" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Οἱ Καμπαλιστές τοῦ Μπάϊντεν ὁρκίζονται ΕΠΙΣΗΜΩΣ στό Ταλμούδ !

Προσέξτε μέ τί δέος ( νά πῶ καί ἰκανοποίησιν-εὐχαρίστησιν; ) παρακολουθεῖ τόν ὅρκο τοῦ ἀνδρός της,Ἔρικ Λάντερ, ἡ σύζυγος Λόρι Λάντερ (φωτό)

 Ὁ Ἔρικ Λάντερ,ἕνας γενετιστής ἐπιστήμων,καθηγητής στό ΜΙΤ ( Τεχνολογικό Ἰνστιτοῦτο Μασαχουσέτης) καί τό Χάρβαρντ,ὁρκίστηκε ἐχθές ( Τετάρτη 2 Ἰουνίου),ὡς δ/ντής-Σύμβουλος  τοῦ Γραφείου Ἐπιστήμης καί Τεχνολογικῆς Πολιτικῆς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Ὁ Ἐπιστημονικός Σύμβουλος τοῦ Μπάϊντεν. Αὐτό πού εἶναι πραγματικῶς εἴδησις,εἶναι τό ποῦ ὁρκίστηκε ὁ ἐν λόγῳ. 

Λοιπόν,ὁ γενετιστής Λάντερ ὁρκίστηκε σ᾿ἕνα Μισνά. Τί εἶναι αὐτό ; Τό Ταλμούδ,τό βασικό ραββινικό κείμενο τῶν ἰουδαίων πού ἀποτελεῖ τό θρησκευτικό νόμο τοῦ ἰουδαϊσμοῦ,ἀποτελεῖται ἀπό δύο  τμήματα :τό Μισνά τά γραπτά κείμενα τοῦ ῥαββινικοῦ ἰουδαϊσμοῦ στόν προφορικό νόμο καί τήν Γκεμαρά πού εἶναι τό ἐρμηνευτικό μέρος τῶν κειμένων τῆς Μισνά. (ἐδῶ)

φωτό
Ἀντιλαμβάνεσθε λοιπόν πώς ἀνά ἐποχές (ἀναλόγως τοῦ τί ἤθελαν νά ἐξυπηρετήσουν) οἱ ῥαββίνοι ἔβγαζαν καί κάποια Μισνά μέ τήν ὁποία καθοδηγοῦσαν τούς ἑβραίους τῆς διασπορᾶς. Κάπως ἔτσι προέκυψε ἡ Καμπάλα,οἱ Σαμπατιστές,οἱ Βογομίλοι,οἱ Προτεστάντες...( Θυμηθεῖτε ἐδῶ). Ὅμως κυρίως αὐτό πού τούς ἐνδιέφερε καί ἀπασχολοῦσε ἦταν πῶς θά χειραγωγοῦσαν τόν ἴδιο τους τόν λαό ὥστε νά τόν χρησιμοποιήσουν ἀναλόγως τῶν σχεδίων τους,οἱ Σιωνιστές,σατανιστές/καμπαλιστές...

Μία τέτοια Μισνά καί αὐτή πάνω στήν ὁποία ὁρκίστηκε ὁ γενετιστής Λάντερ. Τοῦ 1492 ἔκδοσις στήν Νάπολι τῆς Ἰταλίας. Τότε ὅπου κυνηγημένοι οἱ ἑβραῖοι βρέθηκαν στήν Ἰταλία γιά νά σωθοῦν ἀπό τούς ...διωγμούς τῆς Ἰσαβελλας καί τοῦ Φερδινάρδου,λένε... Διότι οἱ ἑβραῖοι τότε,μέσα ἀπό τήν δυστυχία τοῦ διωγμοῦ τους ἐμπνεύστηκαν ἐκ τῆς μισαλλοδοξίας τῶν Ἰσπανῶν βασιλέων πώς ἡ ἀνοχή στήν διαφορετικότητα,στήν πίστιν κάθε ἀνθρώπου,στήν ποικιλομορφία,τόν πολυπολιτισμό ἦταν κάτι πού οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε ν᾿ἀποδεχθοῦν ὡς μία πραγματικότητα πού ἔφερνε μαζύ του ὁ πολιτισμός ἐν τῆ ἐξελίξει του.

Ἔ,σέ κάτι τέτοιο άναφέρεται ἐκείνη ἡ Μισνά,τοῦ βιβλίου Pirkei Avot ( τά Κεφάλαια τῶν Πατέρων, μία συλλογή ἀπό ἠθικές διδασκαλίες,λένε...) τήν ὁποία ἐπισταμένως ἔψαξε ὁ Λάντερ,μαζύ μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του,στήν βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσου τῶν ΗΠΑ,ὥστε νά γνωρίζῃ ἐπ᾿ἀκριβῶς ποῦ καί γιατί πρέπει νά ὁρκιστῇ : 

Ἡ φωτό ἀπό ΕΔΩ,ὅπου μπορεῖτε νά διαβάσετε καί τήν ...ἀγωνία τῆς οἰκογενείας πού ἔψαχνε σέ ποιά Μισνά πρέπει νά ὁρκιστῇ ὁ γενετιστής μπαμπᾶς,γιά τό ...ἔργον πού ἀναλάμβανε...

«Ο κόσμος έχει πειραματιστεί με τη μισαλλοδοξία, με την άποψη ότι όλοι πρέπει να σκέφτονται όπως εγώ, να πιστεύουν σ᾿ό,τι πιστεύω», δήλωσε ο Lander στο Religion News Service. «(Αλλά) ο κόσμος πειραματίστηκε το 1492 στην ανοχή - με την ιδέα ότι θα είχαμε μια ποικιλία ανθρώπων και προοπτικών. Νομίζω ότι τα μαθήματα της εποχής του 1492 είναι μαθήματα για σήμερα: να έρθουμε κοντά και να κάνουμε την ποικιλομορφία μας ένα απίστευτο πλεονέκτημα για αυτήν τη χώρα....» 

   Ο Lander δεν είναι ο πρώτος αξιωματούχος που ορκίζεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό εβραϊκό κείμενο φέτος. Ο γερουσιαστής της Γεωργίας Jon Ossoff ορκίστηκε τον Ιανουάριο σε μια Βίβλο που ανήκε σ᾿έναν παλιό ραβίνο της συναγωγής της οικογένειάς του στην Ατλάντα, η οποία πριν από δεκαετίες διαμόρφωσε μια συμμαχία μεταξύ Μαύρων και Εβραίων της Γεωργίας....( οἱ πληροφορίες ἀπό ΕΔΩ)

Τό πιάσατε τό μήνυμα σχετικῶς μέ τήν Μισνά τοῦ 1492 καί τόν διωγμό τῶν ἑβραίων πού τούς ἔφερε ἀνάμεσα σ᾿ἄλλους πολιτισμούς,ἔθνη καί αὐτοκρατορίες ὅπου ἔπρεπε νά ἐπιβληθῇ καί προβληθῇ ἡ ἀνοχή πρός τήν διαφορετικότητα καί τήν ποικιλομορφία; Μέ μία διαφορά τήν ὁποία σαφῶς καί δέν θέλησε νά προσδιορίσῃ,ὡς μή συμφέρουσα τό μήνυμα τοῦ Λάντερ : Τότε,ὅπου εὐρέθησαν οἱ κυνηγημενοι ἑβραῖοι,ἦσαν κράτη ὅπου ἤδη ὑφίστατο ἡ ποικιλομορφία :Ἐνετοκρατία,Φραγκοκρατία,ὀθωμανική αὐτοκρατορία. Ἀπό δυτική Εὐρώπη,Βόρειο Ἀφρική,Βαλκάνια ἕως Μικρά Ἀσία,Ἀνατολία καί Μέση Ἀνατολή οἱ κατακτημένοι,ὑποδουλοι λαοί ἄν ἤθελαν ἄς ἔκαναν κι᾿ἀλλιῶς πέραν τῆς ...ἀνοχῆς στήν ποικλομορφία...

Ἐξ οὖ καί τό μήνυμα τοῦ πρώτου ...διδάξαντος γερουσιαστοῦ  Jon Ossoff. 

Moses ben Maimon ( 1138-1204):  «Καί ἐπιτρέπεται νά δοκιμάσετε ἕνα φάρμακο σ᾿ ἕναν εἰδωλολάτρη, ἐάν αὐτό ἐξυπηρετεῖ ἕναν σκοπό »· (Ἕνας ὁ σκοπός,ἕνας ὁ στόχος)

Καί βεβαίως,ὡς γενετιστής,ὁ Λάντερ,ὅπερ σημαίνει ἱατρός,νά λάβουμε ὑπ᾿ὅψιν μας καί τήν γενικότερη τάσιν τῶν ἑβραίων πρός τό ἐπάγγελμα,ὅπως καί τοῦ φαρμακοτρίφτη ἐννοεῖται,καί μ᾿ὅ,τι σημαίνει αὐτό σέ συνδυασμό μέ τό μῖσος τό ὁποῖο παλαιόθεν τούς διακατεῖχε ἀπέναντι στούς ἄλλους λαούς τούς ὁποίους ἔβλεπαν καί ἀντιμετώπιζαν ὡς διώκτες τους. Καί ἐρωτῶ :τί καλό μπορεῖ νά κάνῃ ἕνας ἑβραῖος πού θεωρεῖ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα γκόϊμ ( ζῶα) πού ὑπάρχει μόνον γιά νά τούς ὑπηρετεῖ ; Τό πολύ-πολύ νά κρατήσῃ ἕνα μικρό ποσοστό ἐξ αὐτῶν, γιά τούς ὑπολοίπους θά ἀναλάβουν τά φάρμακά τους (κανονικά φαρμάκια) καί ἡ ...ἱατρική τους...

Νομίζω πώς εἶναι αὐτονόητον ὅτι ὁ Ἔρικ Λάντερ εἶναι ἑβραῖος. Τό βιογραφικό του ἐδῶ.

("το Mishnah") ορίζει τη συλλογή των ραβινικών παραδόσεων που συντάχθηκε από τον Ραβίνο Ιούδα ha-Nasi (συνήθως αποκαλείται απλά " Ραβίνος ") στις αρχές του τρίτου αιώνα CE . Το Mishnah συμπληρώνει, διευκρινίζει και συστηματοποιεί τις εντολές της Τορά . Η Τορά , για παράδειγμα, διατάζει: «Θυμηθείτε την ημέρα του Σαββάτου » (Εξ. 20: 8). Το Mishnah παρέχει σε αυτήν την αφηρημένη εντολή μια συγκεκριμένη μορφή - το kiddush και το havdalah τελετές που σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος της ημέρας του Σαββάτου....

Γιά περισσότερα «βαθυστόχαστα νοήματα,ὑπαρξιακά ἐρωτήματα καἰ ἀναζητήσεις », πού παρέχονται μέσ᾿ἀπό τό Μισνά,μπορεῖτε νά πάρετε μία ἰδέα,ἐδῶ

Ἐπίσης μία ματιά ἐδῶ,ἐδώ...


Ἡ Πελασγική

16 σχόλια:

 1. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ3 Ιουνίου 2021 - 6:21 μ.μ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ, ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ.
  ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ, ΤΑΛΜΟΥΔ, Ή ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΣΟΥΚΛΑΝ ΑΡΟΎΧ, Ή ΣΟΥΚΛΆ ΝΑΡΟΎΧ;
  ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ Ο ΠΟΥΤΙΝ;

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εἰλικρινῶς πρώτη φορά τό ἀκούω αὐτό.Δέν εἶναι ἀπίθανο. Ἐν προχείρῳ μία ἔρυενα πού ἔκανα δέν μπόρεσα νά βρῶ κάτι.Μόνον ἕναν Ἀρούχ Σολομών,ἑβραῖο ἀπό τήν Θεσσαλονίκη,πυγχάμο ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπέζησε ἀπό στρατόπεδο συγκέντρωσης.

   Καί στά ῥώσσικα πού τό ἔψαξα καί πάλι δέν βρῆκα κάτι.

   Ἔχεις κάποια πληροφορία ἐπ᾿αὐτοῦ;

   Διαγραφή
  2. ΕΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ4 Ιουνίου 2021 - 1:46 π.μ.

   ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΠΕΡΙ ΤΑΛΜΟΥΔ.
   ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.
   ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ'ΧΕΙ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΞΑΤΕ.

   ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ, ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ.

   Διαγραφή
 2. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ
  ενδεικτικά και αναγωγικά:
  https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/10/1000.html#!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κῦττα,ἀγαπητή Κατακομβική Ἐκκλησία,τό βίντεο τοῦ Ἰωάννη 8:14μ.μ. καί παραλλήλισέ το μέ τό δικό σου.

   Ἀπό τό ἕνα ἄκρον στό ἄλλο !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. Το εορταστικό μήνυμα ενός Ραββίνου...

  https://www.youtube.com/watch?v=zJBFkUpVUe0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέ συγχωρεῖς,ἀγαπητέ Ἰωάννη,ἀλλά αὐτό εἶναι ἕνα ἀνόητο βίντεο φτιαγμένο ἀπό κάποιον ἐχθρό τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ὅπως ἦσαν καί εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού προώθησαν ( ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿90) τήν ἐπιστροφή στό Δωδεκάθεο ! Τί ἤθελαν νά ἐπιτύχουν ὅλοι ἐκεῖνοι,ἔχοντες γνώση τοῦ τί κάνουν ἤ ἁπλῶς ὡς μαριονέτες ; Τήν ἀπάντησιν μπορεῖς νά τήν δώσῃς ὁ ἴδιος ἄν ἀναλογισθῇς τί ῥόλον παίζει στόν Ἕλληνα ἡ Πίστις του.

   Καί ἀφοῦ δώσεις αὐτή τήν ἀπάντησιν στόν ἑαυτό σου,τότε κάτσε καί σκέψου τί σημαίνει ὁ Λόγος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ σχέσιν μέ τό Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πνεῦμα.

   Τέλος,εἰλικρινῶς ἔχω κουραστῆ νά ἐπαναλαμβἀνω πώς στό σύνολό τους,σχεδόν,οἱ ἄρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι,οἱ μεγάλοι νόες οὐδεμία σχέσιν εἶχαν μέ τό δωδεκάθεον.ΟΥΔΕΜΙΑ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἰωάννη !

   Διαγραφή
  2. Ἀγαπητοί μου φίλοι ἀναγνῶστες καί σχολιαστές,ὅταν γράφω τά διάφορα θέμα πού ἀφοροῦν τούς ἑβραίους δέν τό κάνω γιά νά προωθήσω τό μῖσος,τήν ἐκδίκησιν,τήν ἀπαξίωσιν πρός τήν συγκεκριμένη φυλή.Οὐδόλως !

   Τό κάνω πρός ἐνημέρωσιν τοῦ τρόπου,τῶν μεθόδων,τῶν πρακτικῶν πού χρησιμοποιοῦν γιά τούς δικούς τους σκοπούς,τῆς ἐπικρατήσεως καί μιά καί ἀπό τήν φῦσιν τους εἶναι διάσπαρτοι σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τῆς παγκοσμίου ἐπικρατήσεως.Ἔχουν,σαφῶς τούς σιωνιστές,οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν καί ἀποτελοῦν μία κάστα ξεχωριστή,ἀνάμεσα στόν ἑβραϊκό λαό,καί κατ᾿οὐσίαν εἶναι αὐτοί πού σχεδιάζουν καί προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν τήν πραγμάτωσιν τῶν σχεδίων τους πού ἀναποφεύκτως συγκρούονται μέ τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος.Ὅμως,λάβετε ὑπ᾿ὅψιν πώς τά κύρια θύματα ἦσαν καί εἶναι πάντα,ἀπό τήν ἴδια τήν φάρα τους.Αὐτούς χρησιμοποιοῦν,πρωτίστως καί ἐν συνεχείᾳ τά δουλικά τους ἀπό κάθε ἔθνος καί φυλή.

   Τί πρέπει λοιπόν,μέσα ἀπό τέτοιες ἀναφορές νά προσέξουμε καί ποῦ νά δώσουμε τό βάρος μας; Στό νά ἀνοίξουμε τά μάτια μας,νά διαπιστώσουμε μέ ποιούς ἔχουμε νά κάνουμε καί νά λάβουμε τά ἀνάλογα μέτρα.
   Λ.χ. δέν πρέπει ν᾿ἀπομονωθοῦν οἱ μαριονέτες τους πού χρησιμοποιοῦνται γιά τά σχέδιά τους;Ὅταν τούς προσδιορίζουμε,αὐτούς καί κυρίως τόν ῥόλον τους (βλέπε δουλικά τύπου Ἀδωνάϊ Γεωργιάδη,Βορίδη κ.λπ.) τί πρέπει νά κάνουμε; Μαῦρο καί πλήρη ἀπομόνωσιν. Τό ἴδιο σ᾿ὅποιον χῶρον.Ὅπως αὐτό πού βιώνουμε σήμερα μέ τήν ἀπάτη/covid καί τούς ἐμβολιασμούς.Νά προφυλαχθοῦμε ὅσο μποροῦμε,ἀπό δαύτους.

   Γιά τήν δική μας προστασία.

   Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῶν ἀναρτήσεών μου πού σχετίζονται μέ τούς συγκεκριμένους.

   Καλησπέρα ἀγαπητοί μου !

   Διαγραφή
  3. Αγαπητή Πελασγική

   Σ' ευχαριστώ γιά την απάντησή σου. Το θεώρησα ανώφελο να μπεις στο κόπο να μου κάνεις όλη αυτή τη "διάλεξη". Είναι όντως θαυμαστές οι γνώσεις σου αλλά ο σκοπός που έστειλα το βίντεο δεν ήταν να αποτελέσει την αιτία να αντιμετωπιστώ ο ίδιος ώς αδαής, αφελής και βραδύνους. Θα σου πω κάτι και ίσως φανώ σκληρός, σέβομαι τις γνώσεις σου αλλά δεν κατέχεις την αποκλειστικότητα. Από την άλλη, δεν είναι του χαρακτήρος μου η επιδειξιομανία. Δηλαδή, να "ξεδιπλώσω" και να αποκαλύψω με προκλητικό τρόπο, το επίπεδο και το βάθος των δικών μου γνώσεων. Τις κρατώ γιά τον εαυτό μου και θα κρίνω εγώ εάν και πότε θα γράψω ή θα μιλήσω. Το "σιγάν" δεν σημαίνει απαραιτήτως "έλλειψις". 'Οσο γι' αυτό καθ' εαυτό το βίντεο, προσωπικά, δεν το θεωρώ ανόητο στο σύνολό του. Τα δύο-τρία πρώτα λεπτά όπου μιλάει ο ραββίνος αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα αρκετά ενδιαφέρον στιγμιότυπο, που δείχνει ξεκάθαρα, σ' αυτούς που δεν γνωρίζουν, τι εστί Ταλμούδ. 'Οσο γιά το υπόλοιπο του βίντεο, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσμά του. Αρκετά σε απασχόλησα, όμως...

   Χαίρε!

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ Ἰωάννη,κακῶς τό ἐξέλαβες προσωπικῶς τό θέμα.Ἐγώ ἀναφερόμουν σ᾿αὐτούς πού ἔκαναν τό ἀνάλογο βίντεο ἀλλά καί ὅλη αὐτή τήν προπαγάνδα κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἐδῶ καί περίπου 30 χρόνια.

   Κακῶς ἐπίσης φαντάζεσαι ὅτι μπορεῖ νά σοῦ προσδίδω τέτοιους χαρακτηρισμούς.Ἀπεναντίας,ἤδη γνωρίζεις,τήν ἐκτίμησίν μου στό πρόσωπό σου.

   Καί νά σοῦ πῶ ἀκόμη κάτι,σχετικῶς μέ τό βίντεο. Εἶσαι σίγουρος πώς ὁ συγκεκριμένος ῥαββίνος λέει αὐτά πού τοῦ βάζουν στό στόμα διά τῶν μεταφρασμένων ὑπότίτλων; Καί θά σοῦ πῶ γιατί τό λέω αὐτό :Ἀπό τά μεταφερόμενα ὡς ὑποτιτλους φαίνεται νά βγαίνει ἕνα μῖσος βαθύ,ἀπεναντίας καί ὁ τόνος τῆς φωνῆς του ἀλλά καί γενικότερα τό ὕφος του δέν προσδίδει κάτι τέτοιο.
   Πρόσεξε,ὄχι πώς δέν γνωρίζω τόσο τό περιεχόμενο,σέ μεγάλο βαθμό,τοῦ Ταλμούδ καί πόσο πραγματικῶς μῖσος περιέχει κατά τοῦ Ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ Ἕλληνος,ἀλλά στήν προκειμένη περίπτωσιν δέν νομίζω πώς κάτι τέτοιο μπορεῖ νά λέει.
   Αὐτό λοιπόν τό «κατασκευασμένο»,ἔστω κατά τήν δική μου ἀντίληψιν,ἀλλά καί σέ συνδυασμό μέ τίς ἀρχαιοελληνολατρεῖες καί τό δωδεκάθεο,τό θεώρησα ἀρκετά ὑποτιμητικό,ἐπαναλαμβάνω γιά ἐμένα.
   Κάτι ἐπίσης πού μ᾿ἐνοχλεῖ στήν ὑπόθεσιν δωδεκάθεο καί ἐπιστροφή στήν λατρεῖαν του καί γενικῶς ὅλο αὐτό,εἶναι πώς ἔγινε ἀπό πολύ συγκεκριμένα ἄτομα πού κατά περίεργη (;) σύμπτωσιν ἦσαν ἀριστερῶν ἀντιλήψεων καί πεποιθήσεων. Ἔ,αὐτό λέει ἀρκετά...

   Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ἄν νομίζεις πώς ἤμουν προσβλητική ἀπέναντί σου,πού δέν εἶχα καμμία ἀπολύτως πρόθεσιν εἰλικρινῶς,νά σοῦ ζητήσω συγγνώμη.

   Καί ὄχι,δέν μέ ἀπασχολεῖς μέ τά σχόλιά σου,εἶναι εὐχαρίστησίς μου νά τά φιλοξενῶ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Ἰωάννη !

   Διαγραφή
  5. Αγαπητή Πελασγική

   Δεκτή η συγγνώμη σου. 'Ησουν ξεκάθαρη. Θεωρείται λήξασα, γιά εμένα, η παρεξήγησις. (Νερό και αλάτι!)

   'Οσο γιά το ερώτημα που μου θέτεις σχετικά με τον ραββίνο... Δεν γνωρίζω τι να σου απαντήσω. Πάντως, όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιά τίποτα. Προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε καν στην ίδια μου τη σκιά, πόσωι δε μάλλον να μιλήσω γιά πράξεις επ' ονόματι άλλων! 'Οταν, τελικώς, τελειοποιήσω τα εβραϊκά μου ίσως να είμαι σε θέση να μπορέσω να σου δώσω μιά ακριβέστερη απάντηση στο τι, στην πραγματικότητα, αναφερόταν ο ραββίνος. Πάντως σου ομολογώ ότι τα δύο-τρία πρώτα λεπτά αποτέλεσαν γιά εμένα ένα μεγάλο δέλεαρ, διότι ως εκπρόσωπος της "φυλής" του, (μας) ομολογεί εξόφθαλμα και με μεγάλο θράσος, το προαιώνιο και άσβεστο μίσος που έχουν έναντι του Ελληνισμού και ημών των Ελλήνων. Για τη "μετάφραση", επαναλαμβάνω, ότι διατηρώ, πλέον, τις επιφυλάξεις μου...

   Να έχεις ένα καλό βράδυ.

   Σε χαιρετώ αγαπητή Πελασγική.

   Διαγραφή
  6. Ξέρεις πόσο μ᾿ἐνοχλεῖ ὅλο αὐτό πού γίνεται μέ τούς λεγομένους «ἀρχαιοελληνολάτρες»,ὅταν ἡ Πατρίδα δέν ξέρει ἀπό ποῦ νά πρωτοφυλαχθῇ;
   Κῦττα τό θέμα μέ τήν Τῆλον.

   https://sxolianews.blogspot.com/2021/06/blog-post_84.html

   Αὐτά πού συνέβαιναν καί συμβαίνουν δυστυχῶς,δέν εἶναι καθόλου τυχαῖα.Τό ἴδιο συμβαίνει σέ πολλά σημεῖα τῆς χώρας,κυρίως ἀκριτικά.Ἐπίσης διόλου τυχαῖον δέν εἶναι πού βλέπεις «πρωτεργάτες» σ᾿αὐτά τούς ...προοδευτικούς,ἀριστερούς πάσης φύσεως !

   Εἶδες πῶς ἐπιρρεάζονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό κάτι τέτοιους «πιονιέρους» ;

   Γράφει ὁ Διηνέκης :
   Αν (λέμε ΑΝ...) καταληφθή η Τήλος από τους τουρκαλάδες, ΑΠΟΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ___ η Ρόδος, η Σύμη, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος και ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης (Καστελλόριζο - Ρω - Στρογγύλη).

   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2021/06/blog-post_43.html

   Καί ἔχει πολύ μεγάλη βάσιν αὐτό πού γράφει.Διάβασα τί λέει ἡ δήμαρχος :

   Είμαι της άποψης ότι πέραν του πληθυσμιακού ζητήματος, η παρουσία των προσφύγων, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι μια ευκαιρία και για εκείνους και για τον τόπο υποδοχής να ενσωματωθούν και σε επίπεδο γλώσσας, ίσως και κουλτούρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σβήνουμε τον πολιτισμό τους. Περισσότερο σαν μια διάνθιση. Επιπλέον, ίσως κάποια στιγμή να δώσουν μίνι λύση στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας...

   Χά ! Κατάλαβες τώρα ποῦ βρίσκεται ἡ βάσις αὐτῶν πού γράγει ὁ Διηνέκης; Ἐκεῖ βρίσκει ἡ κυρία δήμαρχος τήν λύσιν τοῦ δημογραφικοῦ,παρακαλῶ.Στά μουσλίμια πού ἔχουν πήξη τήν Ἑλλάδα !
   Καί ἐν τῷ μεταξύ,κάτι σύνδεσμοι «πολιτιστικοί» καί «μουσουλμανικές ἀδελφότητες,σέ Θράκη καί Δωδεκάνησα ὁργώνουν κυριολεκτικῶς καί κραυγάζουν γιά τούς «Adali» !!!Γιά νά ἔχῃς τόν Ἐρντογάν καί τόν Τσαβούσογλου καί νά μιλᾶνε γιά «τουρκική μειονότητα» πού ἐπιζητᾷ τά δικαιώματά της καί τήν ...ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της,μέσῳ ἀναλόγων διεθνῶν ὀργανισμῶν ! ! !

   Καί ἐμεῖς καθόμαστε καί τρωγόμαστε γιά τήν «Πατρῶα θρησκεία» καί τό δωδεκαθεο πού ἔχουν καταστῆ παρελθόν πλέον τῶν 2000 χρόνων !!!

   Νά εἶσαι καλά ἀγαπητέ μου Ἰωάννη καί εἶμαι σίγουρη πώς οἱ ἀνησυχίες σου συμπίπτουν σέ πολύ μεγάλο βαθμό μέ τίς δικές μου. Σ᾿εὐχαριστῶ !

   Διαγραφή
  7. Ἄ,ξέχασα καί τόν Μπαχτσελί καί τούς γκρίζους λύκους του πού κάθε χρόνο,στίς ἀρχές Σπτεμβρίου ἑορτάζουν τήν «ἀπελευθέρωσιν τῆς Σμύρνης» καί καθώς κραδαίνουν τίς χατζάρες φωνάζουν συνθήματα γιά τήν «Ἀπελευθέρωση» τῶν Δωδεκανήσων !

   Διαγραφή
 4. Ειδα το βίντεο με την Χανουκά...( ακριβώς οπως το περίμενα )

  Στην ερώτηση:
  Πως μπορούμε να αποτρέψουμε τον εμβολιασμό το τσιπάρισμα και οτι άλλο εχουν σκοπό να μας επιβάλλουν
  Απάντηση:
  Δεν γίνεται γιατί οι οχλοι και οι μάζες είναι ηδη εμβολιασμένοι και τσιπαρισμένοι κι ας μην τα εχουν κάνει ακόμα....

  Η αποκάλυψη είναι σαφέστατη στο συγκεκριμένο θέμα ( κ.ΙΓ )
  ''Δεν θα μπορείς να ζήσεις στην πόλη και θα πρεπει να παρεις τα βουνά''

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
  Εχουμε πόλεμο με τον σατανά και μάλιστα στον τελευταίο γύρο.

  Οι Ταλμουδιστές την δουλειά τους
  και εμεις, ο στρατός του Χριστού την δική μας
  αυτό ηταν και το μηνυμα απο το δικο μου βιντεο.

  Αν περιμένετε (= οι χριστιανοι) μια επίγειο βασιλεία, κοιμάστε με τα τσαρούχια.
  Ο Χριστός δοξάζετε δια του Γολγοθά κλπ κλπ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 7 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.
  8 Καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
  9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.

  10 Εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.
  11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.
  12 Καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

  13 Καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
  14 Καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.
  15 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

  16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
  17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
  18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εαν υπηρχε ιχνος δικαιοσυνης, πολλω δε μαλλον δημοκρατιας, ο ορκισθεις "κυριος" αυτος οχι μονον θα επιπτε αυτοματως του αξιωματος του αλλα θα κατηγορειτω ευθεως για ρατσισμον, και μισαλλοδοξιαν γνωριζοντας οτι το εντυπον που ορκιστηκε ειναι ακρως οχι μονον ρατσιστικον αλλα πληρως απανθρωπον.
  Εδω θα μου πειτε κυβερνουν τον κοσμο οι ιδιοι οι κρατουντες και το μαχαιρι και το πεπονι.
  Αλλα γιατι να μας κανει εντυπωσιν οταν καποιο θρησκευτικο/φυλετικο γκρουπ η οπως αλλως θελουν να ονομαζονται, πριν μερικα χρονια ηρθε στην Ελλαδα και πιεσε πιθανως εκβιαζοντας μια κυβερνηση, να βαλει φυλακη ενα εκλεγμενο απ τον Ελληνικο λαο νομιμο κομμα με μηδεν κατηγοριες;
  Οχι μονον αυτο, αλλα ενοχλουνται και σημερα που ακομα και μεσα στην φυλακη εχουν οι φυλακισμενοι το προνομιο να αναπνεουν.
  http://panusis.blogspot.com/2021/06/blog-post_32.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή