" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Ἡ Ἐπιφοίτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

 

«Ἡ Ἐπιφοίτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τοῦ Δομίνικου Θεοτοκόπουλου,ἐδῶ

«Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό. Καί ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καί ἐπλήρωσεν ὅλον τόν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι∙ καί ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεί πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καί ἐπλήσθησαν ἅπαντες,  Πνεύματος Ἁγίου...» (Πραξ. β’, 1-4).

Ἔτσι, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπαγγελία πού εἶχε δώσει ὁ Κύριος στούς Μαθητάς του ὀλίγον πρό τοῦ Πάθους του:

«Καί ἐγώ ἐρωτήσω τόν Πατέρα καί ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ’ ὑμῶν εἰς τόν αἰῶνα, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» (Ἰωάν. ιδ’, 16).

 Καί εἰς ἄλλο σημεῖο ὁ Κύριος λέγει:

«Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περί ἐμοῦ» (Ἰωάν. ιε’, 26).

 Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν εἶναι ἁπλῶς μιά ἀόριστη δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἤ ποίημα τοῦ Λόγου ὡς ἰσχυρίζοντο ἀκραῖοι Ἀρειανοί, ὡς ὁ Εὐνόμιος κλπ., οἱ ὁποῖοι κατεδικάσθησαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, τόσο ἀπό τήν Α’, ἰδίως ὅμως ἀπό τήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, ὅπου εἰδικά ἀντιμετωπίσθησαν αὐτές οἱ πλάνες τῶν πνευματομάχων αἱρετικῶν.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς Παναγίας καί Ζωαρχικῆς Τριάδος, Θεός ἀληθινός, ὁμοούσιο καί ἰσότιμο πρόσωπο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό.

Τό προσωπικό ὑποστατικό ἰδίωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἐκπόρευσις ἐκ τοῦ Πατρός.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἦτο πάντοτε «παρόν» μαζί μέ τά ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδοςσυμμετέχει στήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἐνεργεῖ διά τῶν Προφητῶν, συνεργεῖ στήν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τοῦ Ἀνθρώπου, ἐνῷ μετά τήν Ἁγία Πεντηκοστή, «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας». Μορφώνει τόν Χριστό ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καί μᾶς καθιστᾶ διά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν γένει διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνεχίζεται τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, διά τῶν Μυστηρίων.

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό Πανάγιο Πνεῦμα συμπεριελήφθη στό «Σύμβολο τῆς Πίστεως», στό γνωστό ἄρθρο μέ τό ὁποῖο ὁμολογοῦμε τήν Θεότητά Του:

«Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν».

( Ὁλόκληρο τό θέμα τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Χρυσοστόμου,«Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,ΕΔΩ.)

Τήν Φώτισίν Του νά ἔχομε,ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες ! 

Χρόνια Πολλά καί στήν Ἐκκλησία τῆς ἐνορίας ὅπου τό πατρικό μου. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος ἑορτάζει σήμερα! 


Ἡ Πελασγική

4 σχόλια:

 1. Eύχομαι Φώτιση σε όλους, μιας και η Νεα Εκκλησιαστική Τάξη έχει αντικαταστήσει την πίστιν εις τον Θεάνθρωπον με την πίστιν εις τον άνθρωπον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητή μου Κατακομβική Ἐκκλησία,εὔχομαι ὁ Θεός νά βοηθήσῃ τόν κόσμο καί κυρίως αὐτούς τούς ἐν βαθύ λήθαργον,Ἕλληνες,νά ᾿δοῦν τό Φῶς τ᾿ἀληθινό !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 2. Νατασα Σ./Σαρωνις21 Ιουνίου 2021 - 5:52 μ.μ.

  ΜΕΓΑΛΗ εορτη σημερα!
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εναπομειναντες Ελληνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρόνια Πολλά,ἀγαπητή μου Νατάσα ! Εὔχομαι τήν Φώτισιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,γιά ὅλους τούς Ἕλληνες,μήπως καί ἀνοίξει τό μυαλό τους καί καταλάβουν τί γίνεται εἰς βάρος τους,γενικῶς.

  Κῦττα νά δῆς,σήμερα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,μείναμε χωρίς φῶς! Κόπηκε τό ῥεῦμα ἀπό τίς 7.30΄τό ἀπόγευμα καί περίπου γιά μία ὥρα. Τί να πῶ; Συμβολικόν,μήπως;

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Νατάσα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή