡ κατάληψις τῆς νήσου ἔχει συντελεστῆ ἀναιμάκτως !

   «Σε τηλεοπτική εκπομπή προ 5-6 ετών και σε ερώτηση σε αλλογενείς λευκούς μαθητάς της Τήλου με υπονοούμενο τον «ρατσισμό» η αλλογενής μαθήτρια απαντά περίπου στο « καλέ τι λέτε, από τους 21 μαθητές οι 17 είμαστε ξένοι»!
   Μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀγαπητός Μέτων. Συνεπῶς,σκοπός ἐπετεύχθη !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εργδημεργ !

   Διαγραφή
  2. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ5 Ιουνίου 2021 - 1:24 μ.μ.

   ΚΙ'ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ sms, ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ( ΒΛΕΠΕ ΣΚΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ), ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ '' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ''.
   ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΛΑΘΡΟ. ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.
   ΟΠΟΥ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ''ΑΣΣΟΙ'' ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΤΟΥΣ.
   ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ '' ΜΑΣΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ''.
   ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΟΠΟΤΕ, ΒΟΥΑΛΆ, ΤΟ ΑΝΙΚΗΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ-ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ.

   Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ.

   Υ.Γ.
   ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ, ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΕ Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, '' ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ, ΜΗΔΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟΝ '', ΗΤΑΝ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ; ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ, ΚΟΛΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ;;;;;
   ΑΥΤΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ, ΕΜΕΙΣ '' ΦΩΣΤΗΡΕΣ '';

   Η ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.
   Διαγραφή
  3. Εἴπαμε ἡ «ΑΛΛΑΓΗ» ἀπό τόν ἑβραιόσπορο παπανδρέα ἔκανε πολύ καλῶς τήν δουλειά της ! Στά ΠΑΝΤΑ !

   Τί μένει ν᾿ἀλλάξῃ,στόν τόπο αὐτόν; Ἔλα ντέ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα !

   Διαγραφή
  4. Σωστά τα λες Ευ - Στρατιώτα.

   Διαγραφή
  5. ΕΥ με τα σημερινα δεδομενα ναι θα ηταν ρατσιστης και μαλιστα σκληρος

   Διαγραφή
 3. Ο Αν.Αλιφέρης, ουδεμία σχέσι με τον Δάντη Αλειφέρη,πτυχιούχος ιατρικής από Ιταλία, διότι οι πνευματικές δυνάμεις του δεν του επέτρεψαν είσοδο σε ελληνική ιατρική σχολή μέσω εξετάσεων.
  Επιστρέψας οίκαδε ενετάχθη στο «βαθύ» ΠΑΣΟΚ του ελληνοπολωνού Ανδρέα Μινέικο Παπανδρέου. Διέτριβε αμέρυμνος, κοινώς ειπείν κοπροσκυλούσε.
  Τίνος ιδέα να εγκατασταθή στην ακριτική Τήλο; Άγνωστον...

  Έγινε γνωστός ανά το Πανελλήνιον όταν επεχείρησε να παντρέψη άτομα πάσχοντα από σεξουαλική διαστροφή.
  Ο πρόωρος θάνατος του από καρκίνο εθεωρήθη θεϊκό σημείον από τους ορθοφρονούντας Τηλίους.

  Σε τηλεοπτική εκπομπή προ 5-6 ετών και σε ερώτηση σε αλλογενείς λευκούς μαθητάς της Τήλου με υπονοούμενο τον «ρατσισμό» η αλλογενής μαθήτρια απαντά περίπου στο « καλέ τι λέτε, από τους 21 μαθητές οι 17 είμαστε ξένοι»!

  Μέτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτά εἶναι τ᾿ἀποτελέσματα τῆς δράσεως τῶν «πιονιέρων»,τής ...προοδευτικῆς Ἑλλάδος,τῆς πραγματικῆς «Ἀλλαγῆς» στά ΠΑΝΤΑ,πού ἔφερε ὁ «μεγάλος ἡγέτης» Ἀνδρέας...!

   Ποιόν Δάντη Ἀλειφέρη ἐννοεῖς;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Μέτονα !

   Διαγραφή
  2. Ντάντε Αλιγκέρι, συνειρμός από την Θεία Κωμωδία.
   Πως περιγράφει τους αρσενοκοίτας στην Κόλασι;

   Μέτων

   Διαγραφή
  3. Κάπως ἔτσι;

   2ος κύκλος της Κόλασης: Το πρώτο στοιχείο που συναντούμε είναι ο αέρας. Στον κύκλο αυτό κολάζονται οι φιλήδονοι, οι μοιχοί και εκείνοι που γενικότερα δεν μπορούν να δαμάσουν τα πάθη τους. Είναι αιώνια καταδικασμένοι να στροβιλίζονται σε θύελλες και να παρασέρνονται από δυνατούς ανέμους. Η αλληγορία που επιτυγχάνει να καταδείξει ο Δάντης είναι ολοφάνερη. Αυτή η θύελλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συμβολισμός της ανθρώπινης ψυχής όταν διακατέχεται από τέτοια πάθη. Είναι ψυχή ανήσυχη, ανικανοποίητη, ανίκανη να βρει ησυχία αλλά καταδικασμένη να βασανίζεται από τη δίνη των παθών της.
   https://www.maxmag.gr/book/kolasi-toy-danti-ta-tessera-stoicheia-tis-fysis/

   Πάντως τό Ἀλιφέρης ἤ Ἀλειφέρης σαφῶς καί εἶναι ἐνετικό ἐπίθετο.

   Ἐδῶ στό Ναύπλιον εἴχαμε ἕναν Ἀλειφέρη,ἐκ Λακωνίας καί συγγενή τῆς γνωστῆς ἡθοποιοῦ Μαρίας «Σᾶς ἀγαπῶ» !
   Λοιπόν,τό ὄνομά του Στράτος.Εἶχε ἕνα ζαχαροπλαστεῖο στήν πλατεῖα Συντάγματος καί μία μεγάλη καφετέρια/ζαχαροπλαστεῖο στήν παραλία,κοντά στόν Φάρο.

   Ἦταν ἀπό τούς καλλίτερους ζαχαροπλάστες πού ξέρω μέχρι σήμερα.Βεβαίως ὁ ἄνθρωπος ἔχει πεθάνη (δέν ἦταν μεγάλος,κάπου στά 60 κάτι πέθανε γύρω στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000).
   Ἐγώ τόν θυμᾶμαι ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ᾿80 πού ἤρθαμε στό Ναύπλιον.

   Ναί,καταπληκτικά γλυκά !!! Δέν βρίσκεις σήμερα,δυστυχῶς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Μέτονα !   Διαγραφή
 4. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ5 Ιουνίου 2021 - 1:59 μ.μ.

  https://www.youtube.com/watch?v=NUDtnH92HAc&t=60s

  ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ;

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ γιά τό βίντεο πού μοῦ ἔδωσε ἀφορμή ιά τό θέμα μέ τούς Ἰησουΐτες.

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/06/blog-post_46.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Εὖ-Στρατιῶτα !

   Διαγραφή